Fjære historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fjære historielag ble stiftet i 1924. Det har sin aktivitet innen gamle Fjære kommune, nå en del av Grimstad kommune.

Fjære historielags egen historie

Fjære historielag ble etablert i 1924, etter vedtak i herredsstyret. Klemmet Lofthus var formann fra 1924 til 1940. Tidlig arbeidet man med å samle midler og kilder til bygdehistorien. I 1940 utgav laget boka om Fjære kirke. Samtidig ble laget omdannet til mer ordinært historielag. På 1960- og 70-tallet var aktiviten mindre. Etter initiativ fra Olav Uldal ble Fjære historielag reorganisert i 1977. Kjetil Torbjørn Frogner var formann fra 1977 og i en årrekke. Fra 1998 er Fjære bygdebok utgitt, til nå fire av syv planlagte kretsbind. Fra 2012 har man utgitt årsskriftet Fjærefolk.

Du kan lese utfyllende historikk via menyen nederst på siden.

Historielagets tillitsvalgte

Formenn/ledere

Fra 2016 er denne funksjonen endret til "leder".


 • 1977-2001 Kjetil Torbjørn Frogner
 • 2001-2001 Helge Arnevik
 • 2001-2010 Tor Liene
 • 2010-2013 Jarl V. Erichsen
 • 2013-2015 Uten årsmøtevalgt formann
 • 2015-dd Per-Kristian Finstad

Styremedlemmer

I tillegg til formann/leder:

 • 1924: Edvard Underhaug, Peder K. Grevstad, Jens Moy, Gunnar Engesland, Torjus Bjørnetrø, Karl Ugland, Klemmet Lofthus, Osmund Osmundsen
 • 1932: Klemmet Lofthus, Peder K. Grevstad, Karl Ugland, Karl Hauge, Osm. Ommundsen, Edv. Underhaug, Torjus Bjørnetrø, Daniel Tørvolt
 • 1940 - Arbeidsutvalg: Klemmet Lofthus, Karl Ugland, Karl Hauge, Peder K. Grevstad
 • 1977 - Interimstyre: Dordy Thygesen Delin, Kaare Andersen, Lauritz Tungesvik, Gjeruld Salvesen, Anders Engesland, Søren Kroglien, Anskar Nilsen, Gulli Kalhovd Ribe, Tordis Steensohn, Svend Lauvrak, Anders Pettersen, Kjetil Thorbjørn Frogner
 • 1978: Ansgar Nilsen, Gjeruld Salvesen, John Johansen, Dordi Delin.
 • 1982: Unni Birkedal, Erland Arnevik, Kaare Andersen, Lisen Ugland Bergshaven
 • 1987: Reidar Konnestad, Lisen Ugland Bergshaven, Unni Birkedal, Knut Egge.
 • 1993: Reidar Konnestad, Unni Birkedal, Lisen Ugland Bergshaven, Tom A. Topland. Varamenn: Knut Egge, Helge Arnevik, Jarl V. Erichsen
 • 2006: Anne Lise Retterholt, Jan Tore Solheim, Arnold Bjørklund og Åge Magnus Thorsen. Varamedlemmer: Ole D. Steensohn, Esle Abrahamsen.
 • 2013: Anne Førde Ekra, Øivind Bjørke Berntsen. Vara: Inger Johanne Wrålsen, Kåre Alf Thygesen, Torunn Birkenes, Bror Erling Heegaard, Egil Didriksen
 • 2017: Bent Sætra, Julie Langemyr, Inger Johanne Wrålsen, Helge Grobæk. Vara: Jarle Hansen, Per Nilsen Trålim, Finn Fredvig Erichsen, Bror Erling Heegaard
 • 2020: Bent Sætra, Arne Ribe, Inger Johanne Wrålsen, Helge Grobæk. Varamedlemmer: Vigdis Rønnestad, Harald Kringlebotn, Per Nilsen Trålim, Jarle Reidar Hansen.

Æresmedlemmer

Fjære historielag har utnevnt disse æresmedlemmene:

Historielagets utgivelser

Se også Fjære bygdebok og årsskriftet Fjærefolk.Artikler omkring Fjære historielag:
Foreningshistorien: Fjære historielags første år | Mellomkrigsår og første reetablering | 1940: Boka om Fjære kirke | Fjære historielag 1940-1977 | Reetableringen av Fjære historielag | Juletrær til Orknøyene | Fjære historielag i et nytt årtusen | Fjære bygdebok | Fjærefolk | Fjære historienemnd
Historiefortellere: Torgeir Berulvson | Eirik Olson Bruhjell | Klemmet Lofthus | Peder K. Grevstad | Karl Ugland | Ole S. Fiære | Olav Uldal | Bjarne Moy | Kjetil Torbjørn Frogner | Anne Tone Aanby | Per Fuhr Assev | Johan Anton Wikander | Reidar MarmøyKilder:

 • Frogner, Kjetil Torbjørn: ”Historien om Fjære historielag”, Agderposten 28/10/1999
 • Ugland, Karl: ”Et kultur-monuments historie – og dets restaurering. Boken om Fjære kirke foreligger ferdig.”, Aftenposten 13/4/1940


Eksterne ressurser

Nettsted: www.fjaerehistorielag.no