Leksikon:Gjeldskommisjon

Gjeldskommisjon, rettsinstans som bare fantes i Bergen (fra 1743) og Trondheim (fra 1773), og som dømte i små gjeldssaker. Hensikten var å unngå kostbar rettergang. I gjeldskommisjonen dømte byfogden (se dette) og en av rådmennene, og byskriveren (se dette) førte protokollen. Gjeldskommisjonens funksjon ble overført til forlikskommisjonene (se dette) ved lov av 8. mai 1869. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.