Bibliografi:Dovre kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Inne i ei bondestugu på Dovrefjell. Illustrasjon frå boka Nordiska taflor (1867).
Dovrefjell, vegens høgeste punkt, slutten av 1940-åra.
På bjørnejakt under Dovrefjell. Illustrasjon frå boka Nordiska taflor (1873).
 • Bjerke, Gunnar: Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell : dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år. Utg. forfatteren, 1975. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørnsgard, Hans S.: Dovrehistori. Utg. 2017.
 • Bjørset, Karl: Syd-Lesje- og Nord-Dovremålets lyd- og formlære : fremstillet i sine hovedtræk paa grundlag af Joh. Storms "Kortere ordliste". 1899. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brækken, Kristin mfl.: Dovrebrure : felemusikk fra Gudbrandsdalen : arrangert for 2 feler. H. 1 (partitur). Utg. Søre Brekka musikk. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dovrebygde. Årsskrift for Dovre historielag. Utg. Dovre historielag. 1985-. ISSN 0802-0000
 • Eggan, Asbjørn: Slekthistorie for Jøndal og Hjornet [i.e. Hjørnet] og Kolhusmoen : slekt nr. 6. Utg. [A. Eggan]. 1983. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Arnfinn: Helse og velferd gjennom 100 år : Dovre sanitetsforening 1909-2009. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 2009. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Arnfinn: Oppbrot og omlegging. Utvandring og økonomisk utvikling i Dovre på 1800-talet. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1973.
 • Eriksen, Alf ofl.: Sætrer og sæterdrift i Dovre. Utg. Dovre historielag. 2016. 336 s. ISBN 978-82-690580-0-0.
 • Gamle hus i Dovre. Utg. 1989.
 • Grytten, Harald, Dagfinn Ratvik: Dovre i hundre! : mannskoret Dovre 1913-2013. Utg. Mannskoret Dovre. Ålesund. 2013. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagstrøm, Clas: «Kamp mot tysk overmakt i 1940» i Årbok Egge Historielag 2001
 • Hoff, Knut og Bjørnsgard, Audun Sverre: Økonomiske og sosiale faktorers betydning for trivselen hos mjølkeprodusenter. En intervjuundersøkelse om psykososiale forhold blant gardbrukere i Dovre og Gran. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1982.
 • Kyllo, Knut: Psykososialt arbeidsmiljø i melkeproduksjonen. En intervjuundersøkelse om trivselsforhold blant bønder i Dovre, Gran og Øystre Slidre. Hovudoppgåve i landbruksøkonomi, NLH 1983.
 • Larsen, Rolf: 1940 : en kort oversikt over hendelsene i aprildagene på Åndalsnes, Veblungsnes, Verma og Dombås. Utg. Rauma kulturstyre. 1990. 94 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Terje: Noko om stadnamn frå Nord-Dovre med Dovrefjell. Hovudoppgåve i nordisk, Oslo 1975.
 • Lunde, Jon Vegard: Kulturhistorisk vandrebok : pilegrim gjennom Dovre. Utg. Komiteen for pilegrimsleden gjennom Dovre. 1997. 54 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martens, Irmelin mfl. (red.): Vesle Hjerkinn : kongens gård og sælehus. Utg. Universitetetets kulturhistoriske museer. 2007. 221 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mikkelsen, Egil: Fangstprodukter i vikingtidens og middelalderens økonomi : organiseringen av massefangst av villrein i Dovre. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1994. 218 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moren, Gudmund: Nasjonal samling i Dovre 1933-45 : styrke og stagnasjon. Utg. Høgskolen i Lillehammer. 2004. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mork, John: Ungdomsår - i hakekorsets skygge : minner fra Stølan og Drivdalen 1935-1945. Utg. Forl. norske bøker. 2006. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mølmen, Øystein: Raumabanen/Romsdalen, Lesja og Dovre : kamphandlingene i april 1940. Utg. [Raumabanens kulturlag]. 1998. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Njalsson, Olafur Sturla: Statsbanenes snøskjermplantinger ved høyfjellsovergangene til Dovrebanen og Bergensbanen, 1981-1983. Hovudoppgåve i dendrologi, NLH 1983.
 • Nash, Kjeld: Vannhjuldrevet sagbruk, Dovre. Hovudoppgåve i arkitekturhistorie, NTH 1990.
 • Rykhus, Sigurd: 50 år : Fylkesyrkesskolen på Dovre : Fylkesyrkesskulen og Hjerleids husflidskule : Hjerleid vidaregåande skole. Utg. [Hjerleid vidaregåande skole]. 1998. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skuterud, Arne: Nasjonal og lokal styring i to fjellområde. Ein analyse av forholdet mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter i samband med val av planleggingsmodell for Hardangervidda og Dovrefjell. Hovudoppgåve i statsvitskap, Oslo 1983.
 • Stabell, Erik: En undersøkelse av et seteranlegg ved Vålåsjøen på Dovre, Lie-setra. Hovudoppgåve i arkitekturhistorie, NTH 1972.
 • Tøndevold, John Bøe: Sau og jerv i Snøhetta. Iverksettingen av en forvaltningspolitikk. En studie av forholdet mellom lokalsamfunn og storsamfunn innenfor miljø/naturforvaltning. Hovudoppgåve i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1997.
 • Ulateig, Egil: Krigen fra himmelen : fallskjermangrepet mot Dombås april 1940. Utg. Vigmostad Bjørke. 2014. 375 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veiseth, Anita: Kongevegen over Dovrefjell. Fra Dovre til Oppdal. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Vigerust, Vegard: Evig unge Dovre : dikt, prosaskildring, lokalhistorie, Dovre-ord. Utg. Dølaringen boklag. 1993. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (491 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Gudbrandsdalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1951 s. 3439; 1953 s. 7478. Merknad: For Lesja - Dovre, Fron og Ringebu.
 • Diplom (542 DOVRE)
Arnekleiv i Dovre. Visst og uvisst om ein gamal gard. Notatar fram til 1664. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 43 (1975). S. 64-72. Red. Sigurd Arnekleiv. Merknad: Salsbrev skrive på Arnekleiv 1417 vedrørande gardpart i Kyrheim i Lesja.
 • Eigedomsdokument - bygsel (543 DOVRE)
Bygselseddel for Blæstrud Nordre fra 1719. Utg. Dovre historielag. I: Dovrebygde. 1986. S. 28.
 • Eigedomsdokument - skøyte (544 DOVRE)
Auctions Skiøde paa Qvitdalen Sætter 1832. Utg./ I: Gåmålt frå Dovre. 1984. S. 39-41. Red. Arne Amundgård.
 • Føderådskontrakt (545 DOVRE)
Nokre ord om ein føderådskontrakt. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 55 (1987). S. 200-203. Red. Odmund Kristiansen. Merknad: Frå Blæstrud 1815.
 • Husmannskontrakt (546 DOVRE)
Husmannens daglegliv - Utg. Dovre historielag. I: Dovrebygde. 1987. S. 16-17. Merknad: Lien under Tofte 1804.
 • Husmannskontrakt (547 DOVRE)
Bygselseddel på Skjellstadbakken 1755. Utg./ I: Gåmålt frå Dovre. 1984. S. 30-31. Red. Arne Amundgård.
 • Kyrkjebok (635 LESJA)
Blessertes fond. Lesja - Dovre - Folldal 1808-09. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 54 (1986). S. 176-185. Red. Olav Øverli. Merknad: "Liste over de af Lessøe Præstegield... i Krigen qvæstede, faldne eller bortblevne mandskabers efterladte". 1808. Frå kyrkjebok for Lesja.

Aviser