Lørenskog bygdemuseum

Lørenskog bygdemuseum består av de verneverdige bygningene på Skårer gård og Skulerudstua, samt Vasshjulet i Losby. Størstedelen av bygdemuseets virksomhet foregår på Skårer gård.

Lørenskog bygdemuseum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).
Låven og stabburet på Skårer.
Foto: Kristian Hunskaar (2008).

Skårer gård ligger som en førindustriell og idyllisk «øy» i et urbanisert område og viser slik kontrastene i kommunen. Stedet er typisk for gårdene i Lørenskog i 1950-åra. Skårer gård har hatt gardsdrift fra sein vikingtid.

Museet er bare delvis bemannet, og mye av aktiviteten på bygdemuseet er basert på frivillig innsats. Lørenskog bygdemuseum eies av Lørenskog kommune, men Akershusmuseet har ansvaret for drift og forvaltning av bygdemuseet.

Kilder


  Lørenskog bygdemuseum er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.