Bibliografi:Ringsaker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Hovedbygningen på Grefsheim i 1926.
Sjukehuset på Moelv i 1924.

Bygdebøker

 • Bakken, Jon Angel ofl.: Fra gamle dager på Nes. Hamar. 1944. 108 s. – Særutg. av Bygdebok for Nes, b. 1, del 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fredheimkretsen i Ringsaker : bygdebok i miniutgave ved 100-årsjubileet. Utg. Fredheim skolekrets. S. l.. 1991. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kolstad, Gunhild: Bygdebok for Ringsaker hovedsogn. Utg. Ringsaker historielag. 2010-
  • Bind 1: "Reflingfjerdingen", bruksnummer 148-190 : bruks- og slektshistorie : Bruk og slekter Gnr 148-190. Utg. 2010. 714 s. ISBN 978-82-995895-3-6. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: "Bergsfjerdingen", gardsnummer 191 - 228 : bruks- og slektshistorie. Utg. 2017. 496 s. ISBN 9788293434047

Byhistorie – Brumunddal og Moelv

 • Bakken, Solveig Gerd: Barndom under krigen : minner fra Brumunddal. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1994. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Solveig Gerd: Grønn var min barndoms dal : Brumunddal i 1930-1940-åra. Utg. S. G. Bakken. 2002. 128 s. ISBN 82-995645-2-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker/årsskrifter

Kirker

 • Grieg, Sigurd: Ringsaker kirkes gamle herlighet : kulturhistoriske studier over nederlandske og nordtyske alterskap i Norge. Utg. De Sandvigske samlinger. 1955. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guldberg, Gustav: Skeletfundet paa Rør i Ringsaker og Rør kirke. Utg. I commission hos Jacob Dybwad. 1895. 11 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hæhre, Thorbjørn og Thor Even Tomter: Sjusjøen fjellkirke 1962-2012. Utg. Styret i Sjusjøen fjellkirke. 2012. 124 s. ISBN 978-82-303-2009-9.
 • Kolstad, Gunhild: Kirkene i Nes sogn på Hedemarken. Nes historielag. 2012. 183 s. ISBN 978-82-90945-30-0.
 • Svendsen, Reinert: Ringsaker Kirke og Altertavle paa Hedemarken : en Beretning om dens Tilblivelse. Utg. I Kommission hos Aschehoug. 1899. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Fredriksen, Knut: Fra bøyd nakke til rak rygg : et jubileumsskrift : Stavsjø arbeiderlag 1903-2003. Utg. K. Fredriksen og Stavsjø arbeiderforening. 2003. 90 s. ISBN 82-303-0044-5.
 • Gotaas, Thor: "I motgang og medgang " : fotballen i Brumunddal gjennom et århundre. Utg. T. Gotaas. 2001. 297 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Havik, Finn: Med Moelv arbeiderlag gjennom 100 år : 1908-2008 : fra fattigsamfunn til velferdssamfunn. Utg. Moelv arbeiderlag. 2008. 123 s.
 • Houmb, Arnfinn og Tor Mathisen: Brumunddal arbeiderlag, Brumunddal arbeiderkvinnelag, Brumunddal AUF : 1905-2005 : Sosialdemokratiets århundre. Fra underkuelse og fattigdom til frihet og velferd. Utg. Brumunddal arbeiderlag. 2005. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kurud, Jarl, Torbjørn Dybsand: Brumunddal sag- og høvleriarbeiderforening : 60-årsberetning. Utg. [Foreningen]. 1996. 43 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Hans Jørgen og Olav Magne Heldal: Liv på Rømåssetra : historien siden 1985. Utg. Hovde forl. 2014. 51 s. ISBN 978-82-92268-10-0. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Dalseg, Trygve: Med Moelven-hjul på vei gjennom tiden : historien om Aktieselskabet Moelven Brug i de første 50 år, 1899-1949. Utg. Moelven Brug. 1966. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalseg, Trygve: Moelven Brug i forvandling og vekst : en jubileumskavalkade 1899-1974. Utg. Moelven Brug. 1974. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engeli, Ole: Brumunddal samvirkelag 50 år : en kort beretning om lagets virke i det første halve århundre. 1957. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granberg, Per (red.): 150 år i utvikling : Strand brænderi 1843-1993 : en historisk oversikt. Utg. Brænderiet. 1993. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hasle, Lars: Et melkeeventyr : TINE meieriet øst Brumunddal 50 år. Utg. TINE meiereiet øst Brumunddal. 2004. 224 s. ISBN 82-303-0189-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Ove: Gunnar Hippe A/S : fra håndverk til industri : 45 års utvikling 1939-84. Utg. Gunnar Hippe. 1984. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Ove: Sjusjøen fjellstue A/S : 100 år 1902-2002. Utg. Sjusjøen fjellstue. 2002. 64 s.
 • Karlgård, Bernt: Bruvold-bedriftene, Moelv : noen historiske data og opplysninger samlet i anledning et jubileum. 1961. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Møller, Arvid: Pottiter og kønn : Strand brænderi og unikorn gjennom 170 år. Utg. Kom forlag. 2013. 227 s. ISBN 978-82-93191-18-6.
 • Sandberg, Per-Øivind: Hamar-regionen energiverk : (tidligere Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap (HVF)) : 1913-1988 : "fra forvaltning til forretning". Utg. [Hamar-regionen energiverk]. 1988. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skappel, S.: Ringsaker sparebank 1847-1927 : en fremstilling av sparebankens utvikling i de forløpne åtti år. Utg. Grøndahl. 1928. 307 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhelmsen, Kaare: Berger Langmoen AS - et industrieventyr i innlands-Norge : fra primitivt sagbruk til moderne treforedlingsbedrift 1922-1982/83. Utg. Berger Langmoen. 1984. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarsby, Jorunn Ingeborg: De første samvirkeforetaka i norsk jordbruk - Veldre og Strand brænderier. Utg. J. I. Aarsby. 2005. 14 s.

Almenninger

 • Begg, Ingvild Sigstad: Blæka-minner : litt gammelt og nytt fra Blæka i Nes almenning. Utg. S. Begg. 2012. 30 bl.
 • Deling af Ringsaker og Nes bygdealmenning mellem de eiendoms- og bruksberettigede i Ringsaker herred og Nes herred. 1911. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rud, O. Bleken: Almenningene i Vang og Furnes : utgitt i anledning 150 års jubileet for almenningenes kjøp 1799-1949. Utg. (M. Gravdahl). 1948. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Pihlske sameie før og nå : tiden 1960-1984 med enkelte gløtt bakover. Utg. Pihlske sameie. 1984. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Ringsakeralmenningene etter 1915 : Brøttum almenning, Nes almenning, Ringsaker almenning, Veldre almenning. Utg. Ringsakeralmenningene. Ringsaker. 1980. 504 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Gotaas, Thor: Gratulerer! : Ringsaker blad Brumunddølen 75 : 1935-2010. Utg. Ringsaker blad Brumunddølen. 2010. 43 s.
 • Håkenstad, Sverre, Sverre Sørflaten: Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea : 1923-1998. Utg. [Vea]. 1998. 125 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skole

 • Fra omgangsskole til oppvekstsenter : Åsen skole 100 år : 1895-1995. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1995. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovde, Torbjørn: Da klokka klang : skolehistorie og -historier fra Nordheim. Utg. Hovde forlag. 2006. 96 s. ISBN 978-82-92268-04-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rømo, Jarle: Fra omgangsskole til ungdomsskole : skolen på Brøttum i 200 år. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1995. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørlien, Arne: Skolen i Mesnali 100 år : ei jubileumsbok for skolekretsen. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1995. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Waarli, Bjørn: Brumunddal videregående skole 1977 : ved en milepel. Utg. [Brumunddal videregående skole]. 1987. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Enkelte garder og grendelag

 • Dobloug, Per og Solveig Gerd Bakken: Granerud i Veldre : til minne om garden og slekta. Utg. P. Dobloug. 2010. 235 s. ISBN 978-82-303-1492-0.
 • Hersoug, Ole: Fedrenegården : trekk av livet på en storgård på Hedemarken før i tiden. Utg. Aschehoug. 1932. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Østberg, Kristian i Heimen, b. III, s. 248.
 • Sandberg, Eiliv og Christian: Hoel - en storgård på Hedmarken : liv og virke i 100 år. Utg. E. og C. Sandberg. 2012. 295 s. ISBN 978-82-998737-0-3. Digital versjonNettbiblioteket.

Slektshistorie

 • Fjeldheim, Gunnar: Slekta etter Gudbrand og Kari Fjeldheim. Utg. Lokalhistorisk forlag. Red. Jarle Rømo. 2006. 130 s. ISBN 82-7847-126-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spangen, Christian: Leene-Ætten fra Ringsaker : ættegrenene fra Skjellungberg og Sollerud i Furnes. Hedmark-slektene i Spangen, Enger, Busterud, Jørgensen-Maurud , Stensrud, Volden samt Svenkerud, Myhr og Myhr-Græsby. 1939. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søgaard, Anne-Marie: Med Tokstadblod i årene : Lars Bårdsen og Mari Jørgensdatter Tokstads efterslekt. Utg. A.-M. Søgaard. Oslo. 1991. 118 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Biografier

Alf Prøysen

Andre verdenskrig

 • Bækkelund, Reidar, Arnfinn Rossvoll (red.): Minner fra Furnes: Glimt fra okkupasjonsåra. Utg. Furnes historielag. 1990. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gulbrandsen-Dahl, Gunnar: Norske soldater i Tyskland etter 2. verdenskrig 1947-1953 : soldater fra Ringsaker forteller om sine opplevelser. Utg. Tysklandsbrigadens veteranforening i Ringsaker og omegn. 2000. 144 s. ISBN 82-995782-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hosar, Kristian (red.): Krigsvåren 1940 : felttoget i Ringsaker, Lillehammer og Gudbrandsdalen 19. april - 2. mai. Utg. Gjøvik trykkeri. 1990. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

 • Coleman, Nancy L.: The Folks from Stokkset and Faraasen in Ringsaker. A Patchwork Chronicle . Utg. 2020. 288 s. ISBN 978-82-691580-0-7 (Norge). ISBN 978-82-691580-1-4 (norsk ISBN for epub, Kindle. ISBN 9781725962354-1-4 (Kindle Direct Publishing-Assigned).
 • Dragland, Steinar, Olav Sæta: Durspill-tradisjoner fra Nes på Hedmark : med enradermelodier etter Nikolai Evensen. Utg. [s.n.]. 1992. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Faraasen, Clara Eline P.: -før nå ska je førtælja- : Løkjedalen bygd for tid 1358-2008. 2008. 423 s. ISBN 978-82-303-1053-3. Merknad: Også om Tokstad gård i Veldre. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Froknestad, Heidi: Pilegrimsleden Hamar - Ringsaker. Utg. [Ringsaker kommune]. Kulturetaten. Ringsaker. 1997. 28 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Granberg, Per, Roger Andreassen: Kveinnhus og katedral : festskrift til Per Granberg. Utg. [R. Andreassen]. 1993. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Guttorm P.: Poetiske viser : inspirasjoner fra Ringsakerfjellet og Åstdalen med tekst og melodier. Utg. Guttorms venner i samarbeid med Veldre historielag. 2001. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lavold, Bente: Helgener mot pest i Norge i senmiddelalderen. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1997. Merknad: Ørsta, Asker, Bjugn, Ringsaker.
 • Lundby, Even og Sven Erik: Bestefarboka : beretning fra livet i østlandsbygda Furnes fra omkring 1860 til omkring 1910. Utg. Furnes historielag. 2013. 331 s. Merknad: 1. utg. Brumunddal, 1947 i 2 b. med tittel: Even Lundby : fra hans liv. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rømo, Jarle: Kunstnere fra Solbakkenslekta i Mesnali : dikt i utvalg, prologer, malerier og annen kunst forfattet og laget av brødrene Kristian, Thor, Arne, Olaug, Erling og deres nevøer, Arvid, Olaf, Rolf Kristian, Sigmund og Oddbjørn. Utg. Brøttum historielag. 2013. 187 s. ISBN 978-82-7847-176-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sengetepper på Nes og Helgøya. Utg. Nes husflidslag. 2012. 152 s. ISBN 978-82-303-2108-9.
 • Svendsen, Reinert: "Bolstadbygningen" med «Beskrivelse av Bolstadbygningen» av professor Nordhagen i Foreningen til norsk fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913.
 • Svendsen, Reinert: Festskrift i anledning Ole Andreas Gjeldts legats 50 års jubileum : 1889 - 7.mars - 1939. 1939. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Reinert: Fortidsmindesmerker i Ringsaker paa Hedemarken : med 13 illustrationer, 1 chromtypi, 3 kart og 3 omrids. Utg. i kommission hos Aschehoug. 1902. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Winquist, Reidun og Bjørn: Ut på tur med Reidun og Bjørn Winquist. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 2001. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver og masteroppgaver

 • Bjørneset, Tove: Frå gateslag til avisoppslag. Ein analyse av journalistisk forteljeteknikk i formidlinga av Brummunddalssaka 1991. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Bergen 1992.
 • Eid, Tron Haakon: Gardsskogbruket. En analyse av faktorer som påvirker aktiviteten i skogbruket på de kombinerte jord- og skogbrukseiendommene i Ringsaker kommune. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1984.
 • Finnanger, Magnhild: Dispensasjonspraksis i LNF-områder. En undersøkelse av dispensasjonspraksisen i LNF-områder i arealdelen av kommune(del)planen(e) i Ringsaker kommune i planperioden 1993-96. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Fossum, Anne-Grethe: Husmannsplassene på Grefsheim - i går, i dag, og i morgen. Mastergradsoppgave i Byggeteknikk og arkitektur, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Ås, 2010.
 • Gjesvold, Per Erik: Fire steinkjellere i Hamar bispedømme : en undersøkelse av kjellernes bygningshistorie og funksjon. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo, 1999.
 • Hess, Sigurd Bernhard: Skolevesenet i Ringsaker fra 1837 til 1889. Hovedoppgave i historie, Bergen 1962.
 • Holsen, Terje: Mjøsbrua - bakgrunn og konsekvenser. En analyse av bruas forhistorie og av de endringer i arealbruk og næringslokalisering den har medført. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.
 • Jahrn, Terje Runar: Utvandringa fra Ringsaker til Amerika 1896-1915. Kilder, statistisk analyse og årsaker. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Leine, Jon Sigurd: Ungdom, natur og friluftsliv : en kvalitativ undersøkelse av ungdom fra Brumunddal. Mastergradsoppgave i Skogfag, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2009.
 • Melby, Kjell Gudmund: Husmannsvesenet i Ringsaker hovedsogn 1875-1890. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1977.
 • Nedrelid, Tove: Kvernveita i Brumunddal. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1986.
 • Solberg, Liv Reidun: Ringsaker alterskaps ikonografi. Erfaringsbasert masteravhandling i kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultetet, våren 2006.
 • Syversen, Iren: Lokalbibliografi over Ringsaker kommune 1972-1994. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995.
 • Thesen, Olaf: Noen trekk ved utvandringa fra Ringsaker 1839-95. Hovedoppgave i historie, Oslo 1951.
 • Thorleifsen, Magne: Husmannskår i Galåskretsen i Furnes og Vang H. ca. 1780-1903. En analyse av vekslende husmannskår slik de tegner seg i en samling husmannskontrakter. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1991.
 • Tørud, Sissel: Produksjonstilpasning og overføringer i jordbruket. En analyse med utgangspunkt i materiale fra Ringsaker kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1985.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1881 Fra: Gønner Mikkelsdtr. Haave, Ringsaker, Hedmark Til: Anne Andersdtr. Haave, Iowa, USA Eier: , Publisert i: Ringsaker..., Årbok 1991
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse.

Brevnummer: 92

 • År: 18901230 Fra: Syver Nielssen, Ringsaker, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helse og sykdom, tæring, dødsfall, maler, Emigrasjon, uteliv, Værforhold, skøyteløp. Brevnummer: 3000
 • År: 18910322 Fra: Syver Nielssen, Ringsaker, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, mekanisk verksted, Emigrasjon, foto, brevskriving, påskeball, Værforhold, trekkspill. Brevnummer: 3007
 • År: 1906 Fra: Ole (nevø), Ringsaker, Hedmark Til: Luis Haaganson, Neillsville, Wisconsin, USA Eier: , Publisert i: Ringsaker, årbok 1979
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Værforhold, Arbeidsliv, onnearbeid, Politikk, mobiliseringsordre. Brevnummer: 93
 • År: 19220614 Fra: T. Røhr, Ringsaker, Hedmark Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, sykehusopphold, Nærmiljø, dødsfall, norgesbrev, Amerikanske forhold, Politikk, Økonomiske kår, skatt, aksjehandel, nedgangstid, Værforhold, Årsvekst og avling. Brevnummer: 922
 • År: 19240219 Fra: T. Røhr, Ringsaker, Hedmark Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Nærmiljø, Politikk, partipolitikk, ordfører, statsminister, konservative parti, dødsfall, streik, forbudstid, drukkenskap, regjering, Alderdom, Helse og sykdom, statsgjeld, stortingsmann, bolsjevik. Brevnummer: 916
 • År: 19250213 Fra: Kristian Røhr, Ringsaker, Hedmark Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: dødsbudskap, Helse og sykdom, livsoppfatning, Helg og høytid, Barndom, begravelsesskikker, salme, mannskor. Brevnummer: 921
 • År: 19250421 Fra: Kristian Røhr, Ringsaker, Hedmark Til: M.C. Holseth, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Helg og høytid, begravelse, mannskor, sørgetog, Familieforhold, kirkebygg, kirkeorgel, begravelsesskikker, kirkegård, Værforhold, Politikk, bolsjevisme, salme. Brevnummer: 920
 • År: 19330408 Fra: David Bryn, Ringsaker, Hedmark Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Materiell kultur, hus, folkekunst, Værforhold, natur, hjemreise, neger. Brevnummer: 2688

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Jordebok - odel (312 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615. Utg. Hedmark slektshistorielag. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 137-144, 164-175. Merknad: Omfattar Nes, Ringsaker, Vang, Løten, Romedal og Stange sokn.
 • Jordebok - odel (313 HEDMARK)
Odelsjordeboken av 1615 [i.e. 1624]. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.1 (1940-44). S. 200-207, 244-262. Merknad: Omfattar Stange, Løten, Romedal, Nes, Ringsaker og Vang sokn.
 • Militærrulle (315 HEDMARK)
Hedmarkingene på grensevakt 1644-45. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.2 (1944-48). S. 97-111. Red. Sverre Mo Skrede. Merknad: For Stange, Vang, Nes, Løten og Ringsaker.
 • Amerikabrev (389 RINGSAKER)
Nå'en måtte ut - .... Gamle Amerikabrev. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1981. S. 77-85. Red. Johan Granum. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Even Christiansen 1858, Marie Gloppe 1894.
 • Amerikabrev (390 RINGSAKER)
En pion I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1985. S. 77-115. 233rkvinne i byen Jamestown, Nord-Dakota. Utg. Nes historielag. Red. Gunhild Kolstad.
 • Amerikabrev (391 RINGSAKER)
[Amerikabrev]. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1982. S. 89-92. Red. Johan Granum. Merknad: 2 brev. Avsendar: Ole Olsen 1883.
 • Amerikabrev (392 RINGSAKER)
Gamle Amerikabrev. En trofast brevskriver: Ole Olsen Lillehagen fra Lismarka. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1987. S. 128-131. Red. Johan Granum. Merknad: 2 brev 188586.
 • Amerikabrev (393 RINGSAKER)
[Amerikabrev]. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1984. S. 47-51. Red. Johan Granum. Merknad: 3 brev. Avsendar: Ole Olsen (Lillehagen) 1884-85.
 • Amerikabrev (394 RINGSAKER)
[Amerikabrev]. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1983. S. 46-51. Red. Johan Granum. Merknad: 3 brev. Avsendar: Ole Olsen (Lillehagen) 1883-84.
 • Amerikabrev (395 RINGSAKER)
Gamle Amerikabrev. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1988. S. 124-127. Red. Johan Granum. Merknad: 2 brev. Avsendar: Ole Olsen Lillehagen 1886.
 • Amerikabrev (396 RINGSAKER)
Gamle amerika-brev. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1989. S. 22-24. Red. Johan Granum. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Ole og Andreas Olsen Lillehagen 1886.
 • Amerikabrev (397 RINGSAKER)
Et Amerikabrev. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1982. S. 80-87. Red. Signe Lier. Merknad: Avsendar: Christian Diesen 1915.
 • Amerikabrev (398 RINGSAKER)
Amerikapresten fra Skjerven. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1983. S. 33-54. Red. John Christianson. Merknad: 6 brev frå Lars Skjerven til andre norsk-amerikanarar i USA 1874-86.
 • Amerikabrev (399 RINGSAKER)
Et gammalt amerikabrev, fra Syver Monsen Bjørge til Mathias Sæther, Ring. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1981. S. 92-96. Merknad: Frå 1877.
 • Brev (400 RINGSAKER)
Vegproblemer på Nes for 190 år siden. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1982. S. 92-96. Red. Pål Gihle. Merknad: 2 brev frå Peder Ankers arkiv, frå 1792 og 1795. - ,
 • Brev (401 RINGSAKER)
Brevet i kirkespiret på Nes. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1983. S. 123-127. Red. Elisabeth Sandberg. Merknad: Skrive av N. H. Hoel 1857.
 • Brev (402 RINGSAKER)
Noen brev fra general Harboe m.fl. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1991. S. 81-85. Merknad: 5 brev 1805-07, m.a. om spissrot-eksekusjon.
 • Brev (403 RINGSAKER)
Et gammelt dokument. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imella Mjøsen og Messen. 1982. S. 83-85. Red. Johan Granum. Merknad: Om innsamling av pengar til gjenoppbygging av Christiansborg slott 1795.
 • Dagbok (404 RINGSAKER)
Dampfarten og turisttrafikken på Mjøsa 150 år. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1990. S. 132-148. Merknad: Skrive av byggleiar og rekneskapsførar Ludwig Wiese 1840. Utdrag.
 • Diplom (405 RINGSAKER)
Glestad i Veldre - gnr 19 bnr 1. De første skriftlige kilder. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1988. S. 15-28. Red. Hans Glestad. Merknad: Markegang 1457. I omsetjing.
 • Diplom (406 RINGSAKER)
Jordsalg på Veldre før svartedauden. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1988. S. 7-9. Red. Trond Røhnebæk. Merknad: Vitnebrev om jordsal 1335. Fotografisk avtrykk frå DN og i omsetjing.
 • Diplom (407 RINGSAKER)
Skinnbrev fra Kjos på Ring. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1980. S. 7-9. Merknad: Markegang 1488. Fotografisk avtrykk frå DN og i omsetjing.
 • Diplom ; kongeskøyte (408 RINGSAKER)
Gamle dokumenter fra Bye. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1983. S. 95-102. Red. Osvald Bye. Merknad: Testamente 1493, kongeskøyte 1786.
 • Eigedomsdokument - bygsel ; kongeskøyte (409 RINGSAKER)
En Hedmarksgaard. Hol, Nes, Hedmark. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 6 (1924). S. 36-67. Red. G.E. Christiansen. Merknad: Bygselbrev 1627 (modernisert ortografi), kongeskøyte 1663.
 • Eigedomsdokument - fredlysing (410 RINGSAKER)
Kammerråden på Røhr og cancelliråden på Velt-Ringsak hadde fiskeprivilegier i Ringsak-fjellet. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1991. S. 19-23. Red. Erik Skjeseth. Merknad: Fredlysing av fiskerettar 1802.
 • Eigedomsdokument - utskifting (411 RINGSAKER)
"Voldgiftsforretningen over Sameien Aasen kaldet i Næss Præstegjeld". Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1988/89. S. 8-24. Red. Inga Bredvold, Mari Gjestvang. Merknad: Frå 1779.
 • Fattigforordning (412 RINGSAKER)
Sosialpolitisk jubileum på Ring. Lokal forordning om fattigstellet. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1981. S. 18-27. Red. Erik Skjeseth. Merknad: Frå 1782.
 • Føderådskontrakt (413 RINGSAKER)
Harde kårkontrakter for 200 år sia. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1979. S. 49-54. Red. Erik Skjeseth. Merknad: 3 kontraktar frå Østberg 1769-70.
 • Føderådskontrakt (414 RINGSAKER)
Ei 100 år gammal føderådskontrakt. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1988/89. S. 51-54. Red. Trond Røhnebæk. Merknad: Frå Røhnebæk 1889.
 • Føderådskontrakt (415 RINGSAKER)
En føderådskontrakt, og hun som fikk den. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1980. S. 61-67. Red. Elisabeth Sandberg. Merknad: Frå Hoel 1802.
 • Føderådskontrakt ; eigedomsdokument - kontrakt (416 RINGSAKER)
Litt gardshistorie frå Åsmarka. I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1987. S. 58-68. Red. Trond Røhnebæk. Merknad: Føderådskontrakt 1902 og kjøpekontrakt 1913, begge frå Opphus.
 • Husmannskontrakt (417 RINGSAKER)
Husmannsmiljø og storgard. Peter Skauen forteller fra Veldre. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. I: Fra kaupang og bygd. Nr 3 (1991). S. 46-75. Merknad: Bakken under Glestad 1772.
 • Husmannskontrakt (418 RINGSAKER)
Nes prestegard. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1981. S. 13-112. Red. Gunhild Kolstad, Egil Enemo. Merknad: 2 kontraktar, for Sveen 1865 og Helset ødegaard 1874, begge under Nes prestegard.
 • Husmannskontrakt (419 RINGSAKER)
Husmandskontrakt. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1983. S. 44-45. Red. Johan Granum. Merknad: Karlsveen under Hågenåsen 1894.
 • Husmannskontrakt (420 RINGSAKER)
Thinglyst Document paa Nordre Hedemarkens Maanedsthing Anden Thingdag den 5te October 1830: Huusmandscontract. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1982. S. 18-19. Merknad: Løkkehagen under Løkkekvern.
 • Husmannskontrakt (421 RINGSAKER)
En husmann og hans kontrakt - Peder Rosenlund på Mellom-Kise. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1992. S. 25-30. Red. Gunhild Kolstad. Merknad: Frå 1909.
 • Kommunestyreforhandlingar (422 RINGSAKER)
Fra de gamle protokoller. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1987. S. 24-28. Red. Trond Røhnebæk. Merknad: Frå april 1837.
 • Kyrkjerekneskap (423 RINGSAKER)
To dokumenter om bygningen av Furnes kirke. (Efter regnskapet for 1701, 1702, 1703). Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør og Odalen historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 2 (1920). S. 121-123.
 • Norgesbrev (424 RINGSAKER)
Om "Vår egen stamme". I: Årbok. Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. 1991. S. 33-41. Red. Per Haugen. Merknad: Avsendar: Gønner Mikkelsdatter Haave 1881.
 • Norgesbrev (425 RINGSAKER)
Gamle Amerikabrev. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1979. S. 61-68. Merknad: Brev frå "Ole" til onkelen i Amerika 1906. Også utdrag av Amerikabrev.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1514, 1528 (426 RINGSAKER)
Veitslegjerd - gjengjerd. I: Årbok. Ringsaker historielag. 1979. S. 25-28. Red. Halvor Skappel. Merknad: Gjengjerd for Ringsaker sokn 1514 og 1528.
 • Soldatbrev (427 RINGSAKER)
Et soldatbrev fra 1814. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54). S. 265-267. Red. B.A. Søsveen. Merknad: Avsendar: N.O. Linbye.
 • Supplikk (428 RINGSAKER)
Løytnanten på Kise. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 138-147. Red. Kåre Kveseth. Merknad: Søknad til statthaldaren om skattefritak 1674. Også trykt i "Nes og Helgøya" 1991 s. 28-36.
 • Supplikk (429 RINGSAKER)
Da nesningene ba kongen om å få beholde sin hattemaker. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1990. S. 94-96. Red. Randi Krohn. Merknad: Frå 1792.
 • Supplikk (430 RINGSAKER)
Litt mer om offiserene ved bondeoppbudet. I: Hedemark slekthistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 272-276. Red. Christian Spangen. Merknad: Brev til statthaldaren om hærordning 1663.
 • Thranitterliste (431 RINGSAKER)
Thranekara på Nes. Utg. Nes historielag. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. 1986. S. 120-134. Red. Lars Hasle. Merknad: Medlemsliste for Nes Arbeiderforening 1851.
 • Tingboksak - drap (432 RINGSAKER)
Ei tragisk hending før 200 år sea.... Nord-Hedmark sorenskriverembete. Fragmenter av ekstrarettsprotokoll 1778-1783. Utg. Brøttum historielag. I: På gamle stier imilla Mjøsen og Messen. 1983. S. 52-114.
 • Eigedomsdokument (438 STANGE)
Skrivelse til Rentekammeret fra major Hans Adam Stochmand datert 6. oktober 1714. Saken gjelder grunnlaget for skattefriheten av de adelige setegårder Nordvi i Stange og Samsal på Ringsaker. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 55-65.
 • Militærrulle (444 STANGE)
Legdsrulle 1697. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.6 (1966-70). S. 278-304. Red. Odd Stensrud. Merknad: For Romedal, Løten, Nes og Ringsaker sokn.

Aviser