Bibliografi:Lom kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjørkum, Anders: Fem segner frå Vågå og Lom (1857-1869). Utformingi hjå Ivar Kleiven. Utg. Dølaringen boklag, 1990. 44 s. ISBN 82-90072-37-6.
 • Dagsgard, Asbjørn: Målet i Lom og Skjåk. Grammatikk og ordliste. Utg. Lom kommune og Skjåk kommune, 2006. 476 s. ISBN 978-82-993371-6-8
 • Juland, Tore: Gamle ord fraa Lom. Utg. T.J., 1997. 32 s.
 • Kolden, Jon: 70 år med tamrein. Lom tamreinlag 1926-1996. Utg. Lom tamreinlag, 1996. 64 s. ISBN 82-994065-0-1
 • Kolden, Jon ofl.: Bygdabok for Lom. Utg. Snøhetta forlag, 2000-2007. ISBN 978-82-995656-1-5
Bind 1. Gards- og ættesoge for Vårdalen. 2000. 351 s. ISBN 82-995656-2-6. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Gards- og ættesoge for Lii, Staurustgrendi og Strondi til og med Geisar. 2002. 570 s. ISBN 82-995656-3-4
Bind 3. Gards- og ættesoge for Fossbergom, Nesgrendi og Nedre Bøverdalen. 2005. 664 s. ISBN 82-995656-4-2
Bind 4. Gards- og ættesoge for Bøverdalen. 2007. 544 s. ISBN 978-82-995656-5-3
 • Kvaale, Olav T.: Gamalt frå Lom. Folk og fylgje tå alle slag. Utg. Lom heimbygdslag, 1975. 272 s. ISBN 82-990408-0-9. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvaale, Torodd: Litt skulesoge frå Lom. Utg. T.K., 1979. 124 bl.
 • Kvandalsvold, Per: Lom og Skjåk sparebank gjennom 75 år. 1873-1948. Utg. Lom og Skjål sparebank, [1948]. 162 s.
 • Kvarberg, Pål Øystein: Slekter i Vågå og Lom. Med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk. Utg. P.Ø.K., 2000. 253 s.
 • Lokalhistorisk skrift for Lom. Utg. Lom heimbygdslag.
  • Haug, Asbjørn: Form- og lydverket i lomsmålet. 2002. 67 s. ISBN 82-994066-1-7.
  • Brandsar, Kristen: Loms telefonselskab 1893-1943. 2002. 48 s. ISBN 82-994066-2-5.
 • Lom skulekorps 1957-2007. Utg. [Lom skulekorps, 2007]. 70 s. ISBN 978-82-303-0856-1
 • Lom stavkyrkje. Ein kort historikk. Utg. Lom sokneråd, [2003?]. 11 s.
 • Møller, Arvid: Livet på Bergom. Historia om bygdasenteret i Lom. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forlag, 2009. 230 s. ISBN 978-82-7847-157-9
 • Schakenda, Morten ofl.: Om boller, brød og tilfeldigheter fra Bakeriet i Lom. Utg. Aschehoug, 2009. 192 s. ISBN 978-82-03-23715-7
 • Teigen, Håvard: Banken som bygdeutviklar : Lom og Skjåk sparebank 1873-1998. Utg. Tano Aschehoug. 1999. 379 s. ISBN 8251838134. Digital versjonNettbiblioteket
 • Undset-Svarstad, Christianne: Knut Hamsun og fødebygden Lom. Utg. Forlag1, 2008. 45 s. ISBN 978-82-92735-45-9

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Alsvik, Elling: Vatning i Lom og Skjåk. Oslo 1970 Fag: Etnologi
 • Aukrust, Vegard: Kasusbøyinga i Lom i mellomnorsk tid. Ein tilstandsrapport. NTNU 2004. Fag: Nordisk
 • Brandsar, Atle: Lovbrot og lauslivnad. Ein studie av brotsstruktur og konfliktløysing ved bygdatinget i Lom og Skjåk 1664-1800. NTNU 2013. Fag: Historie
 • Dagsgard, Asbjørn: Personnamnbruken i Skjåk, i Lom og på Lesja. Trondheim 1974 Fag: Nordisk
 • Ekeland, Jon Terje, Gravir, Gjermund: Landskapet i kommuneplanleggingen med Lom kommune som eksempelområde. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Planfag
 • Gjerdalen, Inga Elisabeth: Lokal næringsutvikling: allianse og kapasitetsutbygging. En studie av lokale næringsaktører i Lom og Skjåk i Nord-Gudbrandsdalen. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning
 • Gjermundsen, Jon Ola: Bosetning og jordbrukskrise i Lom i seinmiddelalderen. Gjenreisningen fram til omlag 1660. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Grindvold, Ola: Maskinkapasitet og behov. Spørreundersøkelse blant 131 gardsbruk i kommunene Vågå, Lom og Skjåk. Landbruksteknikk. NLH 1985 Fag: NLH
 • Halvorsen, Åshild T.: Under Galdhøpiggen. Kulturell konstruksjon av turistlandskap i Lom og Jotunheimen. Universitetet i Bergen 1993. Fag: Etnologi
 • Kjøk, Jarnfrid: Husmannsvesen og levevilkår i Lom på 1800talet. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Kveen, Perlaug M.: ”Døkk har slikt rart tonefaill” - Om tonelag og andre prosodiske drag ved målet i Lom, med eit sideblikk til Skjåk. NTNU 2011. Fag: Lingvistikk
 • Melhus, Live og Kveen, Lars E.: Stedet og tiden. En studie av arkitektur i Lom. NTNU 2002. Fag: Arkitektur
 • Prestgard, Per Gunnar: En analyse og vurdering av turistnæringa i fjellbygda Lom. NLH 1965 Fag: NLH
 • Romstad, Barbro, Skrinde, Olga: Jotunheimen, dit må vi - alle. Ein bibliografi 1979-1989. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990
 • Sannem, Siv: Fotturisters oppfatning av miljøtilstanden i Jotunheimen nasjonalpark. Norges landbrukshøgskole 1997. Fag: Økonomi og ressursforvaltning
 • Sætren, Anne: Den lomske fredningen. En analyse av fire bygningsfredningssaker fra Lom. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Etnologi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (648 LOM)
To amerikabrev. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. 1987. S. 29-37. Red. Jon Kolden. Merknad: Avsendarar: Rolf Olson Gauper 1865, Tjøstolv Fosberg 1906.
 • Brev (649 LOM)
Vegroteordninga for godt 100 år sidan. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. 1987. S. 45-49. Red. Sigmund Garmo. Merknad: 6 brev om vegstellet ca. 1820-76.
 • Brev (650 LOM)
Brev frå sokneprest Arntzen til medhjelparen i Garmo. Innsamling av, matvarer til soldatar frå Lom under krigen mot svenskane 1808. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. 1987. S. 50-51.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (651 LOM)
Ei skildring av Lom prestegjeld frå 1743 etter sokneprest Hans Frisak. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 23 (1955). S. 83-102. Red. Reidar Djupedal.
 • Diplom (652 LOM)
Tesse - eigedomsrett eller bruksrett - Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. Nr 6 (1992). S. 56-60. Red. Sigmund Garmo, Jon Kolden. Merknad: Udatert. Frå 1202-1220. Omsett ved Gudmund Sandvik. Også trykt i "Årbok for den norske turistforening" 1976.
 • Diplom (653 LOM)
Strid om Presthaugen før og etter 1300. 3 skinnbrev på uppigard Garmo. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. Nr 4 (1990). S. 51-53. Merknad: Frå 1270, 1308, 1317. Omsett til nynorsk av Oluf Kolsrud.
 • Eigedomsdokument - avtak (654 LOM)
Da "Stor-ofsin" herja i Bøverdalen. Utg. Dølaringen. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 33 (1965). S. 60-62. Red. Ola Øyjorde. Merknad: Takst på Sygard Gaupar etter flaumen 1789.
 • Føderådskontrakt (655 LOM)
Ei føderådskontrakt frå uppigard Garmo. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. Nr 2 (1988). S. 51-52. Merknad: Frå 1803.
 • Føderådskontrakt (656 LOM)
Ei føderaadskontrakt frå 1882. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 42 (1974). S. 185-187. Red. Anton Nørjordet. Merknad: Frå Nørjordet.
 • Husmannskontrakt (657 LOM)
Å vekse opp på ein husmannsplass. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. Nr 3 (1989). S. 51-54. Red. Jon Kolden. Merknad: Sandum under Brimi 1862.
 • Kongebrev - klokkargard ; eigedomsdokument - kontrakt (658 LOM)
Da Synstad vart klokkargard i Lom. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1947. S. 67-69. Red. Olav Kvaale. Merknad: Frå 1779 og 1781.
 • Soldatbrev ; brev (659 LOM)
Ein Dannebrogsmann. Utg. Lom heimbygdslag. I: Heim og bygd. Lite gåmålt frå Lom. Nr 2 (1988). S. 57-60. Merknad: Soldatbrev, avsendar: Tosten Graffer 1809. Brev til fogderiet om arv etter Tosten Graffer 1860.

Aviser

 • Fjuken på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek