Kirkegata 8 (Tromsø)

Kirkegata 8 er en bygård i Tromsø. Gården har kanskje høyere anseelse i dag enn noen gang tidligere. - Gammelt matr.nr. 113b.

Kirkegata er flittig fotografert av turistene. Mange av dem har nok også vært inne på restaurantene Emmas Drømmekjøkken eller Emmas Under.
Foto: Einar Dahl (2017).
Emil Caroliussens forretning føyde seg fint inn i butikkrekken i Kirkegata.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Egil Ahlsen drev pels- og buntmakerforretning. Han eide gården fra 1959 til 1962.
Foto: Kåre Kristensen (ca. 1960).

Optikerne

Skjøte fra enke Petrikke Huseby til smed Hans Sand, datert og tinglyst 26. aug. 1850.

Smedmester Hans Petter Sand med kone Henriethe, 6 barn og 2 smeddrænger bodde her i 1865. Han hadde fått borgerskap cirka 1840.

Skjøte fra Hans Sand til optikus M. Lind i 1873.

Byens første optikus Wilhelm Mathias Lund (1875).

Auksjonsskjøte til skomaker Rosback Schjølberg i 1882.

I 1885: Skomaker August Lindquist med kona Anne Marie (f. Rolfsen), fire sønner, lærlingen Laurits Morten Olsen og tjenestepiken Elin Mathilde Didriksen.

I 1891: Johannes Larsen med kona Laurine, pleiedatteren Leonora Kaspara Olsen, pleiesønn Paul Kristian Løkke Larsen og svigermor Elisabeth Olsen, dagarbeider Bernhard Brækkan, Anton Bernt Andreassen med kona Kristine Johanne.

Eid av optiker Johannes Larsen i 1900/1918. Han var fremdeles byens eneste optiker. Han eide dessuten en liten dampbåt. Larsen døde i 1918.

Auksjonsskjøte til optikus J. Larsen i 1901.

I 1910 og 16 bodde dessuten optisk arbeider Petter og Leonora Mikkelsen m/familie her.

Caroliussen

Emil Caroliussen hadde ført en meget omflakkende tilværelse i byen før han slo seg ned i Kirkegata. Han startet firmaet i 1915 i Storgata 60, flyttet i 1918 til Storgata 57, deretter til Storgata 46 i 1924, hvorpå han flyttet tilbake til nr. 57 i 1926. I 1932 hadde han funnet sin havn i Kirkegata 8, for da hadde han kjøpt huset og ble her i over 25 år. I tillegg til kolonialforretning, stentøy og skipsproviant drev Caroliussen en gros-handel med sjokolade, drops og kjeks, etc. (1932/57).

Skjøte fra Skifteretten i J. Larsens bo til enken Laura Larsen i 1920. – Skjøte fra Laura Larsen til K.M. Hoelstad, samme dag, for kr. 23.ooo. – Skjøte fra K.M. Hoelstad til T. Bakland samme dag, for kr. 26.ooo. – Skjøte fra T. Bakland til Magdalene Markussen samme dag, for kr. 32.ooo.

Skjøte fra Magdalene Markussen til Emil Caroliussen i 1931.

K. Nielsen hadde skredderforretning i 2. etg. i 1932. Tromsø Linoleum- og tapetlager v/ Wilh. Solhjell, holdt også til her da. Senere i 1930-årene flyttet han til Fr. Langes gate 9.

Damefrisør Inga Marcussen, sydame Helga Andreassen, (1946).

Skjøte fra Emil Caroliussen til Egil Ahlsen i 1959. Ahlsen hadde buntmakerverksted i Grønnegata 95.

Goodwill

Skjøte fra Ahlsen til Figenschow A/S i 1962.

Mange forbinder nok Kirkegata 8 med Goodwill frukt og tobakk, drevet av Ingeborg og Kristian Figenschow, de var her i mer enn 30 år, fra tidlig 1960-tall til 1997, da huset ble revet. (1966/93)

Skredder Leonhard Sommerseth, (1966), Herrefrisør Kåre Jacobsen, (1966/77), Svein Strømberg & Co A/S, (1977).

Kirkegaten herrefrisør, (1982, v/Wenche Solhaug i 86/96).

I 1997 ble huset revet og bygd opp igjen, ganske identisk med originalen, men mange ganger dyrere.

Emmas drømmekjøkken

Her har gourmetrestauranten Emmas drømmekjøkken hatt sine lokaler i 2. etasje fra huset ble åpnet i 1998, senere supplert med «Emmas under» i 1. etasje. Restauranten har høstet mange lovord, også på nasjonalt plan.

Kaffeålars lå i 1. etg. før «Emmas under» overtok, (2009).

Kilder

 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.