Bibliografi:Østre Toten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Bollum, Bjørn: Skreia i hundre! Med idrettslaget og sentrum gjennom 100 år, 2015.
 • Bråthen, Terje, Kjell Røisli og Svenn Sandvold: «Også vi når det blir krevet – Motstandsbevegelsen på Østre Toten og Kolbu 1940-1945», i Årbok for Mjøsmuseet 2013.
 • Dale, Toril T.: Grendesatsing i Østre Toten - kan kommunen lære av de statlige nærmiljøforsøkene?, hovedoppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 1996
 • Eike, Christine: Barndom og oppvekst 1920-1990. Utg. Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1992. 55 s.
 • Foss, Ingrid Enger: Peder Balkes salsdekorasjoner på Toten. Fra kunstnerens forutsetninger til salsdekorasjonenes miljø, hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1999.
 • Haugland, Tor Olav: Planlegging i en landkommune. En studie av generalplanarbeidet i Østre Toten kommune, hovedoppgave i statsvitenskap, Oslo 1975.
 • Hårstadsveen, Rune: «Balke kirkegard - et gravminneprosjekt», i årboka Totn 2004, s. 147-159.
 • Karsrud, Eivind P.: "Når du intet har å betale med ... Tvangsauksjoner i Østre Toten i 1920- og 30-årene, hovedoppgave i historie, Bergen 1980.
 • Ramstad, Per, Rogndalen, Øivind og Stav, Olav: Kulturlandskapet i Østre Toten. Kulturlandskapets utvikling, tilstand og potensial i et jordbruksområde. Landskap, bosetting, arealbruk og kommunikasjoner i Østre Toten sett i historisk perspektiv. NLH 1972 Fag: NLH
 • Rosseland, Leiv: Skole i den trivelige bygda. Det kommunale skoleverk i Østre Toten gjennom skiftende tider, Østre Toten 1994, s. 203-214. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rosseland, Leif: Folkeakademiet i Østre Toten gjennom 90 år. 1911-2001. Utg. Toten folkeakademi, [2002]. 74 s. ISBN 82-996263-0-7
 • Sandvold, Svenn: «Kapp Melkefabrikk – Produksjonsopplegg med tekniske installasjoner, oppbygging og utvidelser», i Mjøsa – Mjøsmuseets årbok 2015, s. 245-267.
 • Skretting, Astrid og Wigaard, Bjørg: Østre Toten. Fra "modernæring" til arbeidskrafteksport, hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1972.
 • Solberg, Einar: Om det som var - og slik det ble, Tronset, Østre Toten 2000.
 • Østre Toten skogeierlag 100 år, 2011. Utg. Østre Toten skogeierlag, 2011. 111 s. ISBN 978-82-7847-169-2
 • Østlien, Eva: Lokalbibliografi for Østre og Vestre Toten 1968-1983, hovedoppgave ved SBH, Oslo 1985.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 19050429 Fra: Boye Høverstad (bror), Lena, Østre Toten, Oppland Til: ? Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, forlovelse, Årsvekst og avling, Værforhold, Politikk, mobilisering, unionsoppløsning. Brevnummer: 2083
 • År: 19220323 Fra: ?, Østre Toten, Oppland Til: Yngvar Sønnichsen?, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold. Brevnummer: 1418
 • År: 19280320 Fra: Karen Haukaas (mor), Østre Toten, Oppland Til: Helge Haukaas, USA Eier: Helen Aer?, USA jfr. brev 26.04.1994
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, Religiøsitet, giktfeber, Værforhold, Økonomiske kår, økonomisk depresjon. Brevnummer: 1451
 • År: 19281227 Fra: Boye Høverstad (bror), Lena, Østre Toten, Oppland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, Helse og sykdom, asyl, mentalt syk. Brevnummer: 2071
 • År: 19290121 Fra: Boye Høverstad (bror), Lena, Østre Toten, Oppland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Amerikanske forhold, influensa, schizofreni, asyl, arvelighet, psykoanalyse. Brevnummer: 2074
 • År: 19290619 Fra: Boye Høverstad, Lena, Østre Toten, Oppland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, dødsbo, Helse og sykdom, gikt, Værforhold, Økonomiske kår, skatt, økonomisk depresjon, skoledrift, Familieforhold, asyl, schizofreni, hallusinasjoner, militærtjeneste, forberedende prøver. Brevnummer: 2079
 • År: 19411126 Fra: Boye Høverstad (bror), Lena, Østre Toten, Oppland Til: Helge Høverstad, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Annen verdenskrig, Kommunikasjon, gassgenerator, arbeidstjeneste. Brevnummer: 2162

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (744 ØSTRE TOTEN)
Amerikabrev fra 1868: "Får du kan tro jeg ikke har glemt hverken Slægt eller venner hjæmme...". I: Totn. Årbok. 1982. Tidsskrift for Toten historielag/Årbok for Toten museum. S. 16-21. Red. Vigdis Bjørhovde. Merknad: Avsendar: Herman Grønland.
 • Brev (745 ØSTRE TOTEN)
Tre brev fra 1629 og 1643. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 5, nr 4 (1987). S. 327-332. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: Avsendarar: Torbern Torbernssen 1629, Peder Mogensen 1643, utan underskrift 1643.
 • Dagbok (746 ØSTRE TOTEN)
Noteringsbok fra Haug "i Lien" 1860-1934. Utg. Toten historielag. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. B.2, nr 3 (1977). S. 279-292. Red. Arne Amundgård. Merknad: Utdrag.
 • Eigedomsdokument (747 ØSTRE TOTEN)
Om garden Grimstad ved Lena. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 6, nr 1 (1988). S. 39-45. Merknad: 2 dokument, frå 1626 og 1633.
 • Eigedomsdokument - forpakting (748 ØSTRE TOTEN)
Rustad mellom i Østre Toten. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 2 (1990). S. 87-96. Red. Pål Gihle. Merknad: Frå 1832
 • Eigedomsdokument - skøyte (749 ØSTRE TOTEN)
En fjerding i Stabo 1685.... I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 5, nr 2 (1987). S. 188.
 • Eigedomsdokument - synfaring (750 ØSTRE TOTEN)
Om Fossen kverner i Stattholderarkivet 1609. I: Totn. Årbok. 1986. Tidsskrift for Toten historielag/Årbok for Toten museum. S. 92-94. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Fråhaldskontrakt (753 ØSTRE TOTEN)
Et avholdseksperiment på Toten i 1795. Etter original i Panengen gardsarkiv. Utg. Toten historielag. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 4 (1959). S. 288-289. Red. Johs. Sivesind.
 • Kyrkjeinspeksjon (755 ØSTRE TOTEN)
Besiktigelse av kirkene på Toten i 1682. Toten, Vardal og Biri tingbok 17 fol. 15 ff. Utg. Toten historielag. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 4 (1959). S. 276-279. Red. Johs. Sivesind. Merknad: Gjeld Hof kyrkje.
 • Skifte (756 ØSTRE TOTEN)
Gamle Totenrøtter I I: Tidsskrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 5, nr 2 (1987) s. 133-140; årg. 5, nr 4 (1987) s. 310-319. Red. Jan Eilert Jaatun. Merknad: Frå 1623.
 • Soldatbrev (757 ØSTRE TOTEN)
Soldatbrev frå 1848. Utg. Toten historielag. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 6 (1973). S. 481-483. Red. Arne Amundgård. Merknad: Avsendar: Hans Christiansen Dyste.

Aviser