Isaac Andreas Cold

Isaac Andreas Cold (født 6. desember 1716Heie, død 13. november 1761 i Kristiania) var justitiarius i Overhoffretten.

Han var sønn av sokneprest til Borge Johan Isaksen Cold (1683–1762) og Anna Maria Henriksdatter Morbach (omkr. 1688–1773).

Han ble gift første gang den 22. november 1747 med Elisabeth Cathrine Nissen (1717–1751), datter av kjøpmann i København Peter Nissen (1690-1748) og Anna Agatha Beckman (1697-). Ei datter fra dette ekteskapet, Anna Elisabeth Cold (1749–1803), ble gift med Peder Anker.

Den 5. april 1752 gifta han seg for andre gang med Magdalene Thestrup (1732–1754), datter av professor juris og assessor ved Høyesterett Christian Thestrup og Karen Fogh.

Colds tredje og siste ekteskap ble inngått den 19. september 1755 med Anna Sophie Jensdatter Bahr (1737–1783), datter av amtsforvalter Jens Baar og Anna Ursin.

Han ble student i Helsingør i 1731 og baccalaureat i 1735. I 1735 ble han innført i matrikkelen i Helmstedt sammen med broren Peter Henrik Cold.[1] De ble så begge immatrikulert ved Universitetet i Jena den 10. april 1736,[2] og i Halle i 1737.[3] Isaac Cold ble dr.juris 1740. Etter en studiereise i utlandet ble han høyesterettsadvokat i 1741, og samme år sekretær ved det juridiske fakultet. I 1747 ble han borgermester i Skien, men tiltrådte ikke embetet. I 1747 ble han professor juris ved Sorø akademi, og fra 1759 til 1761 var han justitiarius ved Overhoffretten.

Han fikk rang av justisråd i 1755 og etatsråd i 1759.

Referanser

  1. Achelis 1936: 74.
  2. Achelis 1931/32: 234.
  3. Achelis 1931/32: 238.

Kilder

  • Achelis, Th.O.: «Norske studenter ved universiteterne i Jena, Helmstedt, Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen» i Norsk slektshistorisk tidsskrift 1931/32 vol. 3.
  • Achelis, Th.O.: «Brødrene Isaac Andreas og Peter Henrik Cold» i Norsk slektshistorisk tidsskrift B. 5. 1936.
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 150.