Bibliografi:Hamar kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Odal · Solør · Østerdalen
Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bakken, Arne og Svein Bjørtomt: Hamardomen. Utg. Aschehoug. 2009. 207 s. ISBN 978-82-03-23713-3.
 • Bleken-Nilssen, T.: «Autentiske "illustrasjoner" til Hamar-krøniken. Utgravningene på Hamarodden». I: Heimen, b. XI, s. 9–16.
 • Brugrand, Odd Helge og Lasse Tur: Hamar sett fra oven. 2012. 143 s. ISBN 978-82-93266-05-1.
 • Dufseth, Oddvar og Bjørn O. Narverud: Øvre Vang kirke : 1907-2007. Utg. Vang menighetsråd. 2007. 144 s. Merknad: Omslagstittel: Øvre Vang kirke 100 år. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyresen, Ragnar: En stein i skoen. Slik har det vært. Utg. Fant forl. 2010. 127 s. ISBN 978-82-998426-0-0. Merknad undertittel på omslaget: Opplevelser og tanker fra en oppvekst i Hamar og et liv videre.
 • Flock, Willy (red.): Gatelangs, gårdimellom i Hamar på 60-tallet. Utg. Lanser forlag. 2004. 139 s. ISBN 82-7328-081-0 (innbundet), 82-7328-094-2 (heftet). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra kaupang og bygd. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1989-. ISSN 0803-060x. Digital versjon på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
  • 2003: Hamar katedralskole - en skole i tiden. 1153-2003. Red. Conrad Krohn ofl. 211 s. ISBN 82-91326-15-0.
  • 2004: Hamar bispestol 850 år. Red. Conrad Krohn ofl. 189 s. ISBN 82-91326-18-5.
  • 2008: Pedersen, Ragnar: Hedmarkmuseet 100 år. 1906-2006. 249 s. ISBN 978-82-91326-24-5
 • Gaalaas-Berg, Nils og Elling Jensen: Tennis i Hamar gjennom 100 år : 1903-2003. Utg. Hamar idrettslag, Tennisgruppen. 2003? 196 s.
 • Gjerdåker, Brynjulv: Stifstad og bygdeby. Hamars historie 1935-1991. Utg. Hamar kommune. 1998. ISBN 82-994906-1-8. 368 s.
 • Godager, Terje F.: Korskirken på Hamar. Utg. T.F. Godager. 2003. 34 s.
 • Haukelid, Kirvil (red.): Husfliden Hamar 100 år : 1901-2001. Utg. Husfliden Hamar. 2001. 35 s.
 • Hamar 150 år : DnB NOR. Utg. DnB NOR. 2010. 63 s.
 • Hamar kommunes historie: en kort oversikt over kommunens utvikling og hovedtrekkene i det kommunale liv i tiden fra det nye Hamars grunnleggelse til 1937. Utg. Hamar formannskap. 1937. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hosar, Kåre: "til ære og pryd". Bispekåpe for Hamar biskop. Utg. Fagrådet for kirketekstiler og kirkeinventar i Hamar bispedømme. 2009. 35 s.
 • Lillevold, Eyvind: Hamars historie. 1949. 646 s.
  • Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. VIII, s. 43–48.
 • Løberg, Morten: Det var slik det var. Bilder fra Hamar og omegn på 1960- og 1970-tallet. Utg. Fotografisk forl. 2013. 143 s. ISBN 978-82-999164-0-0.
 • Narverud, Bjørn: Vang kirke. Fra Clemenskirke til Hedmarkskatedral. Utg. Vang menighetsråd. 2010. 154 s. ISBN 978-82-997563-1-0.
 • Ovesen, Geir Ove: Hamars historie - fort og gæli. Utg. Oplandske forlag. 2005. 99 s. ISBN 82-7518-124-0. Merknad: Ill. Oddmund Mikkelsen.
 • Pedersen, Ragnar: Hamar domkirke : om kirkerommet som historisk fortelling. Utg. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rieber-Mohn, Chr. I.: Hamar Stiftstidende 1847 – 29. juli – 1947 : med stikka gjennom 100 år. Utg. Hamar stiftstidende. 1947. 222 s.
  • Melding: Midthaug, Leif i Heimen, b. VII, s. 324–325.
 • Sandberg, Per-Øivind: Glimt fra Hamar håndverkerforenings historie, 1853-2003. Utg. Hamar håndverksforening. 2003. 168 s. ISBN 82-303-0082-8.
 • Skar, Stein Erik: Da rocken kom til Hamar : minner og historikk fra Hamar-området 1954-1967. Utg. Pan forl. 2007. 256 s. ISBN 978-82-92528-05-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Småtrykk fra Hamar historielag. Utg. Hamar historielag.
  • Fortid og nåtid i samspill : Statsarkivet i Hamar 1917-2007. Red. Per-Øivind Sandberg og Cæcilie Stang. 2009. 116 s. ISBN 978-82-993055-6-3.
  • Hornemansamlingen ved Hamar katedralskole : katalog, bokvandring, restaurering. Red. Hanne Lillebo. 2010. 255 s. ISBN 978-82-93109-00-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Strand, Arvid og Bjørn Moen: Lokal samordning - finnes den? : studier av forsøk på lokal areal- og transportplanlegging i tre regioner. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2000. 366 s. ISBN 8270712582. Merknad: Tromsø, Jæren og Hamar. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Arne Hjorth: Bilder fra et langt liv. Utg. A.H. Sørensen. 2007. 180 s.
 • Todderud, Ulricke Charlotte: Ulricke Charlotte Todderuds dagbok 1772 - 1812 fra Åker i Vang. Red. Ole Gjestvang, Ragnhild Nyhus og Solveig Rønningsbakken. Utg. Stange historielag. 2002. 183 s. ISBN 82-91366-15-2.
 • Uskyldens tid? : Hamar på 50-tallet. Red. Willy Flock, Jon Inge Poppe ofl. Utg. Ararat News-publishing. 2008. 290 s. ISBN 82-92631-03-8
 • Vang røde kors 100 år : en historisk oversikt 1920-2010. Utg. Vang Røde kors. 2010. 87 s. ISBN 978-82-303-1644-3.
 • Wettergreen, Bent: Ekstratog : fra Oslo Ø til Hamar tirsdag 9. april 1940. Utg. Lillestrøm historielag. 2003. 72 s. ISBN 82-996810-0-6.
 • Wilhelmsen, Kaare: Partiorgan og distriktsavis : Hamar arbeiderblad 1925-1975. Utg. Hamar Arbeiderblad. 1975. 244 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Ragnar: Hamar arbeiderparti 100 år : (1907-2007). Utg. Hamar Arbeiderparti. 2007. 131 s. ISBN 978-82-303-0881-3. {nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016011848107}}.
 • Ødegaard, Ragnar: Hamar park 125 år : en gang byens grønne perle. Utg. Kontaktutvalget for Hamar park. 2004. 112 s. ISBN 82-303-0169-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østby, Erik: Jernbanen og musikken : Jernbanens musikkorps Hamar, 1896-1948-1998. Utg. Jernbanens musikkorps Hamar. 2001. 70 s. ISBN 82-995950-0-2.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Andresen, Ørnulf Wikstrand: Hvordan styrte Nasjonal samling den kommunale forvaltningen i Hamar fra 1940 til 1945. Mastergradsoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Austnes, Alexander Bjørklund: Studiet av bygården : et metodisk prøvestikk : Hamar 1849-1879. Hovedoppgave i etnologi - Universitetet i Oslo, 2003.
 • Bakstad, Anne Kathrine: Mogens Lauritsson : riksråd og biskop 1513-1537. Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2003.
 • Berg, Harald Chr.: Grunnleggelsen av Hamar og Lillehammer og byenes eldste historie. Oslo 1930 Fag: Historie
 • Berntsen, Janne: Verneideologier : analyse av debatten om vernebygget på Hamar domkirkeruin. Hovedfagsoppgave i kultur - Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmenne fag, 2003
 • Christensen, Stine Albæk: Aanen og Annar : en komparativ undersøkelse av personnavnsskikken i kystbyen Kristiansand og innlandsbyen Hamar 1850-1900. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008. Fulltekst UiO-DUO
 • Flagstad, Peder Hørsand: Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. Norges landbrukshøgskole 2000. Fag: Planfag. Kommune: Hamar [Merknad: Stange: se også Hamar]
 • Gjesvold, Per Erik: Fire steinkjellere i Hamar bispedømme. En undersøkelse av kjellernes bygningshistorie og funksjon. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Arkeologi. Kommune:
 • Hovda, Aud Jorunn: Utvidelse av Hol gravlund i Hamar kommune : en gravlund i landskapet. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2009.
 • Husemoen, Marte: Bakgrunnen for opprettelsen av Hamar bispedømme 1152/53. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder - Universitetet i Oslo, 2007.
 • Høilund, Mar Kristin: Historie som argument : Hamarkaupangen får nytt liv. Hovedoppgave i idéhistorie - Universitetet i Oslo, 2007.
 • Nielsen, Øystein: Rekreasjon i Hamars strandsone. Mastergradsoppgave i Landskapsarkitektur - Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 2006.
 • Omnes, Kristian: Død og frelse på Hamar i middelalderen : kirkegården på Domkirkeodden som kilde til middelalderens kristne gravskikk. Masteroppgave i vikingtid og nordisk middelalder - Universitetet i Oslo, 2007.
 • Skatvedt, Ida Moen: En studie av unge gutter og internett : konstutusjon av fellesskap og relasjoner i et online Norge anno 2007. Masteroppgave i sosialantropologi - Universitetet i Oslo, 2008.
 • Skoglund, Torkel: Kartlegging av endringer i kulturlandskapet i Hamar kommune. Med råd om forvaltning med henblikk på biologisk mangfold. Norges landbrukshøgskole 1998. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Hamar
 • Svånå, Trond Gunnar 1953: Stedsnavn i Vang, Hedmark. Oslo. 196 s, XVII, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)
 • Sæhlie, Ragnhild Håve: Seksjonering av fast eiendom. En studie basert på undersøkelser i Kristiansand, Lillehammer, Hamar, Ski og Ås kommuner. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag. Kommune: Kristiansand [Merknad: Lillehammer: se også Kristiansand, Hamar: se også Kristiansand, Ski: se også Kristiansand, Ås: se også Kristiansand]
 • Thorleifsen, Magne: Husmannskår i Galåskretsen i Furnes og Vang H. ca. 1780-1903. En analyse av vekslende husmannskår slik de tegner seg i en samling husmannskontrakter. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Etnologi (magistergradsavhandling). Kommune: Ringsaker [Merknad: Hamar: Se også Ringsaker]
 • Tveit, Bjarne Tarkjel: Ung på Hamar. Et studium av ungdommens forhold til skole/ arbeid, familie og fritid. Oslo 1976 Fag: Pedagogikk

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Adelspatent ; testamente ; brev ; eigedomsdokument - skøyte, syn (350 HAMAR)
Åker i Vang. Utg. Vang historielag. I: Minner ifrå Vang. 1989. S. 19-66. Red. Gunnar E. Christiansen. Merknad: Adelspatent 1655 (NRR XI s. 403-04), testamente 1707, brev 1714, skøyte 1737 og 1751, synfaring (ekstrakt) 1752.
 • Amerikabrev (351 HAMAR)
[Amerikabrev]. Utg. Vang historielag. I: Minner frå Vang. 1989. S. 102-103. Merknad: Avsendar: Peder Simensen 1899.
 • Diplom (352 HAMAR)
To brev fra pave Gregor IX. I: Årbok. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden. 1947-56. S. 14-18. Red. Nils Christensen. Merknad: Frå oktober 1234. Omsett til norsk. Også trykt i "Nes og Helgøya" 1982 s. 113-119.
 • Eigedomsdokument - kontrakt (353 HAMAR)
Kontrakt om tomteavstaaelse til Hamar kjøpstad 1849. S. Hedemarken panteprotocol 6. 1844-50. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 184-187.
 • Eigedomsdokument - skøyte (354 HAMAR)
Slekt skal følge slekters gang. Et organistdynasti fra svunnen tid. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 148-156. Red. Randi Krohn. Merknad: Frå Jessen i Vang 1759.
 • Kyrkjeskøyte (355 HAMAR)
Kirkene i Vang fra den første kristne tid til bygging av Øvre Vang kirke. Utg. Vang historielag. I: Minner frå Vang. 1992. S. 48-79. Red. Kristen Sandvold. Merknad: Utstedt av kongen 1723.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (356 HAMAR)
Beskrivelse over Vangs Herreds særskilt skyldsatte Brug samt Forslag til ny Skatteskyld for Herredet. [1867 - ]. 67 s.
 • Sjeleregister (357 HAMAR)
Sjæleregister over Wang præstegjeld 1732. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.7 (1971-76). S. 279-320, 330-356 + tillegg til b.7 (1977), s. 385-411. Red. Per-Øivind Sandberg.
 • Skifte (358 HAMAR)
Et skifte på Vestre Disen i Vang 1711. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.7 (1971-76). S. 97-106. Red. Christian Spangen.
 • Soldatbrev (359 HAMAR)
Brev fra moen 1894. I: Minner frå Vang. 1986. S. 89-90. Merknad: Avsendar: Erik Flagstad.

Aviser

 • Arbeideren (IV), 1923-1924, Fortsetter som: Arbeideren & Gudbrandsdalens Arbeiderblad
 • Arbeideren & Gudbrandsdalens Arbeiderblad, 1924-1929. Fortsetter som: Arbeideren (V)
 • Dagsnytt, 1947-1948. Fortsetter som: Sammenslått medHamar Stiftstidende (II) og Hedemarkens Amtstidende
 • Demokraten (I), ca 1852
 • Demokraten (Hamar:1909-22) på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1909-1923. Fortsetter som: Arbeideren (IV)
 • Hamar Annonseblad, 1927-1928
 • Hamar Arbeiderblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1925-1943. 1945-
 • Hamar Dagblad på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek
 • Hamar Frie Presse, 1945
 • Hamar Stiftstidende (I) 1866-1916. Fortsetter som: Hamar Stiftstidende og Oplandenes Avis
 • Hamar Stiftstidende (II), 1929-1943. 1945-1959. Fortsetter som; Sammenslått med Hedemarkens Amtstidende under tittelen Stiftstidende
 • Hamar Stiftstidene & Oplandenes Avis, 1916-1929. Fortsetter som: Hamar Stiftstidende (II)
 • Hamars Adresse-Tidende, 1850
 • Hamars Budstikke, 1847-1859(?)
 • Hamars Budstikke og Stiftstidende, 1866. Fortsetter som: Hamar Stiftstidene (I)
 • Hedemarkingen, 1943-1945
 • Hedemarkens Amtstidende på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, 1846-1941. 1948-1959. Fortsetter som: Slått sammen med Hamar Stiftstidende (II) under tittelen Stiftstidende.
 • Hedmark, 1943. Fortsetter som: Hamar Arbeiderblad
 • Hedmark Folkeblad, 1949
 • Nyheds- og Avertissementsblad for Hamar og Opland, 1874-1876
 • Oplandenes Avis, 1872-1916. Fortsetter som: Slått sammen med Hamar Stiftstidende (I)
 • Oplandet & Glomdølen, 1923-1924
 • Oplands-Posten (I), 1852-1856
 • Oplandske Tidende (I), 1869
 • Stiftstidende, 1959-.
 • Rød Front, 1932-1934
 • Østerdalens Avis (I), 1866-1869. Fortsetter som: Oplandske Tidende