Kolbu er ei bygd og en tidligere kommune i Oppland. Bygda ble skilt ut fra Vestre Toten kommune som eget herred i 1908, samtidig med Eina. Kolbu ble i 1964 slått sammen med Østre Toten. Bygda har egen kirke og kirkegard. Kolbu hadde tidligere mange skoler, men disse er nå slått sammen til én sentralskole (Kolbu skole). I grenda Lund ligger Toten montessoriskole.

Kolbu kirke sett fra sør.
Foto: Trond Nygård (2011)

Kolbu er ei fruktbar jordbruksbygd, men har også hatt noe industri, blant annet i Bråstaddalen. Nederst, lengst nord, i bygda ligger tettstedet Kolbu, også kalt Ner-Kolbu. Her var det stasjon på Skreiabanen, noe som var avgjørende for stedets framvekst rundt 1900.

En person fra Kolbu kalles en kolbuing.

Kolbu prestegjeld omfatta i tillegg til Kolbu sokn også Eina sokn, som ligger i Vestre Toten kommune.

Se også