Bibliografi:Toten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

 • Alm, Jens M. (red.): Toten-almenningenes historie. Utg. Toten Almenning og Eina Almenning. 1992. 320 s. ISBN 82-992686-0-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gihle, Pål: Fra gamle dager på Toten : utdrag fra tingbøker og andre kilder. Utg. Totens bokhandel. 1997. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gihleengen, Hanne: Lokalbibliografi for Toten 1984-1993. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1994.
 • Gjestrum, John Aage: Landskapet på vestsida av Mjøsa 1837-1987 : Toten - Vardal - Biri Snertingdal - Gjøvik. Utg. Gjensidige Forsikring Vestoppland. 1987. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Heimdal, Sonja: Register til "Totn: tidsskrift for Toten historielag" og "Totn Årbok". Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1990.
 • Hemstad, Sigbjørn: Da vart det fæst : Gjøvik-idretten 150 år : tilegnet Gjøvik/Lyns 62-lag. Idretten i Gjøvik og på Toten gjennom 150 år. Utg. SH-consult. 2013. 172 s. ISBN 9788299927406. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hemstad, Sigbjørn: Smil, sport og rock : store hendelser på Gjøvik og Toten på 50- og 60-tallet. Utg. [Sigbjørn Hemstad]. 2007. 192 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herteig, Asbjørn: Bidrag til jernalderens busetningshistorie på Toten. Hovedoppgave i arkeologi, Oslo 1952.
 • Hvam, Gunn: Litteratur om Toten. Hovedoppgave ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, Oslo 1968.
 • Jørgensen, J.: Skolelærerseminariet paa Toten 1804-1807. Etterlatte optegnelser. Utg. Oplands historielag, 1925. 77 s.
 • Kubberud, M.: Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen. Utg. Alfarheim boghandels forl.. 1897. 56 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Rolf Gilbert og Amundgård, Arne: Ymse frå Toten og noe frå andre bygder. Glimt frå kultur, natur, historie. Utg. Toten økomuseum. 1997. ISBN 82-90002-88-2
  • Bind 1. [ingen tittel]. 1997. 79 s.
 • Nerseth, Ole, Erik Langedal, Jens Bjørseth: Toten og banken : om utviklingen i totensamfunnet og lokalbanken. Utg. Totens sparebank. 2004. 285 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestesæter, Pål: Husmannskontrakter og lovregulering. Regulering av avtaleforholdet mellom husmann og gårdbruker 1687 til 1851 - særlig sett i lys av kontraktspraksis fra Toten. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, 1998. 302 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sundberg, Bjørn: Toten almenninger i eldre tid. Bruk, grenser, forspillet til salget i 1805. Hovedoppgave i historie, Oslo 1976.
 • Teigen, Håvard: Økonomisk utvikling i Nord-Gudbrandsdalen og Toten ca. 1870-1910. Hovedoppgave i økonomisk historie, NHH 1976.
 • Tørudbakken, Brede: Gjøvik, Toten og Land handel og kontor : jubileumsberetning. Utg. [HK]. Gjøvik. 1995. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wold, Henning: Milorg D 14.3 - 1940-1945. Den hemmelige militære motstanden i Valdres, Land og Gjøvik-Toten. Hovedoppgave i historie, Oslo 1982.
 • Ymse frå Toten og noe frå andre bygder : glimt frå kultur, natur, historie. Utg. [Totens bokhandel]. 1997. 79 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Totn. Årbok for Toten økomuseum og historielag. 1949-[2005]. ISSN 0333-094X Fortsettes som Årbok (Mjøsmuseet).
 • Årbok. Utg. Mjøsmuseet, 2006-. ISSN 1890-2626
  • Nr. 51 (2013): Også vi når det blir krevet. Motstandsbevegelsen på Østre Toten og Kolbu 1940-1945. Terje Bråthen, Kjell Røisli og Svenn Sandvold. 278 s. 2013. ISBN 978-82-8200-007-9.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - skyldsetjing (508 TOTEN)
Skyldsetningsforretning 1594. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 6 (1973). S. 485-486. Red. Pål Gihle. Merknad: For ein del av kongens gardar.
 • Finnemanntal (509 TOTEN)
Finnemanntallet 1686. Etter original i Riksarkivet. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 4 (1959). S. 280-286. Red. Johs. Sivesind.
 • Haugianardokument (510 TOTEN)
Kirkeliv på Toten omkring år 1800. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. B.2, nr 3 (1977). S. 224-242. Red. Reidar Reinsvollsveen. Merknad: Frå amtmann Sommerfeldt til Cancelliet 1804.
 • Jordebok - garnisonsskatt (511 TOTEN)
Jordeboken 1624-1626. Utg. Otto Adolf Fosmo. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 2 (1989). S. 129-132. Merknad: For Toten 1624.
 • Jordebok - odel (512 TOTEN)
Odelsjordeboken 1615, Toten. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 7, nr 4 (1989). S. 302-305. Red. Otto Adolf Fosmo. Merknad: Også liste over jordegodset til Peder Knudsen 1615.
 • Jordebok - odel (513 TOTEN)
Odelsjordebok for Toten 1624. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 2 (1990). S. 123-127. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Jordebok - odel (514 TOTEN)
Peder Knudsens jordebok 1627 i odelsmanntall 1624/26 for Toten. I: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Årg. 8, nr 2 (1990). S. 128-130. Red. Otto Adolf Fosmo.
 • Kyrkjeinspeksjon (515 TOTEN)
Totens hovedkirkes besiktigelse 1686. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 6 (1973). S. 437-440. Red. Pål Gihle.
 • Manntal 1664-66 (516 TOTEN)
Manntallet for Toten 1666. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [198]. Upag. (Spesialpublikasjon nr 1).
 • Militærrulle (517 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1662. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 31 s. (Spesialpublikasjon nr 11).
 • Militærrulle (518 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1665. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 31 s. (Spesialpublikasjon nr 12).
 • Militærrulle (519 TOTEN)
Mandskabsrulle udi Tothen, Wardal og Birie 1693 og 1696. I: Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 34 s. (Spesialpublikasjon nr 13
 • Militærrulle (520 TOTEN)
Rulle over det unge mandskab udi Toten, Vardal og Biri 1697. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 66 s. (Spesialpublikasjon nr 10
 • Militærrulle (521 TOTEN)
Rulle over ungt Mandskab udi Tothen, Wardal og Birie 1700. Utg. Vestoppland slektshistorielag. [1990 - ]. 63 s. (Spesialpublikasjon nr 14
 • Soldatbrev (522 TOTEN)
Fire originalbrev fra Panengenarkivet: Glimt fra krigs- og nødstida 1808-1814. I: Totn. Årbok. 1980. Tidsskrift for Toten historielag. S. 71-77. Red. Svein-Erik Ødegaard.
 • Supplikk (523 TOTEN)
Klageskrift over forholdene på Toten omkring 1650. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag. Nr 5 (1970). S. 402-411. Merknad: Inneheld 29 klagepunkt, m.a. over skattleggjing.
 • Tingboksak - trolldom (524 TOTEN)
En hekseprosess fra Toten 1662. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 3 (1921). S. 162-166.

Aviser

Norske saker i Det Kongelige Bibliotek, København

 • Kalls S. Fol. 205
Beskrivelse over Præstegield i Jarlsbergs Grevskab, Kongsbergs Provstie, Hadelands, Totens og Valders, Gudbrandsdalens, Ringeriges, Hallingdalens, Østerdalens, Øvre- og Nedre Rommeriges, Mell. og Nedre Borgesyssels Provstier. 72 Ms micro 418
 • Thotts S. Fol. 1148
Icones Pastorum Totensium in Norvegia a 1401-1758. 113