Ihle skole (Vestre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ihle skole i 2013. Nybygget til venstre, gamleskolen til høgre.

Ihle skole var en barneskole ved Vestre Toten veg 1340 i Vestre Toten kommune. Kretsen ble etablert i 1861 og nedlagt i 2017. Ihle barnehage overtok i 2019 den nyeste skolebygningen, samtidig som musikeren Eldar Vågan kjøpte gamleskolen.

Etablert 1861

Skolekretsen ble oppretta i 1861, og Vestre Toten kommune leide da undervisningslokaler på garden Kvaksrud. Først i 1887 oppførte Vestre Toten egen skolebygning for Ihle krets, etter at de hadde kjøpt 80 mål fra Kvaksrud til skoletomt og jord for læreren. Dette eldste skolehuset sto på østsiden av Vestre Totenveg, i motsetning til det som ble bygget i 1924; jfr. artikkelen Ihlebakken. I 1924 ble det oppført en ny skolebygning på Ihle, nøyaktig lik bygningen i nabokretsen Elton. Bakgrunnen for de nye skolebygningene var at skolene hadde blitt firedelte og at det mangla leilighet for lærerinna.

Nedlegging

Elever og lærere poserer foran den nye skolebygningen (1925). Sigurd Tordhol og Magnhild Stepperud flankerer skoleungene.

Ihle lå i et bygdestrøk, så elevtallet var til tider svært lite. Derfor var kretsen flere ganger vært trua med nedlegging. Dette skjedde blant annet rundt 1960, da Vestre Toten gjennomførte ei gjennomgripende strukturendring i skolesektoren. Etter at befolkningen i kretsen, med Anne Marie Iversen i spissen, engasjerte seg kraftig mot planene, ble Ihle opprettholdt. I stedet ble en del av nabokretsen Elton, som ble lagt ned, overført til Ihle.

I 2010-åra var Ihle kommunens minste skole, og i 2012 diskuterte Vestre Toten kommune igjen å legge ned skolen. Trass i svak kommuneøkonomi ble det vedtatt at skolen inntil videre skulle bestå. Også denne gangen var protester fra lokalmiljøet med på å forhindre nedlegging.

Høsten 2016 tok lokalpolitikere igjen til orde for å legge ned skolen, etter at elevtallet hadde falt fra 36 til 26 på ett år. Skolen var da fådelt med sju trinn fordelt på tre klasser. Flere foreldre hadde søkt barna sine til andre skoler i Vestre Toten, i tillegg til nabokretsene i Gjøvik og Østre Toten.

30. mars 2017 vedtok kommunestyret, med 20 mot 11 stemmer, at skolen skulle legges ned. Dette skjedde høsten 2017, og alle de de nåværende elevene ble overført til Bøverbru skole. Kommunestyret bestemte samtidig at framtidige elever fra gamle Elton krets skulle gå på Raufoss skole, mens resten av Ihle-kretsen ble lagt til Bøverbru skolekrets.

Ihle i 2020-åra

Bygningen fra 1924 ble rundt 2020 restaurert av Eldar Vågan, som blant annet har holdt konserter og kunstutstillinger her. Det nyeste skolebygget brukes av Ihle barnehage.

Lærere

Skolestyrere/Rektorer

Andre ansatte

Kilder og litteratur

Ihle skole i 1916.

Videre lesing