Bibliografi:Kongsvinger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Borchgrevink, Hilmar Krogh: Fra grensevakten ved Kongsvinger festning 1905 : et 25 års minne. Utg. Aschehoug. 1929. 140 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandvalboka. Finnskogen. Slekts- og gardshistorie. Bosetting og slekter på Brandval Finnskog [Ny utg. av deler av bind 2 av Brandval-boka]. Utg. Brandval historielag. Red. Rolf Amundsen og Bert Olav Neskvern. 2008. 645 s. ISBN 978-82-997065-1-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandvalboka - Hokåsen : slekts- og gardshistorie : bosetting og slekter på Hokåsen [Ny utg. av deler av bind 2 av Brandval-boka]. Utg. Brandval historielag i samarbeid med Kongsvinger kommune. 2012. 432 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eriksen, Henning, Thorbjørn Hæhre (red.): Vinger kirke 1699-1999 : fra garnisonkirke til soknekirke : kirke i 300 år - menighet i 900 år. Utg. Vinger menighetsråd. 1999. 229 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Føring, Gerd: Ungdom, sosialisering og oppvekstmiljø. Om sosialiseringsbetingelsene for en del ungdom på Kongsvinger. Hovedoppgave i sos.ped, Oslo 1981.
 • Føring, Gerd, Kalfoss, Ase og Siljan, Dag: Kongsvinger-undersøkelsen og ungdoms tilknytning til nærmiljøet. Hovedoppgave i sos.ped, Oslo 1981.
 • Gimse, Thomas: Ungdomssituasjon og samfunnsforandring. En teoretisk tilnærming til ungdommens historie og bevissthet, knyttet til en undersøkelse om ungdom og fritid i Kongsvinger 1980. Hovedoppgave i sos.ped, Oslo 1981.
 • Gjems, Andreas: En statistisk-økonomisk analyse av Kongsvinger kommune med hovedvekt på jord- og skogbruk. En kort vurdering av produksjonsutviklingen og arbeidskraftbehovet. Hovedoppgave ved NLH, 1967.
 • Grøtting, Olov og Oddbjørn Vassli: Omstilling og økonomistyring i kommunene : en sammenlignende studie av to ROBEK-kommuner og to ikke-ROBEK-kommuner i Hedmark. Master of public administration, Karlstad Universitet/Høgskolen i Hedmark, 2004. [Kommuner: Elverum, Eidskog, Kongsvinger og Løten.]
 • Hallen, Arvid: Senter for ein utkant. Ei analyse av ein kommunal strategi for vekst i ein næringssvak region. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1977.
 • Hansen, Knut Ingar: Kongsvingers historie : festningen og leiren 1682-1720. Utg. Kongsvinger/Vinger historielag. 2005. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haarberg, Jon: Sosiale kontakter. En studie av hvilke sosiale og geografiske faktorer som påvirker de sosiale kontakter. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1976.
 • Hoff, Per Oddvar: Fra fòrcellulose til landbrukssenter : en beretning om utviklingen av Kongsvinger meieri - innkjøpslag A/L, stiftet 1941, Vinger mølle, bygd 1957, Brandval-Vinger kornsilo A/L, bygd 1960, Kongsvinger innkjøpslag A/L, etablert 1970, Felleskjøpets avdeling i Kongsvinger, etablert 1974, Norsenteret Kongsvinger, etablert 1996. Utg. Norsenteret Kongsvinger. Kongsvinger. 2007. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoff, Per Oddvar, Halvor Noer: Fra unionsoppløsning til bondelagssammenslutning : Brandval og Vinger bondelag 1905-2005. Utg. Brandval og Vinger bondelag. 2006. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hæhre, Thorbjørn: Kongsvinger storvel : 10 års jubileum 27. oktober 1997. Utg. Kongsvinger storvel. Kongsvinger. 1997. 19 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hæhre, Thorbjørn (red.): Kriminalomsorgen : Kongsvinger fengsel 140 år - 1864-2004. Utg. Kongsvinger fengsel. 2004. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Julien, Kirsten: Borgernes interesser i jord og skog i Grue prestegjeld. Jordeiendomsfordeling i Grue hovedsogn og Brandval annekssogn ca. 1660-1820. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Kisen, Hans: Hagebrukssaken i Kongsvinger-distriktet : Kongsvinger og Vinger hagebrukslag : 1949-1959 : spredte trekk fra eldre tider. 1959. 14 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngroth, Signe: Varaldskogen - en skoghistorisk studie fra 1600-1990. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Martinsen, Thor, Thorbjørn Henriksen (red.): Vinger sparebank - Sparebanken Hedmark : 150 år : 1851-2001. Utg. [Banken]. Kongsvinger. 2001. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myraker, Einar mfl.: Øvrebyen Kongsvinger : veileder for reparasjon, vedlikehold og bevaring. Utg. Kongsvinger kommune. 2014. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Neskvern, Bernt Olav: 100 år i kløverbladets tjeneste : Brandval sanitetsforening. Utg. Brandval sanitetsforening. 2011. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noer, Halvor: Skogbrukets historie i Kongsvinger. Utg. Kontaktutvalget for skogbruket i Kongsvinger. 1997. 384 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noer, Halvor, Helge Langen (red.): Brandval kirke 350 år : glimt fra kirkens historie : Brandval menighet de siste 25 år. Utg. Brandval menighetsråd. 2001. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noer, Karen-Anne: Finnskogen - et landskap og et bygdesamfunn i utvikling. En vurdering av landskapsutviklingen på Finnskogen med særlig vekt på områdene i Grue og Kongsvinger. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Ovlien, Lars: Kongsvinger arbeiderparti : 100 års historie - og litt til-. Utg. Kongsvinger arbeiderparti. 2015. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasch-Engh, Rolf: Soldat i Vinger leir : trekk av garnisonslivet i en grensefestning. Utg. [Solør-Odal historielag]. 1982. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rastad, Per Erik, Halvard Vighals, Helge Thomassen: Unionsoppløsningen 1905 : befestningsanlegg i Kongsvinger-avsnittet : en kort historisk innføring. Utg. Kongsvinger festnings venner. 2004. 59 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schiøtz, Johannes: Kongsvinger fæstnings og Kongsvinger-avsnittets militære historie 1644-1814. Utg. Solør-Odals historielag. Kongsvinger.
 • Seglsten, Johan: Fremad til lys og liv : skolehistorien for Kongsvinger, Vinger og Brandval til 1964. Utg. Historielagene i Kongsvinger. 2014. 583 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Erik Svenke: En Finnskogmenighet gjennom 100 år : Lunderseter kapell 1869-1968. Utg. Brandval menighetsråd. 1968. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steffenstorpet, Reidar: Skogeieres valg av omsetningskanal for tømmer - belyst ved en undersøkelse i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger og Åsnes. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Stub, Mona, Wiggen, Berit, Wilhelmsen, Wenche: Lokalhistorisk bibliografi for kommunene Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole, 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørmoen, Oddbjørn: Bevaring av historiske bymiljø. Med vekt på spesialområde bevaring av Øvrebyen Kongsvinger. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1981.
 • Øieren, Helge: Brandval Finnskog, fra kongsalmenning til privateie : spesielt garden Øieren, dens eiere og brukere. Utg. H. Øieren. 1991. 303 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (360 KONGSVINGER)
Dagbok fra en reise med prærievogn fra Mitchell County i Iowa til Chippewa County i Minnesota høsten 1899. Utg. Solør-Odal historielag. I: Solør-Odal. B.9, nr 2 (1986). S. 237-244. Merknad: Skrive av Ida Gunderson.
 • Diplom (361 KONGSVINGER)
Solørdiplom III. Frå Berger-sokna i Brandval på 1400-talet. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 35 (1976). S. 17-26. Red. Harald Hveberg. Merknad: 2 brev, frå 1408 og 1496.
 • Kongebrev - løyve (362 KONGSVINGER)
Kancelliskrivelse til amtmanden paa Hedemarken om Kongsvinger marked 1798. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 126-127.
 • Soldatbrev (363 KONGSVINGER)
"Kjære Gunda ...". Brev fra en grensevakt i 1905. Utg. Musea i Solør-Odal. I: Solør-Odal. Tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Nr 2/3 (1991). S. 38-41. Merknad: 2 brev. Avsendar: Alf Storm.
 • Tingboksak - taksering (364 KONGSVINGER)
Kongsvinger leir 1720. Bebyggelse, innbyggere og grunnleie. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminne. Årg. 8 (1926). S. 165-187. Red. Leif Midthaug. Merknad: Frå Solør og Østerdals tingbok nr 53.

Aviser

 • Dagsnytt
 • Glomdalens Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1923-1927
 • Glommendalen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1885-1914. Fortsetter som: Sammenslått med Solungen under tittelen Glommendalens Social-Demokrat
 • Glommendalens Annonce-Tidende
 • Glommendalens Social-Demokrat på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1915-1923. Fortsetter som: Glomdalens Arbeiderblad
 • Glåmdalen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1943-
 • Hedemarkens Adresseavis, 1904
 • Indlandsposten 1897-1941. 1945
 • Kongsvinger Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1926-1943. Fortsetter som: Glåmdalen
 • Landhandleren, 1904-1907
 • Ny Dag (II), 1937
 • Solungen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1904-1914. Fortsetter som: sammenslått med Glommendalen under tittelen Glommendalens Social-Demokrat
 • Stiftstidende