Grønnegata 95 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det gamle nr. 95 lå her på hjørnet mot Skanckesmuget. Det nye er en del av Veitasenteret som ble bygd midt på 1980-tallet.
Foto: Einar Dahl (2018).
Grønnegata 95 ca. 1960. Facit-skiltet var på plass allerede da.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 95 i Tromsø ble, som sine naboer, revet på 1980-tallet for å gi plass til Veitasenteret. - Gammelt matr.nr. 300a. Eiendommen matr.nr. 300 ble delt i 1874. Fra 1903 til 1933 med adresse Grønnegata 93, endret til Grønnegata 95 i 1933.

Snekker Sivertsen

Målebrev til B. Sæther, tinglyst 24. jan. 1842.

Skjøte fra B. Sæther til snekker E. Sivertsen i 1860.

I 1865 bodde disse her: Snekkermester Elling Sivertsen med kona Marie Boiesen og tre barn, læregutten Amund Knutsen.

Skjøte fra E. Sivertsen til sønnen W. Sivertsen, med rett for ham og hustruen til kår for levetid, i 1869.

Delingsforretning hvorved matr.nr. 300b (Skanckesmuget 2), ble fradelt eiendommen, tinglyst 8. okt. 1874.

I 1875: Snekkermester Wilhelm M. Sivertsen med kona Marie, datteren Johanne og hans far Elling, snekkerlærlingene Gerhard Olsen og Peder Pedersen, handelsborger N.P. Einung med kona Marie og sønnen Petter, skolelærer Olaus Nikolaisen, handelsbetjent Nils Maansen. (I matr.nr. 300a-b).

I 1885: Snekker Wilhelm Martinus Sivertsen med kona Marie og fire barn, snekker Eling Sivertsen, tjenestepike Anne Christine Hendriksen, handelsbetjent Peder Arnesen med kona Anna Catrin. (I matr.nr. 300a/b).

Attest om at E. Sivertsen og hustru var avgått ved døden, i 1896.

I 1900: Snekker og handelsborger Wilhelm Sivertsen med kona Marie og ni barn, dampskipsfører Sigurd B. Stenersen med kona Johanne og tre barn, bryggemann Edvard Eidissen med fem barn, dessuten 5 losjerende russiske fiskere fra Arkangelsk.

I 1910: Kjøpmann Wilhelm og Marie Sivertsen med fire barn.

Familiene Isaksen og Eriksen

Skjøte fra Wilhelm M. Sivertsen til Haakon Isaksen i 1919.

Uskiftebevilling for H. Isaksens enke i 1920.

Skjøte fra Olga Isaksen til Harald Isaksen og Olaf Eriksen i 1921.

Ektepakt mellom Olaf Eriksen og hustru Louise Eriksen hvor bl.a. hans ½-del av denne eiendommen skal være hennes særeie, i 1924.

Eid av Harald Isaksen og assistent Louise Eriksen i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvor eiendommens navn endres til Grønnegata 95, 8. juni 1933.

Tvangsauksjonsskjøte til fru Louise Eriksen på denne eiendommen og Skanckesmuget 2 i 1934.

”Husholdningshandelen” i 1940, eid av Magnus og bestyrt av Fr. Eilertsen. Fisker Johan Johansen, fyrbøter Arne, arbeider Helberg og fyrbøter Leif Henriksen, (1940).

Badeassistent Lovise og styrmann Edvard Eriksen, Husholdningshandelen (Marie Eilertsen), bestyrt av Fr. Eilertsen, kolonialforretning, pelsvarer, skoleelev Johan Johansen, (1946).

Skjøte fra fru Lovise Eriksen til sønnen Edvard Gabriel Eriksen på denne eiendommen og Skanckesmuget 2, i 1949.

Forretninger

Egil Ahlsen, pels- og buntmakerverksted, (1957). Han hadde utsalg i Kirkegata 8.

Kaptein Edvard Eriksen, (1961).

Charles Johannessen, kontorutstyr, forhandler av Facit, (1966/72). Så flyttet han til Grønnegata 103.

Solveig M. Eriksen, (1966).

Edvard Eriksen døde i 1966, hustruen Solveig satt i uskifte.

Skjøte fra Solveig Eriksen til Olav og Are Eriksen og Randi Wik, i 1974. - Skjøte fra de samme til Livsforsikringsselskapet Hygea, i 1974.

Skjøte til Tromsø sparebank i 1982.

Veitasenteret

Skjøte fra Tromsø sparebank til K/S Veita Senter A/S, i 1984.

Revet da Veitasenteret ble bygd i 1986.

Kontor/kjøpesenteret Veita har to innganger, her og fra Storgata. Se også Storgata 102.

Bambino A/S, barneklær/utstyr/mammaklær (Elin Skjærvik), (1990), BedriftsFinans A/S, (1990/99), Grønnegaten Frukt- og Tobakksforretning, (1990), Singersenteret A/S, (1990/96).

Hot Spot Platebar, (1993/96), Sock Shop, (1996), Tromsø kommune, kemnerkontoret, (1996), siv. øk. Odd Nicolaysen, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.