Lunner kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lunner
0533 Lunner komm.png
Basisdata
Kommunenummer 3234
Fylke Akershus
Kommunesenter Roa
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Grunnlagt 1898
Målform Bokmål
Nettside Nettside
Lunner rådhus på Roa.
Foto: Commonsbrukeren Punkmorten (2008).

Lunner kommuneHadeland ligger i Akershus fylke. Administrasjonssenteret, Roa, ligger 55 km nord for Oslo, 67 km sør for Gjøvik og 30 km vest for Gardermoen. Kommunen grenser til Gran i nord, til Nannestad i øst, til Nittedal og Oslo i sør og til Ringerike og Jevnaker i vest. Gjøvikbanen og Bergensbanen (den gamle traseen) går gjennom kommunen med knutepunkt på Roa.

Kommunen ble oppretta i 1898, da den ble skilt ut fra Jevnaker. Både Lunner og Jevnaker tilhørte Oppland fylke fram til 1. januar 2020, da de to kommunene etter eget ønske ble overført til det nyoppretta Viken fylke. Etter storfylkets oppløsning ble begge kommunene liggende i Akershus fylke.

Areal og befolkning

Kommunen tilhører landskapet og regionen Hadeland, som består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Rundt 77 % av arealet er dekket av skog, 9 % er dyrket mark, og kornarealet utgjør ca. 71 % av dyrket areal. Resten er tettsteder og vann. Skogområdene tilhører Oslomarka.

De største arbeidsplassene er Lunner kommune med ca. 460 årsverk og Solhaugen Miljøhjem Non Profit AS med ca. 80 ansatte. Lunner Almenning med datterselskaper har ca. 25 ansatte. Lunner Almenning eier ca. ⅓ av kommunens areal. De fleste innbyggerene i Lunner kommune bor i tettstedene Harestua, Grua, Roa og Lunner. Andre, mindre steder er Stryken, Bjørgeseter, Oppdalen og Grindvoll.

Topografi

Lunner kommune ligger innenfor det geologisk kjente Oslo-feltet. Terrenget er kupert med forholdsvis høytliggende åslandskap. Det meste av kommunens areal ligger rundt 400–550 moh. De laveste partiene ligger ved Harestuvatnet på 234 moh., og de høyeste åsene strekker seg til 600–670 moh. Fjellgrunnen består hovedsakelig av vulkanske bergarter som syenitt, granitt og rombeporfyr. I Sveadistriktet finnes sedimentære bergarter på grensen mot det store silurområdet på Hadeland. I Piper-traktene, øst for Harestua, er det påvist store forekomster av rombeporfyr. De løse jordlagene består av moreneavleiringer som er mer eller mindre blandet med stein, grus og sand. I de bratteste liene er det en god del skred- og forvitringsjord. I kommunens nordvestre område er jordlaget iblandet en del steddannede forvitringsjordarter. På åsryggene stikker granittfjellet helt fram i dagen og er bare dekket av grunne jordrygger, eller har bare et dekke av stein og mose. Lunner kommune huser også de to naturreservatene Skotjernfjell og Rinnilhaugen.

Historie

Den nedlagte Bjørgeseter stasjon.
Bråten på Grua var bergverksdirektør Henrik Kristian Borchgrevinks sommersted. Fotografiet er fra cirka 1940. I dag finner du Hadeland Bergverksmuseum her.
Foto: Randsfjordmuseet/Hadeland Bergverksmuseum

Det store Vestbyfunnet fra yngre bronsealder ble gjort ved gården Vestby. Dette er i dag utstilt i Historisk museum i Oslo.

1500-tallet ble jernmalm brutt ut av fjellet i Gruaområdet. Blymalm ble brutt på 1600-tallet fram til midten av 1800-tallet. Sinkforekomster er brutt fra 1880-tallet fram til nedleggelsen av all gruvevirksomhet i 1927.

Nyseter gruver hvor sinken ble tatt ut, tjener i dag som omvisningsobjekter for Hadeland Bergverksmuseum.

Tusenårssted

Kommunens tusenårssted er Frøystad skoleanlegg. Her har blant annet FAU (Foreldrenes ArbeidsUtvalg) ved Frøystad Ungdomsskole fått opparbeidet nordsiden av den indre skoleplassen i tråd med Tusenårsstedets planer ved hjelp av offentlige midler.

Severdigheter

Kilder og litteratur

Motiv fra Grindvoll (2016).

Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Lunner» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.