Bibliografi:Ringebu kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer
Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Østre Slidre
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Hemgrenda. Utg. Ringebu historielag. 1977-. ISSN 0803-0995.
 • Hovdhaugen, Einar: Utvandringa til Amerika frå Ringebu. Utg. Ringebu historielag, 1983. 304 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Lillevold, Eyvind: Ringebu sparebank 1860-1960. Utg. [Ringebu sparebank, 1960]. 123 s.
 • Skifter i Ringebu 1682-1720. Utg. Ringebu historielag, [2002]. 146 s.
 • Aarnes, Atle ofl.: Seterhistoria for Ringebu. Utg. Ringebu historielag. 2011. 388 s. ISBN 9788291896151.

Bygdebøker under arbeid

 • Aaby, Halvor: Ringebu : heim og folk. 5-. Red. Jon Ødegård. Utg. av Ringebu historielag. Ringebu 2017-.

Hovedoppgaver 1907-

 • Marthinsen, Liv: Agrarkrisa i Ringebu. Oslo 1974. Fag: Historie
 • Nordal, Jorid: Ei koralbok fra Ringebu. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Musikkvitenskap.
 • Nordberg, Ivar: Garddeling i Ringebu 1600-1723. Oslo 1977. Fag: Historie
 • Nyerrød, Anne Margrete: Offentlige overføringar til Brekkom - ei grend i Ringebu. NLH 1982. Fag: Landbruksøkonomi
 • Teigen, Inge: Landbruket i Venabygd, Ringebu kommune, Oppland - målsettinger, rammebetingelser og skisser til tiltak. Landbruksøkonomi. NLH 1982. Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (683 RINGEBU)
Bygdageni, opprørar og nybyggarpioner. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 27 (1959). S. 3-15. Red. Einar Hovdhaugen. Merknad: Avsendar: Jehans Person Nordbu 1837.
 • Diplom (684 RINGEBU)
Myntene fra Ringebu stavkirke. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. 1983. S. 49-63. Red. Karin Berg. Merknad: Jordskifteavtale 1425. Fotografisk avtrykk frå DN.
 • Diplom (685 RINGEBU)
"Ollum mannum theim sem thetta bref sea edær hoeyr æ...". Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 11 (1987). S. 25-32. Red. Liv Smestad Marthinsen. Merknad: 2 brev, frå 1330 og 1336. Fotografisk avtrykk frå DN. Det eine brevet også i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - avtak (686 RINGEBU)
Prestegarden i Ringebu fekk stor skade etter "stor-ofsin". Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 39 (1971). S. 138-141. Red. Bernhard Hovstad. Merknad: Takst etter flaumen 1789.
 • Eigedomsdokument - markegang (687 RINGEBU)
"Jordskaaning i Segelstadmarka 1609". Godlia og Thulia. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 9 (1985). S. 39-49. Red. Olav Øverli.
 • Kongebrev - løyve (688 RINGEBU)
Oppattbygd etter svartedauen og lagt øye påny. Volden i Venabygd. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 6 (1982). S. 23-34. Red. Einar Hovdhaugen. Merknad: Løyve til sagbruksdrift 1782.
 • Kyrkjebok (689 RINGEBU)
Ministerialbok for Ringebu 1696-1865. Utg. Ringebu historielag. [1976 - 87 - ]. 10 b.
 • Presterekneskap (690 RINGEBU)
Lite um innkoma åt Ringbupresten åra 1695-96. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdalens historielag. I: Årbok for Dølaringen. 1937. S. 100-106. Red. Kristofer Fliflet.