Fjære historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fjære historielag ble stiftet i 1924. Det har sin aktivitet innen gamle Fjære kommune, nå en del av Grimstad kommune.

Fjære historielags egen historie

Fjære historielag ble etablert i 1924, etter vedtak i herredsstyret. Klemmet Lofthus var formann fra 1924 til 1940. Tidlig arbeidet man med å samle midler og kilder til bygdehistorien. I 1940 utgav laget boka om Fjære kirke. Samtidig ble laget omdannet til mer ordinært historielag. På 1960- og 70-tallet var aktiviten mindre. Etter initiativ fra Olav Uldal ble Fjære historielag reorganisert i 1977. Kjetil Torbjørn Frogner var formann fra 1977 og i en årrekke. Fra 1998 er Fjære bygdebok utgitt, til nå fire av syv planlagte kretsbind. Fra 2012 har man utgitt årsskriftet Fjærefolk.

Du kan lese utfyllende historikk via menyen nederst på siden.

Historielagets tillitsvalgte

Formenn

Fra 2016 er denne funksjonen endret til "leder".

Æresmedlemmer

Fjære historielag har gjennom førti år utnevnt syv æresmedlemmer:

Historielagets utgivelser

Se også Fjære bygdebok og årsskriftet Fjærefolk.


Artikler omkring Fjære historielag:
Foreningshistorien: Fjære historielags første år | Mellomkrigsår og første reetablering | 1940: Boka om Fjære kirke | Fjære historielag 1940-1977 | Reetableringen av Fjære historielag | Juletrær til Orknøyene | Fjære bygdebok | Fjærefolk | Fjære historienemnd
Historiefortellere: Torgeir Berulvson | Eirik Olson Bruhjell | Klemmet Lofthus | Peder K. Grevstad | Karl Ugland | Ole S. Fiære | Olav Uldal | Bjarne Moy | Kjetil Torbjørn Frogner | Anne Tone Aanby | Per Fuhr Assev | Johan Anton Wikander | Reidar Marmøy



Kilder:

  • Frogner, Kjetil Torbjørn: ”Historien om Fjære historielag”, Agderposten 28/10/1999
  • Ugland, Karl: ”Et kultur-monuments historie – og dets restaurering. Boken om Fjære kirke foreligger ferdig.”, Aftenposten 13/4/1940


Eksterne ressurser

Nettsted: www.fjaerehistorielag.no