Bibliografi:Kongsvinger kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Odal · Solør · Østerdalen
Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Brandvalboka. Finnskogen. Slekts- og gardshistorie. Bosetting og slekter på Brandval Finnskog. Utg. Brandval historielag. Red. Rolf Amundsen og Bert Olav Neskvern. 2008. 645 s. ISBN 978-82-997065-1-3. Merknad: Den første Brandvalboka besto av to bind. ... Det er deler av det andre bindet som nå foreligger i ny versjon." - S. 7. 1. utg. ved Gunnar Mandt, Ottar Weberg og Kollbein Helstad
 • Brandval-boka.Gunnar Mandt, Ottar Weberg, Kollbein Helstad. Utg. Brandval kommune/Kongsvinger kommune. 1953-68
  • B.1: Bygdehistorie. 1953. 544 s.
  • Melding: Hexeberg, Thor i Heimen, b. X, s. 84–86.
  • B.2: Gardshistorie. 1968. 700 s.
 • Brynn, Olaf: Kongsvinger. En historisk oversikt 1682-1854-1929. Utg. Solør-Odal historielag. 1929. 308 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. II, s. 364–365.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Føring, Gerd: Ungdom, sosialisering og oppvekstmiljø. Om sosialiseringsbetingelsene for en del ungdom på Kongsvinger. Oslo 1981 Fag: Sos.ped
 • Føring, Gerd, Kalfoss, Ase og Siljan, Dag: Kongsvinger-undersøkelsen og ungdoms tilknytning til nærmiljøet. Oslo 1981 Fag: Sos.ped
 • Gimse, Thomas: Ungdomssituasjon og samfunnsforandring. En teoretisk tilnærming til ungdommens historie og bevissthet, knyttet til en undersøkelse om ungdom og fritid i Kongsvinger 1980. Oslo 1981 Fag: Sos.ped
 • Gjems, Andreas: En statistisk-økonomisk analyse av Kongsvinger kommune med hovedvekt på jord- og skogbruk. En kort vurdering av produksjonsutviklingen og arbeidskraftbehovet. NLH 1967 Fag: NLH
 • Grøtting, Olov og Oddbjørn Vassli: Omstilling og økonomistyring i kommunene : en sammenlignende studie av to ROBEK-kommuner og to ikke-ROBEK-kommuner i Hedmark. Master of public administration - Karlstad Universitet ; Høgskolen i Hedmark, 2004. Kommuner: Elverum, Eidskog, Kongsvinger og Løten.
 • Haarberg, Jon: Sosiale kontakter. En studie av hvilke sosiale og geografiske faktorer som påvirker de sosiale kontakter. (Kongsvinger.) Oslo 1976 Fag: Geografi
 • Hallen, Arvid: Senter for ein utkant. Ei analyse av ein kommunal strategi for vekst i ein næringssvak region. (Kongsvinger.) Oslo 1977 Fag: Sosiologi
 • Julien, Kirsten: Borgernes interesser i jord og skog i Grue prestegjeld. Jordeiendomsfordeling i Grue hovedsogn og Brandval annekssogn ca. 1660-1820. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune: Grue [Merknad: Kongsvinger: Se også Grue]
 • Lyngroth, Signe: Varaldskogen - en skoghistorisk studie fra 1600-1990. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Kongsvinger
 • Noer, Karen-Anne: Finnskogen - et landskap og et bygdesamfunn i utvikling. En vurdering av landskapsutviklingen på Finnskogen med særlig vekt på områdene i Grue og Kongsvinger. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Grue
 • Steffenstorpet, Reidar: Skogeieres valg av omsetningskanal for tømmer - belyst ved en undersøkelse i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger og Åsnes. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Skogfag. Kommune: Eidskog [Merknad: Grue: se også Eidskog, Kongsvinger: se også Eidskog, Åsnes: se Eidskog]
 • Stub, Mona, Wiggen, Berit, Wilhelmsen, Wenche: Lokalhistorisk bibliografi for kommunene Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: . Kommune: Kongsvinger
 • Sørmoen, Oddbjørn: Bevaring av historiske bymiljø. Med vekt på spesialområde bevaring av Øvrebyen Kongsvinger. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling). Kommune: Kongsvinger
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (360 KONGSVINGER)
Dagbok fra en reise med prærievogn fra Mitchell County i Iowa til Chippewa County i Minnesota høsten 1899. Utg. Solør-Odal historielag. I: Solør-Odal. B.9, nr 2 (1986). S. 237-244. Merknad: Skrive av Ida Gunderson.
 • Diplom (361 KONGSVINGER)
Solørdiplom III. Frå Berger-sokna i Brandval på 1400-talet. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 35 (1976). S. 17-26. Red. Harald Hveberg. Merknad: 2 brev, frå 1408 og 1496.
 • Kongebrev - løyve (362 KONGSVINGER)
Kancelliskrivelse til amtmanden paa Hedemarken om Kongsvinger marked 1798. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 126-127.
 • Soldatbrev (363 KONGSVINGER)
"Kjære Gunda ...". Brev fra en grensevakt i 1905. Utg. Musea i Solør-Odal. I: Solør-Odal. Tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Nr 2/3 (1991). S. 38-41. Merknad: 2 brev. Avsendar: Alf Storm.
 • Tingboksak - taksering (364 KONGSVINGER)
Kongsvinger leir 1720. Bebyggelse, innbyggere og grunnleie. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminne. Årg. 8 (1926). S. 165-187. Red. Leif Midthaug. Merknad: Frå Solør og Østerdals tingbok nr 53.

Aviser

 • Dagsnytt
 • Glomdalens Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1923-1927
 • Glommendalen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1885-1914. Fortsetter som: Sammenslått med Solungen under tittelen Glommendalens Social-Demokrat
 • Glommendalens Annonce-Tidende
 • Glommendalens Social-Demokrat på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1915-1923. Fortsetter som: Glomdalens Arbeiderblad
 • Glåmdalen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1943-
 • Hedemarkens Adresseavis, 1904
 • Indlandsposten 1897-1941. 1945
 • Kongsvinger Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1926-1943. Fortsetter som: Glåmdalen
 • Landhandleren, 1904-1907
 • Ny Dag (II), 1937
 • Solungen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1904-1914. Fortsetter som: sammenslått med Glommendalen under tittelen Glommendalens Social-Demokrat
 • Stiftstidende