Granitt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sikteborg i grå østfoldgranitt på Bjørnåsbatteriet i Moss.
Foto: Chris Nyborg (2008).
Døpefont i rød granitt i St. Olav katolske domkirke i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Granitt er en magmatisk bergart som består hovedsakelig av mineralene alkalifeltspat (mer enn 40 %), kvarts (mer enn 15 %) og plagioklas (mindre enn 35 %). En rekke andre mineraler er vanlige i mindre mengder, blant annet glimmer, amfibol, magnetitt, ilmenitt, apatitt, pyritt, zirkon og allanitt. Granitt dannes i kontinentskorpa, og ikke i havbunnskorpa. Funn av granitt viser dermed at funnstedet var fast land da den ble danna.

Bergarten er massiv, hvilket vil si at den ikke har en systematisk fordeling av mineralene. Den kan være grovkorna, finkorna eller porfyrisk; grov- eller mellomkorna er vanligst. Høyt innhold av alkalifeltspat fører til at den oftest er rødlig av farge, men den kan også ha andre farger.

Granitt har i uminnelige tider vært brukt som bygningsmateriale og til skulpturer.

En skiller mellom en rekke typer granitt, og også en del bergarter som egentlig ikke er granitt omtales med dette navnet fordi de har samme bruksområder. Noen norske typer granitt er:

  • Drammensgranitt, som ofte markedsføres som røykengranitt etter bruddene i Røyken, er rød og ganske grovkorna. Den er den vanligste granitten i Oslofeltet. Typen brukes mye som bygningsstein, men er også utbredt i gravminner.
  • Fjæregranitt, som har navn etter tidligere Fjære kommune, er rød og grovkorna. Ettersom Fjære nå er en del av Grimstad kommune kalles den også grimstadgranitt.
  • Hvit granitt er egentlig en dioritt, men markedsføres som granitt. Den tas særlig ut i Tolga og ved Støren.
  • Røde granitter er en type som det i dag finnes lite av i Norge, men som er kjent blant annet i Bohuslän, et område som fram til 1600-tallet var en del av Norge.
  • Svart granitt er et markedsføringsnavn for bergarter som gabbro, diabas og basalt.
  • Østfoldgranitt, som finnes lands grensa mot Sverige og særlig i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner. Den kan ha rødlig farge, men grå ganitt er vanlige i dette området. En undertype av østfoldgranitten er iddefjordsgranitt, som tas ut ved Iddefjorden og er mellomkorna og gråhvit. Grå granitt brukes mest som bygningsstein, men Monolitten i Vigelandsanlegget er av grå østfoldgranitt.

Litteratur og kilder