Lunner stasjon

Lunner stasjon, Lunner kommuneHadeland, ble tatt i bruk i 1900, to år før Gjøvikbanen formelt ble åpna. Stasjonsbygningen er et tømmerbygg i dragestil, tegna av arkitekt Paul Due.

Lunner stasjon.
Foto: Mahlum (2006).

I 1985 ble stasjonen gjort utbetjent, og fra 1987 var den holdeplass med lastespor. Persontoga på Gjøvikbanen stopper på Lunner, som ligger på 280,9 moh.

Kilder

Koordinater: 60.305° N 10.58451° Ø