Bibliografi:Nord-Odal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Parti ved Sand kirke i 1922.
Haug bru på Bruvoll i 1920-åra.
 • Andersen, Bjørn Oddvar: Kommunalpolitikk i Nord-Odal 1870-1900. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Birkelund, Per: Ishavsmeltnings studier i Nord Odalen. Hovedoppgave i geofysikk, Oslo, 1969.
 • Engen, Hugo: 16 søsken. Minner fra en barndom i Odalen. Utg. Lokalhistorisk forl., 1996. 215 s. ISBN 82-7404-099-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fredheim, Hans Ludvig: Av Guds nåde til Guds ære : noen små og store begivenheter i historia til Trøftskogen kapell, 1931-2011. Utg. H.L. Fredheim. 2011. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fredheim, Hans Ludvig: Flyktningetransporten over Trøftskogen i Nord-Odal 1942-1945. Biter av ei krigshistorie. Utg. H.L.F., 2008. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fredheim, Hans Ludvig: Trautskogen i Nord-Odal : skisser og bilder frå en krets : med skogingen langs væg og sti, i ni og gammal tid. Utg. [H.L.Fredheim]. 2002. 150 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Føsker, Njål Slettemark: Omorganiseringsprosjektet "Et felles løft"- prosjektstyring, involvering, makt og avmakt. En studie av en omorganiseringsprosess i Nord-Odal kommune. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996.
 • Gjerstadberget, Kari og Aastebøl, Ingun: Sigurd Hoel. Fra Odalen til verdens ende. Utg. Musea i Solør-Odal, 2004. 62 s. ISBN 82-91997-04-7.
 • Grønnerud, Ove K.: Løst og fast om familien Ruud : fra Østmoen i Nord-Odal : (gnr. 51, bnr. 5). Utg. O.K. Grønnerud. 2011. 335 s. ISBN 9788299728218. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Liv Breiby: Sagstua skoles historie. Utg. Sagstua skole, 1987. 22 s.
 • Jensen, Liv Breiby (red.), samlet av Bondekvinnelagets medlemmer: Dialektord fra Nord-Odal. Utg. Sand bondekvinnelag, [1986?]. 112 s.
 • Jensen, Ragnhild Steen: Sted, kjønn og politikk : kvinners veier inn i lønnsarbeid. Utg. Unipax. Oslo. 2004. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jonsrud, Roar: Dispensasjoner i LNF-områder. Generelle betraktninger rundt plan- og bygningslovens § 7, første ledd, og en vurdering av Nord-Odal kommunes dispensasjonspraksis i LNF-områder. Hovedoppgave i planfag, Ås, 2003.
 • Nygård, Gunnar (red.): Idrett i Sand gjennom 100 år : Sand IF 75 år : 1924-1999. Utg. Sand idrettsforening. 1999. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Knut: Sætra : verd å ta vare på : bruk og skjøtsel av sætermiljøer i Nord-Odal. Utg. Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal. 2013. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Storbråten, Knut Ola B.: Virkning av ulik beiteintensitet på botanisk sammensetning, produksjon og fôrkvalitet i gammel eng. En studie av beitebruk i norske kulturlandskap med eksempler fra Nord-Odal og Tylldalen. Hovedoppgave i jord, vann og plantefag, Ås, 1999.
 • Stub, Mona, Wiggen, Berit, Wilhelmsen, Wenche: Lokalhistorisk bibliografi for kommunene Kongsvinger, Nord- og Sør-Odal. Hovedoppgave ved Statens bibliotekhøgskole, 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torvik, Randi: En kontekstuell analyse av næringshagekonseptet - eksemplet Odal Næringshage. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2000.
 • Tronbøl, Ingegerd (red.): Der var ei sæter. Sætre og sæterliv i Nord-Odal. Utg. Nordre Odalen kulturminnelag, 2009. 228 s. ISBN 978-82-303-1424-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tronbøl, Ingegerd (red.): Kvinner ved milepælen. Nord-Odal sanitetsforening 1906-2006. Utg. Nord-Odal sanitetsforening, 2006. 114 s. ISBN 82-303-0707-5
 • Trøseid, Hans Marius: Nord-Odal og det kommunale selvstyre 1837-70. Hovedoppgave i historie, Oslo 1966.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Haugianardokument (378 NORD-ODAL)
Ei haugianarrørsle i Nord-Odal. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 21 (1962). S. 17-27. Red. Jørund Sveinungsen. Merknad: Frå forhøyrsprotokollen for Solør og Odalen 1805.

Aviser