Kirkegata 8 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkegata er flittig fotografert av turistene. Mange av dem har nok også vært inne på restaurantene Emmas Drømmekjøkken eller Emmas Under.
Foto: Einar Dahl (2017).
Emil Caroliussens forretning føyde seg fint inn i butikkrekken i Kirkegata.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Egil Ahlsen drev pels- og buntmakerforretning. Han eide gården fra 1959 til 1962.
Foto: Kåre Kristensen (ca. 1960).

Kirkegata 8 er en bygård i Tromsø. Gården har kanskje høyere anseelse i dag enn noen gang tidligere. - Gammelt matr.nr. 113b.

Optikerne

Skjøte fra enke Petrikke Huseby til smed Hans Sand, datert og tinglyst 26. aug. 1850.

Smedmester Hans Petter Sand med kone Henriethe, 6 barn og 2 smeddrænger bodde her i 1865. Han hadde fått borgerskap cirka 1840.

Skjøte fra Hans Sand til optikus M. Lind i 1873.

Byens første optikus Wilhelm Mathias Lund (1875).

Auksjonsskjøte til skomaker Rosback Schjølberg i 1882.

I 1885: Skomaker August Lindquist med kona Anne Marie (f. Rolfsen), fire sønner, lærlingen Laurits Morten Olsen og tjenestepiken Elin Mathilde Didriksen.

Eid av optiker Johannes Larsen i 1900/1918. Han var fremdeles byens eneste optiker. Han eide dessuten en liten dampbåt. Larsen døde i 1918.

Auksjonsskjøte til optikus J. Larsen i 1901.

I 1910 og 16 bodde dessuten optisk arbeider Petter og Leonora Mikkelsen m/familie her.

Caroliussen

Emil Caroliussen hadde ført en meget omflakkende tilværelse i byen før han slo seg ned i Kirkegata. Han startet firmaet i 1915 i Storgata 60, flyttet i 1918 til Storgata 57, deretter til Storgata 46 i 1924, hvorpå han flyttet tilbake til nr. 57 i 1926. I 1932 hadde han funnet sin havn i Kirkegata 8, for da hadde han kjøpt huset og ble her i over 25 år. I tillegg til kolonialforretning, stentøy og skipsproviant drev Caroliussen en gros-handel med sjokolade, drops og kjeks, etc. (1932/57).

Skjøte fra Skifteretten i J. Larsens bo til enken Laura Larsen i 1920. – Skjøte fra Laura Larsen til K.M. Hoelstad, samme dag, for kr. 23.ooo. – Skjøte fra K.M. Hoelstad til T. Bakland samme dag, for kr. 26.ooo. – Skjøte fra T. Bakland til Magdalene Markussen samme dag, for kr. 32.ooo.

Skjøte fra Magdalene Markussen til Emil Caroliussen i 1931.

K. Nielsen hadde skredderforretning i 2. etg. i 1932. Tromsø Linoleum- og tapetlager v/ Wilh. Solhjell, holdt også til her da. Senere i 1930-årene flyttet han til Fr. Langes gate 9.

Skjøte fra Emil Caroliussen til Egil Ahlsen i 1959. Ahlsen hadde buntmakerverksted i Grønnegata 95.

Goodwill

Skjøte fra Ahlsen til Figenschow A/S i 1962.

Mange forbinder nok Kirkegata 8 med Goodwill frukt og tobakk, drevet av Ingeborg og Kristian Figenschow, de var her i mer enn 30 år, fra tidlig 1960-tall til 1997, da huset ble revet. (1966/93)

Skredder Leonhard Sommerseth, (1966), Herrefrisør Kåre Jacobsen, (1966/77), Svein Strømberg & Co A/S, (1977).

Kirkegaten herrefrisør, (1982, v/Wenche Solhaug i 86/96).

I 1997 ble huset revet og bygd opp igjen, ganske identisk med originalen, men mange ganger dyrere.

Emmas drømmekjøkken

Her har gourmetrestauranten Emmas drømmekjøkken hatt sine lokaler i 2. etasje fra huset ble åpnet i 1998, senere supplert med «Emmas under» i 1. etasje. Restauranten har høstet mange lovord, også på nasjonalt plan.

Kilder

 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.