Kolbu sokn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolbu kirke og prestegard
Foto: Ole-Anders Beck (2020).

Kolbu sokn er et av Den norske kirkes sokn i Østre Toten kommune. Det svarer til den tidligere kommunen Kolbu, og var hovedsokn i Kolbu prestegjeld fra 1915 til avviklinga av prestegjeld i 2000-åra. I dag ligger soknet under Østre Toten kirkelige fellesråd.

Historie

Når soknet oppsto er usikkert. Kolbu kirke er fra 1730, og erstatta Dyste kirke som soknekirke. Dyste kirke var ei stavkirke, så det har vært et kirkesokn i området siden middelalderen. Soknet lå i Toten prestegjeld. Dette ble i 1825/1826 delt i Østre og Vestre Toten prestegjeld, og soknene Ås og Kolbu ble lagt til Vestre Toten. Grensene mellom Ås og Kolbu ble justert flere ganger.

I 1908 ble Kolbu kommune utskilt fra Vestre Toten kommune. Det var ønskelig å ha mest mulig sammenfall mellom prestegjeld og kommuner, og i 1915 ble Kolbu sokn og Eina sokn skilt ut som Kolbu prestegjeld. Ås sokn ble værende i Vestre Toten prestegjeld. I 1964 ble Kolbu kommune innlemma i Østre Toten kommune, men på det tidspunktet hadde kirka mer eller mindre gitt opp å følge etter alle endringer i kommunestruktur.

Prestegjeldene ble avvikla i 2000-åra, og Kolbu ble da en av tre sokn under Østre Toten kirkelige fellesråd. De andre to er Hoff, Kapp og Nordlien sokn og Balke sokn.

Kirkebøker

For perioden fram til 1826 finner man Kolbu i kirkebøkene for Toten prestegjeld. Fra 1826 til 1915 finner man det i bøkene for Vestre Toten prestegjeld. Fra 1915 hadde Kolbu prestegjeld egne kirkebøker.

Kilder og litteratur