Bibliografi:Ringebu kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bakken, Nils: Ringebu brannkasse : 1864–1964. Ringebu 1964. 40 s.
 • Grieg, Sigurd: Ringebu stavkirke : veileder for besøkende. Utg. Ringebu menighetsråd. 1958. 56 s.
 • Hage, Hallstein: Befolkningsutviklingen i Ringebu på 1700-tallet. Med någå attåt. Utg. H.H., [1995]. 77 s. ISBN 82-7275-088-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hemgrenda. Utg. Ringebu historielag. 1977–. ISSN 0803-0995.
 • Hovdhaugen, Einar: Bygda vår : lokalhistorie for Ringebu. Utg. Ringebu historielag. 1976. 292 s. ISBN 82-990451-1-8.
 • Hovdhaugen, Einar: Frå det gamle arbeidslivet : arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar. Utg. Ringebu historielag. 1993. ISBN 8299045142. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Gjerdåker, Johannes i Heimen, b. XXX, s. 214–216.
 • Hovdhaugen, Einar: Hundre års grotid og vokstertid : Ringebu og Fåvang bondelag 1885–1985. Utg. Bondelaget. 1985. 84 s. ISBN 8299045126.
 • Johnsen, Arne Odd: «Ein utvandrar. Ikring Johannes Nordboe og eit forvitneleg brev (..)». I: Heimen , b. III, s. 285–303.
 • Kleiven, Ivar: Ringbu. Utg. Aschehoug. 1928. 329 s.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. II, s. 358–359.
 • Langdalen, Erik: «Venabygdfjellet». I: Fjellbygd og feriefjell. Ved Axel Sømme ofl. Utg. Cappelen. 1965. S. 91–98.
 • Lillevold, Eyvind: Ringebu sparebank 1860-1960. Utg. [Ringebu sparebank, 1960]. 123 s.
 • Nordrum, Morits ofl.: Skoghistoria for Ringebu. Utg. Ringebu-Fåvang skogeierlag. 2004. 288 s.
 • Ringebu stavkyrkje : sognekirken i form og funksjon gjennom 900 år. Utg. Stiftelsen Ringebu samlingene. 1998. 95 s. ISBN 8291955018.
 • Rønningen, Ola ofl.: Nedlagde heimar i Ringebu – og folket som budde der. Utg. Ringebu historielag, 1996. 428 s. ISBN 82-990451-8-5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skifter i Ringebu 1682-1720. Utg. Ringebu historielag, [2002]. 146 s.
 • Venabygd kyrkje 200 år. Ved E. Hovdhaugen ofl. Utg. Venabygd sokneråd. 1980. 78 s. ISBN 8272750058.
 • Ysteridrift i Ringebu gjennom 75 år. Ringebu 1987. 79 s.
 • Aaby, Halvor: Ringebu : heim og folk. 1-. Red. Jon Ødegård. Utg. Ringebu historielag. 2013-.
  • B.1: Venabygd. 2013. ISBN 9788291896229
  • B.2: Kjønnås. 2014. ISBN 9788291896236
  • B.3: Vålebru. 2015. ISBN 9788291896250
  • B.4: Vekkom. 2016. ISBN 9788291896274
 • Aarnes, Atle ofl.: Seterhistoria for Ringebu. Utg. Ringebu historielag. 2011. 388 s. ISBN 9788291896151.
 • Åsmundstad, Per: Ringebu Folkehøgskule 125 år : 1876–2001. Lillehammer 2001. 143 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Aaby, Halvor: Ringebu : heim og folk. 5-. Red. Jon Ødegård. Utg. av Ringebu historielag. Ringebu 2017-.

Hovedoppgaver 1907-

 • Marthinsen, Liv: Agrarkrisa i Ringebu. Oslo 1974. Fag: Historie
 • Nordal, Jorid: Ei koralbok fra Ringebu. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Musikkvitenskap.
 • Nordberg, Ivar: Garddeling i Ringebu 1600-1723. Oslo 1977. Fag: Historie
 • Nyerrød, Anne Margrete: Offentlige overføringar til Brekkom - ei grend i Ringebu. NLH 1982. Fag: Landbruksøkonomi
 • Teigen, Inge: Landbruket i Venabygd, Ringebu kommune, Oppland - målsettinger, rammebetingelser og skisser til tiltak. Landbruksøkonomi. NLH 1982. Fag: NLH

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (683 RINGEBU)
Bygdageni, opprørar og nybyggarpioner. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 27 (1959). S. 3-15. Red. Einar Hovdhaugen. Merknad: Avsendar: Jehans Person Nordbu 1837.
 • Diplom (684 RINGEBU)
Myntene fra Ringebu stavkirke. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. 1983. S. 49-63. Red. Karin Berg. Merknad: Jordskifteavtale 1425. Fotografisk avtrykk frå DN.
 • Diplom (685 RINGEBU)
"Ollum mannum theim sem thetta bref sea edær hoeyr æ...". Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 11 (1987). S. 25-32. Red. Liv Smestad Marthinsen. Merknad: 2 brev, frå 1330 og 1336. Fotografisk avtrykk frå DN. Det eine brevet også i omsetjing.
 • Eigedomsdokument - avtak (686 RINGEBU)
Prestegarden i Ringebu fekk stor skade etter "stor-ofsin". Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 39 (1971). S. 138-141. Red. Bernhard Hovstad. Merknad: Takst etter flaumen 1789.
 • Eigedomsdokument - markegang (687 RINGEBU)
"Jordskaaning i Segelstadmarka 1609". Godlia og Thulia. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 9 (1985). S. 39-49. Red. Olav Øverli.
 • Kongebrev - løyve (688 RINGEBU)
Oppattbygd etter svartedauen og lagt øye påny. Volden i Venabygd. Utg. Ringebu historielag. I: Hemgrenda. Årg. 6 (1982). S. 23-34. Red. Einar Hovdhaugen. Merknad: Løyve til sagbruksdrift 1782.
 • Kyrkjebok (689 RINGEBU)
Ministerialbok for Ringebu 1696-1865. Utg. Ringebu historielag. [1976 - 87 - ]. 10 b.
 • Presterekneskap (690 RINGEBU)
Lite um innkoma åt Ringbupresten åra 1695-96. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdalens historielag. I: Årbok for Dølaringen. 1937. S. 100-106. Red. Kristofer Fliflet.

Aviser

 • Dølen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek