Bibliografi:Gudbrandsdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjørkvik, Randi: «Futene Pram i Gudbrandsdalen». I: Heimen, b. XI, s. 78–98.
 • Brusdal, Ragnhild: Fritid, forbruk og livsstil : en studie av unge husholdninger i ulike lokalsamfunn. Utg. FMD. Oslo. 1982. Merknad: Fredrikstad og Gudbrandsdalen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Byre, Gustav ofl.: Gudbrandsdalens ysteriforening : 50 år i 1980. Utg. Gudbrandsdalens ysteriforening. 1980. 110 s. ISBN 8299064104. Digital versjonNettbiblioteket
 • «Edvard Grimstad fortel om arbeidet sitt». I: Heimen, b. IX, s. 209–211.
 • Espeland, Velle: Svartbok frå Gudbrandsdalen. Utg. Universitetsforl. 1974. 86 s.
 • Gjessing, Thale: Gudbrandsdalens folkedrakter. Utg. Tanum. 1949. 270 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Trætteberg, Gunvor Ingstad i Heimen, b. VIII, s. 281–283.
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. I. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 58. 1945. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VII, s. 156–157.
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. II. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 62. 1948. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. VIII, s. 83.
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. III. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 71. 1953. 131 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Bø, Olav i Heimen, b. IX, s. 511–512.
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. IV. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 83. 1959. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gudbrandsdalen : gård og kirke. Red. Norske museers landsforbund ved A.W. Brøgger ofl. Utg. Aschehoug. 1932. 61 s. 150 pl. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bugge, Anders: «Middelalder», s. 1–19.
  • Bugge, Anders: «Kirker og kirkeutstyr efter reformasjonen», s. 20–35.
  • Midttun, Gisle: «Gården», s. 36–58.
 • Gudbrandsdalen i mellomalderen. Utg. Kulturhistorisk samskipnad for Gudbrandsdalen i samarbeid med De Sandvigske samlinger. 1956-58. 3 b.
 • Gudbrandsdalen : naturforhold, historie, kulturminder og næringsliv. Red. B.A. Grimeland. Kristiania 1923. 94 s. (Kjend dit land 1).
 • Hattestad, Aksel: «Gudbrandsdal Historielag og kulturhistorisk arbeid i Gudbrandsdal». I: Heimen, b. XI, s. 52–61. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hauge, T. Dannevig: «Jernbrenning i Gudbrandsdalen i gamle dager». I: Viking : tidsskrift for nordisk arkeologi. IV. 1940. S. 41–83.
 • Heitkøtter, Olaf, Arvid Møller: Norges olympiske dal : Lillehammer og Gudbrandsdalen. Utg. Cappelen. 1994. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovdhaugen, Einar (red.): Gudbrandsdal og Amerika : 150-årsjubileet for den norske utvandring til Amerika 1825–1975. Utg. Dølaringen boklag. 1975. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hovdhaugen, Einar: Historisk guide for Midt-Gudbrandsdal. Fronsbygdene, Ringebu og Gausdal. Utg. Midt-Gudbrandsdal reiselivslag. 1981. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kraabøl, Hans: Optegnelser om slegter og gaarder i Gausdal 1820-1824. Ved G.F. Gunnersen. Lillehammer 1922. 251 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lassen, Nicolai Christian: Dagbok fra 1777 over en Reise igiennem Guldbrandsdalen. Utg. Historielaget. Lillehammer. 1933. 44 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. III, s. 252.
 • Maihaugen. Utg. De Sandvigske samlinger. 1950/52-. ISSN 0333-0974
  • 2001: I praksis og på samlerferd. Red. Else Braut og Tord Buggeland. 181 s. ISBN 82-90241-42-9.
  • 2005: Maihaugen 100 år - evig ung. 1904-2004. Red. Arnfinn Engen. 220 s. ISBN 82-90241-49-6.
  • 2006: Den postale reisetjenesten 1838-1991. Red. Helge Sognli. 117 s. ISBN 978-82-90241-56-3.
  • 2007: Festskrift. Jon Bojer Godal 70 år. Norsk handverksutvikling NHU 20 år. Red. Eivind Falk. 249 s. ISBN 978-82-303-0805-9.
  • 2008: Skjulte skatter. Red. Åge Dalby. 143 s. ISBN 978-82-90241-64-8.
 • Mathisen, Kjell Marius, Cecilie Skeide (red.): Schirmers elever i Gudbrandsdalen : 1898-1912. Utg. Lillehammer kunstmuseum. 2009. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myraker, Leif: Gudbrandsdalsost og Gudbrandsdalsysterier : en oversikt over utviklingen fra 1880-årene og fram til vår tid, Mariendals boktrykkeri, Gjøvik 1945
 • Nilsen, Anthon B.: Sjefsgårdene i Gudbrandsdalen. Særtrykk av Norsk Militært Tidsskrift 1959. 94 s.
 • Ofigsbø, H.H.: «Noko gamalt fraa Gudbrandsdalen». I: Heimen, b. I, s. 73–77.
 • Pedersen, Jan Vidar Lie: Drama i dalen. Utg. Dølaringen boklag. 2007-2009.
  • Bind 1: Fra drap i Nord-Fron 1694 til flom på Tretten 1995. 2007. 249 s. ISBN 978-82-92629-10-9. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Fra heksebrenning i 1618 til dambrudd 1976. 2008. 265 s. ISBN 978-82-92629-16-1. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Fra brodermord i 1840 til luftambulansen 2009. 2009. 249 s. ISBN 978-82-92629-21-5.
 • Rasch-Engh, Rolf: Soldat i Gudbrandsdalen i eldre tider. Utg. Jon Selfors forlag. 2017. 168 s.
 • Reistad, Ole Bertil (red.): Full gass i 50 år : NMK Sør Gudbrandsdal 1952-2002. Utg. [NMK Sør-Gudbrandsdal]. 2002. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvig, Anders: De Sandvigske samlinger i tekst og billeder : et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. 2. utg. Utg. Stribolts forlag. Lillehammer. 1934. 267 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 139–141.
 • Schøning, Gerhard: Reise gjennem Gudbrandsdalen 1775. Ved G.F. Gunnersen. Hamar. 1926. 228 s.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. II, s. 112–113.
 • Utne, Janeke Meyer (red.): Tusen tråder : en historiefortelling i tekstil. Utg. [Lillehammer kunstmuseum]. 2013. 113 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Valen-Sendstad, Fartein: «Kulturgeografisk registrering i Gudbrandsdalen». I: Heimen, b. IX, s. 387–394.
 • Vestad, Astrid Ragna: Anna Thora og hennes samtidige. Fra bondeadel til Bjørnson-dynasti. Utg. Snøhetta forlag. 2022. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Dølaringen. Utg. Dølaringen. 1930-38. ISSN 0801-4205 Fortsettes i Årbok for Gudbrandsdalen.
 • "Århundrets døler" : en bok om lillehamringer og døler som har preget det 20. århundre. Utg. Gudbrandsdølen Dagningen. Lillehammer. 1999. 213 s.

Hovedoppgaver 1907-

 • Beitrusten, Geir: Husmannsvesenet under avvikling. Ei lokal undersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca. 1860-1915. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Berg, Randi Nordlien og Vennevik, Liv: Ein lokalhistorisk bibliografi for Fronsbygdene i Gudbrandsdalen inntil 1978. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Bjærke, Torill Thømt: Problemer omkring en gruppe smijernsbeslag i Sogn, Valdres og Gudbrandsdalen. Oslo 1978 Fag: Kunsthistorie
 • Dahle, Kolbein: Byggeskikk og bustadforhold i Gudbrandsdalen og Valdres 1850-1900. Oslo 1974 Fag: Etnologi
 • Gjessing, Thale: Draktstudier fra Gudbrandsdalen ca. 1720-1820. Oslo 1948 Fag: Kunsthistorie
 • Haanshus, Jørn Tore: Kristian P. Åsmundstad. Ei songkjelde frå Gudbrandsdalen. Oslo 1976 Fag: Musikk
 • Haugen, Jan Olav: Pendling og fedre i barns oppvekstmiljø. (Gudbrandsdalen.) Trondheim 1984 Fag: Pedagogikk
 • Haugen, Rolf: Grundtvigske friskoler i Gudbrandsdalen ca. 1870-1900. Oslo 1980 Fag: Pedagogikk
 • Høistad, Magnar Egil: Befolknings- og bosettingsutviklingen i Sør-Gudbrandsdalen. Bergen 1979 Fag: Geografi
 • Jarmann, Nils G.: Skyssforholdene i Gudbrandsdalen i siste halvdel av det 19de århundre. Oslo 1951 Fag: Historie
 • Melby, Ola Jan: Busetnaden i jernalderen i Søre Gudbrandsdalen. Ei metodisk og kjeldekritisk innleiing til studiet av busetnaden i jernalderen i eit austnorsk innlandsdalføre. Oslo 1978 Fag: Arkeologi
 • Moum, Else Viktoria: Levekår for pendlerfamilier i bygdeby. (Gudbrandsdalen.) Oslo 1982 Fag: Sosiologi
 • Rustad, Norunn Elisabeth: Register til Årbok for Gudbrandsdalen 1971-1980. sax-sted 1984 Fag: sax
 • Skre, Dagfinn: Gård og kirke, bygd og sogn. Organiseringsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør Gudbrandsdalen. Oslo 1984 Fag: Arkeologi
 • Teigen, Håvard: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og Toten ca. 1870-1910. NHH 1976 Fag: Økonomisk historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (489 GUDBRANDSDALEN)
Gamle bygdegrænser i Gudbrandsdalen. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 8 (1926) s. 1-18, 135-137; årg. 9 (1927) s. 75-91. Merknad: Diverse dokument vedrørande grensedraging 1504(34?)-1828.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (490 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Ottadalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1950 s. 177-184. Merknad: For Lom og Vågå prestegjeld.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (491 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Gudbrandsdalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1951 s. 3439; 1953 s. 7478. Merknad: For Lesja - Dovre, Fron og Ringebu.
 • Soldatbrev (492 GUDBRANDSDALEN)
Frå krigens tid 1808-14. 5 brev frå soldatar som vart utkommandert. Utg. Dølaringen. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 29 (1961). S. 32-37. Red. Per Berg. Merknad: Avsendarar: Syver Thoresen Baatten (2), Jens Pedersen Ulland, Ole Syversen Klognes (Klones), Arne Klones.
 • Visitasmelding (493 GUDBRANDSDALEN)
Biskop Peder Herslebs visitasbok. Gudbrandsdals prosti 1733-1736. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. 1992. 114 s. Red. Sigurd Engelstad, Lorentz U. Pedersen

Aviser