Bibliografi:Østerdalen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Oppland fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar · Jevnaker Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Lunner · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

  • Halbakken, Sverre: Så surr nå, kjæring! : musikk- og dansetradisjoner i Sør-Østerdal og Våler. Utg. Blåmann musikkforlag. 1997. 351 s. ISBN 82-462-0024-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hindklev, Bjørn Tore (red.): Kulturguide for Rørosregionen og Nord-Østerdal : Kulturcirkumferensen Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. Utg. Røros media. 2002. 152 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haarseth, Rachel, John Olav Oldertrøen, Kirstine Prestmoen Tallerås: Østerdalsungdom gjennom 100 år : Breidablik/Østerdal ungdomslag 1893-1993. Utg. [Musea i Nord-Østerdalen]. 1993. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ilsaas, Sigmund: Østerdalen. Årbok. Utg. Sigmund Ilsaas. 1975.
 • Krokmoen, Jon: Folk og buplasser i Nord-Østerdalen : kildeutdrag. Utg. Sollia forlag, 1992. 442 s. ISBN 82-90346-24-7
 • Nergaard, Sigurd: Folkeminne fraa Østerdalen. Utg. Norsk folkeminnelag.
  • Nr. 1: Gard og grend. 1921. 164 s. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 3
  • Nr. 2: Ufredstider. 1922. 144 s. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 5
  • Nr. 3: Eventyr, barnevers, spurningar og ordspraak. 1923. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 7
  • Nr. 4: Hulder og trollskap. 1925. 250 s. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 11
  • Nr. 5: Skikk og bruk. 1927. 151 s. Norsk folkeminnelags skrifter nr. 16
 • Tjukke slekta. Medlemsblad. Utg. Sør-Østerdal slektshistorielag. 1990- Fortsettelse av Sør-Østerdal slektshistorielag. medlemsblad
 • Torp, Solveig: Tingbok for Solør og Østerdalen : 1651-1653. Utg. Tingbokprosjektet. 1998. 268 s. ISBN 82-91472-23-8. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet).
 • Torp, Solveig: Tingbok for Solør og Østerdalen 1649-1650. Tingbokprosjektet. 1996. 142 s. ISBN 82-91472-16-5. (Publikasjoner fra Tingbokprosjektet).
 • Østerdalen : med spesialartikler om Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Foldal, Sollia og Stor-Elvdal. Utg. Kjenn ditt land. 1939. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østgaard, N.R.: En Fjeldbygd : Billeder fra Østerdalen / af N.R. Østgaard. Utg. Feilberg & Landmark. 1873. 277 s.
 • Østigaard, Arne Dag: Den gamle jula i fjellheimen. Utg. Arbeidets rett. 1998. 64 s. ISBN 8299494400.
 • Østigaard, Arne Dag: Den gode, gamle jula i fjellheimen. Utg. A.D. Østigaard. 2014. 96 s. ISBN 9788299356961.
 • Østigaard, Arne Dag: Eventyr og folkeminne frå fjellheimen. Utg. Arbeidets rett. 2007. 79 s. ISBN 9788292825037.
 • Østigaard, Arne Dag: Fleire sagn frå fjellheimen. Utg. Arbeidets rett. 2006. 80 s. ISBN 9788292825013.
 • Østigaard, Arne Dag: Fortellinger og sagn om bjørnene i Østerdalen. Utg. Arbeidets rett. 2001. 68 s. ISBN 8299494419.
 • Østigaard, Arne Dag: Fortellinger og sagn om ulvene i Østerdalen. Utg. Arbeidets rett. 2002. 52 s. ISBN 8299494427.
 • Østigaard, Arne Dag: Huldra i fjellheimen : fortellinger og sagn om huldra i Østerdalen. Utg. Arbeidets rett. 2003. 72 s. ISBN 8299356938.
 • Østigaard, Arne Dag: Sagn om folk i fjellheimen. Utg. Arbeidets rett. 2005. 80 s. ISBN 829949446X.
 • Østigaard, Arne Dag: Trolldom i fjell og dal. Utg. Arbeidets rett. 2004. 67 s. ISBN 8299494451.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Braseth, Else: "Gi os ein retteleg tylldøl i norsk teater!" Ei vurdering av teatersituasjonen i Nord-Østerdalen som grunnlag for videre teaterutbygging i Hedmark. Universitetet i Trondheim 1985. Fag: Drama. Kommune: [Merknad: Hedmark: Se også Østerdalen]
 • Bækken, Jorunn: Kvinner på tinget i Solør og Østerdalen 1638-41 og 1649-50. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Østerdalen: Se også Solør]
 • Mathisen, Siri: Milorg i D.24 (Sør-Østerdalen). Fremvekst og utvikling. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. Kommune:
 • Reitan, Jorunn: Endrede rammebetingelser i meieriindustrien. En case-studie av følgene for anleggsstrukturen i Nord-Østerdal. Universitetet i Trondheim 1993. Fag: Geografi. Kommune: Østerdalen
 • Stavheim, Synne Merete: "Til doktoren? Tvi!" Holdninger til helseforhold i Østerdalen og Solør-Odalen 1835-1870. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Historie. Kommune: [Merknad: Solør: Se også Østerdalen, Odal: Se også Østerdalen]
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Wisting, Tor: Jernbanen og samfunnet. Rørosbanen i Østerdalens tjeneste. Oslo 1963 Fag: Geografi
 • Østby, Arve: Utviklingen av jordeiendomsforholdene i Østerdalen Fogderi 1650-1661-1723. Oslo 1951 Fag: Historie

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Supplikk (321 HEDMARK)
Brennevinsbrenning i Hedmarksbygdene 1774. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 45-48.
 • Fridomsbrev (326 ØSTERDALEN)
Frihetsbreve for østerdølene 1552-1752. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag og Østerdalens historielag. I: Bygd og Bonde. Årg. 7 (1925) s. 135-148; årg. 9 (1927) s. 182-184. Red. Oluf Kolsrud. Merknad: 8 brev.
 • Kontrakt (327 ØSTERDALEN)
Contract mellem Almuerne af Østerdahlen angaaende Dyre Veide 1726. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdals historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 1 (1919). S. 117-118.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1645 (328 ØSTERDALEN)
Perspektiv. Østerdalen i 1645. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 28 (1969). S. 31-39. Red. Håvard Skirbekk. Merknad: Mordernisert ortografi.
 • Skolefundas (329 ØSTERDALEN)
Den første planen for skulestellet i Østerdalen. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. 1948. S. 83-89. Red. Magne Skrede. Merknad: Frå 1741.

Aviser