Løten historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Logoen, som er utformet av boktrykker Kjell Hoff Jørgensen, Elverum, på 1950-tallet. Dette skjedde i samband med at bygdebokforfatter Morthoff ble utnevnt som æresmedlem. Utgangspunktet er ei nål som ble funnet på Byfeltet, et stort gravfelt ved Svartelva sør i Løtenbygda.

Løten historielag er et historielag i Løten kommuneHedmarken. Laget er tilsluttet Hedmark historielag og Landslaget for lokalhistorie og ble stiftet 26. november 1934. Historielaget fikk nye vedtekter i 1981, der det heter at «laget er en uavhengig og politisk nøytral kulturorganisasjon som har som formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets felles arv. Vi ønsker å bidra til at kulturminner blir tatt vare på og blir formidlet til bygdas befolkning». Løten historielag utgir årboka Lautin, som kom ut første gang i 1975.

Aktivitet

En hovedoppgave de første åra var å gi ut Løtenboka. Etter at det siste bindet hadde kommet ut i 1955, var det ikke aktivitet i laget før 1971, da de forsøkte å få fart på arbeidet med et bind fire av Løtenboka. De ga til slutt opp forsøket, men historielagets arbeid kom i gang igjen, og det har vært jevn aktivitet siden. Å utgi årbok har vært en av de viktigste arbeidsoppgavene.

Laget har også satt fokus på Byfeltet, som ble reddet fra nedbygging til boligfelt etter andre verdenskrig. Seinere har en fått til samarbeid om skjøtsel og formidlingsskilt. Historielaget har også jobbet for bevaring av Bøndernes Hus.

Det er opprettet en historisk kultursti i tekst og bilder i Kirkebygda og Brenneriroa. Denne ble laget for å formidle det verdifulle kulturlandskapet i området i forbindelse med utbygginga av Riksveg 25/Riksveg 3, som var tenkt lagt gjennom Brenneriroa.

Historielaget har stått bak flere utstillinger, blant annet «Laga i Løten» (2009). Dette var ei utstilling av klær laga av sydamer og skreddere. I 2012 var det ei plakatutstilling om stasjonsbyens historie til 150-årsjubileet for Grundsetbanen.

I 2013 tok Løten kommune initiativ til jubileumsåret 2013 for Edvard Munch, som ble født på garden Østre Engelaug i 1863. Historielaget arrangerte flere foredragskvelder om Munch.

Ellers har det vært temakvelder om epitafier, prestegardskultur, grunnlovsjubileum osv. Laget har arrangert vandringer i kulturlandskap og på gamle ferdselsveier i blant annet Skogbygda og Ådalsbruk.

Publikasjoner

 • Bekkevoll, Andreas: Bygda og bruket. Utg. Løten historielag. 1981. 200 s. Merknad: Særutgave av Lautin.
 • Krogsrud, Åse: Banen og bygda : løtenbyen vokser fram. Utg. Løten historielag. 2012. 66 s. ISBN 978-82-999077-1-2.

Ledere

 • 1934: Gustav Risting, lærer og kirkesanger
 • 1939-1959: Jørgen Barthold Morthoff
 • 1971: Per Johan Krogsti
 • 1980-1990: Brynjulf Tangen
 • 1990-1993: Anne-Mette Nielsen
 • 1994: Knut Bækkevold
 • 1995-1997: Erik Kjøs
 • 1998: Kolbjørn Østbakk
 • 1999-2000: Kirsti Hougen
 • 2003-2008: Vigdis Vingelsgaard
 • 2008-2010: ingen styreleder
 • 2010-2015: Vigdis Vingelsgaard
 • 2015-2017: Inger Marie Dons Jensen
 • 2017-: Vigdis Vingelsgaard

Æresmedlemmer

 • Jørgen Barthold Morthoff, forfatter av bygdebøkene Løtenboka I-III.
 • Brynjulf Tangen, for ti år som leder og svært aktivt medlem i redaksjonen av Lautin.
 • Per Johan Krogstie, mangeårig leder, startet opp igjen historielagsarbeidet i 1971.
 • Erik Kjøs, leder i laget, engasjement til beste for lokalsamfunnet, forfatter av mange artikler i Lautin.
 • Åse Krogsrud, forfatter av flere lokalhistoriske bøker og mangeårig medlem av Lautin-redaksjonen og styret.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra laget, 2019 (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse).

Eksterne lenker