Bibliografi:Stange kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Stange kirke i 1924.
Foto: Carl Normann.
Kong Haakon VII og dronning Maud på kroningsreise i 1906.
Jønsberg landbruksskole i Romedal rundt 1920.
Foto: Carl Normann.
Sanne i Romedal i andre halvdel av 1800-talet.
Stangebrua, utsikt fra Hamarsida i 1930-åra.
Parti fra Strandlykkja i 1924.
Foto: Carl Normann.
 • Aalholm, O.A.: Slekten Thommesen : om bondeætten fra Sande i Løten, Horne i Romedal og Dælin i Stange og skipsrederfamilien Thommesen i Arendal. 1941. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alm, Helene Krogsrud: Fra slakting til festbord : oppskrifter av lokale matretter fra Hedmark brukt til servering på Matstabburet i Stange. Utg. H.K. Alm. 2003?. 88 s. ISBN 82-996560-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Balberg : en fredet husmannsplass i Stange. Red. Åsta Austlid, Gerd Thorshaug og Heidi Maurdal Kristiansen. Utg. Norges bygdekvinnelag. 2005. 6 s.
 • Berg, Jan Arne: Handelssteder i Stange : posten, jernbanen, telefonen : Ottestad, Bekkelaget, Tangen, Espa, Strandlykkja : fra gammelt av og fram til i dag. Utg. Stange historielag. 2012. 394 s. ISBN 978-82-91366-31-9.
 • Berg, Jan Arne: Landhandelen, handelslaget : posten, telefonen og banken : Romedal og Ilseng, Vallset, Åsvang og Åsbygda : fra gammelt av og fram til i dag. Utg. Vallset kulturstier. 2007. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bøhmer, Thor: Norske gardsbruk : Hedmark fylke, 1, Stange. Utg. Norske gardsbruk Hedmark. 2010. 272 s. ISBN 978-82-998350-0-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Randi Linholt, Thor Ola Engen (red.): Itte bære Ansteinsson : sagn, dikt, viser og noveller fra Vallset. Utg. Oplandske bokforl.. 1998. 122 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Enger, Stein og Ivar Sannerud: Kongsparten i Stange : gårds- og slektshistorien gjennom 400 år. Utg. S. Enger. 2005. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Faye, Gabriel Smith: Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Præster. Utg. Nils Lunds forlag. Christiania. 1869. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fidje, Gro: Arbeider'n : Folkets hus Nordvang. 2013. 158 s. ISBN 978-82-303-2285-7.
 • Flagstad, Peder Hørsand: Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 2000.
 • Gjerlaug, Inger Maren: Malungen : og hemma på Skogen. Utg. Inger Maren Gjerlaug og Oplandske bokforl.. 2014. 248 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hekneby, Inger: Før var det som et hjem for alle i kretsen- : skolehistorier fra Romedal og Vallset etter Inger Hekneby. Red. Thor Ola Engen. Utg. Vallset samfunnshus i samarbeid med Oplandske bokforlag. 2005. 240 s. ISBN 82-7518-122-4.
 • Hekneby, Inger: Isa på Mjøsen : noen opptegnelser om hedmarksmål. Red. Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad. Utg. Oplandske bokforlag. 1999. 78 s. ISBN 82-7518-080-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgetveit, Jostein: Det sterke verbalsystemet i Stangemålet. Ei morfologisk utgreiding. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1938.
 • Karseth, Tor: Streif av dag å dikte på- : sangbok fra Mattisrud, Klevfos og Ilseng. Utg. T. Karseth. 2000. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Egil M.: Friidrett i Ottestad gjennom 50 år. Utg. [Ottestad idrettslag, Friidrettsgruppa]. 1977. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kristiansen, Egil M.: Slit og kjærlighet. Lars Jensen Bjørnstad - og hans samtid. Utg. Stange historielag. 2008. 304 s. ISBN 978-82-91366-25-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lunde, Asbjørn, Olav Hansen (red.): Sanderud personalforening 50 år : 19. januar 1931 - 19. januar 1981. Utg. [Foreningen]. 1981. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mytting, Hans Eirik (red.): 150 år for hedemarkslandbruket : Jønsberg landbruksskole 1847-1997 : jubileumsskrift med hovedvekt på de siste 50 år. Utg. [Landbruksskolen]. 1997. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Laila: Landskapet i økologisk landbruk - endringer i landbruk og landskap, Stange Vestbygd. Hovedoppgave i geografi, NTNU 1998.
 • Pedersen, Einar: En mann og hans livsverk : en utrolig historie om en utrolig mann. Utg. E. Pedersen. 1995. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Register til Gammalt frå Stange og Romedal : 1. Personnavnregister, 2. Gårds- og stedsnavnregister, 3. Emne- og saksregister. Utg. Stange historielag. Stange. 1981. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Romedalboka. Utg. Romedal bygdeboknemnd. 1969–1993.
 • Røe, An. O.: Tangen kirke 1861-1961 : Strandlykkja kapell innviet 12. august 1915. Utg. menighetsrådet. 1961. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rønningsbakken, Solveig, Terje Moshaug (red.): Billedgløtt frå Romedal og Stange. Utg. Stange historielag. 1994. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Saxrud, Dyre Tangnes: Stedsanalyse for Stange vestbygd. Hovedoppgave i tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Schjerve, Mina Nikoline Ekeberg: Stedsidentitet og ferdselsårer : planlegging av ferdselsårer for gående og syklende som et bidrag til tangens identitet. Mastergradsoppgave i landskapsarkitektur, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging, Ås, 2013.
 • Stange og Romedal brannkasse : 1848 - 125 år - 1973. Stange brannkorps. 1933 - 40 år - 1973. Utg. [Norsk skoletidendes boktr., Hamar]. 1973. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stensrud, Odd: Økonomiske og sosiale kår innen husmannsklassen i Stange med særlig vekt på de første tiår av det 19. århundre. Hovedoppgave i historie, Oslo 1974.
 • Strøm, Gro og Per Øverland: Slekten fra Ljøstad : Berthe og John P. Lystad og deres slekt : fra Romedal og Stange. Utg. P. Øverland. 2002. 73 s. ISBN 82-92176-45-4. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sveen, Kåre: Kojer på Stange almenning 1890-1960. En under søkelse av minimumsboliger. Hovedoppgave i etnologi, Oslo 1977.
 • Teien, Ida Kristine: Fra arbeidshest til Fordson : traktorens endringer i Stanges arbeid og landskap 1912-1970. Mastergrad i kulturhistorie, Universitetet i Oslo, 2010.
 • Westgaard, Odd-Arne: Slekta fra Harabotnvollen : etterkommerne etter Inger Maria Amundsdatter (17.5.1842-24.12.1919) og Martinus Perdersen Grønlien (18.04.1835- 08.10.1890). Utg. O.-A. Westgaard. 2014. 140 s.
 • Westgaard, Willy: Substantivene i Romedal : en synkronisk-diakronisk morfemanalyse. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Onde svar i steden for at komme : regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-1762 : 2 regnskapsbøker. Utg. Stange historielag. 1988. 124 s. ISBN 82-90139-43-8. Merknad: Avskrevet ved Norsk historisk kjeldeskrift-institutt og Svein-Erik Ødegaard, med innledning og kommentarer ved Svein-Erik Ødegaard. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Svein-Erik: Ødetida i Stange, Hedmark i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie, Oslo 1978.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18781115 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, amerikabrev, gul feber, uår, tvangsforretninger, auksjon, Helse og sykdom, Årsvekst og avling, Økonomiske kår. Brevnummer: 269
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (svigerfar), Stange, Hedmark Til: Eli Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: (NHKI),
Stikkord: Religiøsitet, billett, Emigrasjon, amerikareise, auksjon, barberbryne, postille, avis, rusdrikk, det metriske system, huggormbitt, Værforhold, Årsvekst og avling, revmatisme. Brevnummer: 268
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen ? (far ?), Stange, Hedmark Til: "Peder, Eli og Aksel" , Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: avis, jordbruksprodukter, Årsvekst og avling, jernbane, Sosiale kår, Emigrasjon. Brevnummer: 271
 • År: 1879 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: jernbaneanlegg, jernbanearbeid, lønn, ordspråk, priser, auksjon. Brevnummer: 273
 • År: 18790116 Fra: Nils Sinderud, Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: dødsbudskap, Helse og sykdom, lungebetennelse, skifte, ordspråk, avis, Familieforhold. Brevnummer: 270
 • År: 18791011 Fra: Arne Olsen Hoffmoen (far), Stange, Hedmark Til: Peder Arnesen, Bosque Co., Texas, USA Eier: NHKI,
Stikkord: auksjon, snekkerverktøy, smedverktøy, snekkerverksted, rokk, Værforhold, sengeklær, Kommunikasjon, jernbane, geistlighet, selvmord, Årsvekst og avling. Brevnummer: 272
 • År: 19151212 Fra: Karl Windhoel (bror), Stange, Hedmark Til: Ole Windhoel, USA Eier: , Publisert i: Gammalt frå Stange og R. 1994
Stikkord: Politikk, stortingsvalg, arbeiderpartiet, Nærmiljø, Helg og høytid, jul, hunder. Brevnummer: 2725

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Amerikabrev (433 STANGE)
Poulsens flukt. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 105-117. Red. Odd Magnar Syversen. Merknad: Avsendar: Poul Poulsen Vik 1849.
 • Amerikabrev (434 STANGE)
Engebret Hestnæs' fotosamling. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 20-33. Merknad: Avsendar: Eline Engebretsdatter Hæstnæs 1884.
 • Amerikabrev (435 STANGE)
Brev hjem (Amerika-brevene). Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 69-95. Merknad: 9 brev 1880-1907. 5 avsendarar. Også mange brev i utdrag.
 • Amerikabrev (436 STANGE)
Reisebrev fra Texas 1852. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1975. S. 10-19. Red. Kåre Sveen. Merknad: Avsendar: Johan Olsen Brunstad.
 • Diplom ; eigedomsdokument - vitnebrev (437 STANGE)
Slektene på Nordvie i Stange og Løken østre i Romedal. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 108-129. Red. Per Bjørnerud Christiansen. Merknad: 4 brev 1562-1577.
 • Eigedomsdokument (438 STANGE)
Skrivelse til Rentekammeret fra major Hans Adam Stochmand datert 6. oktober 1714. Saken gjelder grunnlaget for skattefriheten av de adelige setegårder Nordvi i Stange og Samsal på Ringsaker. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 55-65.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev, domsbrev (439 STANGE)
Strid om bruksrettigheter i skog og vann på 1500-tallet. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1982. S. 57-64. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Vitnebrev 1578, lagmannsdom om fiskerettar 1590. Modernisert ortografi.
 • Føderådskontrakt (440 STANGE)
Potetpionerene i Stange. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1990. S. 65-78. Red. Ole Gjestvang. Merknad: 3 kontraktar. Frå Frydenlund 1793, Knuken 1796, Våleødegarden 1796.
 • Handverkarmatrikkel (441 STANGE)
Håndverkere i Hedemarksbygdene 1793. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 251-257. Red. B.A. Søsveen. Merknad: Omfattar Vang, Stange og Romedal.
 • Kyrkjeinspeksjon (442 STANGE)
Den forrige kirken i Ottestad (1626-1731) - og hva som hendte da Anne Jonsdatter gikk til alters. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1987. S. 28-37. Red. Svein-Erik Ødegaard. Merknad: Frå 1681.
 • Militærrulle (443 STANGE)
Lex Rulle udj Heedemarchens Fogderi. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 85-108. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Stange og Vang sokn med Veldre anneks 1697.
 • Militærrulle (444 STANGE)
Legdsrulle 1697. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 278-304. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Romedal, Løten, Nes og Ringsaker sokn.
 • Rekneskap (445 STANGE)
Onde svar i steden for at komme. Regnskapene for 21 husmannsplasser under Stange prestegard 1754-62. Utg. Stange historielag. 1988. 124 s. Red. Svein-Erik Ødegaard.
 • Skifte (446 STANGE)
Kongelig ombudsmand Clemetr Tordsen. Hans samtid og litt av hans etterslekt. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 119-126. Red. Jakob Kjus. Merknad: Frå Stenberg i Romedal 1595.
 • Skifte (447 STANGE)
Skiftebrevet som slektshistorisk dokumentasjon. Et skifte på Saxrud i 1788. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1988. S. 108-120. Red. Jacob Sverre Løland.
 • Supplikk (448 STANGE)
Ansøkning om benådning fra 1770. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Årg. 4 (1922). S. 143-144.
 • Supplikk (449 STANGE)
Fra den norske adels forfaldstid. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 173-174. Merknad: Søknad til futen om skattefritak for Tingstad 1664.
 • Supplikk (450 STANGE)
Fred og ufred i Stange prestmark. Utg. Stange historielag. I: Gammalt frå Stange og Romedal. 1973. S. 57-71. Red. Asmund Finstad. Merknad: 2 klagebrev til kongen frå husmenn, 1824 og 1825.
 • Supplikk (451 STANGE)
Klage dat. 5te april 1810 fra 189 husmend i Romedal over dyrtid og vanskelige omsetningsforhold. Innsendt til amtmanden i Hedemarken, Bendeke. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 4 (1922). S. 46-48.

Aviser