Bibliografi:Nordre Land kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Stue på Kvalbyhaugen.
Stue på Nerengen.
Thomlevoll skysstasjon i 1880-åra.
 • Gotaas, Thor: Arne Rignes : Hverdagslivets fotograf – bilder fra Land. Utg. Østsinni og Østsinniåsen historielag i samarbeid med Randsfjordmuseet. 2021.
 • Gotaas, Thor: Fjerdingslien – Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Utg. Østsinni og Østsinniåsen historielag. 2017.
 • Hoffmann, Jørgen: Sysselsetting, pendling og flytting i Land/Etnedal-regionen, med hovedvekt på Nordre Land kommune. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Høidal, Eldar: Hov Dokka - en Riise i norsk møbelindustri : bedriftshistorie for Johan Riise & co AS. Utg. Norsk møbelfaglig senter. 1997. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Harald og Larsen, Jan Henning: På reise i din egen historie. ...eller Gausdal og Nordre Lands kulturhistorie gjennom 10 000 år. Utg. Skolekontorene i Gausdal og Nordre Land kommuner, 1991. 34 s.
 • Kløften, Johannes: "Torpen empire-kirke i Nordre Land". i Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring Aarsberetning for 1912 68. aargang, Kristiania 1913
 • Kolsrud, Oluf: Landingsboka : fra gamle dager : annet bind. Utg. I kommisjon hos A. W. Brøggers Boktrykkeri. 1924. 288 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kompelien, Kåre: Synnfjellet i våre hjerter : historien om Torpa statsallmenning. Utg. Torpa fjellstyre. 2005. 295 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Landingsboka : fra gamle dager, b. 2. Ved Oluf Kolsrud. Oslo. 1924–26. 288 s. (Bare b. 2 utgitt). Inneholder: «Folkeminner i Land», samlet av Reidar Th. Christiansen.
  • Melding: Johnsen, Oscar Albert i Heimen, b. I, s. 304–305.
 • Lid, Narve: Skogens bidrag til økonomien i Nordre Land kommune. Et forsøk på å tallfeste et næringsbidrag til en lokal økonomi, med sikte på anvendelse i regionplanarbeidet. Hovedoppgave ved NLH 1970.
 • Lundberg, Berit: Fra fellesskap til konflikt. Politiske og økonomiske utviklingstrekk i Torpa i mellomkrigstida. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1995.
 • Moren, Gudmund: Dokka : brøtning og brøtningsfolk gjennom tidene. Utg. Bokkomiteen. 1990. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Sætra, Gustav i Heimen, b. XXIX, s. 58–59.
 • Nilsen, Nils Erik, Anne Hoff Backe: Slik var det da : ungdomstid i Torpa, Fluberg og Land på 1950- og 60-tallet. Utg. Gjølberg Libris. 2011. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Magnus: Stedsnavn og gudeminner i Land. Utg. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, [1929?]. 95 s.
 • Oltedal, Siv: "Dæ æ itte brukbart". Om konene til vekependlarane sin situasjon. (Nordre Land). Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1983.
 • Pedersen, Per R. ofl. (red.): Nordre Land idrettslag i 75 år. Utg. Nordre Land idrettslag, 1987. 142 s. ISBN 82-991622-0-3
 • Skjølås, Lena: Næringsutvikling og interkommunalt samarbeid. En studie av interkommunalt samarbeid som strategi for å bidra til næringsutvikling i Nordre Land kommune. Hovedoppgave i geografi, NTNU 2003.
 • Strøm, Åge Ingebjørn: Kvartærformer i Nordre Land. Hovedoppgave i geografi, UiO 1964.
 • Særpublikasjon (Lands museum). Utg. Lands museum, 1994-2002. ISSN 0809-1080
 • Thomle, Erik Andreas: Familien Thomle : genealogiske og personalhistoriske Oplysninger : tilligemed nogle historiske Efterretninger om Gaarden Tomle og dens Beboere gjennem 400 Aar. Utg. W.C. Fabritius. Kristiania. 1913. 312 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ulsnæs, Tor: Jernbaneanlegg og stasjonsby. Valdresbanen og Dokka, Oppland, 1900-1930. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1989.
 • Wien, Leif A.: Gården og slekten Enger m/fl. i Nordre Land. Utg. 1984. 129 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Ingeborg Christensen (søster), Nordre Land, Oppland Til: Sønnøi, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: vevstol. Brevnummer: 1272
 • År: Fra: søsken, Nordre Land, Oppland Til: søster, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, ekteskap, Religiøsitet. Brevnummer: 1274
 • År: 0426 Fra: John N. Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Johs. Andrias og Christian Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, brevveksling, Økonomiske kår, amerikabrev, Værforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, dødsfall, Sosiale kår. Brevnummer: 948
 • År: 0610 Fra: Ingeborg Christensen (søster), Nordre Land, Oppland Til: søster, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, Religiøsitet. Brevnummer: 1275
 • År: 1214 Fra: søsken, Nordre Land, Oppland Til: søster, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, Årsvekst og avling. Brevnummer: 1273
 • År: 18660418 Fra: J. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Emigrasjon, amerikareise, Religiøsitet. Brevnummer:
 • År: 18860526 Fra: Andreas J. Røste, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Alderdom, Religiøsitet, Familieforhold, husmann, fotografi, føderåd, hjemvendte emigranter, verge, gardskjøp, priser, Helse og sykdom, amerikareise, dødsfall, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, poteter, gravstøtte, Årsvekst og avl
 • År: 18660624 Fra: John og Kari Aasen (foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, Religiøsitet, skriveferdigheter, norgesbesøk, gave, Nærmiljø, dødsfall, hest, karjol, eventyr, brevskriving, husdyrkjøp, Sosiale kår. Brevnummer: 929
 • År: 18660820 Fra: Foreldre, Nordre Land, Oppland Til: Gunda Væhler, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Emigrasjon, Kvinnekår, Religiøsitet, leseslyst, Årsvekst og avling, konfirmasjon, Amerikanske forhold, tjenestejente, onnearbeid, bygg, høy, Familieforhold, dødsfall, ysting, kjerning. Brevnummer: 931
 • År: 18661201 Fra: John N. Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Alderdom, Amerikanske forhold, Årsvekst og avling, Værforhold, høy, korn, Nærmiljø, dødsfall, giftermål, Emigrasjon, brevskriving. Brevnummer: 930
 • År: 18670306 Fra: Væhler (Foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Gunda Væhler, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Alderdom, rokk, strikking, fattighjelp, prest, brevskriv.,portrett, Emigrasjon, konfirmasjon, prestegjeld, Helg og høytid, kornseddel, Værforhold, livsoppfatning, Religiøsitet, leseferdighet, betler, lam, handel. Brevnummer: 933
 • År: 18670412 Fra: Væhle (Foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: portrett, amerikabrev, Årsvekst og avling, Værforhold, Religiøsitet, seterdrift. Brevnummer: 934
 • År: 18670412 Fra: Jl. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, barnelærdom, Helse og sykdom, Nærmiljø, dødsfall, begravelse, amerikareise, Emigrasjon, giftermål, skolegang, leseferdighet, bok, gave. Brevnummer: 935
 • År: 18670526 Fra: John Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, Wisconsin, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, amerikabrev, Amerikanske forhold, norgesbrev, portrett, avis, Nærmiljø, dødsfall, giftermål, onnearbeid, Værforhold, Alderdom. Brevnummer: 936
 • År: 18670708 Fra: Jl. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Gunda, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Emigrasjon, begravelse, konfirmantundervisning, strikke, Religiøsitet, veve, leseferdighet, barneoppdragelse, spinne, Amerikanske forhold, bøte, ordspråk, fotograf, portrett, fødsel, Alderdom, Barndom, skolegang, verken. Brevnummer: 944
 • År: 18670923 Fra: Væhler (Foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: hest, karjol, Hverdagsliv, Amerikanske forhold, amerikareise, norgesbrev, Religiøsitet, Årsvekst og avling, fattigfolk, arbeiderklasse, Værforhold, portrett, onnearbeid, Barndom, husmannskår, Arbeidsliv, dyrskue, priser. Brevnummer: 939
 • År: 18671101 Fra: John N. Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: gave, hjemvendt emigrant, Amerikanske forhold, Religiøsitet, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, bygg, giftermål, Kvinnekår, amerikabrev, avis, norgesbrev. Brevnummer: 937
 • År: 18671102 Fra: John A. Lundsætheren, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesbesøk, Helse og sykdom, kortspill, boforhold, Emigrasjon, Økonomiske kår, reisepenger, handel, eiendomssalg, gave, giftermål, friere, Arbeidsliv, kirkebesøk. Brevnummer: 938
 • År: 18671225 Fra: Væhler (Foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, Familieforhold, husdyrhold, ordspråk, Religiøsitet, fattigforstander, ordfører, dødsfall, nyttårsfeiring, fødselsdag, pris, husdyrkjøp,saueklipping, Nærmiljø, foreldre-barn forhold, hund, dikt, katt. Brevnummer: 940
 • År: 18671226 Fra: Jl. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Emigrasjon, tjenestejente, Helse og sykdom, husleiepris, Nærmiljø, fattigfolk, dikt. Brevnummer: 941
 • År: 18680415 Fra: Væhler (Foreldre), Nordre Land, Oppland Til: Datter, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, leseferdighet, Emigrasjon, Religiøsitet, ekteskap, husdyr, amerikareise, ordspråk, føderåd, nattefrieri, reisepenger, forlovelse, portrett, norgesbrev, amerikabrev. Brevnummer: 942
 • År: 18680418 Fra: John Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, Wisconsin, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: ekteskap, Religiøsitet, Amerikanske forhold, eiendomskjøp, norgesbrev, giftermål, amerikareise, vadmel, gave, Nærmiljø, dødsfall, begravelse. Brevnummer: 943
 • År: 18690828 Fra: John Nilsen Aasen (far), Nordre Land, Oppland Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: onnearbeid, Årsvekst og avling, høy, korn, poteter, Religiøsitet, amerikareise, gave, sangbjelle, Amerikanske forhold, brevskriving, portrett, strømper. Brevnummer: 945
 • År: 18700306 Fra: Væhler (Forelder), Nordre Land, Oppland Til: Datter og svigersønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Amerikanske forhold, foreldre-barn forhold, Familieforhold, Helse og sykdom, dødsfall, leseferdighet, Religiøsitet, priser, Nærmiljø. Brevnummer: 947
 • År: 18700710 Fra: John N. Aasen, Nordre Land, Oppland Til: Sønn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, gardskjøp, gardssalg, føderåd, Nærmiljø. Brevnummer: 949
 • År: 18700909 Fra: Oluf Johansen (bror), Nordre Land, Oppland Til: Søster og bror, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, salmakerarbeid, Arbeidsliv, ordspråk, priser, hadeland glassverk, skilling, barnepike. Brevnummer: 946
 • År: 18711009 Fra: Væhler (familie), Nordre Land, Oppland Til: "Kjære Børn", USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, Amerikanske forhold, fødsel, Helse og sykdom, konfirmasjon, skolegang, Årsvekst og avling, høy, korn, Værforhold, husdyr, dødsfall, Nærmiljø, giftermål, gardsbygging, Hverdagsliv, Alderdom, strikking, spinning, sying. Brevnummer: 950
 • År: 18741118 Fra: Jl. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Barn og barnebarn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: hjemvendte emigranter, mais, sukkertøy, Økonomiske kår, brevveksling, gullsmed, salmaker, pikeskole, Årsvekst og avling, husdyr, priser, fotograf, juleforberedelse, Alderdom, spinning, strikking, bøting, slakting, Amerikanske forhold, boforhold. Brevnummer: 951
 • År: 18750506 Fra: Oluf Væhler (bror), Nordre Land, Oppland Til: Søster og bror, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: dans og spill, gravøl, Helse og sykdom, onnearbeid, militærøvelse, portrett, Emigrasjon, Arbeidsliv. Brevnummer: 952
 • År: 18750512 Fra: Væhler (Forelder), Nordre Land, Oppland Til: Barn og barnebarn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Helse og sykdom, lungebetennelse, Familieforhold, lege, medisin, gardsarbeid. Brevnummer: 953
 • År: 18750512 Fra: Dina Væhler (søster), Nordre Land, Oppland Til: Søster, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, lungebetennelse, Nærmiljø, dødsfall, skolegang, navneduk. Brevnummer: 954
 • År: 18760428 Fra: Væhler (forelder), Nordre Land, Oppland Til: Barn og barnebarn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: gave, amerikareise, Religiøsitet, soldat, Emigrasjon, brevskriving, militærøvelse, gardskjøp, Amerikanske forhold. Brevnummer: 956
 • År: 18761104 Fra: Væhler (Forelder), Nordre Land, Oppland Til: Datter m.fam., USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: skolegang, skoletilsynsmann, bøker, avis, Religiøsitet, Emigrasjon, foreldrerolle, skoleholder, spille, giftermål, Nærmiljø, brennevin, pengeproblemer, Kultur. Brevnummer: 955
 • År: 18771222 Fra: Væhler (Forelder), Nordre Land, Oppland Til: Gunda , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: fødselsdag, fødsel, Religiøsitet, Emigrasjon, Norsk-amerikanske relasjoner, Alderdom, savn. Brevnummer: 957
 • År: 18780630 Fra: J. Væhler (far), Nordre Land, Oppland Til: Gunda m.fam. , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Nærmiljø, dødsfall, Religiøsitet, begravelse, Helg og høytid, lege, amtmann, formannskap, sangforening. Brevnummer: 958
 • År: 18790319 Fra: , Nordre Land, Oppland Til: søster, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, Værforhold. Brevnummer: 1270
 • År: 18790619 Fra: S. Schjager (onkel), Nordre Land, Oppland Til: Ingeborg Larsdatter Lunden, USA Eier: Lyle Amundson, Orfordville, WI, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Alderdom, Familieforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår, selvmord, Nærmiljø. Brevnummer: 1271
 • År: 18860526 Fra: Andreas J. Røste, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Alderdom, Religiøsitet, Familieforhold, husmann, fotografi, føderåd, hjemvendte emigranter, verge, gardskjøp, priser, Helse og sykdom, amerikareise, dødsfall, Økonomiske kår, Amerikanske forhold, poteter, gravstøtte, Årsvekst og avl. Brevnummer: 925
 • År: 18861202 Fra: Andreas J. Røste, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, dødsbudskap, Familieforhold, ligningskommisjon, skolehus, Politikk, vegrodemester, auksjon, priser, skifting, høstting, føderåd, brevskriving, gardssalg, amerikareise, krambu. Brevnummer: 926
 • År: 18880628 Fra: Andreas Røste, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: veksel, postgang, Værforhold, norgesbrev, Amerikanske forhold, Årsvekst og avling, Nærmiljø, giftermål, Politikk, stortingsmann. Brevnummer: 927
 • År: 18881208 Fra: Andreas Røste, Nordre Land, Oppland Til: Andreas Johnson Aasen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: veksel, norgesbrev, arv, bankrente, Økonomiske kår, Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet,.Værforhold, sledeføre, tømmerhogst, postgang. Brevnummer: 928
 • År: 1945 Fra: Gunvard N. Aasen, Nordre Land, Oppland Til: Gilbert Moen, USA Eier: Thelma (Aasen) Johnsen, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: Annen verdenskrig, krigshandlinger, nazister, gisseltagning, rasjonering, pengeveksling, Årsvekst og avling. Brevnummer: 275
 • År: 19470217 Fra: Gunvard N. Aasen, Nordre Land, Oppland Til: Gilbert Moen, USA Eier: Thelma (Aasen) Johnsen, Minneapolis, Minnesota, USA
Stikkord: rasjonering, nazister, tvangsarbeid, fengsel, bøter, Annen verdenskrig, landssvikoppgjør, skogsdrift, Religiøsitet, oppbyggelse. Brevnummer: 276

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (675 NORDRE LAND)
Amerikabrev 3. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1983. S. 86-87. Red. Hallvar Haug. Merknad: Avsendar: Oluf J. Wæhler 1880.
 • Amerikabrev (676 NORDRE LAND)
Amerikabrev 2. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1982. S. 109-110. Red. Hallvar Haug. Merknad: Avsendar: Johan Olsen Wæhler 1880.
 • Amerikabrev (677 NORDRE LAND)
Amerika-brev. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1981. S. 81-82. Red. Hallvar Haug. Merknad: Avsendar: Johan Olsen Wæhler 1879.
 • Eigedomsdokument - skøyte (678 NORDRE LAND)
Skjøte på Finni 1775. I: Tids-skrift for Vestoppland slektshistorielag. Årg. 4, nr 1 (1986). S. 12-15. Red. Kari Nordal.
 • Eigedomsdokument - utskifting (679 NORDRE LAND)
Fiske og rettigheter på Vest-Torpaåsen i gammel tid. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1984. S. 40-43. Red. Magnar Rustestuen. Merknad: Frå 1783.
 • Husmannskontrakt (680 NORDRE LAND)
En husmannskontrakt fra 1861. Utg. Lands museum. I: Landingen. Årbok. 1988. S. 60-64. Red. Arvid Sandaker. Merknad: Bakken under Skolmen.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (681 NORDRE LAND)
Beskrivelse og Forslag til Skyldlægning af Brugene i Nordre Lands Her Red.... 1866. 130 s.
 • Måtehaldskontrakt (682 NORDRE LAND)
Torpingernes avtale mot luksus 1824. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdals historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 1 (1919). S. 53-54.