Bibliografi:Dovre kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Engen, Arnfinn: Bygdabok for Dovre. Gardar, hus og folk. Lokalhistorisk forlag og Dovre kommune. 2003-2007.
  • B.1: Engen, Arnfinn og Gunnar Kaas: Frå Hjerkinn til Hjelle. Gnr. 1–18, 78 og 79. 2003. 454 s. ISBN 82-7847-087-1.
  • B.2: Engen, Arnfinn og Gunnar Kaas: Frå Engum til Tofte. Gnr. 19–38. 2004. 443 s. ISBN 82-7847-111-8.
  • B.3. Engen, Arnfinn og Gunnar Kaas: Frå Skjelstad til Rudi. Gnr 39-56. 2006. 414 s. ISBN 82-7847-129-0.
  • B.4. Engen, Arnfinn og Gunnar Kaasa: Frå Langdalen til Dovreskogen bygdeallmenning. Gnr. 57-75. 2007. 300 s. ISBN 978-82-7847-140-1.
 • Eriksen, Alf: Ord og uttrykk frå Dovre. 2. utg. Utg. Dovre kommune. 2011. 302 s. (1. utg. 1996). ISBN 9788299404631.
 • Eriksen, Alf ofl.: Sætrer og sæterdrift i Dovre. Utg. Dovre historielag. 2016. 336 s. ISBN 978-82-690580-0-0.
 • Hagstrøm, Clas: «Kamp mot tysk overmakt i 1940» i Årbok Egge Historielag 2001

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Engen, Arnfinn: Oppbrot og omlegging. Utvandring og økonomisk utvikling i Dovre på 1800-talet. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Hoff, Knut og Bjørnsgard, Audun Sverre: Økonomiske og sosiale faktorers betydning for trivselen hos mjølkeprodusenter. En intervjuundersøkelse om psykososiale forhold blant gardbrukere i Dovre og Gran. NLH 1982 Fag: Landbruksøkonomi
 • Kyllo, Knut: Psykososialt arbeidsmiljø i melkeproduksjonen. En intervjuundersøkelse om trivselsforhold blant bønder i Dovre, Gran og Øystre Slidre. NLH 1983 Fag: Landbruksøkonomi
 • Larsen, Terje: Noko om stadnamn frå Nord-Dovre med Dovrefjell. Oslo 1975 Fag: Nordisk
 • Njalsson, Olafur Sturla: Statsbanenes snøskjermplantinger ved høyfjellsovergangene til Dovrebanen og Bergensbanen, 1981-1983. NLH 1983 Fag: Dendrologi
 • Nash, Kjeld: Vannhjuldrevet sagbruk, Dovre. NTH 1990. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Dovre
 • Skuterud, Arne: Nasjonal og lokal styring i to fjellområde. Ein analyse av forholdet mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter i samband med val av planleggingsmodell for Hardangervidda og Dovrefjell. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap
 • Stabell, Erik: En undersøkelse av et seteranlegg ved Vålåsjøen på Dovre, Lie-setra. NTH 1972 Fag: Arkitekturhistorie
 • Tøndevold, John Bøe: Sau og jerv i Snøhetta. Iverksettingen av en forvaltningspolitikk. En studie av forholdet mellom lokalsamfunn og storsamfunn innenfor miljø/naturforvaltning. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Dovre
 • Veiseth, Anita: Kongevegen over Dovrefjell. Fra Dovre til Oppdal. Norges landbrukshøgskole 1992. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Dovre [Merknad: Oppdal: se også Dovre]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (491 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Gudbrandsdalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1951 s. 3439; 1953 s. 7478. Merknad: For Lesja - Dovre, Fron og Ringebu.
 • Diplom (542 DOVRE)
Arnekleiv i Dovre. Visst og uvisst om ein gamal gard. Notatar fram til 1664. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 43 (1975). S. 64-72. Red. Sigurd Arnekleiv. Merknad: Salsbrev skrive på Arnekleiv 1417 vedrørande gardpart i Kyrheim i Lesja.
 • Eigedomsdokument - bygsel (543 DOVRE)
Bygselseddel for Blæstrud Nordre fra 1719. Utg. Dovre historielag. I: Dovrebygde. 1986. S. 28.
 • Eigedomsdokument - skøyte (544 DOVRE)
Auctions Skiøde paa Qvitdalen Sætter 1832. Utg./ I: Gåmålt frå Dovre. 1984. S. 39-41. Red. Arne Amundgård.
 • Føderådskontrakt (545 DOVRE)
Nokre ord om ein føderådskontrakt. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 55 (1987). S. 200-203. Red. Odmund Kristiansen. Merknad: Frå Blæstrud 1815.
 • Husmannskontrakt (546 DOVRE)
Husmannens daglegliv - Utg. Dovre historielag. I: Dovrebygde. 1987. S. 16-17. Merknad: Lien under Tofte 1804.
 • Husmannskontrakt (547 DOVRE)
Bygselseddel på Skjellstadbakken 1755. Utg./ I: Gåmålt frå Dovre. 1984. S. 30-31. Red. Arne Amundgård.
 • Kyrkjebok (635 LESJA)
Blessertes fond. Lesja - Dovre - Folldal 1808-09. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 54 (1986). S. 176-185. Red. Olav Øverli. Merknad: "Liste over de af Lessøe Præstegield... i Krigen qvæstede, faldne eller bortblevne mandskabers efterladte". 1808. Frå kyrkjebok for Lesja.

Aviser