Bibliografi:Gausdal kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Svatsum kirke i 1830-åra, illustrasjon fra boka Norsk Prospect-Samling av Peter Frederik Wergmann.
Utsikt fra Prestekampen i 1880-åra.
Vinterlandskap ved Austlid Fjellstue i 1956.
Vinterlandskap ved Austlid Fjellstue i 1956.
Gausdal sanatoriumSkeikampen i 1897.
Foto: Rich. Andvord/Nasjonalbiblioteket.
Vinterlandskap i 1956.
Utsikt over Espedalen rundt 1950.
Vonheim folkehøgskole, fotografi fra boka Lillehammer av Thorbjørn Frølich (1919).
 • Andvord, K.F.: Høifjelds-Sanatoriet i Gausdal : et historisk Tilbageblik ved 25-Aars-Jubilæet ; Prospektus for 1901 ; samt Lægeberetning for Sæsonen 1901. 1901. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Apeland, Magnhild: Seterlandskap i Gausdal. Hovudoppgåve i arkitekturhistorie, NTNU 1997.
 • Berge, Gutorm: Follebu kirke : litt av dens historie gjennom 700 år, ca. 1280-1980. Utg. Follebu menighetsråd. 1981. 44 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bergmann, Hanna Hesthagen: Ei tid var - ei anna vart : muntlige overleveringer, barndomsminner og en del opplysninger om slekta. Utg. Bergmann forl.. 2005. 168 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjerke, Thor: Gausdal bilselskap og busstrafikken. Utg. Rutebilhistorisk forening, Arbeidgruppe Lillehammer. 2009. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørke, Ivar: AOF-foreningen for Lillehammer, Gausdal og Øyer 25 år, 1954-1979 : jubileumsskrift. Utg. AOF-foreningen for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 1979. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blekastad, Ivar B.: 125 år under Skeikampen : fra Gausdal sanatorium 1876 til destinasjon Skeikampen 2001. Utg. Gausdal høifjellshotell. 2001. 255 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Blekastad, Ivar B.: Gausdal : 100 år på fjellet : fra Gausdal sanatorium 1876 til Gausdal høifjellshotell 1976. Utg. sanatoriet. 1976. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekke, Øystein, Thor Geir Harestad: Sjakkens Holmenkollen : Gausdalsjakk 1970-1996. Utg. Norsk sjakkforl.. 1997. 216 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Jarle: Gjenklang fra bratte lier og slake kjøler i Vestre Gausdal. Utg. Vestre Gausdal utmarksråd og tilslutta lag og foreninger. 2008. 396 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bye, Jarle: Hundre årringer. Skogsamvirket i Gausdal 100 år. Utg. Østre Gausdal skogeierlag, Vestre Gausdal skogeierlag, 2001. 165 s. ISBN 82-7847-067-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bårdslien, Magne og Jarle Bye: Bennlibygda. Utg. Magne Bårdslien og Jarle Bye. 2018. 171 s.
 • Chesshyre, Henry T. Newton: Erindringer fra et fem års opphold i Norge. Utg. og oversatt av Margaret og Ola Eggen. 2007. 157 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forseth, Iver: Nikkelverket i Espedalen. Utg. Dølaringen boklag. 2004. 140 s.
 • Foss, Harald Ove: Eit lokalsamfunn i utkant-Noreg. Øvre Svatsum i Gausdal. Utvikling og framtidsutsikter. Korleis kan grenda ut frå eigne ressursar best tilpassa seg den noverande samfunnsutvikling? Hovudoppgåve ved NLH 1973.
 • Fougner, Nic. K.: Anetavle for ingeniør Nicolay Knudtzon Fougner og hans søskende : samt endel slektsoplysninger om Fougner-ætten fra Søndre Fougner i Gausdal, Stein på Ringerike m.v. Utg. Cammermeyer. 1946. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fougner, Sigurd: Nordre Fougner i Follebu, Østre Gausdal : nogen slektsoptegnelser. Utg. (Cammermeyers Bogh.). 1943. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fyksen, Oddvar: Gausdal idrettslag 100 år : stifta 5. juni 1898. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl. 1998. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gausdal dialekt- og mållag: Gausdalsmålet. Utg. Gausdal dialekt- og mållag. Ny utg. 2012. 126 s. (1 utg. 1984). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gausdal historielag: Slegter og gaarder i Gausdal. Videreføring av Kraabølsboka. Ved Guro J. Steine ofl. 2006-.
Bind 1. Østre Gausdal. 2006. 251 s. ISBN 82-92629-07-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gunnersen, G.F.: Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen. Utg. I kommission hos Cammermeyers boghandel. 1924. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovdhaugen, Einar: Historisk guide for Midt-Gudbrandsdal : Fronsbygdene, Ringebu og Gausdal. Utg. Reiselivslaget. 1981. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høiland, Geir Arild (red.): Gausdal fra krig til fred 1940-1945. Utg. Gausdal historielag, 1990. 125 s. ISBN 82-90439-42-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iverslien, Jon og Kittelsen, Erling: Jaredal. Eksempel på ei bygdebok, tilegna Vestre Gausdal. Utg. Askeladden informasjon, [1999]. 110 s. ISBN 82-7275-108-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Harald og Larsen, Jan Henning: På reise i din egen historie. ...eller Gausdal og Nordre Lands kulturhistorie gjennom 10 000 år. Utg. Skolekontorene i Gausdal og Nordre Land kommuner, 1991. 34 s.
 • Kraabøl, Hans og G.F. Gunnersen: Optegnelser om slegter og gaarder i Gausdal 1820-1824. Utg. Gudbrandsdal historielag. 1922. 251 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mathisen, Ola Matti: Fra Helvedesfos til olympisk lysfest : Lillehammer og Gausdal energiverk 100 år. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 1994. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mathisen, Ola Matti: Fra tub til KOLS : Granheim lungesykehus - 100 år for bekjempelse av folkesykdommer 1905-2005. Utg. Sykehuset Innlandet HF. 2005. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mølmen, Yngvar, Ola Matti Mathisen: På hjul med tiden : LITRA 75 år. Utg. Thorsrud : Lokalhistorisk forlag. 1993. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Narmo, Lars Erik: Jernvinna i Gausdal og Valdres. Et fragment av middelalderens økonomi. Hovudoppgåve i arkeologi, Universitetet i Bergen 1991.
 • Narmo, Lars Erik: Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av middelalderens økonomi. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1996. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygaard, Paul: Underretning om Knudt Rasmussen Nordgaarden eller den saakaldte Vise-Knudt : en kort Levnetsbeskrivelse. Utg. 1875. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Odden, Alf: Fritidsbruken av Gausdal Vestfjell - forskjeller i holdninger og adferd mellom ulike brukergrupper. Hovudoppgåve i geografi, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Rom, Randi Holen: Stadnamn frå "Jadradalen" i Gausdal. Hovudoppgåve i nordisk, Oslo 1980.
 • Røste, Sissel: Landsbygdas hager i fortid og framtid - med Gausdal som eksempelområde. Hovudoppgåve i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1992.
 • Skogheim, Sigurd: Gausdal bilselskap A.s 1917-1967 : bakgrunn og utvikling gjennom krisesår og krigsår til omforming og ekspansjon. Utg. Gausdal bilselskap. 1967. 258 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skolehistoria for Gausdal. Utg. Gausdal historielag. 2008.
 • Sollien, Signe Berit: Landskap og landbruk i utvikling og endring. Seterfjellet i Gausdal. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Stewart, Linda: Amerikabrev, Museumsforlaget 2017.
  • Melding: Fjell, Tove Ingebjørg i Heimen, 3/2018. Digital utgave på idunn.no.
 • Sæveraas, Ivar M.: Skogbruk-utmarksnæring, med vekten lagt på hyttebygging i Gausdal nordfjell. Hovudoppgåve ved NLH 1971.
 • Sørum, Rolf: Virkningen på samfunnsøkonomien i Gausdal kommune ved en avvirkningsøkning i skogbruket, samt en generell analyse av skogbrukets og sagbruksindustriens plass i kommunens økonomi. Hovudoppgåve i ved NLH 1971.
 • Uthberg, Torill: På tur i Gausdal Vestfjell : på tur langs merka og umerka råk, og fortellinger om mangt som har skjedd i fjellheimen. Utg. T. Uthberg. 2001. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wattum, Mari: Miljøvern og naturforvaltning i kommuneplanleggingen. En studie av Gausdal kommune i Oppland og Vega kommune i Nordland. Hovudoppgåve i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1989.
 • Øverland, Eilert J.: Du må våkne - det er krig : kampene i nordre Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Tretten og Gausdal. Utg. Thorsrud, Lokalhistorisk forl.. 2001. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bjørnstjerne Bjørnson og Aulestad

Utsikt over Aulestad i 1880-åra, Erling Bjørnson på vogna i forgrunnen.
 • Bjørnson, Bjørn: Bjørnstjerne Bjørnson : hjemmet og vennerne : Aulestad-minner. Utg. Aschehoug. 1932. 261 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Egeland, Marianne: «Aulestads besværlige arv: "Godviljens høvdingsete" og "nazireir"», i Historisk tidsskrift, 4/2018. Digital utgave på idunn.no.
 • Sommerfelt, Vilhelm: Minder fra Bjørnson-tiden 1874-1909 : Rom, Aulestad, Larvik. Utg. Cammermeyer. 1917. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 1870 Fra: Marit Mortensdtr. Ulsrudhagen (søster), Gausdal, Oppland Til: Erland Martinsen, USA Eier: , Publisert i: Gausdalsminner 4, 1991
Stikkord: Alderdom, Arbeidsliv, Religiøsitet, religiøse talemåter, Amerikanske forhold, amerikareise, Økonomiske kår, gjeld. Brevnummer: 89
 • År: 1898 Fra: Petter Sletten (bror), Gausdal, Oppland Til: Marie , USA Eier: Petter-Embret Sletten (jnr.44/1994), 2420 Trysil
Stikkord: dødsfall, Helse og sykdom, uekte barn, krig. Brevnummer: 249
 • År: 19030903 Fra: Bjørnstjerne Bjørnson, Gausdal, Oppland Til: Thorwald Klaveness, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Kultur, bok, Amerikanske forhold, litteratur, forfatter, skriveferdighet. Brevnummer: 1041
 • År: 19050407 Fra: Bjørnstjerne Bjørnson, Gausdal, Oppland Til: Hendriksen, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Kultur. Brevnummer: 1042
 • År: 19061218 Fra: Elisa? Bjørnson, Gausdal, Oppland Til: N. A. Grevstad, Sør-Amerika? Eier: NAHA,
Stikkord: hjemreise, Amerikanske forhold, norske forhold, Politikk. Brevnummer: 2869
 • År: 1910 Fra: Petter Sletten (søster), Gausdal, Oppland Til: "Kjære søster med familie", USA Eier: Petter-Embret Sletten, 2420 Trysil
Stikkord: amerikanere, tuberkulose, konfirmasjon, landbruksskole, sykurs, kokekurs, Familieforhold, Helse og sykdom, Kultur. Brevnummer: 250
 • År: 19360720 Fra: Martin Nordgaard, Gausdal, Oppland (på reise) Til: Midtlien, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: rutebil, norgesreise, budeie, giftermål, dødsfall, influensa, elektrisitet, dyne, renslighet, seter. Brevnummer: 982

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (552 GAUSDAL)
Ei folkeflytting før. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. 1946. S. 37-41. Red. Håkon Bø. Merknad: Avsendar: Iver Iverson Ruud 1868.
 • Amerikabrev (553 GAUSDAL)
Amerikabrev frå Vestre Gausdal. A. Olsen fortel om reisa over Atlanteren i 1879. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 35 (1967). S. 181-184. Red. O.T. Forseth.
 • Amerikabrev (554 GAUSDAL)
Tvo Amerikabrev. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdalens historielag. I: Årbok for Dølaringen. 1934. S. 111-120. Red. Arne Odd Johnsen. Merknad: Avsendarar: Christian Evenvold frå Gausdal (1850) og O. Wiborg frå Lom (1875).
 • Eigedomsdokument - bygsel (555 GAUSDAL)
Ein gamal bygselsetel. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 43 (1975). S. 180-181. Red. O.T. Forseth. Merknad: Bygsling av fiskevatn 1755.
 • Eigedomsdokument - markegang (556 GAUSDAL)
Gamle paper frå Follebu. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 49 (1981). S. 158-161. Red. O.T. Forseth. Merknad: Frå 1619.
 • Husmannskontrakt (557 GAUSDAL)
Husmandskontrakt. Utg. Gausdal historielag. I: Gausdals-minner. Nr 2 (1987). S. 72. Merknad: Støkkebakken under Bø 1872.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (558 GAUSDAL)
Beskrivelse over de matriculerede Eiendomme i Gausdals Herred, med hosføiet Forslag til ny Skylddeling. 1866. 78 s. Merknad: Utgitt i fotografisk avtrykk av Dølaringen boklag 1983.
 • Norgesbrev (559 GAUSDAL)
Et omvendt Amerikabrev. I: Gausdals-minner. Nr 4 (1991). S. 56-57. Red. Per Ole Nygaard. Merknad: Avsendar: Marit Mortensdatter 1870.
 • Husmannskontrakt (692 SEL)
"Huusmanden ere forpligtet til efter tilsigelse naarsomhelst huusbonden forlanger at fremmøde -". Kva to gamle husmannskontrakter - ei frå Sel og ei frå Gausdal - kan fortelje om det gamle bygdesamfunnet. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 38 (1970). S. 152-156. Red. Ole Arnfinn Torgersrud. Merknad: Tamburstuen under Loftsgård 1876, Enkenhus under Gausdal prestegard 1845.