Jens Christopher Delphin Schive

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 18. mai 2015 kl. 21:51 av Stigrp (samtale | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Christopher Delphin Schive.
Foto: Ukjent, hentet fra Berggrav: Oslo katedralskole, Schola Osloensis, gjennom 800 år (1953).

Jens Christopher Delphin Schive (født 4. september 1839 i Christiania, død 24. juni 1918) var lærer. Etter å ha virket noen få år i Stavanger og Hamar, ble han adjunkt ved Kristiania katedralskole i 1876. Her virket han helt til 1914, fra 1899 som overlærer, i samtiden blant skolens mest kjente og markante pedagoger.

Familie

Jens Christopher Delphin Schive var sønn av tollinspektør i Stavanger, Claudius Jacob Schive og Betsy Marie Pauline Delphin, og ble gift i 1875 med Jacobea Berner (1852-1907), datter av kjøpmann Jørgen Ambrosius Berner i Stavanger og hans første hustru, Marie Qvie.

Liv og virke

Jens Christopher Delphin Schive ble student fra Stavanger skole i 1857 og filologisk kandidat i 1867. Som student var han fra 1863 lærer ved Qvams latin- og realskole.

I 1868 ble Schive timelærer og deretter klasselærer i Stavanger. I 1874 ble han lærer ved Hamar kommunale middelskole.

I 1876 ble Schive adjunkt ved Kristiania katedralskole, hvor han ble yrkeskarrieren ut, helt til 1914. Fra 1899 var han overlærer. Schive underviste for det meste i norsk, oldnorsk, historie og tysk.

Schive var ridder av St. Olavs Orden.

Ettermæle

Jens Christopher Delphin Schive er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I sin bok om Kristiania katedralskole fra 1935 siterer Einar Aas et minneord over Jens Christopher Delphin Schive, skrevet av en av hans tidligere elever, Odd Rønnow (utdrag):

Det var som norsklærer jeg hadde ham, og aldri får noen mig til å tro, der har vært nogen bedre. Hans undervisning var likeså særpreget som hans hele personlighet: en likefrem genial blanding av opøvelse i den mest elementære, stringente tenkning og et funklende dryss av ånd over våre hoder.

I samme bok siteres også minneordet fra en annen elev, Victor Holst (utdrag):

Likesom han av sine elever ubønnhørlig krevet selvtenkning og gikk hårdt i rette med utenomsnakk, søkte han selv alltid til kilden.

Jens Christopher Delphin Schive er gravlagt i familiegrav ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Overlærer ved Kristiania Katedralskole er benyttet på gravminnet, som har påskriften Reist av takknemlige elever. Navnet hans er forkortet til Chr. Schive.

Kilder