Elton skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elton skole. Til venstre er den eldste skolebygningen, som ble flytta hit i 1898, mens den større bygningen til høgre ble oppført i 1925.
Foto: Trond Nygård (2014)

Elton skole, Øverbyvegen 303 i Vestre Toten, ble etablert som folkeskole i 1898. Skolen ble nedlagt i 1959, og i bygningene har det seinere vært blant annet skole for barn med talevansker og barnevernsinstitusjon. Stedet ligger ca. 2 kilometer øst for Raufoss.

Bakgrunn

Elton ligger i grenda Fjellsmarka, der det i 1864 ble bygd to skolesteder, nemlig Østvoll og Nordli. Skolene hadde felles lærer til 1895, da Syver Aasen ble ansatt ved Nordli.

Skolestedet Nordli lå nede i ei skyggefull søkk, ikke langt fra Landheimkrysset, og det ble derfor diskutert om skolen burde flyttes. Gardbruker Jens Bjerknæs på Elton tilbød fri tomt, og 31. oktober 1898 vedtok herredsstyret å si ja til tilbudet. Skolebygningen fra Nordli ble samme år flytta til Elton, og kretsen bytta samtidig navn til Elton skolekrets.

Folkeskolen på Elton

Elton skole rundt 1924, da den nye skolebygningen var nesten ferdig. Gamleskolen til venstre.

På Elton ble skolebygningen satt i god stand, og ble spesielt påkosta i 1912. Det ble samtidig innreda leilighet til læreren, som fikk skolejord og nødvendige uthus. Skolen var fra 1912 tredelt.

Skolebygningen hadde imidlertid bare ett klasserom. Etter at skoletida ble utvida og skolen gjort firedelt, mangla det lokale til småskolen. I flere år leide kommunen rom til denne på garden Elton, men i 1925 ble det bygd en helt ny skolebygning like ved den gamle. Nyskolen på Elton ble for øvrig bygd etter de samme tegningene som folkeskolebygningen i nabogrenda Ihle. Gamleskolen på Elton ble bygd om til lærerbolig. Blant lærerne på Elton var:

Spesialskole

I likhet med svært mange bygdekommuner vedtok Vestre Toten på 1950-tallet en ganske omfattende sentralisering av skolene. Både Østvoll og Elton ble nedlagt som følge av denne prosessen. Storskoleelevene på Elton ble alt rundt 1953/54 overført til Ihle, i forbindelse med at lærer Albert Sande gikk av med pensjon. Småskolen fortsatte på Elton til 1959, da elevene til dels ble overført til Raufoss, til dels til Ihle. Lærerinna Alvilde Elton gikk også over til Ihle.

I 1961 flytta statens spesialskole for barn med sentrale språkvansker til Elton skole, etter at den sia 1956 hadde leid lokaler på garden Stepperud, noen kilometer øst for Elton.

I 2000-åra holdt Toten Barnevern- og Kompetansesenter til på den gamle folkeskolen, der det ble satt opp flere nybygg. I 2012 ble det uenighet mellom senteret og de statlige myndighetene, noe som gjorde at det ikke ble tatt inn flere barnevernsbarn. Eieren Mossi Anonio Saferi leide derfor ut noe av bygningsmassen til studenter. I 2013/2014 pågår det en reguleringsprosess, der det søkes om at Elton skole gjøres om til boligformål m.m.

Kilder og litteratur