Bibliografi:Søndre Land kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Askeland, Harald: Reform av den lokale kirke : kontekst, prosess, utfall. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 2000. Merknad: Omhandler bl.a. kirkeloven. Eksempelstudier fra Søndre Land, Asker, Nøtterøy, Hjelmeland og Osterøy. Digital versjonNettbiblioteket
 • Boka om Land. Utg. etter tiltak av landinger/Lands museum. 1948-.
Bind 1. Reidar Th. Christiansen, Oluf Kolsrud: [ingen tittel] 1948. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Reidar Th. Christiansen, Oluf Kolsrud: [ingen tittel] 1952. 512 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. C.S. Schilbred: Gårdshistorie for Søndre Land. 1962. 628 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Arvid Sandaker: Utvandringen til Amerika fra Nordre og Søndre Land 1839-1915. 1973. 286 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 5. C.S. Schilbred: Gårds- og slektshistorie for Fluberg. 1981. 457 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 6. Ole Helmer Engelien Bjørlien: Skogbrukshistorie for Land. 1994. 479 s. ISBN 82-91525-0 Digital versjonNettbiblioteket
Bind 7. Arne Eggen: Folketoner fra Land. 1996. 197 s. ISBN 82-7847-018-9. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 8. Svein-Erik Ødegaard: Nordsinni. Grend - bosted – familie. 1997. 751 s. ISBN 82-91525-01-3 Digital versjonNettbiblioteket
Bind 9. Svein-Erik Ødegaard: Torpa A. Grend - bosted – familie. Gardsnummer 46-76, ("Vest-Torpen" til 1800). 2002. 745 s. ISBN 82-91525-02-1
Bind 10. Svein-Erik Ødegaard: Torpa B. Grend - bosted – familie. Gardsnummer 77-107, ("Øst-Torpen" til 1800). 2002. 639 s. ISBN 82-91525-04-8 Digital versjonNettbiblioteket
Bind 11. Tor Ulsnæs: Jernbaneanlegg og stasjonsby. Valdresbanen og Dokka 1900-1930. 2002. 111 s. ISBN 82-91525-07-2
Bind 12. Kåre Kompelien: Skihistorien i Nordre Land. 2003. 295 s. ISBN 82-91525-09-9
Bind 13. Kåre Kompelien: Skihistorien i Søndre Land. 2004. 234 s. ISBN 82-91525-10-2
Bind 14. Kåre Kompelien: Sagn og huldrehistorier. Folkeminner fra Land og omegn. 2006. 208 s. ISBN 978-82-91525-15-0
Bind 15. Svein-Erik Ødegaard: Østsinni. Grend, bosted, familie. 2008. 751 s. ISBN 978-82-91525-20-4
Bind 16. Magnus Sandberg og Kari Nordal: Fjernsætring. En 400 år lang historie fra det indre østlandet. 2010. 363 s. ISBN 978-82-91525-22-8
Bind 17. Svein-Erik Ødegaard: Dokka : stasjonsbyen, villabyen, landsbyen. 2011. 653 s. ISBN 978-82-91525-31-0
Bind 18. Kåre Kompelien: Odnes : et knutepunkt ved Randsfjorden. 2012. 415 s. ISBN 978-82-91525-33-4
 • Engelien, Ola og Solum, Håkon: Deinn ækte læinningen ær spissk i klænningen. Dialektord og uttrykk fra Søndre Land. Utg. Lands museum, 1998. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fra nød til trygge kår. Søndre Land arbeiderparti 1926-1976. Utg. Søndre Land arbeiderparti, [1976]. 36 s.
 • Kompelien, Kåre: 100 år med idrett. Søndre Land idrettslags jubileumsberetning. Utg. Søndre Land idrettslag, 2006. 174 s. 82-303-0723-7
 • Landingsboka : fra gamle dager, b. 2. Ved Oluf Kolsrud. Oslo. 1924–26. 288 s. (Bare b. 2 utgitt). Inneholder: «Folkeminner i Land», samlet av Reidar Th. Christiansen.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 304–305.
 • Olsen, Magnus: Stedsnavn og gudeminner i Land. Utg. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, [1929?]. 95 s.
 • Skute kirke 100 år : 1915-2015, Skute menighetsråd v/Runa Bjone, 2015.
 • Særpublikasjon (Lands museum). Utg. Lands museum, 1994-2002. ISSN 0809-1080
 • Søndre Land kommune 1937 [i.e. 1837]-1987. Lokalt folkestyre 150 år. Utg. Søndre Land kommune, [1988]. 127 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Christiansen, Einar: Bilvegbehov i gårdsskogbruket. En analyse av et skogområde i Søndre Land kommune. NLH 1984 Fag: Skogbr.driftstekn
 • Loeng, Ole Martin: Land. En lokalhistorisk bibliografi. SHB 1978. Fag: SHB
 • Munthe-Kaas, Erik: "Frå sveitte tæl æksos". En studie i tømmerdrift i Søndre Land ca. 1900-1965. Oslo 1979 Fag: Etnologi


Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19100818 Fra: Trygve H. Wegge, Søndre Land, Oppland Til: Carl Gustav O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, sangerstevner, goodtemplar, parisopphold, verdensutstilling, Værforhold. Brevnummer: 2571

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - markegang (696 SØNDRE LAND)
Et gammelt segl fra Bjørnson-slekten. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1982. S. 49-51. Red. Merknad: Vedrørande øydegarden Ringelien 1634.
 • Føderådskontrakt (697 SØNDRE LAND)
Kårkontrakt fra 1812. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1985. S. 60-61. Red. Hans Skude. Merknad: Frå Skude.
 • Soldatbrev (698 SØNDRE LAND)
Soldatbrev fra Schleswig 1849. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1986. S. 63-64. Red. Hans Skude. Merknad: Avsendar: Ole Madsen Kleven.