Bibliografi:Trysil kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Innbygda med Trysil kirke i 1940- eller 1950-åra.
Utsikt over Ljørdalen i 1920.
Utsikt fra Bruarbrekka i 1920.
 • Berg, Stein mfl.: Langrennseventyret i Vestre Trysil. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. 2009. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buflod, A.H.: Vi slo oss gjennom! : fagorganisasjonen i Trysil de avgjørende år 1927 -1937. Utg. [s.n.]. Kongsvinger. 1939. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Diesen, Jan Anders: Ljørdalskonflikten 1931-1937/38. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Eide, Ingrid mfl.: "Å, je vet e seter -" : setertradisjon og omtale av setrer under garder i Innbygda, Vestby, Flendalen og Drevdalen. Utg. Trysil historie- og museumslag, Historiegruppa. 2003. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Floden, Jon: Me' are oL : frå flässälåt tel fugguLmugg : trysilord frå Ljøradalføret. Utg. [J. Floden]. 1999. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foyn, Bjørn Erik og Henry Johnsen: 1132 spørsmål og svar : spørrebok for Trysil. Utg. [H. Johnsen]. 2011. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gardåsen, Paul: Målet i Øst-Trysil. En oversikt over lydverket. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1931.
 • Garaasen, Haakon: Frå grensebygder og finnskogar. Samling 1 : Trysilmalm og andre malmar. Utg. Det norderlenske forlag. 1923. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen b. I, s. 180.
 • Granberg, Marianne: Lokalbibliografi for Trysil kommune t.o.m. 1986. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole 1987.
 • Grønland, Marit Helene Bernts: Trysil skytterlag 150 år : historien om Trysilfjeld, Søndre Trysil og Nybergsund skytterlag. Utg. [Trysil skytterlag]. 2011. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grønland, Martin: Arbeidsledigheten i Trysil 1929-34. Hovedoppgave i historie, Oslo 1968.
 • Halbakken, Sverre: Om folkemusikktradisjon i Trysil og Engerdal. Utg. Rådet for folkemusikk og folkedans. 1979. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Hemover" : dikt og prosa fra Trysil gjennom hundre år. Utg. Prosjekt Kvilsten, Trysil folkebibiotek. 1997. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hendriksen, Hans Erik: Mennesker uten makt. En undersøkelse av Nasjonal Samling i tre østnorske kommuner 1933-45. Hovedoppgave i historie, Bergen 1972.
 • Hertzberg, Carl Willock Ludvig Horn: En geografisk undersøkelse av nydyrkningen på Østlandet. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1943.
 • Hertzberg, Ludvig H.: Nydyrkingen i tre østlandsbygder 1918-1939. Utg. Det Norske geografiske selskab. 1944. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holt, Harald: Skogen og skogbruket i Trysil, med et avsnitt om småvirket. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1952.
 • 101 hoppbakker : historier om hoppbakkene og skoleskirennene i Trysil. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. 2010. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Henry: En elg er jammen halvtung : vitser og jug med Trysil-vri. Utg. [H. Johnsen]. Tørberget. 1998. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løberg, Lars: En tidligkapitalistisk skogbruksrevolusjon. Hovedtrekkene ved den økonomiske utviklingen i Trysil på 1700-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1986.
 • Løken, Astrid: NM på ski 1955 : 50 km - stafett : Trysil 12-13 februar. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. Trysil. 2010. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løvåsen, Sven: Bygda : husene folket og skia 1927-1937. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. 2009. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Finn mfl.: Fløterhistorier fra Trysil : fløterne og fløteranleggene. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. 2009. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordby, Knut: 100 års beretning for Idrettslaget Trysilgutten : Trysilfjeld skytterlag 1861-1961. Utg. [Laget]. 1961. 73 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordstoga, Olav: Trysil privatbank, Christiania bank og kreditkasse avdeling i Trysil, 1887-1987. Utg. Banken. 1987. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storfjord, Jon: Det drønner gjennom dalen : en beretning om skogsarbeiderkonfliktene i Trysil. Utg. Trysil-Knut skimuseum. 2010. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storfjord, Jon: Du verden : petit'er om tryslingen og hans plass på jorden. Utg. J. Storfjord. Trysil. 1995. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søberg, Einar: Optegnelser fra Søndre Osen over Forholde i Tidsrummet omkring 1850. Utg. Forfatterens Forl.. 1900. 89 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teppen, Magne I.: Torgalsetta : etterkomarane til Torgal E. Østby : f. 1864 - d. 1958. Utg. M.I. Teppen. Skarnes. 2014. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Teppen, Olaf: «Om fråhaldsarbeidet i Trysil med gløtt frå rørsla elles i landet» I, i Årbok for Glåmdalen 1970, Elverum 1970
 • Teppen, Olaf: «Om fråhaldsarbeidet i Trysil med gløtt frå rørsla elles i landet» II, i Årbok for Glåmdalen 1971, Elverum 1971
 • Tryssils Skovbog : Udskiftningsforretning, begyndt 10de, sluttet 12te August 1786, thinglæst 11te Decbr. s. A. : Trykt med Vedkommendes Tilladelse efter Udskrift af Søndre Østerdalens Sorenskriveries Skjøde- og Pantebog. 1957. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vingelsgaard, Roar: Okkupert : historier om krigen i Trysil : historier om hverdagshelter og krigshelter, om spenning og dramatikk og om sorg og tragedier. Utg. Trysil-Knut skimuseum og opplevelsessenter. 2010. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Trysil. Utg. Trysil kommune. 1979-88, 1995-. ISSN 0806-8615.
  • 2005: 1905. En egen stemme ved grensefjellets side. Red. Roar Vingelsgaard ofl. 96 s. ISBN 82-906987-19-4.
 • Årbok for Trysil og Engerdal. Utg. Museumssenteret i Trysil/Engerdal. 1989-1991/92

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19050718 Fra: Inger (mor) Johansen, Trysil, Hedmark Til: Marte Paulsdatter Mora, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Trysil 1999
Stikkord: Helse og sykdom, brukne ribben, gårdauksjon, Nærmiljø, Religiøsitet, himmelskrift, endetidstanker, Emigrasjon. Brevnummer: 3185

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (460 TRYSIL)
Reisebrev fra 1887. Utg. Trysil kulturutvalg. I: Årbok for Trysil. Årg. 7 (1985). S. 15-19. Merknad: Avsendar: Ola Jonsen Lunde.
 • Amerikabrev (461 TRYSIL)
Reisebrev fra 1889. Utg. Trysil kulturutvalg. I: Årbok for Trysil. Årg. 7 (1985). S. 20-21. Merknad: Avsendar: Kalenus Bjørkholla.
 • Amerikabrev (462 TRYSIL)
Innledning til Amerika-brev fra Carl O. Steen. Utg. Trysil kulturstyre. I: Årbok for Trysil. Årg. 6 (1984). S. 43-56. Red. Audun Drevdalen Litland. Merknad: Frå 1896.
 • Brev (463 TRYSIL)
"Det bør sig da at tro...". Johan Sverdrups brev til 143 stemmeberettigede i Trysil. Utg. Trysil kulturutvalg. I: Årbok for Trysil. Årg. 6 (1984). S. 22-26. Red. Bjørn Skåret. Merknad: Datert 17.12.1883.
 • Kongebrev (464 TRYSIL)
1780 - Trysil blir eget prestegjeld. Utg. Trysil kulturstyre. I: Årbok for Trysil. Årg. 2 (1980). S. 39-42. Red. Gunnar Kolstad.
 • Kyrkjebok (465 TRYSIL)
Kirkebøker for Trysil 17301801. Utg./ Red. Lars Løberg og Leif Wien Jensen. U.å. Upag.
 • Supplikk (466 TRYSIL)
Fra supplikk til reskript. Tryslingenes klageskrift av 20. januar 1705 og kongens svar på dette. Utg. Trysil kulturstyre. I: Årbok for Trysil. Årg. 7 (1985). S. 94-99. Red. Sigurd Rødsten.

Aviser

Eksterne ressurser