Bibliografi:Vestre Slidre kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Loft på Jarstad i 1945.
Vestre Slidre kyrkje, bilete frå boka Gamle norske kirker av Wladimir Moe (1922).
 • Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Vestre Slidre. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 1979. 883 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Jahnsen, Jahn Børe i Heimen, b. XX, s. 134–135.
 • Dietrichson, Ragnhild: Gamal byggjeskikk i Vestre Slidre. Rapport frå registreringa av hus bygde før 1900. Utg. Valdres folkemuseum og Vestre Slidre kommune, 1996. 97 s. ISBN 82-91347-06-9
 • Ey, Tore: Vang og Slire. Ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865. Utg. Nikolai Olsens Boktrykkeri, 1916. 786 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagerup, Anders Olav Thune: Forskjeller i eiendomsforhold i Vang, Vestre og Øystre Slidre med hensyn på statsallmenning og privateiendom i fjellene. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Hamre, Andris og Hauge, Knut: Vestre Slidre sparebank: 1860-1960. Litt om banken og bygda si soge gjennom hundre år. Utg. 1960. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hauge, Gunnar og Fløene, Ola Helge: Vestre Slidre sparebank 150 år: 1860-2010. Jubileumsboka. Utg. Vestre Slidre sparebank, 2010. 128 s.
 • Hauge, Knut: For lenge lenge sidan : stemningar og streif frå ei tid som var. Utg. Landbruksforlaget. 1985. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hermundstad, Knut (red.): Direktør Nils Knutson Ødegaard : eit 100 års skrift. Utg. Valdres historielag. 1954. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Terje: Registrering i høgareliggjande plantefelt av gran i Vestre Slidre kommune, Oppland. Hovudoppgåve i skogfag, NLH 1991.
 • Kyvik, Gro: Minne om fortida. Fortidsminne i Vestre Slidre. Utg. Vestre Slidre kommune, 2006. 132 s. ISBN 82-303-0565-x. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Papazian, Eric: Sterke verb i Slidremål med merknader om formene i Aurdal og Vang. Hovudoppgåve i norsk (?), Universitetet i Oslo 1968.
 • Slidre kyrkje (Slidredomen). Utg. Slidre sokneråd, 1959. 16 s.
 • Sootholtet, Kristin: Vegetasjon og økologi i kilder på Grønsenknipa, Vestre Slidre, Oppland. Hovudoppgåve i biologi, Universitetet i Oslo 1981.
 • Underdal, Anders: Vidunderlege Grunke. Utg. Fonna Forlag. 1968. 142 s.
 • Ødegaard, O.K.: Gamalt fraa Valdres. Utg. 1911-1932 i 7 bind. Nyutgitt av Valdres historielag i 1997.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (726 VESTRE SLIDRE)
Gullik Evensen Lome og soldat-tenesta 1805-1815. Eit brev om krigsåri og tidi rundt dei. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1980. S. 153-156. Red. P. Lillebrænd. Merknad: Eit "erindringsbrev" frå 1866.
 • Diplom (727 VESTRE SLIDRE)
I Lome føre svartedauden. Valdresdiplom 8. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1979. S. 163-197. Red. Ivar Aars. Merknad: 8 brev 1325-45. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (728 VESTRE SLIDRE)
Jordegods frå Svenes til Slidre. Valdresdiplom 14. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 64 (1987). S. 175-203. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev 1307-90. På originalspråk og i omsetjing
 • Diplom (729 VESTRE SLIDRE)
I Sollabu på 1300-talet. Valdresdiplom 6. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1976. S. 151-175. Red. Ivar Aars. Merknad: 7 brev 1324-68. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (730 VESTRE SLIDRE)
I Kvamsherad 1350-1400. Valdresdiplom 9. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1980. S. 171-196. Red. Ivar Aars. Merknad: 6 brev 1352-91. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom ; eigedomsdokument (731 VESTRE SLIDRE)
Similengjar. Gards- og ætte-soga. Frå eldste tider til 1865. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 7 (1925). S. 49-92. Merknad: 8 brev 1324-1616.
 • Husmannskontrakt (732 VESTRE SLIDRE)
Då major Adam Bech var husmann. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.6 (1947-51). S. 228-230. Red. Knut Hermundstad. Merknad: Moen under Røvang 1799.
 • Skifte (733 VESTRE SLIDRE)
Litt um slekti på Øvre Kvåle i Lome i eldre tid. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.8 (1958-62). S. 83-88. Red. Torstein Rudi. Merknad: Frå 1653.
 • Tingboksak - trolldom ; brev (734 VESTRE SLIDRE)
"Den sisste hekseproses i Norge" (1737 o 1738). I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 5 (1920). S. 333-359. Red. O.K. Ødegaard.

Aviser

 • Valdres på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek