Jens Christopher Delphin Schive

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Christopher Delphin Schive.
Foto: Ukjent, hentet fra Berggrav: Oslo katedralskole, Schola Osloensis, gjennom 800 år (1953).

Jens Christopher Delphin Schive (født 4. september 1839 i Christiania, død 24. juni 1918) var lærer. Etter å ha virket noen få år i Stavanger og Hamar, ble han adjunkt ved Kristiania katedralskole i 1876. Her virket han helt til 1914, fra 1899 som overlærer. I samtiden var han blant skolens mest kjente og markante pedagoger.

Familie

Jens Christopher Delphin Schive var sønn av tollinspektør i Stavanger, Claudius Jacob Schive og Betsy Marie Pauline Delphin, og ble gift i 1875 med Jacobea Berner (1852-1907), datter av kjøpmann Jørgen Ambrosius Berner i Stavanger og hans første hustru, Marie Qvie.

Liv og virke

Jens Christopher Delphin Schive ble student fra Stavanger skole i 1857 og filologisk kandidat i 1867. Som student var han fra 1863 lærer ved Qvams latin- og realskole.

I 1868 ble Schive timelærer og deretter klasselærer i Stavanger. I 1874 ble han lærer ved Hamar kommunale middelskole.

I 1876 ble Schive adjunkt ved Kristiania katedralskole, hvor han ble yrkeskarrieren ut, helt til 1914. Fra 1899 var han overlærer. Schive underviste for det meste i norsk, oldnorsk, historie og tysk. Bortsatt fra en lærebok i norsk som han utga sammen med en kollega, sto han ikke bak noen faglige utgivelser.

Schive var ridder av St. Olavs Orden.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1885 er Schive oppført som adjunkt, bosatt i Fagerborggata 8. sammen med kone og tre barn. Ved folketellingen samme sted for 1910 er han oppført som enkemann og overlærer, med bostedsadresse Bogstadveien 23. Tre voksne barn, og ett mindreårig, var bosatt med faren. I adresseboka for Kristiania for 1918, året han døde, er Schive oppført som forhenværende overlærer på adressen Sorgenfrigata 7.

Ettermæle

Jens Christopher Delphin Schive er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I sin bok om Kristiania katedralskole fra 1935 siterer Einar Aas et minneord over Jens Christopher Delphin Schive, skrevet av en av hans tidligere elever, Odd Rønnow (utdrag):

Det var som norsklærer jeg hadde ham, og aldri får noen mig til å tro, der har vært nogen bedre. Hans undervisning var likeså særpreget som hans hele personlighet: en likefrem genial blanding av opøvelse i den mest elementære, stringente tenkning og et funklende dryss av ånd over våre hoder.

I samme bok siteres det også fra minneordet fra en annen elev, Victor Holst (utdrag):

Likesom han av sine elever ubønnhørlig krevet selvtenkning og gikk hårdt i rette med utenomsnakk, søkte han selv alltid til kilden.

Jens Christopher Delphin Schive er gravlagt i familiegrav ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Overlærer ved Kristiania Katedralskole er benyttet på gravminnet, som har form av en bauta, og som har påskriften Reist av takknemlige elever. Navnet hans er forkortet til Chr. Schive.


Kilder

Dødsannonse i Aftenposten 27. juni 1918 for Jens Christopher Delphin Schive

Eksterne lenker