Bibliografi:Valdres

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Andris Eivindson Vang og verket hans. Skriftstyrar: Knut Hermundstad. Utg. Valdres historielag. 1951. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. IX, s. 110–111.
 • Bakken, Reidar: Snikkaren Aslak Olsen Lie : bygdekunstnar i Valdres og Wisconsin 1798-1886 : craftsman on two continents. Utg. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. 2000. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bratrud, Audun: En vital hundreåring runder de nitti : jubileumsbok for A/S Jotunheimen og Valdresruten bilselskap 90 år - 2009. Utg. Jotunheimen og Valdresruten bilselskap. 2009. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bråthe, Eldor: Vassfarbrøtningen. Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Årdal. Utg. Vassfaret elvekasse. 2007. 208 s.
 • Bø, Olav Gullik: Helg og sykne : tradisjonslitteratur frå Valdres. Utg. Valdres trykkeri. Fagernes. 1989. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dalen, Anne Stine: Myljo fjell og dal : eventyr på valdresvis. Utg. Huba-bua, [Valdres vidaregåande skule]. 2008. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fønhus, Mikkjel ofl.: Valdres 900-årsskrift 1923. Utg. [Skriftnevnden, 1923]. 485 s.
 • Gotaas, Thor (red.): Det Beste om Valdres i Nu : notiser og artikler fra Anders Mehlums avis Nu (1894-1932). Utg. Valdres historielag. 2009. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gudheim, Helge: Kinning, bresting og ysting i Valdres sett i norsk og internasjonal samanheng. Dokumentasjon av ein ystetradisjon. Utg. Mat & kultur. 539 s. ISBN 978-82-999264-0-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gaarder, Anders: Et "reiseliv" i Valdres : 25 år i Valdres-turismens tjeneste. Utg. Anders Gaarder. 2009. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hermundstad, Knut: Valdres handelssoga : 60-års jubileumsskrift for Valdres handelsstands forening, 1892-1952. Utg. Valdres handelsstands forening. 1953. 402 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hermundstad, Knut (red.): Valdres jordbruksskule i 50 år : eit jubileumsskrift. Utg. Jordbruksskulen. 1965. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hermundstad, Knut (red.): Vårvon XVII og Valdres folkehøgskule i 40 år. Utg. Elevlaget ved Valdres folkehøgskule. 1939. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvattum, Harald: På gamle vegar i Valdres : vegbygging, vegvedlikehald og vegstyring i Valdres fram til slutten av 1800-talet : vegkulturminne i dag. Utg. Valdres forl. og Valdres folkemuseum. 1993. 366 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Ingolf: Jubileumsbok for Jotunheimen og Valdresruten bilselskap : 75 år - 1994. Utg. [Bilselskapet]. 1994. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jahnsen, Jahn Børe: Middelalderkirker i Valdres. Utg. Andresen & Butenschøn, 2008. 122 s. ISBN 978-82-7694-229-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jahnsen, Jahn Børe: Pilegrim i Valdres : på ny veg mellom gamle kirker. Utg. Andresen & Butenschøn topografisk. 2006. 155 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jahnsen, Jahn Børe: Sagn i Valdres : helgener og haugafolk, troll og tjuver. Utg. Topografisk forl.. 2002. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kompelien, Kåre: Drama i Valdres : fra flyulykker og branner til påskedrama og drukningsdød. Utg. 2020.
 • Kompelien, Kåre: Utrolig - men sant : historier fra Land og Valdres. Utg. 2004.
 • Kvedalen, Hans (red.): Jubileumsskrift : 1907 - 2007 : Valdres skyttersamlag. Utg. Valdres skyttersamlag. 2006. 291 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvåle, Karen Marie: "Dè è'kji gøtt veta ko dai saia" : talemålsendring i Valdres. Utg. Valdreslaget i Oslo. 1999. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langødegård, Mikael, Gudbjørg Fønhus Stensrud: Leirskogen kyrkje 75 år : 1924-1999. Utg. Kyrkja. Bagn. 1999. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Jan Henning, Torill Thømt: Jernvinne og smiing i Valdres. Utg. Valdres natur- og kulturpark. 2010. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moe, Andreas O.: Folkeminne fra Valdres. Utg. Tanum. 1945. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. VII, s. 60–62.
 • Nielsen, J.E. (red.): Gamla Segner fraa Valdres - etter Uppskrift av Andres Eivindson Vang. Utg. Trykt og forlagt af J. Chr. Abelsted. 1871. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nybroten, Anton A.: Fra en Norgestur i 1919 : Besøk paa gaarde og sætre i Valdres, en Svip tur til Kristiania og Trondhjem, en tur til Jotunheimen, skrøner, huldr ehistorier med mere. Utg. Folkebladet Publishing Companys Trykkeri. Minneapolis, MN. 1922. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyhus, Sven: Lyarlåttene i Valdres : notenedtegninger og utgreiing om en hardingfeletradisjon. Utg. Oslo sats, repro & montasje. 1996. 88 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ranheim, Ingar: Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging : diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Utg. Norsk folkemusikklag. 1993. 112 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reinton, Lars: «Ein kulturhistorikar får påskjøningsmedaljen. Hovudtale på festen for Knut Hermundstad». I: Heimen, b. XII, s. 241–252.
 • Robøle, Olav: Langs landevegen i 75 år : sjåførveteraner erindrer. Utg. Jotunheimen og Valdresruten bilselskap. 1995. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudi, Knut Øysteinsson: Fela læt enno : ein biografi av felemakar og friluftsmann Knut Ø. Rudi. Utg. R.M. Dahle. 2012. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rydland, Solveig, Solveig Sandberg: Trådar mellom himmel og jord : ein studie av messehaklar i Valdres. Utg. S. Rydland og S. Sandberg. 2005. 148 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandberg, Magnus (red.): 7000 verneverdige hus i Valdres : meir enn 100 "verneverdige" handverkarar! Utg. Verne vøla. 2001. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandvik, O.M.: Kingo-tona : Ludv. M. Lindemans optegnelser i Valdres 1848, med innledning og analyse. Utg. Tanum. 1941. XXXI,42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stølsdokken, Asle: Flyging og luftsport gjennom 50 år : jubileumsbok for Valdres flyklubb 1946-1996. Utg. Valdres flyklubb. 1996. 102 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensson, Kai ofl.: Fra milestøtter til tripteller. Kjøretøyhistorie fra Valdres 1901-1961. Utg. Valdres veteranvogners venner, 2001. 384 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thommessen, Erik W. (red.): Valdres veg- og kartbok : fra skogkledde daler til alpine tinder. Utg. Valdres næringsutvikling. 1996. 247 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Valdres bygdebok. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 1944-2004.
 • Valdres folkeskrift. Utg. Valdres historielag, 1951-19[54?].
 • Valdres-magasinet. For deg som er glad i Valdres. Utg. Valdres dialog, 1992-. ISSN 1504-7652
 • Windingstad, G.Th.: Illustreret Reisehaandbog over Valdres og Land : Ruten: Kristiania Lærdal med Adkomster over. Utg. I kommisjon: Paul T. Dreyers forl.. 1983. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Anne: Liv o leik i Valdres. Eige forlag. 1945. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. VII, s. 60–62.
 • Ødegaard, O.K.: Valdres matrikul 1667 og 1723. Kristiania. 1921. 281 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 76.
 • Årbok for Valdres. Utg. Valdres historielag. 1982-. ISSN 0800-0999
  • Årg. 80: Humor og humør. Red. Ivar Aars. 2003. 288 s.
  • Årg. 82: Kari o Mari statt upp no. Red. Ivar Aars. 2005. 280 s.
  • Årg. 83: Helse. Red. Ivar Aars. 2006. 288 s.
  • Årg. 84: Hytteliv. Red. Ivar Aars. 2007. 256 s.
  • Årg. 85: Samlingsstello. Red. Ivar Aars. 254 s.
 • Aars, Ivar, Torkjell Asheim (red.): Heimsyn : Valdres folkehøgskule 1899-1999 : hundreårsskrift. Utg. Valdres folkehøgskule. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aasnæss, Paul (red.): Langs Begna : Foreningen til Bægnavassdragets regulering 75 år : 1908-1983. Utg. Foreningen til Bægnavassdragets regulering. 1983. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver

 • Asheim, Håkon: Fra bruksmusikk til "lydarspel". Konserttradisjonen i hardingfelemusikken med hovedvekt på Valdres-spelemannen Olav Moe (1872-1967). Musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 1995.
 • Dahle, Kolbein: Byggeskikk og bustadforhold i Gudbrandsdalen og Valdres 1850-1900. Etnologi, Oslo 1974.
 • Dokkehaug, Harald: Stadnamna i Hedalen i Valdres. Norsk, Oslo 1941.
 • Garthus, Einar: En dialektgrense i Valdres (Beindalsmålet). Norsk, Oslo 1923.
 • Hougsrud, Marit: Skogeiendommer med lav aktivitet i Valdres: årsaker og holdninger. Skogfag, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Innselset, Sonja M.: Skålgropristninger: ein analyse av helleristningane i Valdres. Distribusjon, kontekst og tid. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Krogsmyr, Kari Elisabeth: Et lite stykke Norge. Sted og tilhørighet i Valdres. Sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2000.
 • Kvåle, Karen Marie: Eit målføre i uføre. Talemålsendring i Valdres. Nordisk språk, Universitetet i Oslo 1999.
 • Lyche, Karl: Ei ordsamling frå Valdres frå 1700-talet. Norsk, Oslo 1932.
 • Matre, Kari Engen og Sørlie, Marit: En lokalhistorisk bibliografi for Valdres med hovedvekt på Nord-Aurdal kommune inn til 1977. Statens bibliotekhøgskole, Oslo 1978.
 • Narmo, Lars Erik: Jernvinna i Gausdal og Valdres. Et fragment av middelalderens økonomi. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1991.
 • Ranheim, Ingar: Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Silberg, Bjørg Søndrol: "Seterjentas hverdag". Stølslivet i Valdres 1930-1960. Etnologi, Universitetet i Oslo 1998.
 • Sørlie, Mikkel: Eit par kapitel or syntaksen i Valdresmålet. Norsk, Oslo 1921.
 • Wold, Henning: Milorg D 14.3 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik-Toten. Historie, Oslo 1982.
 • Østtveit, Arne: Om busetnaden i Valdres kring 1500 og litt om nyryddinga og busettinga på 1500-1600-talet. Historie, Oslo 1959.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 186702 Fra: Ole Fladager (bror), Oslo Til: Mons Fladager, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Valdres 1999
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, billedhugger, romaopphold, seter, Helse og sykdom, sykeleie, Familieforhold, Nærmiljø, Emigrasjon, gårdsdrift, Materiell kultur, Årsvekst og avling, malerier, Religiøsitet, dødsfall, begravelse, Helg og høytid, gravsted. Brevnummer: 1892
 • År: 1949 Fra: Valdres og Valdres-lag, ? Til: Valdres Samband, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bygdelag, kultursamband, sogelag, rettsstandard, jubileum, Amerikanske forhold, norrøn kulturarv. Brevnummer: 959
 • År: 19490428 Fra: Olav Meisdalshagen, Oslo Til: Valdres Samband, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum, bygdelag. Brevnummer: 913

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (525 VALDRES)
Valdresbygdene og grunnloven i 1814. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 66 (1989). S. 110-116. Red. Harald Hvattum. Merknad: Breva frå prestegjelda i Valdres til Christian Frederik 1814.
 • Diplom (526 VALDRES)
Grenseprov i Røgne og åkerstrid i Slidre. Valdresdiplom 18. 1411-1422. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 68 (1991). S. 183-210. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (527 VALDRES)
Stormenn stadfester arv og eige 1330-1380. Valdresdiplom 16. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 66 (1989). S. 145-159. Red. Ivar Aars. Merknad: 6 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (528 VALDRES)
Arvesvik, mannebot og jordran. Valdresdiplom 17. 1401-1410. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 67 (1990). S. 209-240. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (529 VALDRES)
Bidrag til syvaarskrigens historie fra Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 4 (1919). S. 238-247. Red. O.K. Ødegaard. Merknad: 2 brev frå 1569. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (530 VALDRES)
Bispe- og klostergods i Valdres på 1300-talet. Valdresdiplom 2. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1971. S. 130-150. Red. Ivar Aars. Merknad: 5 brev 1308-41. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (531 VALDRES)
Seks gamle Valdres-brev med innleiding og uttyding. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 4 (1919). S. 248-273. Red. Sigurd Kolsrud. Merknad: Frå 1316-1564. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (532 VALDRES)
Tri brev um Tildei med innleiding og uttyding. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 6 (1921). S. 42-48. Red. Sigurd Kolsrud. Merknad: Frå 1344-58. I originalspråk og omsetjing.
 • Diplom (533 VALDRES)
Engelske klede for Valdresjord. Valdresdiplom 19. 1424-1430. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 69 (1992). S. 213-236. Red. Ivar Aars. Merknad: 8 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Fråhaldskontrakt (534 VALDRES)
Gammelt avholdsarbeid i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 11 (1933). S. 36-40. Merknad: Frå 1817.
 • Jordebok - garnisonsskatt (535 VALDRES)
Jordebok Valdres 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 6, nr 3 (1988). S. 232-237. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: For Aurdal, Slidre og Vang.
 • Kjeldesamling (536 VALDRES)
Lidt om marchen gjennem Valdres av den militærstyrke, der i 1802 skulde tvinge Lærdølerne til militærtjeneste. Dokumenter fundet i det gamle fogdarkiv i Land. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 157-166. Red. O.K. Ødegaard.
 • Kongeskøyte (537 VALDRES)
Eit kongeskøyte frå 1692. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.7 (1952-56). S. 369-371. Red. Torstein Rudi. Merknad: Skøyte til Margrethe Wilder på gardar i Toten, Biri, Land, Aurdal, Slidre og Vang
 • Kongeskøyte (538 VALDRES)
Om Valdreskompaniene og deres ekserserplasser m.v. fra begynnelsen av det 18. til slutten av det 19. aarhundrede. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 10 (1931). S. 189-206. Merknad: Frå 1867.
 • Matrikkel 1665, 1723 (539 VALDRES)
Valdres matrikul 1667 og 1723. Utg./ Red. O.K. Ødegaard. 1921. 281 s.
 • Militærrulle (540 VALDRES)
Reserverulle. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 4 (1989). S. 309-310. Merknad: Det 2. opplandske infanteriregiment - det "Mellem Waldersche... Compagnie" 1761.
 • Skussmål ; vitnebrev (541 VALDRES)
["Oluf Anderson Schill" (Skjel) i 1596 og i 1611]. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 168-170. Merknad: 2 brev.

Aviser