Bibliografi:Lunner kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Berge, Jørgen: Lunnerby’n og omeng gjennom 100 år. Utg. Bokkomitéen ved Lunnerby'ns 100-årsjubileum, 2001. 220 s. ISBN 82-996023-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berger, Aase: Kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner 1837-1857. Hovedoppgave i historie, NTNU, 1978.
 • Bjørkvik, Randi og Halvard: «Gardssystem, garddeling og sosial struktur i ei austnorsk gardgruppe. Balangrudkrinsilen i Lunner». I: Norveg : Tidsskrift for folkelivsgransking. 29. 1986. S. 129–146.
 • Brokerud, Tore (red.): Nordre Oppdalen - historie og historier. Utg. Grendeutvalget i Nordre Oppdalen. 2006. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buan, Stein: Likhetens bonus. Skinner over stokk og stein 1. 2012.
 • Fagertun skole 1899-1999. Red: Ole Bjøralt, Per Kragh, Wenche Hustadnes Hagen. 1999.
 • Fredriksen, Rune Alexander: Stein som ressurs. Utg. Randsfjordmuseene, Avdeling Hadeland bergverksmuseum. 2011. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godli, Olaf og Hasli, Erik: Det psykososiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gardbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH, 1981.
 • Gravem, Arnfinn: Lunnerskolen 1937-47. Trekk fra utviklingen av skolene i Lunner i Oppland gjennom ti ikke helt vanlige år. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo, 1988.
 • Kjørven, Christoffer: Lunner bondelag 100 år. 1902-2002. 2004.
 • Kjørven, T.K. og Klægstad, Arne: Lunner bondelag gjennom 50 år. 1902-1952. Utg. Lunner bondelag, [1952]. 35 s.
 • Kleiven, Marie Aubert ofl.: Lunner kirke i 850 år. En historisk oversikt. Utg. Lunner menighetsråd, 2006. 136 s. ISBN 82-303-0662-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kleven, Marie: Lunner kirke i 250 år. 2006.
 • Kraggerud, Beate: Djupinnsamling på historisk grunn. Stadnamn frå Lunner og Gran. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo, 1992.
 • Lunner meieri gjennom 75 år. 1882-1957. Utg. Lunner meieri, [1957]. 21 s.
 • Nordre Oppdalen. Historie og historier. Red. Tore Brokerud. Utg. Nordre Oppdalen, grendeutvalget. 2006. 216 s. ISBN 82-995575-2-6.
 • Olaisen, Marit: Lunner bibliotek 1911-2011. Hundre års historie. 2012.
 • På to og fire gjennom Lunner. Utg. Lunner reiselivslag og Lunner kommune, 1994. 1 kart.
 • Stenersen, Helge: Wergelandsgutten : geni eller fyllefant - eller begge deler? [Om Anders Larsen Langbraaten (1817-1903)]. Utg. Vigga forlag, 1984. 140 s. ISBN 8299124204, 8299124304. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sveen, Gard: Reform - en utfordring i seg selv : en studie av et kommunalt endringsforsøk. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1998. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Tengesdal, Rasmus Rune: Det psyko/sosiale arbeidsmiljø i landbruket. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Gjøvik, Lunner, Bjerkreim og Eigersund. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH, 1985.
 • Østlund, Jan Helge: Nær deg i 150 år. Sparebanken i Jevnaker og Lunner 150 år (1862-2012). Utg. Sparebankstiftelsen Jevnaker-Lunner. 2012.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1888 Fra: Anders Johansen Brokerud, Lunner, Oppland Til: P.T. Anderson, Minnesota, USA. Publisert i: Årbok for Hadeland, 1981
Stikkord: Religiøsitet, Årsvekst og avling, Værforhold, korn, poteter, høy, Økonomiske kår. Brevnummer: 67

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (660 LUNNER)
Amerikabrev fra 1869. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Nr 12 (1979). S. 72-76. Red. Arne Frøslie. Merknad: Avsendar: Ole Gulbrandsen Melaas.
 • Føderådskontrakt (661 LUNNER)
Livet på Haga-garden for 50 år siden. Utg. Gran kulturnemnd. I: Årbok for Hadeland. Nr 1 (1968). S. 47-57. Red. Marianne Haga. Merknad: Frå 1918.
 • Husmannskontrakt (662 LUNNER)
Husmannskontrakter på Markerud ved Roa rundt århundreskiftet. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Nr 11 (1978). S. 63-66. Red. Arne Frøslie. Merknad: 2 kontraktar, frå 1891 og 1902.
 • Norgesbrev (663 LUNNER)
Brev fra Brokerud til Amerika 1888. Utg. Gran kulturstyre, Lunner kulturstyre, Jevnaker kulturstyre. I: Årbok for Hadeland. Nr 14 (1981). S. 53-56. Red. Martin Brokerud. Merknad: Avsendar: Anders Johansen Brokerud.

Aviser

Eksterne lenker