Bibliografi:Hadeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Amundsen, Kari: Vær velkommen til Hadeland. Pensjonat- og gårdsturisme 1910-1965. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1991.
 • Dalen, Bente: Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet. En undersøkelse av den økonomiske og sosiale differensieringen blant selveiere, leilendinger og husmenn på 1700-tallet med utgangspunkt i skiftematerialet. Hovedoppgave i historie, NTNU, 1999.
 • Hadelands Tidende. 100 år. Årgangene 1886-1887. Utg. Vigga forlag. 1985. 192 s. Opptrykk av originalutg. Utgitt av Grans Lanboforening, Brandbu. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsson, Bjørn Geirr: Med Milorg D 14.2 på skauen, 1944-45. Utg. Hjemmestyrkemuseets venner D 14.2. 1995. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harsson, Bjørn Geir og Per Christian Hurum: De kom om natten. Om slippstedene på Hadeland, Ringerike og Hallingdal. 2005.
 • Helmen, Aksel: Den første bosetning og husbygging på Hadeland. Utg. Hadeland bygdebokkomité. 1953. Særtrykk av Hadeland. Bygdenes historie.
 • Helmen, Aksel: Litt om Søsterkirkene, Granavoldens historie og andre historiske steder på Hadeland. Utg. [s.n.]. 1950. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvamstad, Per: "Dom kunne jammen ha bedt greina". Om belagsinstitusjonen i Tingelstad sokn på Hadeland. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1974.
 • Hvattum, Harald: "Nesten som om folk nyss har fløtt ut tor bygninga". Hadeland folkemuseum: dokumentasjon og representativitetsproblemer 1912-1982. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo ,1982.
 • Krogsrud, Torgeir: Ljodlæra i Hadelands maalføre. Hovedoppgave i norsk, Universitetet i Oslo, 1907.
 • Kaasin, Vidar: Rydningsmenn på Hadelands østre almenning i 1850- og 1860-årene. En sosialhistorisk nærstudie av 20 nyrydningsfamilier som ble kastet ut av Tostrup & Mathiesens almenningslodder i Skrukkelia og på Øståsen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1977.
 • Langseth, Bjarne: Lys over Hadeland. Hundre år med lys på Hadeland 1915-2015. Utg. Kolofon. 2015. 191 s. ISBN 9788230013113.
 • Liaklev, Bjørn: Stedsnavn på Hadeland. Grenda Nord-Moen og Øståsen av Tingelstad Almenning. Hovedoppgave i norsk, Universitetet i Oslo, 1962.
 • Mathiesen, Stein: Rapport fra en grend (Hadeland). Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 1969.
 • Molstadkvern, Jakob og Per Hvamstad: Gamalt frå Hadeland. Utg. Per Hvamstad og Jakob Molstadkvern. 1942-64. ISSN 0808-8152.
 • Myhre, Solfrid: Kirken og makten : kirketopografi på Hadeland i middelalderen. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo, 2009. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Norske gardsbruk : Oppland fylke. 2 : Brandbu, Gran, Jevnaker, Lunner. Utg. S.K. Granum, 1996. 688 s. ISBN 8291124051, 8291124078. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Ellen Anne: Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk analyse. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 1982. Utg. på nytt 1989, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandbeck, Kjell Arnold (red.): Gjensidige. 150-års jubileum Hadeland Gjensidige brannkasse. 2005.
 • Skramstad, Tone: Oslocirkumferensen og språklig regionalisering. En metodetriangulert undersøkelse av språk og normer hos ungdommer på Hadeland. Hovedoppgave i nordisk, Universitetet i Oslo 1999. Digital versjon hos DUO vitenarkiv
 • Stemshaug, Inger Helene Nilssen: Hadeland Glassverk i en brytningstid. Med designeren Sverre Pettersen inn i modernismen. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1995.
 • Stenersen, Helge: Dampskipfarten på Randsfjorden. Utg. Helge Stenersen. 1983. 256 s. ISBN 82-990829-1-9.
 • Stenersen, Helge: Fra skreppehandel til supermarked : Hadeland kjøpmannsforening 1898-1973. Utg. foreningen. Brandbu. 1973. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubbråten, Per Håvard: Milorg D 14.2 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden på Ringerike, Hadeland, Sollihøgda og i Hallingdal. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1972.
 • Torbergsen, Ragnar: Søsterkirkene - et mysterium? : kongeætter, gudedyrkelse og kirkebygging på Hadeland. Utg. RST kulturformidling, 2011. 81 s. ISBN 9788230319543. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tschudi, Aadel Brun, Hallstein Myklebost: Hadeland : jordbruk og pendling. Utg. Universitetsforlaget, 1969. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Arbeidsreglement (235 HURDAL)
Hadelands glassverk. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1969/70. S. 16-20. Merknad: For Hurdal glassverk, truleg frå 1770-åra.
 • Adresse 1814 (494 HADELAND)
Hadelandsbygdene og grunnloven i 1814. Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 22 (1989). S. 14-17. Red. Harald Hvattum. Merknad: Brev frå Gran og Jevnaker.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (495 HADELAND)
Sorenskrivar Niels Wisløffs melding frå 1743 om Hadeland, Land og Valdres. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.7 (1952-56). S. 81-118. Red. Mikjel Sørlie.
 • Jordebok - garnisonsskatt (496 HADELAND)
Jordebok 1624 Hadelandtz Prestegielld Sampt Jeffnagger Soggen der underliggende. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 6, nr 4 (1988). S. 305-308. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Jordebok - odel (497 HADELAND)
Hadelandtz Oudels Bønder deris Jordegoudtz 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 4 (1990). S. 278-293.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418

Eksterne lenker