Lena stasjon

Lena stasjon i Østre Toten var en av de største stasjonene på Skreiabanen. Den ligger 14,04 km fra Reinsvoll, der Skreiabanen møter Gjøvikbanen. Lena stasjon har gitt navn til Jernbanegata.

Lena stasjon med ventende mennesker på perrongen. Postkort utlånt av Knut Borg

Stasjonen, som åpna i 1902, la grunnlaget for framveksten av stasjonsbyen Lena. Den hadde først status som stoppested, men i 1916 ble den oppgradert til stasjon. Da sto den nye stasjonsbygningen ferdig; denne var tegna av Gudmund Hoel og Jens Flor ved NSB Arkitektkontor. Den opprinnelige stasjonen ble da gjort om til godshus.

Lena hadde både gods- og persontrafikk. Persontrafikken på Skreiabanen ble nedlagt i 1963, men godstrafikken fortsatte i nesten 25 år til. Den ble formelt nedlagt 1. februar 1988, og like etterpå ble skinnegangen revet opp. Sjølve stasjonsområdet er fortsatt intakt (pr. 2018). Både stasjonsbygning, godshus, plattform og lasterampe er i noenlunde god stand.

Damplokomotiv ved Lena stasjon i 1967. Bak ses Toten kornsilo, en del av Felleskjøpets anlegg. Felleskjøpet var en viktig bruker av banen.
Foto: Hans Petter Grøner/Akershusmuseet

Stasjonsområdet på Lena ble gjort om til rutebilstasjon etter at togtrafikken ble nedlagt. Det gamle venteværelset ble tatt i bruk av busspassasjerer. I 2013 ble det imidlertid bygd ny skysstasjon i Rådhusgata. Godshuset på Lena, den eldste stasjonsbygningen, har blitt brukt som ungdomsklubb. Hovedbygningen har også blitt brukt som taxisentral for Østre Toten taxi, i tillegg til at noen av rommene i andre etasje har husa asylsøkere. I 2016 flytta Frivilligsentralen inn i stasjonsbygningen, som har adressa Jernbanegata 15.

Kilder og litteratur