Bibliografi:Øyer kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer
Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Østre Slidre
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-

 • Bjerke, Odd: Stavsmartn. Handel og vandel gjennom to århundrer. Utg. Stavsmartn, 2001. 236 s. ISBN 82-996074-1-8
 • Ile, Tor: Bygdabok for Øyer. Natur og kultur, innsyn og utsyn. Utg. Øyer bygdeboknemnd, 1958-80.
Bind 1. [ingen tittel] 1958. 430 s.
Bind 2. [ingen tittel] 1960. 428 s.
Bind 3. [ingen tittel] 1968. 382 s.
Bind 4. [ingen tittel] 1980. 213 s.
 • Stranger, Ivar: Tre bautaer på Tretten. Fra første halvpart av 1900-tallet. Utg. Hertervig akademisk, 2010. 88 s. ISBN 978-82-8217-009-3


Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Fagernæs, Carl Erik og Fossnes, Torgeir: Arealbruk og konflikter som følge av OL-vedtaket. En spørreundersøkelse blant grunneiere i Øyer sogn. Norges landbrukshøgskole 1989. Fag: Jordskifte.
 • Larsen, Hilde Marianne: Seterliv og hytteliv på Roåker i Øyer 1900-1980. Oslo 1985 Fag: Etnologi
 • Olsen, Bent Olav: Øyer - et turiststed etter OL. Turismesatsing som strategi for regional utvikling. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi.
 • Slaastad, Rune A.: Veiomlegging og arealbruk i forbindelse med mindre tettsteder, Øyer kommune. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Planfag.


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (758 ØYER)
[Amerikabrevet]. Utg. Gudbrandsdal slektshistorielag. I: Gudbrand. Årg. 2, nr 1 (1992). S. 4143. Merknad: 2 brev. Avsendarar: Lars O. Thorstad 1884, Johannes Blegen 1904.
 • Dagbok (759 ØYER)
Dagbokblader fra aprildagene 1940. Utg. Øyer og Tretten historielag. I: I gamle fotefar. 1990. S. 29-30. Merknad: Skrive av Ole Blikås. Utdrag.
 • Dagbok (760 ØYER)
Dagboksblader fra april og mai 1940. Skrevet ned av Per Ensby, som da var 14 år. Utg. Øyer og Tretten historielag. I: I gamle fotefar. 1990. S. 31-32.
 • Kyrkjebok (761 ØYER)
Kirkebok for Øyer-Tretten. Nr 1: 1671-1733; nr 2: 1733-1784. Utg. Øyer og Tretten historielag. 1990. 308 s.
 • Kyrkjebok (762 ØYER)
Kirkebok for Øyer - Tretten. Nr 6: 1858-1874. Utg. Øyer og Tretten historielag. 1992. 505 s.
 • Kyrkjebok (763 ØYER)
Kirkebok for Øyer - Tretten. [Nr 7]: 1875-1878. Utg. Øyer og Tretten historielag. 1989. 82 s.
 • Kyrkjebok (764 ØYER)
Kirkebok for Øyer. [Nr 8]: 1878-1893. Utg. Øyer og Tretten historielag. 1988. 302 s.
 • Kyrkjebok (765 ØYER)
Kirkebok for Tretten. [Nr 9]: 1878-1893. Utg. Øyer og Tretten historielag. 1988. 234 s.
 • Tingboksak - trolldom (766 ØYER)
Trolldom fra Øier. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 4 (1922). S. 23-35. Red. Reidar Th. Christiansen. Merknad: Trolldomssak 1730. Gjengitt etter avskrift i "Illustreret Nyhedsblad" nr 33, 14 aug. 1859.