Bibliografi:Hadeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Grieg, Sigurd: Hadelands eldste bosetningshistorie. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 1926. 204 s.
 • Hadelands Tidende. 100 år. Årgangene 1886-1887. Utg. Vigga forlag. 1985. 192 s. Opptrykk av originalutg. Utgitt av Grans Lanboforening, Brandbu.
 • Harsson, Bjørn Geir og Per Christian Hurum: De kom om natten. Om slippstedene på Hadeland, Ringerike og Hallingdal. 2005.
 • Helmen, Aksel: Den første bosetning og husbygging på Hadeland. Utg. Hadeland bygdebokkomité. 1953. Særtrykk av Hadeland. Bygdenes historie.
 • Helmen, Aksel: Frå det daglige liv på Hadeland i gamle dager. Utg. A.Helmen. 1952. 132 s.
 • Hennum, Gerd: Hadeland. En vandring gjennom 3000 år. Utg. Schibsted. 2002. 176 s. ISBN 82-516-1909-2.
 • Molstadkvern, Jakob og Per Hvamstad: Gamalt frå Hadeland. Utg. Per Hvamstad og Jakob Molstadkvern. 1942-64. ISSN 0808-8152.
 • Langseth, Bjarne: Lys over Hadeland. Hundre år med lys på Hadeland 1915-2015. Utg. Kolofon. 2015. 191 s. ISBN 9788230013113.
 • Myhre, Solfrid: Kirkene og makten. Kirketopografi på Hadeland i middelalderen. Utg. Universitetet i Oslo. 2009.
 • Sandbeck, Kjell Arnold (red.): Gjensidige. 150-års jubileum Hadeland Gjensidige brannkasse. 2005.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Amundsen, Kari: Vær velkommen til Hadeland. Pensjonat- og gårdsturisme 1910-1965. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune:
 • Dalen, Bente: Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet. En undersøkelse av den økonomiske og sosiale differensieringen blant selveiere, leilendinger og husmenn på 1700-tallet med utgangspunkt i skiftematerialet. NTNU 1999. Fag: Historie. Kommune
 • Hvamstad, Per: "Dom kunne jammen ha bedt greina". Om belagsinstitusjonen i Tingelstad sokn på Hadeland. Oslo 1974 Fag: Etnologi
 • Hvattum, Harald: "Nesten som om folk nyss har fløtt ut tor bygninga". Hadeland folkemuseum: dokumentasjon og representativitetsproblemer 1912-1982. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune:
 • Kaasin, Vidar: Rydningsmenn på Hadelands østre almenning i 1850- og 1860-årene. En sosialhistorisk nærstudie av 20 nyrydningsfamilier som ble kastet ut av Tostrup & Mathiesens almenningslodder i Skrukkelia og på Øståsen. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Krogsrud, Torgeir: Ljodlæra i Hadelands maalføre. Oslo 1907 Fag: Norsk??
 • Liaklev, Bjørn: Stedsnavn på Hadeland. Grenda Nord-Moen og Øståsen av Tingelstad Almenning. Oslo 1962 Fag: Norsk
 • Mathiesen, Stein: Rapport fra en grend (Hadeland). Oslo 1969 Fag: Etnologi
 • Pedersen, Ellen Anne: Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk analyse. Oslo 1982 Fag: Arkeologi
 • Skramstad, Tone: Oslocirkumferensen og språklig regionalisering. En metodetriangulert undersøkelse av språk og normer hos ungdommer på Hadeland. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Nordisk språk. Kommune:
 • Stubbråten, Per Håvard: Milorg D 14.2 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden på Ringerike, Hadeland, Sollihøgda og i Hallingdal. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Stemshaug, Inger Helene Nilssen: Hadeland Glassverk i en brytningstid. Med designeren Sverre Pettersen inn i modernismen. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Kunsthistorie. Kommune: Jevnaker

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Arbeidsreglement (235 HURDAL)
Hadelands glassverk. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1969/70. S. 16-20. Merknad: For Hurdal glassverk, truleg frå 1770-åra.
 • Adresse 1814 (494 HADELAND)
Hadelandsbygdene og grunnloven i 1814. Utg. Kulturnemndene i Gran, Lunner og Jevnaker. I: Årbok for Hadeland. Nr 22 (1989). S. 14-17. Red. Harald Hvattum. Merknad: Brev frå Gran og Jevnaker.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (495 HADELAND)
Sorenskrivar Niels Wisløffs melding frå 1743 om Hadeland, Land og Valdres. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.7 (1952-56). S. 81-118. Red. Mikjel Sørlie.
 • Jordebok - garnisonsskatt (496 HADELAND)
Jordebok 1624 Hadelandtz Prestegielld Sampt Jeffnagger Soggen der underliggende. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 6, nr 4 (1988). S. 305-308. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Jordebok - odel (497 HADELAND)
Hadelandtz Oudels Bønder deris Jordegoudtz 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 4 (1990). S. 278-293.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205 :
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418

Eksterne lenker