Bibliografi:Løten kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Hedmark fylke · Odal · Solør · Østerdalen
Alvdal · Eidskog · Elverum · Engerdal· Folldal· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Løten · Nord-Odal · Os · Rendalen · Ringsaker · Stange
Stor-Elvdal · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Våler · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Andersen, May-Sissel: Løiten musikforening 140 år : 1862-2002. Utg. Løiten musikforening. 2002. 96 s. ISBN 82-996389-0-9.
 • Andressen, Morten: Løiten sangforening gjennom 150 år, 1852-2002. Utg. Løiten sangforening. 2002. 95 s.
 • Bekkevoll, Andreas: Bygda og bruket. Utg. Løten historielag. 1981. 200 s. Merknad: Særutgave av Lautin.
 • Bækkevold, Knut: Løten elektrisitetsverk 1917-1987. 1988. 142 s. ISBN 82-991757-0-4.
 • Enger, Stein: Tomsrønningen i Løten, 1851-2010 : anetavler og etterslekt på Hole og Enge i Løten. Utg. S. Enger. 2010. 212 s.
 • Evensen, Ottar: Løten o-lag gjennom 25 år : en jubileumsberetning. Utg. Løten o-lag. 2002. 80 s.
 • Hauge, Andreas: Kampen på Midtskogen 1940. Utg. A. Hauge. 1996. 96 s. Merknad: "Tekstene er gjengitt fra Forsvarets krigshistoriske avdelings fremstilling, og fra rapporter, nedtegnelser og gjenfortellinger fra deltagere"
 • Høgholen, Even: Orkideer i Løten. Utg. Løten historielag. 2012. 35 s. ISBN 978-82-999077-0-5.
 • Karseth, Tor: Unga på Løkja. Utg. Oplandske bokfor. 1996. 72 s. ISBN 82-7518-059-7.
 • Klevfosboligen : temahefte. Utg. Klevfos industrimuseum. 1987. 19 s. Merknad: Innhold: På besøk hos en ung arbeiderfamilie i 1935 ; Boligtilbud ved Klevfos cellulose- & papirfabrik.
 • Krogsrud, Åse: Banen og bygda : løtenbyen vokser fram. Utg. Løten historielag. 2012. 66 s. ISBN 978-82-999077-1-2.
 • Krogsrud, Åse: Folkeuniversitetet i Løten og Stange 1998-2003 : 25 år : på rett kurs 1978-2003. Utg. Folkeuniversitetet. 2003. 15 s.
 • Krogsrud, Åse: Munchs første strek : barne- og ungdomsår på "Engelhaug". Utg. Orfeus. 2012. 149 s. ISBN 978-82-93140-15-3
 • Krogsrud, Åse: Løiten Brænderi 150 år : 1855-2005. Utg. Løten kommune. 2005. 139 s. ISBN 82-997188-0-5.
 • Krogsrud, Åse: Aadals brug : 1842-1928. Utg. Norske sivilingeniørers forening. 2003. 62 s. ISBN 82-566-1010-7.
 • Kveseth, Kåre: «Det geografiske grunnlag for gardshistorien til By i Løten». I: Norsk geografisk tidsskrift. XVII. 1961. S. 290–310.
 • Morthoff, J.B.: Løtenboka : garder og slekter. Utg. Løten historielag. 2006. 3 b. Faksimileutg. Originalutg. Løten historielag, 1949-1955.
  • B.1: 824 s. ISBN 978-82-997361-2-1. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding (av b. 1): Spangen, Christian i Heimen, b. XI, s. 29–32.
  • B.2: 759 s. ISBN 978-82-997361-3-8.
  • B.3: 1027 s. ISBN 978-82-997361-4-5.
  • Melding (av b. 2–3): Reinton, Lars i Heimen, b. XI, s. 334–336.
 • Reistad, Helge: På et hundredels sekund : Løten og omegn 1957-1964 i ord og bilder. Utg. H. Reistad. 2006. 252 s. ISBN 82-997361-0-2.
 • Syversen, Odd Magnar: Aktstykker til belysning av omstendighetene knyttet til kjøpet av Løiten almenning i 1836 og Løiten Sogneselskabs virksomhet. Utg. Løiten almenning. 1996. 94 s. Merknad: "Utgitt som tillegg til: Løiten almenning - 150 år som bygdealmenning, 1986". Digital versjonNettbiblioteket
 • Syversen, Odd Magnar: Fauskar : jubileumsnummer : 1884-1984. Utg. Løten bygdeungdomslag. 1984. 94 s. ISBN 82-7104-126-6.
 • Syversen, Odd Magnar: Løiten almenning : 150 år som bygdealmenning. Utg. Løiten almenning. 1986. 379 s. ISBN 82-7104-156-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Syversen, Odd Magnar: Løten samvirkelag 1915-1990 : 75 år. Utg. Løten samvirkelag. 1990. 127 s. ISBN 82-992155-0-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Zimmermann, Ludvig: Løiten brandkasse 1852-1952. 1952. 93 s.

Bygdebøker under arbeid

 • Det arbeides med en publikasjon i forbindelse med Grundsetbanens 150-årsjubileum i 2012.

Hovedoppgaver 1907-

 • Grøtting, Olov og Oddbjørn Vassli: Omstilling og økonomistyring i kommunene : en sammenlignende studie av to ROBEK-kommuner og to ikke-ROBEK-kommuner i Hedmark. Master of public administration, Karlstad Universitet/Høgskolen i Hedmark, 2004. [Kommuner: Elverum, Eidskog, Kongsvinger og Løten.]
 • Skjærbakken, Espen: "Da levde vi ta mat, nå leve vi ta peeng" : ei skogsbygd i endring, en verdi- og holdningsanalyse ca. 1930-2000. Hovedoppgave i etnolgi - Universitetet i Oslo, 2001.

Digital utgave.

 • Taje, Linda Margrethe: Veivalg : en analyse av praktisk kulturminnevern, basert på planleggingen av et nytt hovedveisystem i Løten kommune. Hovedoppgave i etnologi - Universitetet i Oslo, 2006. Digital utgave.
 • Utter, Harald: Arbeider og bonde i Løten i 1970-årene : identiteter i oppløsning og omtolkning. Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2004.
 • Vestheim, Øivind: Russlandsfarten - Ei arbeidsvandring fra norske skogsbygder til Sovjetunionen i 1930-åra. (Solør, S. Østerdal, Alvdal, Løten, Vinger, Eidskog, N. Odal, Biri, Modum, Tyristrand, Egge.) Oslo 1981 Fag: Historie
 • Vollestad, Jana L.: Personnavnstudier fra 1750 til 1929 : komparativ studie i navngivingsmønster hos jentebarn i Moss og Løten. Masteroppgave i nordisk språk - Universitetet i Oslo, 2008.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18530626 Fra: Johan Simonsen Questad, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, USA Eier: Derwood Johnson, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Amerikanske forhold, Helse og sykdom, sykdom, Årsvekst og avling, hjemlengsel, Værforhold, Religiøsitet, Økonomiske kår. Brevnummer: 1238
 • År: 18540221 Fra: Taale Andreas Gjestvang, Løten, Hedmark Til: Carl Andreas Engebretsen Questad, Bosque County, Texas, USA Eier: Derwood Johnsen, 1425 Hilltop Drive,Waco,TX, (Vesterheim)
Stikkord: Økonomiske kår, Amerikanske forhold, Nærmiljø, Emigrasjon, Religiøsitet, Politikk. Brevnummer: 1237

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Eigedomsdokument - domsbrev (369 LØTEN)
En hedmarksætt med pentagramseglmerke. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.3 (1949-54). S. 161-177. Red. Kåre Kveseth. Merknad: Vedrørande garden Segla 1596.
 • Føderådskontrakt (370 LØTEN)
Nyboåsen og slekta der. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.4 (1955-59). S. 22-27. Merknad: Frå 1797.
 • Handverkarmatrikkel (372 LØTEN)
Håndverkere i Løten 1793. Lensmannens rapport. I: Hedmark slektshistorielags tidsskrift. B.5 (1960-65). S. 204-205. Red. B.A. Søsveen.
 • Supplikk (376 LØTEN)
Hugst i Løtens og Romedals almenninger i det 17. aarhundrede. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidskrift for historie og folkeminner. Årg. 9 (1927). S. 169-172. Merknad: Frå Anders Simonsen til kongen 1691.