Bibliografi:Tolga kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Tolga i 1940- eller 1950-åra. Glåma i forgrunnen, kirka oppe til høgre.
Tolga med Glåma og kirka fra en annen vinkel, rundt samme tid.
Gardstun på Austa i Vingelen.
 • Bakosgjelten, Kåre: Krise i fjellbygder. Tolga og Os i mellomkrigstid. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1976.
 • Benterud, Trygve: Norske meieriforening og Norske melkeprodusenters landsforbund gjennom 75 år. Utg. Norske melkeprodusenters landsforbund. Oslo. 1956. 130 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalseg, Iris: Kulturlandskapet i Vingelen. En samfunnsøkonomisk vurdering. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Eggen, Eystein: Eystein Eggen og skriftkulturen i fjellregionen. Utvalg ved Arnljot Eggen. Utg. Samlaget. 1996. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eggen, Eystein Vingelen. Sogeminner frå heimbygda. Utg. Normann kunstforlag. 1943. 368 s. Digital versjonNettbiblioteket. Rev. utg. 1968. Utg. Nemnda for Vingelsboka. 372 s. Merknad: Bygdehistorie, gards- og slektshistorie.
 • Eide, Iver: Bækken i Tolga. Elverum. 1963. 14 s.
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. XIII, s. 586–587.
 • Espelund, Arne: Jernvinna i Tolga og Os : smiarbeid. Utg. Arketype forl. i samarbeid med historielaga i Os, Tolga, og Vingelen skole- og kirkemuseum. 2011. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garnes, Ingebjørg: Kulturlandskapet i Vingelen. Vern om landskapet og satsning på turisme. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Jansen, Petter: Fra kull og malm til fedrift. En analyse av driftsomleggingsfasen fra kjøring og arbeidfor Røros kobberverk til fedrift i Os og Tolga på 1800-tallet. Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo. 2006. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Jenssen, Jens Olai, Steinar Simensen: Ein skilsmissekommune i Bygde-Norge: Tolga-Os. Utg. Samlaget. 1974. 108 s. ISBN 82-521-0404-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jesnæs, Emil O.: Olsokfester paa Sætersgaard : et 10 aars skrift Olsokdagen 1922. Utg. I kommission hos With. 1922. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jordet, Kirsti: Særtrekk ved kobberverksdrifta ca. 1630-1890 : Rørosverket og bygdene i Nord-Østerdalen i samspill og konflikt. Utg. Kulturavdelingene i Tolga og Os. 2003. 65 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvernmo, Jon: Ord og ordlag frå målføret i Vingelen, Nord-Østerdal. Utg. Alvdal bok- og papirhandel. 1973. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Leistad, Øyvind T.M.: Hvordan ønsker ungdom fra Nord-Østerdalen å tilpasse seg i framtiden? En studie av yrkes- og bostedsønsker blant ungdommer fra Tynset, Tolga og Os. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Løseth, May Irene: Kulturlandskap og bygdeturisme. En studie i Vingelen i Nord-Østerdalen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1992.
 • Nesset, Martin Jonsen: Tolga-Os brannkasse, Gjensidig ; Tolgen private brannforsikringsforening ; Tolgen brannforsikringsforening : 1864-1964 : jubileumsskrift etter styrets oppdrag. 1964. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nesset, Trygve: Tolga kjerke 150 år : et jubileumsskrift med en innledning om gammelkjerka 1688 - 1840. Utg. Tolga menighetsråd. 1990. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordvang, Anne Berit: Bygdeturisme i Vingelen, Tolga, Dalsbygda og Os. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Nygjelten, Per: Hodalen kirke 75 år : 1934-2009 : et kulturhistorisk jubileumsskrift. Utg. Hodalen menighetsråd. 2011. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudi, Frank Sverre: Eiendoms- og bruksrettsforhold i Øversjødalen i Tolga kommune, Hedmark. En dokumentasjon og analyse av eiendomshistoriske utviklingslinjer. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Ryalen, Amund: Nedlagte bruk og bruksstrukturutvikling. En undersøkelse fra Tolga-Os kommune i Østerdalen. Hovedoppgave ved NLH 1974.
 • Rønningen, Martin: Tolga i etterkrigstida. Ein sosiologisk studie av utviklinga i eit bygdesamfunn etter 1945. Hovedoppgave i sosiologi, Trondheim 1983.
 • Simensen, Steinar: Kommunesammenslåinga Tolga-Os 1966. Dens forutsetninger og konsekvenser. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1981.
 • Tjernstad, Harry Edvard, Vesterhus, Georg Ole: Teigblanding i marginal skog. En problemanalyse i Tolga. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1986.
 • Tolga og Os gjennom tidene. Utg. Os kommune og Tolga kommune. 2011-
  • B.1: Jon Ola Gjermundsen, Amund Haugen Steinbakken og Thea Sørensen: Fra steinalder til om lag 1840. 2011. 374 s. ISBN 978-82-995321-4-3.
 • Tolga på tvers fra øst til vest,. Utg. Tolga historielag. 1988. 108 s. ISBN 8299180503.
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vingelen. Bygdebok. Utg. Vingelen bygdeboknemnd. Red. Jøran Nygård, Bjørn Ivar Ryen og Anne Berit Nordvang. 2006-
  • B.1: [Uten tittel]. 2006. 630 s. ISBN 82-997293-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.2: Bygdehistorie. Det ligg eit land i den ljose leida. 2013. 765 s. ISBN 978-82-997293-2-1.
 • Vingelen, Erlend: Rausjødalen setergrend i Tolga kommune. Bevaring og utvikling, reguleringsplan. Hovedoppgave i tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Øverby, Erik, Rigmor Tollan og Idar Tollan (red.): Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter og Kristian Andersen Horten. Utg. [Alvdal bok- og papirhandel]. 1998. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Topografi (459 TOLGA)
Beskrivelse over Finnerne i Tolgens Præstegjeld. Utg. Saemien Sijte. I: Åarjel-Saemieh = Samer i sør. Årbok. 1982/83. S. 97-102. Red. Anders Løøv. Merknad: Skrive av sokneprest Jørgen Mandal 1773.