Bibliografi:Toten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Oppland fylke · Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Toten · Valdres
Dovre · Etnedal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Jevnaker · Lesja · Lillehammer Oslo byleksikon 1938.JPG
Lom · Lunner · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nordre Land · Ringebu · Sel · Skjåk
Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå
Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre
Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Alm, Jens M.: Toten-almenningens historie. Utg. Toten Almenning og Eina Almenning, 1992. 320 s. ISBN 82-992686-0-5.
 • Gihle, Pål: Frå gammalt. Festskrift i anledning Pål Gihles 70 års dag 21. februar 1978. [redaksjonskomité: John Aage Gjestrum ofl.] Utg. Toten historielag, c1978. s. 229-231.
 • Gihle, Pål: Hoff kirke. Utg. Toten historielag, c1978. S.49-94.
 • Jørgensen, J.: Skolelærerseminariet paa Toten 1804-1807. Etterlatte optegnelser. Utg. Oplands historielag, 1925. 77 s.
 • Larsen, Rolf Gilbert og Amundgård, Arne: Ymse frå Toten og noe frå andre bygder. Glimt frå kultur, natur, historie. Utg. Toten økomuseum. 1997. ISBN 82-90002-88-2
Bind 1. [ingen tittel]. 1997. 79 s.
 • Raabe, Jens: En storbygd. Kulturskildringer fra Toten. Utg. Cammermeyer, 1905. 187 s.
 • Totens bygdebok. Utg. en komité/Totens museum. 1937-.
Bind 1. Sigurd Røse. 1952. 646 s.
Melding: Ropeid, Andreas i Heimen, b. IX, s. 498–500.
Bind 2. O. Gjørwad. 1937. 636 s.
Bind 3. Red. av en komité. 1968. 710 s.
Bind 4. Svein-Erik Ødegaard: Totenvika. Folk og liv i hus, gard og grend. 1984. 533 s. ISBN 82-90557-00-0
Bind 5. Svein-Erik Ødegaard, Hilde M. Larsen Austarheim, Bjørn Bækkelund: Eina. Folk og liv i hus, gard og grend. 1998. ISBN 82-90557-04-3. 580 s.
 • Totn. Årbok for Toten økomuseum og historielag. 1949-[2005]. ISSN 0333-094X Fortsettes som Årbok (Mjøsmuseet).
 • Årbok. Utg. Mjøsmuseet, 2006-. ISSN 1890-2626
  • Nr. 51 (2013): Også vi når det blir krevet. Motstandsbevegelsen på Østre Toten og Kolbu 1940-1945. Terje Bråthen, Kjell Røisli og Svenn Sandvold. 278 s. 2013. ISBN 978-82-8200-007-9.

Bygdebøker under arbeid

 • Toten: I 2007 ble det diskutert om bygdebokarbeidet for Toten skulle fortsette. Østre og Vestre Toten kommuner var da positive til prosjektet. Det ble skissert en felles generell bygdehistorie fram til 1837 og deretter separate bygdehistorier for de to kommunene. Hele verket ble beregnet til fem bind (www.oa.no, 07.02.2007). Pr. august 2019 har det ikke kommet i gang noe bygdebokarbeid.

Hovedoppgaver 1907-

 • Gihleengen, Hanne: Lokalbibliografi for Toten 1984-1993. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1994.
 • Heimdal, Sonja: Register til "Totn: tidsskrift for Toten historielag" og "Totn Årbok". Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990
 • Herteig, Asbjørn: Bidrag til jernalderens busetningshistorie på Toten. Oslo 1952 Fag: Arkeologi
 • Hvam, Gunn: Litteratur om Toten. Oslo 1968 Fag: SBH
 • Prestesæter, Pål: Husmannskontrakter og lovregulering. Regulering av avtaleforholdet mellom husmann og gårdbruker 1687 til 1851 - særlig sett i lys av kontraktspraksis fra Toten. Universitetet i Oslo, 1998. 302 s.
 • Sundberg, Bjørn: Toten almenninger i eldre tid. Bruk, grenser, forspillet til salget i 1805. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Teigen, Håvard: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og Toten ca. 1870-1910. NHH 1976 Fag: Økonomisk historie
 • Wold, Henning: Milorg D 14.3 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik-Toten. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Østlien, Eva: Lokalbibliografi for Østre og Vestre Toten 1968-1983. Oslo 1985 Fag: SBH.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skyldsetjing (508 TOTEN)
Skyldsetningsforretning 1594. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 6 (1973). S. 485-486. Red. Pål Gihle. Merknad: For ein del av kongens gardar.
 • Finnemanntal (509 TOTEN)
Finnemanntallet 1686. Etter original i Riksarkivet. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 4 (1959). S. 280-286. Red. Johs. Sivesind.
 • Haugianardokument (510 TOTEN)
Kirkeliv på Toten omkring år 1800. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. B.2, nr 3 (1977). S. 224-242. Red. Reidar Reinsvollsveen. Merknad: Frå amtmann Sommerfeldt til Cancelliet 1804.
 • Jordebok - garnisonsskatt (511 TOTEN)
Jordeboken 1624-1626. Utg. Otto Adolf Fosmo. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 2 (1989). S. 129-132. Merknad: For Toten 1624.
 • Jordebok - odel (512 TOTEN)
Odelsjordeboken 1615, Toten. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 4 (1989). S. 302-305. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: Også liste over jordegodset til Peder Knudsen 1615.
 • Jordebok - odel (513 TOTEN)
Odelsjordebok for Toten 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 2 (1990). S. 123-127. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Jordebok - odel (514 TOTEN)
Peder Knudsens jordebok 1627 i odelsmanntall 1624/26 for Toten. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 2 (1990). S. 128-130. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Kyrkjeinspeksjon (515 TOTEN)
Totens hovedkirkes besiktigelse 1686. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 6 (1973). S. 437-440. Red. Pål Gihle.
 • Manntal 1664-66 (516 TOTEN)
Manntallet for Toten 1666. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [198]. Upag. (Spesialpublikasjon nr 1).
 • Militærrulle (517 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1662. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 31 s. (Spesialpublikasjon nr 11).
 • Militærrulle (518 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1665. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 31 s. (Spesialpublikasjon nr 12).
 • Militærrulle (519 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1693 og 1696. I: Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 34 s. (Spesialpublikasjon nr 13
 • Militærrulle (520 TOTEN)
Rulle over det unge mandskab udi Toten, Vardal og Biri 1697. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 66 s. (Spesialpublikasjon nr 10
 • Militærrulle (521 TOTEN)
Rulle over ungt Mandskab udi Tothen, Wardal og Birie 1700. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 63 s. (Spesialpublikasjon nr 14
 • Soldatbrev (522 TOTEN)
Fire originalbrev fra Panengenarkivet: Glimt fra krigs- og nødstida 1808-1814. I: Totn. Årbok. 1980. Tidsskrift for Toten historielag. S. 71-77. Red. Svein-Erik Ødegaard.
 • Supplikk (523 TOTEN)
Klageskrift over forholdene på Toten omkring 1650. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 5 (1970). S. 402-411. Merknad: Inneheld 29 klagepunkt, m.a. over skattleggjing.
 • Tingboksak - trolldom (524 TOTEN)
En hekseprosess fra Toten 1662. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 162-166.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. Fol. 1148
Icones Pastorum Totensium in Norvegia a 1401-1758. 113