Bibliografi:Løten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Løten kirke og prestegard i 1924.
Foto: Carl Normann.
Flyfoto over stasjonsbyen Løten i andre halvdel av 1930-åra.
Parti fra Løten i 1920.
Foto: Carl Normann.
Ådalsbruk i vinterdrakt i 1922.
Foto: Carl Normann.
Ådalsbruk i 1924.
Foto: Carl Normann.
 • Aalholm, O.A.: Slekten Thommesen : om bondeætten fra Sande i Løten, Horne i Romedal og Dælin i Stange og skipsrederfamilien Thommesen i Arendal. 1941. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andressen, Morten: Løiten sangforening gjennom 150 år, 1852-2002. Utg. Løiten sangforening. 2002. 95 s.
 • Bekkevoll, Andreas: Bygda og bruket. Utg. Løten historielag. 1981. 200 s. Merknad: Særutgave av Lautin.
 • Enger, Stein: Tomsrønningen i Løten, 1851-2010 : anetavler og etterslekt på Hole og Enge i Løten. Utg. S. Enger. 2010. 212 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grøtting, Olov og Oddbjørn Vassli: Omstilling og økonomistyring i kommunene : en sammenlignende studie av to ROBEK-kommuner og to ikke-ROBEK-kommuner i Hedmark. Master of public administration, Karlstad Universitet/Høgskolen i Hedmark, 2004. [Kommuner: Elverum, Eidskog, Kongsvinger og Løten.]
 • Hauge, Andreas: Kampen på Midtskogen 1940. Utg. A. Hauge. 1996. 96 s. Merknad: "Tekstene er gjengitt fra Forsvarets krigshistoriske avdelings fremstilling, og fra rapporter, nedtegnelser og gjenfortellinger fra deltagere"
 • Karseth, Tor: Streif av dag å dikte på- : sangbok fra Mattisrud, Klevfos og Ilseng. Utg. T. Karseth. 2000. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Klevfosboligen : temahefte. Utg. Klevfos industrimuseum. 1987. 19 s. Merknad: Innhold: På besøk hos en ung arbeiderfamilie i 1935 ; Boligtilbud ved Klevfos cellulose- & papirfabrik.
 • Krogsrud, Åse: Banen og bygda : løtenbyen vokser fram. Utg. Løten historielag. 2012. 66 s. ISBN 978-82-999077-1-2.
 • Krogsrud, Åse: Munchs første strek : barne- og ungdomsår på "Engelhaug". Utg. Orfeus. 2012. 149 s. ISBN 978-82-93140-15-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krogsrud, Åse: Aadals brug : 1842-1928. Utg. Norske sivilingeniørers forening. 2003. 62 s. ISBN 82-566-1010-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kveseth, Kåre: «Det geografiske grunnlag for gardshistorien til By i Løten». I: Norsk geografisk tidsskrift. XVII. 1961. S. 290–310.
 • Omang, Frode H. (red.): Omangposten : historisk og aktuelt tidsskrift for familien Omang fra Løten : tyve nye årganger, 1993-2012. Utg. [F.H. Omang]. 1993. 181 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Reistad, Helge: På et hundredels sekund : Løten og omegn 1957-1964 i ord og bilder. Utg. H. Reistad. 2006. 252 s. ISBN 82-997361-0-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjærbakken, Espen: "Da levde vi ta mat, nå leve vi ta peeng" : ei skogsbygd i endring, en verdi- og holdningsanalyse ca. 1930-2000. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 2001. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Syversen, Odd Magnar: Aktstykker til belysning av omstendighetene knyttet til kjøpet av Løiten almenning i 1836 og Løiten Sogneselskabs virksomhet. Utg. Løiten almenning. 1996. 94 s. Merknad: "Utgitt som tillegg til: Løiten almenning - 150 år som bygdealmenning, 1986". Digital versjonNettbiblioteket.
 • Syversen, Odd Magnar: Løiten almenning : 150 år som bygdealmenning. Utg. Løiten almenning. 1986. 379 s. ISBN 82-7104-156-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Syversen, Odd Magnar: Løten samvirkelag 1915-1990 : 75 år. Utg. Løten samvirkelag. 1990. 127 s. ISBN 82-992155-0-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Taje, Linda Margrethe: Veivalg : en analyse av praktisk kulturminnevern, basert på planleggingen av et nytt hovedveisystem i Løten kommune. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Oslo, 2006. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Trætteberg, Amund: Nordbygda idrettslag 1925-1975 : en jubileumsberetning. Utg. Nordbygda idrettslag. 1975. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utter, Harald: Arbeider og bonde i Løten i 1970-årene : identiteter i oppløsning og omtolkning. Hovedoppgave i historie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. Hovedoppgave i historie, Oslo 1981.
 • Vollestad, Jana L.: Personnavnstudier fra 1750 til 1929 : komparativ studie i navngivingsmønster hos jentebarn i Moss og Løten. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2008.
 • Zimmermann, Ludvig: Løiten brandkasse 1852-1952. 1952. 93 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18530626 Fra: Johan Simonsen Questad, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, USA Eier: Derwood Johnson, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, sykdom, Årsvekst og avling, hjemlengsel, Værforhold, Religiøsitet, Økonomiske kår. Brevnummer: 1238
 • År: 18540221 Fra: Taale Andreas Gjestvang, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, Bosque County, Texas, USA Eier: Derwood Johnsen, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Økonomiske kår, Amerikanske forhold, Nærmiljø, Emigrasjon, Religiøsitet, Politikk. Brevnummer: 1237

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - domsbrev (369 LØTEN)
En hedmarksætt med pentagramseglmerke. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54). S. 161-177. Red. Kåre Kveseth. Merknad: Vedrørande garden Segla 1596.
 • Føderådskontrakt (370 LØTEN)
Nyboåsen og slekta der. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 22-27. Merknad: Frå 1797.
 • Handverkarmatrikkel (372 LØTEN)
Håndverkere i Løten 1793. Lensmannens rapport. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 204-205. Red. B.A. Søsveen.
 • Supplikk (376 LØTEN)
Hugst i Løtens og Romedals almenninger i det 17. aarhundrede. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 169-172. Merknad: Frå Anders Simonsen til kongen 1691.