Bibliografi:Valdres

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Andris Eivindson Vang og verket hans. Skriftstyrar: Knut Hermundstad. Utg. Valdres historielag. 1951. 96 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. IX, s. 110–111.
 • Bråthe, Eldor: Vassfarbrøtningen. Om tømmerfløting (brøtning) i Hedalen, Hedalsvassfaret og Øvre Årdal. Utg. Vassfaret elvekasse. 2007. 208 s.
 • Fønhus, Mikkjel ofl.: Valdres 900-årsskrift 1923. Utg. [Skriftnevnden, 1923]. 485 s.
 • Gamal valdreskultur. Ved Knut Hermundstad. Band 1–8. 1936–68.
  • Band 1: Gamletidi talar. 1936. 175 s.
  • Band 2: Bondeliv. Samrødor og song etter Ragndi Moen. 1940. 145 s.
  • Band 3: I manns minne. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1944. 222 s.
  • Band 4: Ættararv. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1950. 208 s.
  • Band 5: Ættarminne. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1952.
  • Melding (av b. 1–5): Solheim, Svale i Heimen, b. IX, s. 505–509.
  • Band 6: I kveldseta. Utg. Norli. 1955. 247 s.
  • Band 7: Kvorvne tider. Utg. Universitetsforlaget. 1961. 241 s.
  • band 8: Truer om villdyr, fangst og fiske. Utg. Universitetsforlaget. 1967. 188 s.
 • Gudheim, Helge: Kinning, bresting og ysting i Valdres sett i norsk og internasjonal samanheng. Dokumentasjon av ein ystetradisjon. Utg. Mat & kultur. 539 s. ISBN 978-82-999264-0-9
 • Jahnsen, Jahn Børe: Middelalderkirker i Valdres. Utg. Andresen & Butenschøn, 2008. 122 s. ISBN 978-82-7694-229-3
 • Moe, Andreas O.: Folkeminne fra Valdres. Utg. Tanum. 1945. 123 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. VII, s. 60–62.
 • Reinton, Lars: «Ein kulturhistorikar får påskjøningsmedaljen. Hovudtale på festen for Knut Hermundstad». I: Heimen, b. XII, s. 241–252.
 • Svensson, Kai ofl.: Fra milestøtter til tripteller. Kjøretøyhistorie fra Valdres 1901-1961. Utg. Valdres veteranvogners venner, 2001. 384 s.
 • Valdres bygdebok. Utg. Valdres bygdeboks forlag. 1944-2004.
Bind 1. Leif Midthaug: Del 1: Valdres-soga. 1944. 434 s. Del 2: Gards- og ættesoga. 19[45]. s. 435-859.
Bind 2. Knut Hermundstad: Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk. 1959. 425 s.
Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. XI, s. 373–376.
Bind 3. Del 1: Anders Frøholm, P. Lillebrænd, K. Hermundstad ofl.: Valdres politiske, økonomiske, sosiale og kyrkjelege soge til ca 1814, Krigen i Valdres, Elektrisiteten i Valdres. [1973]. 688 s.
Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XVI, s. 733–734.
Bind 3. Del 2: Harald Hvattum: Framgang, oppbrot og motstraumar : valdresbygdene si historie 1800-1914. 2004.
Bind 4. Knut Hermundstad: Handel, samvirke og samferdsel. [1954]. 539 s.
Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. X, s. 86–88.
Melding: Solheim, Svale i Heimen, b. X, s. 88–89.
Bind 5, del 1-2. Sigrid Aspholt: Næringsvegane. 1964. 843 og 636 s.
Melding: Bø, Olav i Heimen, b. XIII, s. 525–528.
Bind 6. Knut Hermundstad: Skule, lag og annan kultur. [1969]. 637 s.
Melding: Rudie, Gunnar i Heimen, b. XV, s. 316–317.
Bind 7. Øystein Gaukstad: Valdrestonar. [1973]. 262 s. + notar til 750 melodiar.
Bind 8, del 1-2. Trygve Bjørgo: Valdresidrett. 1992. 443 og 532 s.
 • Valdres folkeskrift. Utg. Valdres historielag, 1951-19[54?].
 • Valdres-magasinet. For deg som er glad i Valdres. Utg. Valdres dialog, 1992-. ISSN 1504-7652
 • Ødegaard, Anne: Liv o leik i Valdres. Eige forlag. 1945. 240 s.
  • Melding: Beito, Olav T. i Heimen, b. VII, s. 60–62.
 • Ødegaard, O.K.: Valdres matrikul 1667 og 1723. Kristiania. 1921. 281 s.
  • Melding: Omang, Reidar i Heimen, b. II, s. 76.
 • Ødegaard, O.K.: Valdresfolk. Utg. Erik Gunleikson. 1919. 177 s.
 • Årbok for Valdres. Utg. Valdres historielag. 1982-. ISSN 0800-0999
  • Årg. 80: Humor og humør. Red. Ivar Aars. 2003. 288 s.
  • Årg. 82: Kari o Mari statt upp no. Red. Ivar Aars. 2005. 280 s.
  • Årg. 83: Helse. Red. Ivar Aars. 2006. 288 s.
  • Årg. 84: Hytteliv. Red. Ivar Aars. 2007. 256 s.
  • Årg. 85: Samlingsstello. Red. Ivar Aars. 254 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Asheim, Håkon: Fra bruksmusikk til "lydarspel". Konserttradisjonen i hardingfelemusikken med hovedvekt på Valdres-spelemannen Olav Moe (1872-1967). Universitetet i Oslo 1995. Fag: Musikkvitenskap.
 • Dahle, Kolbein: Byggeskikk og bustadforhold i Gudbrandsdalen og Valdres 1850-1900. Oslo 1974 Fag: Etnologi
 • Dokkehaug, Harald: Stadnamna i Hedalen i Valdres. Oslo 1941 Fag: Norsk
 • Garthus, Einar: En dialektgrense i Valdres (Beindalsmålet). Oslo 1923 Fag: Norsk??
 • Hougsrud, Marit: Skogeiendommer med lav aktivitet i Valdres: årsaker og holdninger. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Skogfag.
 • Innselset, Sonja M.: Skålgropristninger: ein analyse av helleristningane i Valdres. Distribusjon, kontekst og tid. Universitetet i Bergen 1995. Fag: Arkeologi.
 • Krogsmyr, Kari Elisabeth: Et lite stykke Norge. Sted og tilhørighet i Valdres. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Sosialantropologi.
 • Kvåle, Karen Marie: Eit målføre i uføre. Talemålsendring i Valdres. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Nordisk språk.
 • Lyche, Karl: Ei ordsamling frå Valdres frå 1700-talet. Oslo 1932 Fag: Norsk??
 • Matre, Kari Engen og Sørlie, Marit: En lokalhistorisk bibliografi for Valdres med hovedvekt på Nord-Aurdal kommune inn til 1977. Oslo 1978 Fag: SBH
 • Narmo, Lars Erik: Jernvinna i Gausdal og Valdres. Et fragment av middelalderens økonomi. Universitetet i Bergen 1991. Fag: Arkeologi. Kommune: Gausdal [Merknad: Valdres]
 • Ranheim, Ingar: Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging. Diskursen om dans i Valdres omkring 1905. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie.
 • Silberg, Bjørg Søndrol: "Seterjentas hverdag". Stølslivet i Valdres 1930-1960. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Etnologi.
 • Sørlie, Mikkel: Eit par kapitel or syntaksen i Valdresmålet. Oslo 1921 Fag: Norsk??
 • Wold, Henning: Milorg D 14.3 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik-Toten. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Østtveit, Arne: Om busetnaden i Valdres kring 1500 og litt om nyryddinga og busettinga på 1500-1600-talet. Oslo 1959 Fag: Historie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 186702 Fra: Ole Fladager (bror), Oslo Til: Mons Fladager, USA Eier: , Publisert i: Årbok for Valdres 1999
Stikkord: Amerikanske forhold, foto, billedhugger, romaopphold, seter, Helse og sykdom, sykeleie, Familieforhold, Nærmiljø, Emigrasjon, gårdsdrift, Materiell kultur, Årsvekst og avling, malerier, Religiøsitet, dødsfall, begravelse, Helg og høytid, gravsted. Brevnummer: 1892
 • År: 1949 Fra: Valdres og Valdres-lag, ? Til: Valdres Samband, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, bygdelag, kultursamband, sogelag, rettsstandard, jubileum, Amerikanske forhold, norrøn kulturarv. Brevnummer: 959
 • År: 19490428 Fra: Olav Meisdalshagen, Oslo Til: Valdres Samband, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, jubileum, bygdelag. Brevnummer: 913

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adresse 1814 (525 VALDRES)
Valdresbygdene og grunnloven i 1814. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 66 (1989). S. 110-116. Red. Harald Hvattum. Merknad: Breva frå prestegjelda i Valdres til Christian Frederik 1814.
 • Diplom (526 VALDRES)
Grenseprov i Røgne og åkerstrid i Slidre. Valdresdiplom 18. 1411-1422. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 68 (1991). S. 183-210. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (527 VALDRES)
Stormenn stadfester arv og eige 1330-1380. Valdresdiplom 16. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 66 (1989). S. 145-159. Red. Ivar Aars. Merknad: 6 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (528 VALDRES)
Arvesvik, mannebot og jordran. Valdresdiplom 17. 1401-1410. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 67 (1990). S. 209-240. Red. Ivar Aars. Merknad: 9 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (529 VALDRES)
Bidrag til syvaarskrigens historie fra Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 4 (1919). S. 238-247. Red. O.K. Ødegaard. Merknad: 2 brev frå 1569. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (530 VALDRES)
Bispe- og klostergods i Valdres på 1300-talet. Valdresdiplom 2. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok. 1971. S. 130-150. Red. Ivar Aars. Merknad: 5 brev 1308-41. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (531 VALDRES)
Seks gamle Valdres-brev med innleiding og uttyding. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 4 (1919). S. 248-273. Red. Sigurd Kolsrud. Merknad: Frå 1316-1564. På originalspråk og i omsetjing.
 • Diplom (532 VALDRES)
Tri brev um Tildei med innleiding og uttyding. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 6 (1921). S. 42-48. Red. Sigurd Kolsrud. Merknad: Frå 1344-58. I originalspråk og omsetjing.
 • Diplom (533 VALDRES)
Engelske klede for Valdresjord. Valdresdiplom 19. 1424-1430. I: Årbok for Valdres. Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 69 (1992). S. 213-236. Red. Ivar Aars. Merknad: 8 brev. På originalspråk og i omsetjing.
 • Fråhaldskontrakt (534 VALDRES)
Gammelt avholdsarbeid i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 11 (1933). S. 36-40. Merknad: Frå 1817.
 • Jordebok - garnisonsskatt (535 VALDRES)
Jordebok Valdres 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 6, nr 3 (1988). S. 232-237. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: For Aurdal, Slidre og Vang.
 • Kjeldesamling (536 VALDRES)
Lidt om marchen gjennem Valdres av den militærstyrke, der i 1802 skulde tvinge Lærdølerne til militærtjeneste. Dokumenter fundet i det gamle fogdarkiv i Land. Utg. Valdres historielag. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 157-166. Red. O.K. Ødegaard.
 • Kongeskøyte (537 VALDRES)
Eit kongeskøyte frå 1692. I: Tidsskrift for Valdres historielag. B.7 (1952-56). S. 369-371. Red. Torstein Rudi. Merknad: Skøyte til Margrethe Wilder på gardar i Toten, Biri, Land, Aurdal, Slidre og Vang
 • Kongeskøyte (538 VALDRES)
Om Valdreskompaniene og deres ekserserplasser m.v. fra begynnelsen av det 18. til slutten av det 19. aarhundrede. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 10 (1931). S. 189-206. Merknad: Frå 1867.
 • Matrikkel 1665, 1723 (539 VALDRES)
Valdres matrikul 1667 og 1723. Utg./ Red. O.K. Ødegaard. 1921. 281 s.
 • Militærrulle (540 VALDRES)
Reserverulle. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 4 (1989). S. 309-310. Merknad: Det 2. opplandske infanteriregiment - det "Mellem Waldersche... Compagnie" 1761.
 • Skussmål ; vitnebrev (541 VALDRES)
["Oluf Anderson Schill" (Skjel) i 1596 og i 1611]. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årg. 3 (1918). S. 168-170. Merknad: 2 brev.

Aviser