Bibliografi:Gudbrandsdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer
Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Østre Slidre
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Grieg, Sigurd: Mennesket og kulturen. Utg. [s.n] 1957-1958.
Del 1: Kristningsverket. 1957. 445 s
Del 2: Dagliglivet. 1958. 292 s.
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. I. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 58. 1945. 143 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. II. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 62. 1948. 196 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. III. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 71. 1953. 131 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Grimstad, Edvard: Etter gamalt : folkeminne frå Gudbrandsdalen. IV. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 83. 1959. 163 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Gudbrandsdalen i mellomalderen. Utg. Kulturhistorisk samskipnad for Gudbrandsdalen i samarbeid med De Sandvigske samlinger. 1956-58.
 • Hovdhaugen, Einar: Historisk guide for Midt-Gudbrandsdal. Fronsbygdene, Ringebu og Gausdal. Utg. Midt-Gudbrandsdal reiselivslag. 1981. 24 s. Digital utgavebokhylla.no
 • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Fronsbygdin. Utg. Aschehoug. 1930. 447 s.
 • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Lesja og Dovre. Utg. 1923. 374 s. E-bok
 • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Lom og Skjaak. Utg. [1915]. 392 s. ISBN 82-03-05950-3
 • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Ringbu. Utg. 1928. 329 s.
 • Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Østre og Vestre Gausdal. Utg. 1926. 320 s.
 • Kraabøl, Hans og Gunnersen, G. F.: Optegnelser om slegter og gaarder i Gausdal 1820-1824. Utg. av G.F.G., 1922. 251 s.
 • Myraker, Leif: Gudbrandsdalsost og Gudbrandsdalsysterier : en oversikt over utviklingen fra 1880-årene og fram til vår tid, Mariendals boktrykkeri, Gjøvik 1945
 • Nilsen, Anthon B.: Sjefsgårdene i Gudbrandsdalen. Særtrykk av Norsk Militært Tidsskrift 1959. 94 s.
 • Årbok for Dølaringen. Utg. Dølaringen. 1930-38. ISSN 0801-4205 Fortsettes i Årbok for Gudbrandsdalen.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Beitrusten, Geir: Husmannsvesenet under avvikling. Ei lokal undersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca. 1860-1915. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Berg, Randi Nordlien og Vennevik, Liv: Ein lokalhistorisk bibliografi for Fronsbygdene i Gudbrandsdalen inntil 1978. Oslo?? 1979 Fag: SBH
 • Bjærke, Torill Thømt: Problemer omkring en gruppe smijernsbeslag i Sogn, Valdres og Gudbrandsdalen. Oslo 1978 Fag: Kunsthistorie
 • Dahle, Kolbein: Byggeskikk og bustadforhold i Gudbrandsdalen og Valdres 1850-1900. Oslo 1974 Fag: Etnologi
 • Gjessing, Thale: Draktstudier fra Gudbrandsdalen ca. 1720-1820. Oslo 1948 Fag: Kunsthistorie
 • Haanshus, Jørn Tore: Kristian P. Åsmundstad. Ei songkjelde frå Gudbrandsdalen. Oslo 1976 Fag: Musikk
 • Haugen, Jan Olav: Pendling og fedre i barns oppvekstmiljø. (Gudbrandsdalen.) Trondheim 1984 Fag: Pedagogikk
 • Haugen, Rolf: Grundtvigske friskoler i Gudbrandsdalen ca. 1870-1900. Oslo 1980 Fag: Pedagogikk
 • Høistad, Magnar Egil: Befolknings- og bosettingsutviklingen i Sør-Gudbrandsdalen. Bergen 1979 Fag: Geografi
 • Jarmann, Nils G.: Skyssforholdene i Gudbrandsdalen i siste halvdel av det 19de århundre. Oslo 1951 Fag: Historie
 • Melby, Ola Jan: Busetnaden i jernalderen i Søre Gudbrandsdalen. Ei metodisk og kjeldekritisk innleiing til studiet av busetnaden i jernalderen i eit austnorsk innlandsdalføre. Oslo 1978 Fag: Arkeologi
 • Moum, Else Viktoria: Levekår for pendlerfamilier i bygdeby. (Gudbrandsdalen.) Oslo 1982 Fag: Sosiologi
 • Rustad, Norunn Elisabeth: Register til Årbok for Gudbrandsdalen 1971-1980. sax-sted 1984 Fag: sax
 • Skre, Dagfinn: Gård og kirke, bygd og sogn. Organiseringsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør Gudbrandsdalen. Oslo 1984 Fag: Arkeologi
 • Teigen, Håvard: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og Toten ca. 1870-1910. NHH 1976 Fag: Økonomisk historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Kjeldesamling (489 GUDBRANDSDALEN)
Gamle bygdegrænser i Gudbrandsdalen. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 8 (1926) s. 1-18, 135-137; årg. 9 (1927) s. 75-91. Merknad: Diverse dokument vedrørande grensedraging 1504(34?)-1828.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (490 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Ottadalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1950 s. 177-184. Merknad: For Lom og Vågå prestegjeld.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (491 GUDBRANDSDALEN)
Kven regjerte på gardane i Gudbrandsdalen for 400 år sidan - Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1951 s. 3439; 1953 s. 7478. Merknad: For Lesja - Dovre, Fron og Ringebu.
 • Soldatbrev (492 GUDBRANDSDALEN)
Frå krigens tid 1808-14. 5 brev frå soldatar som vart utkommandert. Utg. Dølaringen. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 29 (1961). S. 32-37. Red. Per Berg. Merknad: Avsendarar: Syver Thoresen Baatten (2), Jens Pedersen Ulland, Ole Syversen Klognes (Klones), Arne Klones.
 • Visitasmelding (493 GUDBRANDSDALEN)
Biskop Peder Herslebs visitasbok. Gudbrandsdals prosti 1733-1736. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. 1992. 114 s. Red. Sigurd Engelstad, Lorentz U. Pedersen