Bibliografi:Lillehammer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bjerke, Thor: Lillehammer-Ringsaker bilruter og busstrafikken. Utg. Rutebilhistorisk forening, Arbeidsgruppe Lillehammer. 2008. 64 s. ISBN 978-82-997806-0-5.
 • Bærøe, Per R.: "Herlig er staden, prægtig er gaden-". Fra Lillehammer 1827 til 1900. Utg. Thorsrud Lokalhistorisk forlag, 2000. 198 s. ISBN 82-7847-058-8
Register til Fåberg historielags årbøker 1-15. 1997. 95 s. ISBN 82-90385-23-4
 • Gunnersen, G.F.: Lillehammer i nitti aar. 1827-1917. Utg. 1917. 384 s.
 • Halvorsen, Karl: Det gamle Lillehammer : til minne om Ludvig Wiese. Lillehammer 1966. 79 s.
 • Halvorsen, Karl: Det gamle Lillehammer : trekk fra den gamle bondehandel og historien om en gammel Lillehammer-gård. Lillehammer 1965. 43 s.
 • Husmannsplasser i Fåberg. Utg. Fåberg historielag, 2003-2005. Red. Anita Smestad og Ole H. Rønningen.
Bind 1. Fåberg, Nordre Ål, Lillehammer, Søre Ål. 2003. 232 s. ISBN 82-90385-56-0
Bind 2. Vingrom, Fåberg hovedsogn, Saksumdal. 2005. 422 s. ISBN 82-90385-59-5
 • Johnsen, Oscar Albert: «Festtale på Maihaugen 17. august 1930». I:Heimen, b. III, s. 1–3.
 • Kristensen, Stian: «Anders Sandvig og Maihaugen. En skisse». I: Heimen, b. XI, s. 68–77.
 • Kristensen, Stian: «De Sandvigske Samlinger i historieundervisningen». I: Heimen, b. III, s. 22–26 og 88–99.
 • Lillehammer : by og bygd – gate og grend. Hovedred. Tord Buggeland og Jakob Ågotnes. Utg. De Sandvigske Samlinger. Lillehammer. 1977. 206 s.
 • Maihaugen. Utg. De Sandvigske samlinger. 1950/52-. ISSN 0333-0974
  • 2001: I praksis og på samlerferd. Red. Else Braut og Tord Buggeland. 181 s. ISBN 82-90241-42-9.
  • 2005: Maihaugen 100 år - evig ung. 1904-2004. Red. Arnfinn Engen. 220 s. ISBN 82-90241-49-6.
  • 2006: Den postale reisetjenesten 1838-1991. Red. Helge Sognli. 117 s. ISBN 978-82-90241-56-3.
  • 2007: Festskrift. Jon Bojer Godal 70 år. Norsk handverksutvikling NHU 20 år. Red. Eivind Falk. 249 s. ISBN 978-82-303-0805-9.
  • 2008: Skjulte skatter. Red. Åge Dalby. 143 s. ISBN 978-82-90241-64-8.
 • Nordstrøm, Henry: Det gamle Lillehammer. Historier bak byhistorien. Utg. Lokalhistorisk forlag, 1992. 115 s. ISBN 82-7404-067-8
 • Olstad, Jan: Lillehammer folkeskole : 1841–1954 : en historikk. Utg. Kommunen. 1957. 181 s.
  • Melding: Sundet, Olav i Heimen, b. XII, s. 138–140.
 • Pryser, Tore: Fra varm til kald krig. Etterretningskuppet på Lillehammer i frigjøringsdagene 1945 og et mulig mord. Utg. Universitetsforlaget, c1994. 219 s. ISBN 82-00-21942-9
Bind 1. Magne Rugsveen, Cæcilie Stang: Der veger møtes. 1996. 320 s. ISBN 82-7847-016-2. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Trond Feiring: Byen og bygda. Materiell vekst og kulturell blomstring. 2004. 444 s. ISBN 82-7847-113-4
Bind 3. Inger Bjørnhaug: Dølaby, verdensby. 2000. 431 s. ISBN 82-7847- 059-6 Digital versjonNettbiblioteket
Registerbind. 2006. 61 s. ISBN 978-82-7847-128-9
 • Pryser, Tore: «Thranebevegelsen på Lillehammer». I: Heimen, b. XVII, s. 415–429.
 • Rugsveen, Magne: Lågåsildfisket i Fåberg : endring i form og bruk, 1850–1980. Utg. Norsk skogbruksmuseum. 1985. ISBN 8271041363. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Hovdhaugen, Einar i Heimen, b. XXIV, s. 45–46.
 • Sandvig, Anders: De Sandvigske samlinger i tekst og billeder : et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. 2. utg. Utg. Stribolts forlag. Lillehammer. 1934. 267 s.
  • Melding: Johnsen, Arne Odd i Heimen, b. IV, s. 139–141.
 • Sandvig, Anders: De Sandvigske samlinger i tekst og billeder : fra ættegården til husmannsplassen : et bidrag til Gudbrandsdalens kulturhistorie. Utg. Cappelen. 1928. 271 s.
  • Melding: Sollied, P.R. i Heimen, b. II, s. 316–318.
 • Smestad, Anita: Gate og gutu. Historien bak gatenavnene i Lillehammer. Utg. Fåberg historielag, Thorsrud Lokalhistorisk forlag, 1996. 119 s. ISBN 82-90385-18-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vandreboka for Fåberg og Lillehammer. Utg. Fåberg historielag, 1991. 190 s. ISBN 82-90385-11-0

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aass, Håkon, Medhus, Svein: Detaljhandelen i Lillehammer - med OL i sikte. En analyse av detaljhandelen i Lillehammer. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Lillehammer
 • Aspaas, Ingrid Sollid: Musikklivet i Lillehammer ca. 1850-ca. 1970 - særpreg og utvikling. En historisk oversiktsstudie. Oslo 1978 Fag: Musikk
 • Berg, Harald Chr.: Grunnleggelsen av Hamar og Lillehammer og byenes eldste historie. Oslo 1930 Fag: Historie
 • Buset, Stine Lindstad: Lokalhistorisk bibliografi over Lillehammer : 1950-2003. Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene, 2003.
 • Ekker, Harald: Kommunal planlegging - en studie av kommunal planlegging og dens forhold til sektorplanleggingen. (Lillehammer.) Oslo 1974 Fag: Statsvitenskap
 • Flagestad, Christel, Sørlie, Ellen: Analyse av bygdeturisme i Lillehammer regionen med utgangspunkt i Porters teorier om konkurranseevne. Norges landbrukshøgskole 1995. Fag: Økonomi og ressursforvaltning. Kommune: Lillehammer
 • Holtan, Ingunn Ågot: Fritidsparker - kommunal styring og beslutning. Eksempler fra Lillehammer, Gjesdal og Ås. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Jordskifte. Kommune: Lillehammer
 • Klevstrand, Liv Dagny: Dialekt i skriftspråk. Ei undersøking av talemålssamsvar i avvik og valfrie former i skriftspråket til skoleelevar på Lillehammer. Oslo 1980 Fag: Norsk??
 • Kristoffersen, Runi: Nordre Ål kirke, Lillehammer 1994. En ikonografisk reise i fortid eller samtid? Universitetet i Oslo 1999. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Lillehammer
 • Kvam, Olav: Lillehammer, byplan og parkpolitikk. NLH 1961 Fag: NLH
 • Mathiesen, Kjell M.: Søndre gt. 21 - en lafta villa på Lillehammer - dukumentasjon, historie, rekonstruksjoner. NTNU 1997. Fag: Arkitekturhistorie. Kommune: Lillehammer
 • Nebben, Kristin Bremer: En studie av reorganisasjonsprosesser i OL-organisasjonen på Lillehammer - myteskaping eller rasjonell tenkning? Universitetet i Oslo 1992. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Lillehammer
 • Stokkmo, Olav: Arbeiderbevegelsen i Lillehammer 1894-ca.1914. (Arbeiderklasse og arbeidermiljø. Gjennombruddet for fagbevegelsen.) Oslo 1980 Fag: Historie
 • Sæhlie, Ragnhild Håve: Seksjonering av fast eiendom. En studie basert på undersøkelser i Kristiansand, Lillehammer, Hamar, Ski og Ås kommuner. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag. Kommune: Kristiansand [Merknad: Lillehammer: se også Kristiansand, Hamar: se også Kristiansand, Ski: se også Kristiansand, Ås: se også Kristiansand]

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18860913 Fra: T.D. Reymert (far), Lillehammer, Oppland Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, gravsted, kosthold. Brevnummer: 1366
 • År: 19240507 Fra: Signe (kusine) Wass, Lillehammer, Oppland Til: Karen Gravem, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, hjertelidelse, influensa, flytting, Alderdom, Emigrasjon, Værforhold. Brevnummer: 2932
 • År: 19301218 Fra: Amund Megrund (fetter), Lillehammer, Oppland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie. Brevnummer: 2648
 • År: 19341206 Fra: Amund Megrund (fetter), Lillehammer, Oppland Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie, Amerikanske forhold, Alderdom. Brevnummer: 2649

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (637 LILLEHAMMER)
Referat av ein skoledebatt på Lillehammer i 1874. Eit interessant bilete frå dei store folkemøta si tid. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 40 (1972). S. 116-123. Merknad: Skrive av Ole Pedersen Roterud. Utdrag.
 • Dagbok (638 LILLEHAMMER)
Dagligliv. Fra Arne Wolds dagbok. Utg. Fåberg historielag. I: Fåberg og Lillehammer. Nr 3 (1981). S. 159-162. Merknad: Utdrag 1941-43.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (639 LILLEHAMMER)
Jevne glasverk i Fåberg. Utg. Dølaringen. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 33 (1965). S. 92-98. Red. Aksel Hattestad. Merknad: Avståing av grunn til glasverket 1792.
 • Eigedomsdokument - bygsel (640 LILLEHAMMER)
Bygselseddel på Gropen sæter i Fåberg. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 6 (1924). S. 96. Red. G. Fliflet. Merknad: Frå 1702.
 • Eigedomsdokument - bygsel (641 LILLEHAMMER)
Fisket i seterfjellet. Utg. Fåberg historielag. I: Fåberg og Lillehammer. Nr 6 (1985). S. 121-125. Red. Even Gaukstad. Merknad: Fornying av bygselavtale for fiskevatn 1745.
 • Eigedomsdokument - skøyte (642 LILLEHAMMER)
Skjøte paa Presterud i Faaberg av 22de februar 1626. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 6 (1924). S. 191.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (643 LILLEHAMMER)
Avskrift av et skinnbrev paa Skaarset i Faaberg. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminne. Årg. 4 (1922). S. 96. Red. G. Fliflet. Merknad: Frå 1655.
 • Kongebrev - privilegium (644 LILLEHAMMER)
Handelsprivilegium i 1791. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 42 (1974). S. 159-161. Red. Sigurd Arnekleiv.
 • Skifte (645 LILLEHAMMER)
En avskrift fra 1650 av et odelsskiftebrev av 1574. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 5 (1923). S. 133-134. Red. G. Fliflet.
 • Soldatbrev (646 LILLEHAMMER)
Frå Fåberg i 1814. Soldatar skriv heim frå fronten. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 55 (1987). S. 204-207. Red. Olav Øverli. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Kristian Lundgaard, Simen Jørstad (Borud).
 • Soldatbrev ; brev (647 LILLEHAMMER)
Nøds- og krigsårene 1808-1814. Utg. Fåberg historielag. I: Fåberg og Lillehammer. Nr 10 (1990). S. 121-135. Red. Anita Smestad. Merknad: 5 soldatbrev, 2 brev til soldatar.

Aviser