Karl Olaus Knutson

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karl Olaus Knutson

Karl Olaus Knutson var kemner i Grimstad.

Han var sentral ved etableringen av Ibsenhuset i Grimstad og ved etableringen av Selskapet for Grimstad bys vel. Knutson var født i Fjære 27. juni 1865. Han døde i Grimstad 8. september 1929.

Knutson omtaltes oftest som Karl O. Knutson eller kemner Knutson.

Biografiske notater

  • Karl O. Knutson var gift med Anne Marie Knutson, født 19. mars 1867 i Feda sogn. De hadde døtrene Liv f 1905 og Signe Marie f 1909.
  • Kemner Knutson bodde på plassen "Sole" i Lillesandsveien.
  • Kirkeheia i Grimstad er det reist en byste av ham.

Arbeid

  • I 1891 omtales han som kontorfullmektig.
  • 1900 var han revisor i sparebanken og i sjøassuranseforeningen. Han drev også agentur og kommisjonsforretning.
  • I 1910 var han revisor i bank og i skipsassuranseforening, samt kemner i Grimstad kommune fra 1902.
  • Han var revisor i Agders Assuranceforening fra 1900.

Frivillig arbeid

  1. GAT 17/9/1929