Bibliografi:Hamar kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Byhistorie

Domkirkeruinene i 1961.
Foto: Ukjent.
Utsikt over Hamar fra Tjuvholmen i 1910-åra, Skibladner i forgrunnen.
Foto: C.A. Erichsen.
Utsikt over deler av Hamar i første halvdel av 1930-åra. Nederst til høyre ligger Hamar stasjon.
Utsikt over Hamar fra Ottestad i 1963.
Foto: Ukjent.
Sælid gard i Vang i andre halvdel av 1800-tallet.
Foto: Ole Tobias Olsen.
Stabbura på Åker gard på Ridabu.
Foto: Halvor Vreim (1935).
Potetplukking på Narmo i Vang rundt 1912.
Foto: Ole O. Narmo.
Hamar skøytebane i 1965.
Foto: Ukjent.
Hamar seminar i 1920.
Foto: Carl Normann.
Midtbyen skole i 1920.
Foto: Carl Normann.
Nybygget på Greveløkka med domkirka i bakgrunnen.
Foto: Carl Normann (1925).
Torggata i 1920-åra.
Foto: C.A. Erichsen.
Hjellum stasjonRørosbanen i 1924. Stasjonen ble lagt ned i 1990.
Foto: Carl Normann.
Strandgateparken, midt i bildet tårnet på domkirka, til høyre Strandgata.
Foto: Jac Brun (1956).
«Parti fra Vang», ukjent småbruk i 1920.
Foto: Carl Normann.
Stortorget i 1961.
Foto: Ukjent.
Stortorget fra en litt annen vinkel, noen år senere.
Foto: Ukjent.
«På ei færje over Mjøsa» i 1964.
Foto: Ukjent.
Parti fra Hjellum tettsted i 1924.
Foto: Carl Normann.
Østre Torg i 1960-åra.
 • Hamar kommunes historie: en kort oversikt over kommunens utvikling og hovedtrekkene i det kommunale liv i tiden fra det nye Hamars grunnleggelse til 1937. Utg. Hamar formannskap. 1937. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamarboka : en byhistorie i bilder. Red. Jan Haug, Ragnar Ødegaard, Erik Mostue. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1982. 169 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamarboka II. Red. Jan Haug, Bjørn Bækkelund, Ragnar Pedersen. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1997. 193 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillevold, Eyvind: Hamars historie. Utg. Hamar Stiftstidendes Trykkeri. 1948. 646 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 43–48.
 • Løberg, Morten: Det var slik det var. Bilder fra Hamar og omegn på 1960- og 1970-tallet. Utg. Fotografisk forl. 2013. 143 s. ISBN 978-82-999164-0-0. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løberg, Morten: Slik var det også : bilder og hverdagshistorier fra Hamar og omegn på 1960- og 1970-tallet. Utg. Fotografisk forl.. 2015. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ovesen, Geir Ove: Hamars historie - fort og gæli. Utg. Oplandske forlag. 2005. 99 s. ISBN 82-7518-124-0. Merknad: Ill. Oddmund Mikkelsen. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Ragnar, Erik Mostue, Jan Haug (red.): En Innlandsby vokser fram : trekk fra Hamars historie gjennom 50 år 1849-1899. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1984. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bygdebøker

Hamar i middelalderen

 • Arnesen, Arne (red.): Hamar-Krøniken : med andre kilder til kunnskap om det gamle bispesæte ved Mjøsen. Utg. Cammermeyers boghandel. 1937. 111 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Arne og Svein Bjørtomt: Hamardomen. Utg. Aschehoug. 2009. 207 s. ISBN 978-82-03-23713-3.
 • Bleken-Nilssen, T.: «Autentiske "illustrasjoner" til Hamar-krøniken. Utgravningene på Hamarodden». I: Heimen, b. XI, s. 9–16.
 • Fuldstændig Beskrivelse over gamle Storhammer By, som i fordums Dage blomstrede paa Hedemarken, med mange Kirker, Klostere og andre Herligheder, som alt er gaaet til Grunde, tilligemed sandfærdig Beretning om den bekjendte store Sjø-Orm i Mjøsen, og de mange underlige Jærtegn, som viste sig for den sidste Biskop i Hammer. Utg. Udgivet, trykt og forlagt af Ludvig Risum. 1842. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godager, Terje F.: Korskirken på Hamar. Utg. T.F. Godager. 2003. 34 s.
 • Hammer, Christopher, Samuel Conrad Schwach: Gammel Beskrivelse om Hammer Bye paa Hedemarken. Utg. trykt hos Kongelig Majestæts privilegeret Bogtrykker og Boghandler over Aggershuus Stift, S.C. Schwach, og findes hos ham til Kjøbs. 1774. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nicolaysen, N.: Stor-Hammers ruiner : historisk beskrivelse. Utg. Kristiania : J. Chr. Gundersens bogtrykkeri. 1893. 22 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Ragnar: Hamar domkirke : om kirkerommet som historisk fortelling. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 2004. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Ragnar: Storhamarlåven : en visuell oppdagelsesreise i Sverre Fehns arkitektur. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 2004. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Årbøker/årsskrifter

 • Småtrykk fra Hamar historielag. Utg. Hamar historielag.
  • Fortid og nåtid i samspill : Statsarkivet i Hamar 1917-2007. Red. Per-Øivind Sandberg og Cæcilie Stang. 2009. 116 s. ISBN 978-82-993055-6-3. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Hornemansamlingen ved Hamar katedralskole : katalog, bokvandring, restaurering. Red. Hanne Lillebo. 2010. 255 s. ISBN 978-82-93109-00-6. Digital versjonNettbiblioteket.

Sektorhistorie

 • Olstad, Anton (red.): Mer lys : noen trekk fra frimureriets start, vekst og utbredelse i det indre østlandsområde. Utg. Frimurerlogene i Hamar. 1995. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skar, Stein Erik: Da rocken kom til Hamar : minner og historikk fra Hamar-området 1954-1967. Utg. Pan forl. 2007. 256 s. ISBN 978-82-92528-05-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Staff, Arne: Hamarjazz i 50 år : kinomusikere og danseorkestre, jazzklubber og storband i Hamar 1920-1970. Utg. Hamar historielag. 1994. 107 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Ragnar, Ole Morten Pünther: Idrett i Hamar gjennom 100 år : 1887-1987 : fra Vesle-Mjøsa til Ankerskogen. Utg. Hamar idrettslag. 1987. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Kirker

 • Dufseth, Oddvar og Bjørn O. Narverud: Øvre Vang kirke : 1907-2007. Utg. Vang menighetsråd. 2007. 144 s. Merknad: Omslagstittel: Øvre Vang kirke 100 år. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Narverud, Bjørn: Vang kirke. Fra Clemenskirke til Hedmarkskatedral. Utg. Vang menighetsråd. 2010. 154 s. ISBN 978-82-997563-1-0. Digital versjonNettbiblioteket.

Media

 • Rieber-Mohn, Chr. I.: Hamar Stiftstidende 1847 – 29. juli – 1947 : med stikka gjennom 100 år. Utg. Hamar stiftstidende. 1947. 222 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Midthaug, Leif i Heimen, b. VII, s. 324–325.
 • Solbakken, Evald O.: Hamar Arbeiderblad gjennom 25 år : trekk av Arbeiderpartiets pressehistorie i Hedmark fra 1909. 1950. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhelmsen, Kaare: Partiorgan og distriktsavis : Hamar arbeiderblad 1925-1975. Utg. Hamar Arbeiderblad. 1975. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhelmsen, Kaare: Partiorgan og distriktsavis : Hamar arbeiderblad 1925-1975 og 1975-1985. Utg. Hamar arbeiderblad. Hamar. 1985. 292 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Lag og foreninger

 • Arnseth, Paul: "For å heve standens nivå" : Hamar handel og kontor gjennom 75 år, 1907-1982. Utg. Hamar handel og kontor. 1982. 110 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjøntegård, Gert, Tor Holm: Storhamar blandede kor 1944-1994 : et sangereventyr gjennom 50 år. Utg. Koret. 1994. 61 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Helge: Og der gikk snella : Hamar fiskerforening 100 år : 1898-1998. Utg. Hamar fiskerforening. 1998. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamar jern og metall : beretning for perioden 1975-1990 : ved 90-årsjubileet 11. mai 1990. Utg. [Foreningen]. 1990. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hegsvold, Bjørn (red.): Hamar idrettslag, Skyttergruppen 1948-1973 : 25-års jubileumsberetning. Utg. idrettslaget. 1975. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Henriksen, Ingard: "Kast ditt brød på vannet". Hamar krets av den norske sjømannsmisjon 1890-1950. 1950. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kregnes, Gudrun: Kvinner i strid gjennom 95 år : Hamar arbeiderpartis kvinneforening 1902-1997. Utg. Foreningen. Hamar. 1998. 36 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martinsen, Tor Inge: Ballbesettelse : fortellinger om fotball, en klubb, en oppvekst. Utg. Oplandske bokforl.. 2003. 210 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røst, Oddvar, Per Monsen, Arve Sverre Moen (red.): Festskrift utgitt i anledning gymnasiesamfundet Frams 50 års jubileum : 1881-1931. Utg. Samfundet. Hamar. 1931. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjegstad, A.: Fra bilens ungdom til bilalderen : NAF, Avdeling Hamar og omegn, 1925-1975. Utg. NAF, Avdeling Hamar og omegn. Hamar. 1975. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stensrud, Arve (red.): Hurra, vi har fått hus! : 50 år med Hamar og omegn boligbyggelag. Utg. HOBBL. 1996. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubstad, Brede (red.): Hamar og Hedmark turistforening, 1930-1970 : jubileumsskrift. Utg. Foreningen. 1970. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stubstad, Brede (red.): Hamar og Hedmark turistforening, 1930-1980 : jubileumsskrift. Utg. Foreningen. 1980. 75 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhelmsen, Kaare: 100 års aktivt organisasjonsarbeid : Hamar typografiske forening, Hamar grafiske forening 1882-1982. Utg. Hamar grafiske forening. 1982. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østby, Erik: Jernbanen og musikken : Jernbanens musikkorps Hamar, 1896-1948-1998. Utg. Jernbanens musikkorps Hamar. 2001. 70 s. ISBN 82-995950-0-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrift

 • Fra Hamar og omegns næringsliv ved begyndelsen af det 20de aarhundrede. Utg. Forlaget Norge. Kristiania. 1908. 145 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Midthaug, Leif: Svaneapoteket i Hamar : Hamar apotek gjennom 100 år 1850 - 1950. Utg. Fridthjov Johannesen. 1950. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norderhaug, Kaare, Odd Magnar Syversen: Norges banks avdeling Hamar 1882-1982 : glimt fra avdelingens historie. Utg. Norges bank. 1982. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandberg, Per-Øivind: Hamar-regionen energiverk : (tidligere Hamar, Vang og Furnes kommunale kraftselskap (HVF)) : 1913-1988 : "fra forvaltning til forretning". Utg. [Hamar-regionen energiverk]. 1988. 310 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Almenninger

 • Rud, O. Bleken: Almenningene i Vang og Furnes : utgitt i anledning 150 års jubileet for almenningenes kjøp 1799-1949. Utg. (M. Gravdahl). 1948. 254 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Institusjoner

 • Anker, Ella: Sange til Sagatun : fra folkehøiskolens første tid. Utg. Elverum : Østlendingens tr.. 1939. 41 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engen, Thor Ola, Bjarne Øygarden (red.): Tankeblikk : artikler : Hamar lærerhøgskole 1867-1992. Utg. Oplandske bokforl.. 1992. 256 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flakk, Pål: Vangseter : 20 år i norsk rusomsorg : et gratis jubileumsskrift. Utg. Vangseter AS. Ingeberg. 2006. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harris, Christopher John, Knut Johannessen, Torkel Thime (red.): Statsarkivet i Hamar : dokumentene forteller. Utg. Riksarkivaren. 2006. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Ola: Midtbyen skole 100 år : 1881-1981 : allmueskole - folkeskole - grunnskole. Utg. [Midtbyen skole]. 1981. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Imerslund, Knut (red.): Sagatun folkehøgskole - en skole for livet : om Norges første folkehøgskole i artikler, taler og dikt. Utg. Oplandske bokforl.. 2000. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Liven, Svein, David Berg: Yrkesskolen på Hamar : Hedmark fylkesyrkesskole, Fylkesyrkesskolen i Hamar, Ankerskogen videregående skole. Utg. Hedmark fylkeskommune. 2012. 81 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Melhuus, Kaare, Beate Lie: Ajer videregående skole, tidligere Hamar handelsgymnasium, 1938-1988. Utg. Skolen. 1988. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestreng, Henrik, Jofred Stortrøen (red.): Jubileumsskrift for Smålenenes folkehøiskole, Toneheim folkehøgskole, Bondelagets folkehøgskole 1910-1960. Utg. Bøndenes forl.. 1961. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Personhistorie

 • Heiberg, Inger: Ingen kjenner solen : en bok om mine foreldre, Magna og Lorenz Smith, prestefolk i Kautokeino, Lom og Vang på Hedmarken. Utg. Lokalhistorisk forlag. 1992. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Peilepunkter : festskrift til Thor Ola Engens 50-årsdag 11. januar 1995. Utg. Oplandske bokforlag. 1995. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Scheel, Fredrik: Statsarkivar Fredrik Scheels dagbok : 23.7.1917-22.10.1921. Utg. [Statsarkivet i Hamar]. 1987. 66 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Erik Svenke: Kryssende spor : Hamar-bispene Kristian Schjelderup og Alex Johnson. Utg. Land og kirke/Gyldendal. 1983. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Todderud, Ulricke Charlotte: Ulricke Charlotte Todderuds dagbok 1772 - 1812 fra Åker i Vang. Red. Ole Gjestvang, Ragnhild Nyhus og Solveig Rønningsbakken. Utg. Stange historielag. 2002. 183 s. ISBN 82-91366-15-2. Digital versjonNettbiblioteket.

Annet

 • Andresen, Ørnulf Wikstrand: Lyktes Nasjonal Samlings kommuneprosjekt? : Nasjonal Samling, tysk okkupasjonsmakt og norske nazifiserte institusjoners nyordning av kommunal forvaltning i Hamar, Fredrikstad og Tromsø 1940-1945. Utg. UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 2020. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyresen, Ragnar: En stein i skoen. Slik har det vært. Utg. Fant forl. 2010. 127 s. ISBN 978-82-998426-0-0. Merknad undertittel på omslaget: Opplevelser og tanker fra en oppvekst i Hamar og et liv videre.
 • Flock, Willy (red.): Gatelangs, gårdimellom i Hamar på 60-tallet. Utg. Lanser forlag. 2004. 139 s. ISBN 82-7328-081-0 (innbundet), 82-7328-094-2 (heftet). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamar 150 år : DnB NOR. Utg. DnB NOR. 2010. 63 s.
 • "Her taler de stener-" : poetiske inntrykk fra Hamardomen. Red: Jan Haug, Erik Mostue, Ragnar Pedersen. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 2001. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hosar, Kåre: "til ære og pryd". Bispekåpe for Hamar biskop. Utg. Fagrådet for kirketekstiler og kirkeinventar i Hamar bispedømme. 2009. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Cecilie: Urter : krydder, medisin, duft og smak. Utg. Statens fagtjeneste for landbruket ; [Hamar] : Urtehagen på Domkirkeodden. 1993. 120 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Juvkam, Per: Kirke og biskop i kamp : Hamar bispedømme under okkupasjonen. Utg. Universitetet i Oslo. Oslo. 2002. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundh, Gregers Fougner: Forslag til Anlæggelse af en Landstad ved Mjøsens Bredder paa Hedemarken i østre Oplandenes Amt. Utg. Trykt hos Jacob Lehmann. 1824. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Arvid og Bjørn Moen: Lokal samordning - finnes den? : studier av forsøk på lokal areal- og transportplanlegging i tre regioner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 366 s. ISBN 8270712582. Merknad: Tromsø, Jæren og Hamar. Digital versjonNettbiblioteket
 • Uskyldens tid? : Hamar på 50-tallet. Red. Willy Flock, Jon Inge Poppe ofl. Utg. Ararat News-publishing. 2008. 290 s. ISBN 82-92631-03-8
 • Wettergreen, Bent: Ekstratog : fra Oslo Ø til Hamar tirsdag 9. april 1940. Utg. Lillestrøm historielag. 2003. 72 s. ISBN 82-996810-0-6.
 • Ødegaard, Ragnar: Hamar park 125 år : en gang byens grønne perle. Utg. Kontaktutvalget for Hamar park. 2004. 112 s. ISBN 82-303-0169-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aalstad gård i fortid, nåtid og framtid : et emnehefte om skole og lokalsamfunn tilegna Lunden skole, Vang i Hedmark. Utg. [Hamar lærerhøgskole]. 1982. 166 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver og masteroppgaver

 • Andresen, Ørnulf Wikstrand: Hvordan styrte Nasjonal samling den kommunale forvaltningen i Hamar fra 1940 til 1945. Mastergradsoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Austnes, Alexander Bjørklund: Studiet av bygården : et metodisk prøvestikk : Hamar 1849-1879. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 2003.
 • Bakstad, Anne Kathrine: Mogens Lauritsson : riksråd og biskop 1513-1537. Hovedoppgave i historie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2003.
 • Berg, Harald Chr.: Grunnleggelsen av Hamar og Lillehammer og byenes eldste historie. Hovedoppgave i historie, Oslo 1930.
 • Berntsen, Janne: Verneideologier : analyse av debatten om vernebygget på Hamar domkirkeruin. Hovedfagsoppgave i kultur, Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmenne fag, 2003.
 • Christensen, Stine Albæk: Aanen og Annar : en komparativ undersøkelse av personnavnsskikken i kystbyen Kristiansand og innlandsbyen Hamar 1850-1900. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2008. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Flagstad, Peder Hørsand: Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 2000.
 • Gjesvold, Per Erik: Fire steinkjellere i Hamar bispedømme. En undersøkelse av kjellernes bygningshistorie og funksjon. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Hovda, Aud Jorunn: Utvidelse av Hol gravlund i Hamar kommune : en gravlund i landskapet. Mastergradsoppgave i landskapsarkitektur, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2009.
 • Husemoen, Marte: Bakgrunnen for opprettelsen av Hamar bispedømme 1152/53. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo, 2007.
 • Høilund, Mar Kristin: Historie som argument : Hamarkaupangen får nytt liv. Hovedoppgave i idéhistorie, Universitetet i Oslo, 2007.
 • Nielsen, Øystein: Rekreasjon i Hamars strandsone. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2006.
 • Omnes, Kristian: Død og frelse på Hamar i middelalderen : kirkegården på Domkirkeodden som kilde til middelalderens kristne gravskikk. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder, Universitetet i Oslo, 2007.
 • Skatvedt, Ida Moen: En studie av unge gutter og internett : konstutusjon av fellesskap og relasjoner i et online Norge anno 2007. Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2008.
 • Skoglund, Torkel: Kartlegging av endringer i kulturlandskapet i Hamar kommune. Med råd om forvaltning med henblikk på biologisk mangfold. Hovedoppgave i naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Svånå, Trond Gunnar: Stedsnavn i Vang, Hedmark. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, 1953, 196 s.
 • Sæhlie, Ragnhild Håve: Seksjonering av fast eiendom. En studie basert på undersøkelser i Kristiansand, Lillehammer, Hamar, Ski og Ås kommuner. Hovedoppgave i planfag, Norges landbrukshøgskole 1999.
 • Thorleifsen, Magne: Husmannskår i Galåskretsen i Furnes og Vang H. ca. 1780-1903. En analyse av vekslende husmannskår slik de tegner seg i en samling husmannskontrakter. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo 1991.
 • Tveit, Bjarne Tarkjel: Ung på Hamar. Et studium av ungdommens forhold til skole/ arbeid, familie og fritid. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1976.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adelspatent ; testamente ; brev ; eigedomsdokument - skøyte, syn (350 HAMAR)
Åker i Vang. Utg. Vang historielag. I: Minner ifrå Vang. 1989. S. 19-66. Red. Gunnar E. Christiansen. Merknad: Adelspatent 1655 (NRR XI s. 403-04), testamente 1707, brev 1714, skøyte 1737 og 1751, synfaring (ekstrakt) 1752.
 • Amerikabrev (351 HAMAR)
[Amerikabrev]. Utg. Vang historielag. I: Minner frå Vang. 1989. S. 102-103. Merknad: Avsendar: Peder Simensen 1899.
 • Diplom (352 HAMAR)
To brev fra pave Gregor IX. I: Årbok. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1947-56. S. 14-18. Red. Nils Christensen. Merknad: Frå oktober 1234. Omsett til norsk. Også trykt i "Nes og Helgøya" 1982 s. 113-119.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (353 HAMAR)
Kontrakt om tomteavstaaelse til Hamar kjøpstad 1849. S. Hedemarken panteprotocol 6. 1844-50. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 184-187.
 • Eigedomsdokument - skøyte (354 HAMAR)
Slekt skal følge slekters gang. Et organistdynasti fra svunnen tid. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 148-156. Red. Randi Krohn. Merknad: Frå Jessen i Vang 1759.
 • Kyrkjeskøyte (355 HAMAR)
Kirkene i Vang fra den første kristne tid til bygging av Øvre Vang kirke. Utg. Vang historielag. I: Minner frå Vang. 1992. S. 48-79. Red. Kristen Sandvold. Merknad: Utstedt av kongen 1723.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (356 HAMAR)
Beskrivelse over Vangs Herreds særskilt skyldsatte Brug samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. [1867 - ]. 67 s.
 • Sjeleregister (357 HAMAR)
Sjæleregister over Wang præstegjeld 1732. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.7 (1971-76). S. 279-320, 330-356 + tillegg til b.7 (1977), s. 385-411. Red. Per-Øivind Sandberg.
 • Skifte (358 HAMAR)
Et skifte på Vestre Disen i Vang 1711. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.7 (1971-76). S. 97-106. Red. Christian Spangen.
 • Soldatbrev (359 HAMAR)
Brev fra moen 1894. I: Minner frå Vang. 1986. S. 89-90. Merknad: Avsendar: Erik Flagstad.

Aviser

 • Arbeideren (IV), 1923-1924, Fortsetter som: Arbeideren & Gudbrandsdalens Arbeiderblad
 • Arbeideren & Gudbrandsdalens Arbeiderblad, 1924-1929. Fortsetter som: Arbeideren (V)
 • Dagsnytt, 1947-1948. Fortsetter som: Sammenslått medHamar Stiftstidende (II) og Hedemarkens Amtstidende
 • Demokraten (I), ca 1852
 • Demokraten (Hamar:1909-22) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1909-1923. Fortsetter som: Arbeideren (IV)
 • Hamar Annonseblad, 1927-1928
 • Hamar Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1925-1943. 1945-
 • Hamar Dagblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Hamar Frie Presse, 1945
 • Hamar Stiftstidende (I) 1866-1916. Fortsetter som: Hamar Stiftstidende og Oplandenes Avis
 • Hamar Stiftstidende (II), 1929-1943. 1945-1959. Fortsetter som; Sammenslått med Hedemarkens Amtstidende under tittelen Stiftstidende
 • Hamar Stiftstidene & Oplandenes Avis, 1916-1929. Fortsetter som: Hamar Stiftstidende (II)
 • Hamars Adresse-Tidende, 1850
 • Hamars Budstikke, 1847-1859(?)
 • Hamars Budstikke og Stiftstidende, 1866. Fortsetter som: Hamar Stiftstidene (I)
 • Hedemarkingen, 1943-1945
 • Hedemarkens Amtstidende på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1846-1941. 1948-1959. Fortsetter som: Slått sammen med Hamar Stiftstidende (II) under tittelen Stiftstidende.
 • Hedmark, 1943. Fortsetter som: Hamar Arbeiderblad
 • Hedmark Folkeblad, 1949
 • Nyheds- og Avertissementsblad for Hamar og Opland, 1874-1876
 • Oplandenes Avis, 1872-1916. Fortsetter som: Slått sammen med Hamar Stiftstidende (I)
 • Oplandet & Glomdølen, 1923-1924
 • Oplands-Posten (I), 1852-1856
 • Oplandske Tidende (I), 1869
 • Stiftstidende, 1959-.
 • Rød Front, 1932-1934
 • Østerdalens Avis (I), 1866-1869. Fortsetter som: Oplandske Tidende