Bibliografi:Stor-Elvdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Koppang stasjon, fotografi fra boka Storelvedalen av Ivar Sæter (1908).
Stai, parti ved sjukehuset i 1917.
Gardstun på Atneosen.
Gardstun på Søndre Stai, fotografi fra boka Storelvedalen av Ivar Sæter (1908).
Gardstun på Nordstu Vestgård, fotografi fra boka Storelvedalen av Ivar Sæter (1908).
Negard og Stor-Elvdal samvirkelag i 1930- eller 1940-åra.
Atna bru i 1940- eller 1950-åra.
 • Aune, Linda Lien: Movement patterns of moose in relation to a larger road in Stor-Elvdal, Norway. Hovedoppgave i økologi/zoologi, Universitetet i Tromsø, 2006.
 • Bilder fra Stor-Elvdal. Utg. Stor-Elvdal historielag. Red. Ola Klefsås og Thorer Ruud. 2004. 143 s.
 • Brænd, Bjørn: Fjellskog. Sollia skogeierlag 1941-1991. Utg. Sollia skogeierlag, 1991. 40 s. ISBN 82-90346-22-0.
 • Brænd, Ragnhild: Lokalhistorisk bibliografi for Stor-Elvdal og Imsdalen. Hovedoppgave i naturforvaltning, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1991.
 • Christensen, Arne Lie: En fjellbygd med tradisjoner : kulturminner fra nyere tid i Atnavassdraget, Hedmark, Oppland. Utg. Alvheim og Eide. 1982. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggestad, Hans Olav: Flomvern og tørrlegging av Bogen og Stormyra. Imsroa, Stor-Elvdal kommune, Hedmark. Hovedoppgave i hydroteknikk, NLH 1984.
 • Follstad, Olav: Holdninger til vern av skog. En analyse av skogeiere i Stor-Elvdal. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Haugland, Knut: Sollia kirke 1738–1988 : 250 års historie. Utg. Menighetsrådet. 1988. 112 s.
 • Heme våre. Nytt om gammalt frå Stor-Elvdal. Utg. Stor-Elvdal historielag, 1989-.
 • Hutchison, Ragnhild: Enigheten - tekstilfabrikken i Østerdalen : fabrikkdrift og teknologioverføring i det norske bondesamfunn på slutten av 1700-tallet. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2003. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Kristiansen, Sigbjørn: En skogeier og hans folk : historien om Hallstein og Dagny Øvergaard, deres legat og skogsarbeiderlivet i Stor-Elvdal på 1900-tallet. Utg. Kontaktutvalget i skogbruket i Stor-Elvdal. 2003. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Sigbjørn, Thorer Ruud, Solveig Kristiansen: Stor-Elvdal kommuneskoger 1896-2006. Utg. [s.n.]. 2008. 320 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kværnes, Njaal: Ordførere under okkupasjon. Nazifisering og kollaborasjon i kommunene Sollia og Stor-Elvdal under nyordning 1941-1945. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2019. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Lassen, Carl: Solliens historie. Dette bygdelags grundlæggelse og senere samfundsutvikling efter bebyggelsen. Utg. Steen, 1921. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Aaen, Tore i Heimen, b. I, s. 18.
 • Myrbakken, Severin: Skogbrukets ringvirkninger i Stor-Elvdal kommune. En enkel kryssløpsanalyse. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole, 1990.
 • Nikolaisen, Arne: Skoglandskap og skogbruk. Et eksempel fra Stor-Elvdal. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1983.
 • Sanderød, Gjertrud Strand: Kommunereformen i store utkantkommuner: En studie av Stor-Elvdal og Lesja kommuner i kommunereformen. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2016. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Skomedal, Olav Jan: Skogsbilvegen. Kjemsjøen - Evenstad i Stor-Elvdal kommune. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1983.
 • Strand, Børge: Husmann for livet. Fra Stor-Elvdals historie. Utg. Abovo, 2006. 138 s. ISBN 82-91240-04-3
 • Strand, Børge: Husmannsvesenet i Stor-Elvdal ca. 1865-1900. En sosialhistorisk analyse. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1983.
 • Strand, Mona: Engasjement i lokale lister: Protestatferd eller ønske om lokalpolitisk fornyelse? : en studie av deltakere på lokale lister i to Hedmarkskommuner. Masteroppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2000. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Ven, Lillian Engebretsen: Koppang jernbanestasjon. Arbeidsplass og møteplass 1945-1980. Hovedoppgave i historie, NTNU 1999.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (383 RENDALEN)
Om vegane i Rendal, Stor-Elvdal og Aamot. Melding frå lensmennene 1791. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1942. S. 126-130. Red. Leif Midthaug.
 • Amerikabrev (452 STOR-ELVDAL)
Et Amerikabrev. Utg. Stor-Elvdal historielag. I: Heme våre. Nytt om gammalt frå Stor-Elvdal. Årg. 3 (1991). S. 26. Red. Leif Westgaard. Merknad: Avsendar: Reier Olsen Stai 1896.
 • Diplom (453 STOR-ELVDAL)
Røtter - de eldste kilder. Utg. Bardu mållag, Målselv mållag. I: Jul i Bardu og Målselvdalen. Årbok. 1980. S. 27-29. Red. Arne Lunde. Merknad: 3 diplom i omsetjing frå 1264, 1292, 1318 vedrørande garden Berg.
 • Føderådskontrakt (454 STOR-ELVDAL)
Alderstrygd i gamle dager. Utg. Stor-Elvdal historielag. I: Heme våre. Nytt om gammalt frå Stor-Elvdal. Årg. 3 (1991). S. 9-10. Red. Lars Modahl. Merknad: Frå Storbækmoen 1871.
 • Matrikkelførearbeid 1863 (455 STOR-ELVDAL)
Forslag til Skatteskyldens Fordeling i Storelvedalens Herred tilligemed Beskrivelse over Herredets samtlige matrikulende Eiendomme m.M. [28] s. 1866.
 • Rapport (456 STOR-ELVDAL)
Litt om uldspinneriet og valkemøllen Enigheten i Storelvdalen 1781-1800. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Årg. 5 (1923). S. 115-124. Red. G.E. Christiansen. Merknad: Inspeksjonsrapport 1785, samt tabellar over produksjon og lønsemdoverslag.
 • Supplikk ; kongebrev - løyve (457 STOR-ELVDAL)
Prestevegen mellom Ringebu og Sollia. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 41 (1973). S. 23-39. Red. Olav Øverli. Merknad: Supplikk til statthaldaren om bureising i almenning 1685, kongebrev om kyrkjebygg 1732.

Aviser