Kringsjå (Vestre Toten gnr. 23/41)

Kringsjå er en fritidseiendom i grunnkretsen Ihle i delområdet Bøverbru i Vestre Toten kommune. Opprinnelig brukte man navnet Kring-Sjå, og det var da elevhytte for en spesialskole. Adressen er Eriksrudvegen 142. Arealet er 1265 m2. Eiendommen har bruksnummer under matrikkelgarden gnr. 23 Eriksrud.

Kringsjå
23-41 Kringsjå i V.Toten - kart.jpg
©kartverket/norgeskart.no
Alt. navn: Kring-Sjå
Sted: Bøverbru
Fylke: Innlandet
Kommune: Vestre Toten
Gnr.: 23
Bnr: 41

Eiendommen ble delt fra en av Eriksrudgardene i 1967. Skylddelingsforretning ble holdt 23.juni 1967, og tinglyst 14.september 1967.[1].

Grunneieren Petter Kauserud skrev under skjøte, tinglyst 25.august 1971.[2]. Skjøtet var utstedt til Elevlaget på Elton off. skole. Denne skolen lå omkring 6 kilometer lenger nord, og var en spesialskole for – som det het – barn med sentrale språk- og taledefekter, senere endret til «sentrale språkskader». Etter som et elevlag ikke er noen permanent organisasjon – aller minst på en skole som etter hvert nedlegges – gikk sorenskriveren på et senere tidspunkt ut med en kunngjøring om at de som mente å ha hjemmel på eiendommen måtte melde seg.[3]

På eiendommen ble det bygget ei hytte på omkring 90 m2. For elevene på Elton var det populært å dra på helgeturer dit. Den ble også brukt som overnattingssted for foreldre på besøk, som møte- og konferansested og som gjestestue ved elevutvekslinger. Hytta ble offisielt åpnet i mars 1972, men da hadde den alt vært i bruk i noen måneder.[4]

Startkapitalen for byggeplanene var kr 6000 i gave fra Norsk Rikskringkasting av overskuddet fra en bokutgivelse. Andre organisasjoner og private bidro også, og det kom kr 15000 i statstilskudd gjennom Kirke- og Undervisningsdepartementet, slik at byggingen av hytta til kr 30000 var finansiert.[5]

Da spesialskolenes tid gikk mot slutten ble også Elton off. skole nedlagt, nærmere bestemt i 1992.[6]

Kringsjå ble solgt til private. Den brukes til fritidsbolig, etter som den ligger i kommuneplanens LNF-område, dvs. område for landbruk, natur og friluftsliv.

Siden juli 2016 har Trond Stabell eid Kringsjå[7] etter å ha kjøpt eiendommen av Cathrine Cecilia Arnesen Stang.[8]

Referanser

  1. Toten sorenskriveri, dagboknr. 5034/1967, 14.september 1967; henvist til på Grunnbokblad
  2. Toten sorenskriveri, dagboknr. 287/1971, 25.august 1971; henvist til på foran nevnte grunnbokblad
  3. Oppland Arbeiderblad 5.februar 2002 side 39. Digital versjonNettbiblioteket
  4. Oppland Arbeiderblad 18.mars 1972 side 6. Digital versjonNettbiblioteket
  5. Elton skole 25 år. Utgitt av Elton skole 1981, side 28. Digital versjonNettbiblioteket
  6. Statped: Statens spesialskoler 1825–1992 side 7
  7. Grunnbok lest på seeiendom.no (Krever pålogging)
  8. Oppland Arbeiderblad 19.august 2016 side 19. Digital versjonNettbiblioteket

Litteratur og kilder


Koordinater: 60.70744753° N 10.72987163° Ø