Bibliografi:Stange kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Odal · Solør · Østerdalen
Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Alm, Helene Krogsrud: Fra slakting til festbord : oppskrifter av lokale matretter fra Hedmark brukt til servering på Matstabburet i Stange. Utg. H.K. Alm. 2003?. 88 s. ISBN 82-996560-0-1.
 • Balberg : en fredet husmannsplass i Stange. Red. Åsta Austlid, Gerd Thorshaug og Heidi Maurdal Kristiansen. Utg. Norges bygdekvinnelag. 2005. 6 s.
 • Berg, Jan Arne: Handelsforretninger i Stangeby'n med omegn : banken, posten, jernbanen, telefonen : fra gammelt av og fram til i dag. Utg. Stange historielag. 2013. 416 s. ISBN 978-82-91366-34-0.
 • Berg, Jan Arne: Handelssteder i Stange : posten, jernbanen, telefonen : Ottestad, Bekkelaget, Tangen, Espa, Strandlykkja : fra gammelt av og fram til i dag. Utg. Stange historielag. 2012. 394 s. ISBN 978-82-91366-31-9.
 • Berg, Jan Arne: Landhandelen, handelslaget : posten, telefonen og banken : Romedal og Ilseng, Vallset, Åsvang og Åsbygda : fra gammelt av og fram til i dag. Utg. Vallset kulturstier. 2007. 223 s.
 • Berg, Sigmund Rye: Stange kirke 750 år. Utg. Stange menighetsråd. 2000. 156 s. ISBN 82-995534-0-7.
 • Bøhmer, Thor: Norske gardsbruk : Hedmark fylke, 1, Stange. Utg. Norske gardsbruk Hedmark. 2010. 272 s. ISBN 978-82-998350-0-8.
 • Enger, Stein og Ivar Sannerud: Kongsparten i Stange : gårds- og slektshistorien gjennom 400 år. Utg. S. Enger. 2005. 159 s.
 • Faye, Gabriel Smith: Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Præster. Utg. Nils Lunds forlag. Christiania. 1869. 103 s.
 • Fidje, Gro: Arbeider'n : Folkets hus Nordvang. 2013. 158 s. ISBN 978-82-303-2285-7.
 • Gamle vallsetinger forteller. Utg. Vallset samfunnshus i samarbeid med Oplandske bokforl.
  • 1995: Engen, Thor Ola: Der Burmavegen går tel Balkan. 109. ISBN 82-7518-058-9. Digital versjonNettbiblioteket
  • 1996: Engen, Thor Ola: Så seie dom på sagen. 125 s. ISBN 82-7518-064-3. Digital versjonNettbiblioteket
  • 1997: Engen, Thor Ola: "Så, så," sa Filset'n!. 114 s. ISBN 82-7518-072-4.
  • 1998: Engen, Thor Ola: "Du tala tull du, præst". 128 s. ISBN 82-7518-077-5. Digital versjonNettbiblioteket
  • 1999: Engen, Thor Ola: Hoi, i farta!. 132 s. ISBN 82-7518-082-1.
  • 2000: Engen, Thor Ola: Rosa i taki. 123 s. ISBN 82-7518-089-9.
  • 2001: Engen, Thor Ola: Vi sæilte læmma. 128 s. ISBN 82-7518-094-5.
  • 2002: Engen, Thor Ola: Helsing frå flatbygdom. 119 s. ISBN 82-7518-099-6.
  • 2003: Engen, Thor Ola: Kjøptenner og kræmerkaku. 142 s. ISBN 82-7518-107-0.
  • 2005: Engen, Thor Ola: Klyft, sa katten. 147 s. ISBN 82-7518-125-9.
  • 2006: Engen, Thor Ola: Du er på sulom?. 143 s. ISBN 82-7518-141-0.
  • 2007: Engen, Thor Ola: Åbbor-gubbe, kom å nubbe!. 144 s. ISBN 978-82-7518-149-5.
  • 2008: Engen, Thor Ola: Østi?. 164 s. ISBN 978-82-7518-160-0.
  • 2010: Engen, Thor Ola: Med mus i sirupen og frosk i vatnet. 149 s. ISBN 978-82-7518-183-9.
  • 2011: Engen, Thor Ola: Vallsetfolka, de klaget ikke!. 133 s. ISBN 978-82-7518-188-4.
  • 2012: Engen, Thor Ola: Kryss i taket, kors på hæsjen. 143 s. ISBN 978-82-7518-206-5.
 • Hekneby, Inger: Før var det som et hjem for alle i kretsen- : skolehistorier fra Romedal og Vallset etter Inger Hekneby. Red. Thor Ola Engen. Utg. Vallset samfunnshus i samarbeid med Oplandske bokforlag. 2005. 240 s. ISBN 82-7518-122-4.
 • Hekneby, Inger: Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål. Red. Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad. Utg. Oplandske bokforlag. 1999. 78 s. ISBN 82-7518-080-5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hval, Reidar: Slekt etter Ole og Syverine Hval fra Vallset. Utg. R. Hval. 2010. 272 s.
 • Kristiansen, Egil M.: Slit og kjærlighet. Lars Jensen Bjørnstad - og hans samtid. Utg. Stange historielag. 2008. 304 s. ISBN 978-82-91366-25-8.
 • Krogsrud, Åse: Folkeuniversitetet i Løten og Stange 1998-2003 : 25 år : på rett kurs 1978-2003. Utg. Folkeuniversitetet. 2003. 15 s.
 • Pedersen, Mona og Tor Ola Slagsvold: Folk og kraft : Stange energi AS 1916-2006. Utg. Stange historielag. 2007. 156 s. ISBN 978-82-91366-23-4.
 • Ringnæs, Christen N.: Kulturhistorie fra Stange for tiden omkring 1750 og opover. 1909-[11]. 115 s.
 • Røe, Dan Cato og Lars Kristian Seierstad: 2010 viktige folk i Stange. 2010. 189 s. ISBN 978-82-998419-0-0.
 • Rønningsbakken, Solveig (red.): Vallset kirke 150 år : 1850-2000. Utg. Vallset menighetsråd. 2000. 80 s. ISBN 82-995680-0-5.
 • Stangeboka. Utg. Stange historielag. 1999-
  • B.1: Anders Hagen og Ole Nashoug: Demringen. 1999. ISBN 82-91366-12-8. 215 s.
  • B.2: Ødegaard, Svein-Erik: Under konge og kirke. 1000-1660. 2006. ISBN 978-82-91366-22-7.
  • B.3: Ødegaard, Svein-Erik: Fra prestegjeld til kommune 1660–1840. 2016.
 • Strøm, Gro og Per Øverland: Slekten fra Ljøstad : Berthe og John P. Lystad og deres slekt : fra Romedal og Stange. Utg. P. Øverland. 2002. 73 s. ISBN 82-92176-45-4.
 • Westgaard, Odd-Arne: Slekta fra Harabotnvollen : etterkommerne etter Inger Maria Amundsdatter (17.5.1842-24.12.1919) og Martinus Perdersen Grønlien (18.04.1835- 08.10.1890). Utg. O.-A. Westgaard. 2014. 140 s.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Onde svar i steden for at komme : regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-1762 : 2 regnskapsbøker. Utg. Stange historielag. 1988. 124 s. ISBN 82-90139-43-8. Merknad: Avskrevet ved Norsk historisk kjeldeskrift-institutt og Svein-Erik Ødegaard, med innledning og kommentarer ved Svein-Erik Ødegaard


Hovedoppgaver 1907-

 • Flagstad, Peder Hørsand: Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune: Hamar [Merknad: Stange: se også Hamar]
 • Høgetveit, Jostein: Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding. Oslo 1938 Fag: Norsk??
 • Nilsen, Laila: Landskapet i økologisk landbruk - endringer i landbruk og landskap, Stange Vestbygd. NTNU 1998. Fag: Geografi. Kommune: Stange
 • Saxrud, Dyre Tangnes: Stedsanalyse for Stange vestbygd. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Tekniske fag. Kommune: Stange
 • Schjerve, Mina Nikoline Ekeberg: Stedsidentitet og ferdselsårer : planlegging av ferdselsårer for gående og syklende som et bidrag til tangens identitet. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2013.
 • Stensrud, Odd: Økonomiske og sosiale kår innen husmannsklassen i Stange med særlig vekt på de første tiår av det 19. århundre. Oslo 1974 Fag: Historie
 • Sveen, Kåre: Kojer på Stange almenning 1890-1960. En under søkelse av minimumsboliger. Oslo 1977 Fag: Etnologi
 • Teien, Ida Kristine: Fra arbeidshest til Fordson : traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970. Mastergrad kulturhistorie, Universitetet i Oslo. 2010.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Ødetida i Stange, Hedmark i senmiddelalderen. Oslo 1978 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18781115 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, amerikabrev, gul feber, uår, tvangsforretninger, auksjon, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, Økonomiske kår. Brevnummer: 269
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (svigerfar), Stange, Hedmark Til: Eli Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Religiøsitet, billett, Emigrasjon, amerikareise, auksjon, barberbryne, postille, avis, rusdrikk, det metriske system, huggormbitt, Værforhold, Årsvekst og avling, revmatisme. Brevnummer: 268
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Peder, Eli og Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, jordbruksprodukter, Årsvekst og avling, jernbane, Sosiale kår, Emigrasjon. Brevnummer: 271
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: jernbaneanlegg, jernbanearbeid, lønn, ordspråk, priser, auksjon. Brevnummer: 273
 • År: 18790116 Fra: Nils Sinderud, Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: dødsbudskap, Helse og sykdom, lungebetennelse, skifte, ordspråk, avis, Familieforhold. Brevnummer: 270
 • År: 18791011 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: auksjon, snekkerverktøy, smedverktøy, snekkerverksted, rokk, Værforhold, sengeklær, Kommunikasjon, jernbane, geistlighet, selvmord, Årsvekst og avling. Brevnummer: 272
 • År: 19151212 Fra: Karl Windhoel (bror), Stange, Hedmark Til: Ole Windhoel, USA Eier: , Publisert i: Gammalt frå Stange og R. 1994
Stikkord: Politikk, stortingsvalg, arbeiderpartiet, Nærmiljø, Helg og høytid, jul, hunder. Brevnummer: 2725

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Amerikabrev (433 STANGE)
Poulsens flukt. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 105-117. Red. Odd Magnar Syversen. Merknad: Avsendar: Poul Poulsen Vik 1849.
 • Amerikabrev (434 STANGE)
Engebret Hestnæs' fotosamling. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 20-33. Merknad: Avsendar: Eline Engebretsdatter Hæstnæs 1884.
 • Amerikabrev (435 STANGE)
Brev hjem (Amerika-brevene). Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 69-95. Merknad: 9 brev 1880-1907. 5 avsendarar. Også mange brev i utdrag.
 • Amerikabrev (436 STANGE)
Reisebrev fra Texas 1852. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 10-19. Red. Kåre Sveen. Merknad: Avsendar: Johan Olsen Brunstad.
 • Diplom ; eigedomsdokument - vitnebrev (437 STANGE)
Slektene på Nordvie i Stange og Løken østre i Romedal. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 108-129. Red. Per Bjørnerud Christiansen. Merknad: 4 brev 1562-1577.
 • Eigedomsdokument (438 STANGE)
Skrivelse til Rentekammeret fra major Hans Adam Stochmand datert 6. oktober 1714. Saken gjelder grunnlaget for skattefriheten av de adelige setegårder Nordvi i Stange og Samsal på Ringsaker. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 55-65.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, domsbrev (439 STANGE)
Strid om bruksrettigheter i skog og vann på 1500-tallet. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 57-64. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Vitnebrev 1578, lagmannsdom om fiskerettar 1590. Modernisert ortografi.
 • Føderådskontrakt (440 STANGE)
Potetpionerene i Stange. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 65-78. Red. Ole Gjestvang. Merknad: 3 kontraktar. Frå Frydenlund 1793, Knuken 1796, Våleødegarden 1796.
 • Handverkarmatrikkel (441 STANGE)
Håndverkere i Hedemarksbygdene 1793. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 251-257. Red. B.A. Søsveen. Merknad: Omfattar Vang, Stange og Romedal.
 • Kyrkjeinspeksjon (442 STANGE)
Den forrige kirken i Ottestad (1626-1731) - og hva som hendte da Anne Jonsdatter gikk til alters. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1987. S. 28-37. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Frå 1681.
 • Militærrulle (443 STANGE)
Lex Rulle udj Heedemarchens Fogderi. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 85-108. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Stange og Vang sokn med Veldre anneks 1697.
 • Militærrulle (444 STANGE)
Legdsrulle 1697. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 278-304. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Romedal, Løten, Nes og Ringsaker sokn.
 • Rekneskap (445 STANGE)
Onde svar i steden for at komme. Regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-62. Utg. Stange historielag. 1988. 124 s. Red. Svein-Erik Ødegaard.
 • Skifte (446 STANGE)
Kongelig ombudsmand Clemetr Tordsen. Hans samtid og litt av hans etterslekt. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 119-126. Red. Jakob Kjus. Merknad: Frå Stenberg i Romedal 1595.
 • Skifte (447 STANGE)
Skiftebrevet som slektshistorisk dokumentasjon. Et skifte på Saxrud i 1788. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1988. S. 108-120. Red. Jacob Sverre Løland.
 • Supplikk (448 STANGE)
Ansøkning om benådning fra 1770. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Årg. 4 (1922). S. 143-144.
 • Supplikk (449 STANGE)
Fra den norske adels forfaldstid. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 173-174. Merknad: Søknad til futen om skattefritak for Tingstad 1664.
 • Supplikk (450 STANGE)
Fred og ufred i Stange prestmark. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1973. S. 57-71. Red. Asmund Finstad. Merknad: 2 klagebrev til kongen frå husmenn, 1824 og 1825.
 • Supplikk (451 STANGE)
Klage dat. 5te april 1810 fra 189 husmend i Romedal over dyrtid og vanskelige omsetningsforhold. Innsendt til amtmanden i Hedemarken, Bendeke. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 4 (1922). S. 46-48.

Aviser