Bibliografi:Skjåk kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bruheim, M. og Bruheim, Jan-Magnus: Skjåk allmenning 1798-1948. Utg. [Skjåk allmenningsstyre], 1969. 296 s.
 • Bruheim, M. og Tjønneland, Ola: Skjåk kyrkje 250 år. Utg. Skjåk sokneråd, 2002. 252 s.
 • Dagsgard, Asbjørn: Målet i Lom og Skjåk. Grammatikk og ordliste. Utg. Lom kommune og Skjåk kommune, 2006. 476 s. ISBN 978-82-993371-6-8
 • «Edvard Grimstad fortel om arbeidet sitt». I: Heimen, b. IX, s. 209–211.
 • Hosar, Hans P.: Skjåk bygdebok. Utg. Skjåk kommune, 1994-. ISBN 82-993371-0-0
Bind 1. Historia fram til 1537, med ei geologisk innleiing av Nicole Santarelli, Inga Stener Olsen, Åse Storbråtå. 1994. 311 s. ISBN 82-993371-1-9. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Historia 1537-1800. 1995. 344 s. ISBN 82-993371-2-7. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Historia 1798-1914. 1998. 447 s. ISBN 82-993371-4-3. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Historia 1914-1945. 2016. 735 s. ISBN 978-82-999543-1-0.
Melding i Heimen 4/2017.
 • Hosar, Kristian og Brustugun, Torstein: Lom og Skjåk sparebank 1873-1973. Utg. 1973. 86 s.
 • Hosar, Kristian; Skjåk-Ola 250 år. Utg. Skjåk kommune, 1995. 32 s.
 • Rust, Randi (red.): Skjåk sau- og geitalslag 1947-1997: 50 år. Utg. Skjåk sau- og geitalslag, 1997. 41 s. ISBN 82-994555-0-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Teigen, Håvard: Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998. Utg. Tano Aschehoug. 1999. 379 s. ISBN 8251838134. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ættebok for Skjåk. Utg. Skjåk historielag, 1946-[1993?].
Bind 1. H. H. Neumann og Erling Bruheim: Skjaaks slægter. Alfabetisk ordnet efter gaardsnavnene. 1946. 275, 10 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Anna Bruheim og Erling Bruheim: [ingen tittel]. [1969]. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 3. Særtrykk til Ættebok for Skjåk. [1993?]. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Alsvik, Elling: Vatning i Lom og Skjåk. Oslo 1970 Fag: Etnologi
 • Brandsar, Atle: Lovbrot og lauslivnad. Ein studie av brotsstruktur og konfliktløysing ved bygdatinget i Lom og Skjåk 1664-1800. NTNU 2013. Fag: Historie
 • Bruheim, Hildegunn: Skjåk folkebibliotek 1868-1990. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1991. Fag: SBH
 • Dagsgard, Asbjørn: Personnamnbruken i Skjåk, i Lom og på Lesja. Trondheim 1974 Fag: Nordisk
 • Gjerdalen, Inga Elisabeth: Lokal næringsutvikling: allianse og kapasitetsutbygging. En studie av lokale næringsaktører i Lom og Skjåk i Nord-Gudbrandsdalen. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning.
 • Grindvold, Ola: Maskinkapasitet og behov. Spørreundersøkelse blant 131 gardsbruk i kommunene Vågå, Lom og Skjåk. Landbruksteknikk. NLH 1985 Fag: NLH
 • Grjotheim, Stein: Setra og bygda 1850-1940. Omlegging av seterbruket i Skjåk sett i ljos av utviklinga i bygda. Trondheim 1978 Fag: Historie
 • Kveen, Perlaug M.: ”Døkk har slikt rart tonefaill” - Om tonelag og andre prosodiske drag ved målet i Lom, med eit sideblikk til Skjåk. NTNU 2011. Fag: Lingvistikk
 • Steinbakke, Torstein: Skolen i Skjåk i andre halvdel av det 19. århundret. Oslo 1971 Fag: Pedagogikk
 • Teigum, Erling Sigurd: En del stedsnavn fra Nordberg i Skjåk. Oslo 1939 Fag: Norsk

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Haugianardokument (694 SKJÅK)
Haugerørsla i Skjåk. Lensmann og prest rapporterer. I: Kvelds-seto. Gåmålt frå Skjåk. Årsskrift frå Skjåk historielag. 1990. S. 44-52. Red. Hans P. Hosar. Merknad: Brev frå lensmann Andvord og sokneprest Arntsen 1804.
 • Supplikk (695 SKJÅK)
Brev til kongen av Danmark og Norge. I: Kvelds-seto. Gåmålt frå Skjåk. Årsskrift frå Skjåk historielag. 1992. S. 34-35. Red. Tore J. Odden. Merknad: Vedrørande sætrar i almenning og transport av kleberstein. Frå 1731.

Aviser

 • Fjuken på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Eksterne lenker