Bibliografi:Os kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Os i mellomkrigstida, bru over Glåma i midten.
Fra tunet på Holm.
Stabbura på Holm.
 • Bakosgjelten, Kåre: Krise i fjellbygder. Tolga og Os i mellomkrigstid. Hovedoppgave i historie, Trondheim, 1976.
 • Bjørkhaug, Hilde: En studie av eiendomssystemer, naturvern og lokalbefolkning i Femundsregionen. Hovedoppgave i sosiologi, NTNU 1998.
 • Dalseg, Iris: Kulturlandskapet i Vingelen. En samfunnsøkonomisk vurdering. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Daugstad, Karoline: Seterlandskapet - et kulturlandskap i endring. En studie av seterlandskapet i Os i Nord-Østerdalen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim, 1990.
 • Dåsnes, Ragnhild: Meieriene i Os : Rausjødalen setermeieri 1856-57, Såttåhaugen setermeieri 1858-60, Dalsbygda meieri 1882-89, Dalsbygda meieri 1916-1988, Os meieri 1921-92. Utg. Østlandsmeieriet Os. 1992. 149 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espelund, Arne: Jernvinna i Tolga og Os : smiarbeid. Utg. Arketype forl. i samarbeid med historielaga i Os, Tolga, og Vingelen skole- og kirkemuseum. 2011. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flø, Bjørn Egil: Sikfisket i Femund. Institusjonelle ordninger retta mot forvaltning av rurale ressursar. Hovedoppgave i sosiologi, NTNU, 1998.
 • Garnes, Ingebjørg: Kulturlandskapet i Vingelen. Vern om landskapet og satsning på turisme. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole, 1992.
 • Grue, Per J.: Fiskeoppdrett gjennom 80 år : historia om jaktlaget og fiskeforeninga i Vangrøften. Utg. [Per J. Grue]. 2004. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grut, Helge og Rundfloen, Lars Ole: Eiendoms- og bruksrettsforhold i deler av Os kommune, Hedmark. En problemanalyse. Hovedoppgave i jordskifte, NLH 1984.
 • Gotaas, Thor: Skiløper og bureiser : "Annar Ryen fra Dalsbygda" : første nordmann som vant femmila i Lahti. Utg. Familien Ryen. 2009. 190 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grue, Thoralf: Østvangen i Dalsbøygden : efter utrykte kilder i Riksarkivet og Trondhjem stiftsarkiv. 1900. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gynnild, Olaug, Lina Langøien: Hverdag og fest i gamle dager : seder og skikker fra Os. Utg. bondekvinnelaget. 1981. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holm, John: Os kirke og Narbuvoll kapell 1862-1962. Minneskrift. 1962.
 • Jansen, Petter: Fra kull og malm til fedrift. En analyse av driftsomleggingsfasen fra kjøring og arbeidfor Røros kobberverk til fedrift i Os og Tolga på 1800-tallet. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo. 2006. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Jenssen, Jens Olai, Steinar Simensen: Ein skilsmissekommune i Bygde-Norge: Tolga-Os. Utg. Samlaget. 1974. 108 s. ISBN 82-521-0404-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jordet, Kirsti: Særtrekk ved kobberverksdrifta ca. 1630-1890 : Rørosverket og bygdene i Nord-Østerdalen i samspill og konflikt. Utg. Kulturavdelingene i Tolga og Os. 2003. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning for Tufsingdal og Narbuvoll skolekrets : 1739-1989. Utg. Tufsingdal og Narbuvoll skolekrets. 1989. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leistad, Øyvind T.M.: Hvordan ønsker ungdom fra Nord-Østerdalen å tilpasse seg i framtiden? En studie av yrkes- og bostedsønsker blant ungdommer fra Tynset, Tolga og Os. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Løseth, May Irene: Kulturlandskap og bygdeturisme. En studie i Vingelen i Nord-Østerdalen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Midtdal, John og Kvilvang, Magne: Narbuvoll, Holden og Kvilvang. Gårder og slekter. Utg. Bygdebokkomiteen i Narbuvoll, 2001. 670 s. ISBN 82-995978-0-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moseng, Bodil: Dativbruk blant unge i Os i Østerdalen. En dialektologisk og sosiolingvistisk undersøkelse. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1996.
 • Myre, Tore: Os mannskor 100 år - 2006 : jubileumsberetning : fra Malimoen til Litauen. Utg. Os mannskor. 2006. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myre, Tore (red.): Unge osinger i krigsår. Okkupasjonstida i Os, 1940-1945. Utg. Fjellheimen forlag, 2000. 232 s. ISBN 82-994841-6-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesset, Martin Jonsen: Tolga-Os brannkasse, Gjensidig ; Tolgen private brannforsikringsforening ; Tolgen brannforsikringsforening : 1864-1964 : jubileumsskrift etter styrets oppdrag. 1964. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordvang, Anne Berit: Bygdeturisme i Vingelen, Tolga, Dalsbygda og Os. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Nyaas, Arne, Petter Johaug, Jon J. Meli (red.): Dalsbygda jaktlag/jaktsameie 60 år. Utg. [s.n.]. Dalsbygda. 1990. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ryalen, Amund: Nedlagte bruk og bruksstrukturutvikling. En undersøkelse fra Tolga-Os kommune i Østerdalen. Hovedoppgave ved NLH, 1974.
 • Røhme, Vegard: Til Holden. Bygningsvern på Holden i Os. Hovedoppgave i arkitekturhistorie, NTH 1992.
 • Simensen, Steinar: Kommunesammenslåinga Tolga-Os 1966. Dens forutsetninger og konsekvenser. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981.
 • Tolga og Os gjennom tidene. Utg. Os kommune og Tolga kommune, 2011-.
Bind 1: Jon Ola Gjermundsen ofl.: Fra steinalder til om lag 1840. 2011. 374 s. ISBN 978-82-995321-4-3
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Volden, Olav: Os i Østerdalen. Bosetning, eiendomsforhold og næringsliv inntil år 1800. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (379 OS)
Utflytting fra Nord-Østerdalen. Utg. Musea i Nord-Østerdalen. I: Nord-Østerdalen. Årbok for Nord-Østerdalen. 1987. S. 80-83. Red. Per Hvamstad. Merknad: Brev frå Målselv 1905. Avsendar: Sigrid Johnsen Divimo.MÅLSELV
 • Brev (380 OS)
Brev fra Målselv til slekta i Os. Utg. Musea i Nord-Østerdalen. I: Nord-Østerdalen. Årbok for Nord-Østerdalen. 1990. S. 23-26. Red. Tore Østgårstrøen. Merknad: 3 brev. Avsendar: Anders Eriksen Østgård 1875 (2) og 1889.MÅLSELV
 • Brev (381 OS)
Kirkespørsmål delte bygda. Utg. Os kulturstyre. I: Hembygda. 1984. S. 21-22. Merknad: Frå oppsitjarar på austsida av Glomma til amtmannen 1854.
 • Brev (382 OS)
Et brev til kongen. Utg. Os kulturstyre. I: Hembygda. Årg. 12 (1992). S. 9-11. Red. John Midtdal. Merknad: Avsendar: Hans Bredal, direktør ved Røros koparverk, 1728. RØROS