Bibliografi:Tynset kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Tynset kirke og omegn i 1964.
Foto: K. Haugen/Widerøes Flyveselskap.
Garden Støen i 1958.
Foto: S. Langset/Widerøes Flyveselskap.
Sandbakken i Tynset.
Tynset sentrum i 1930-åra.
Gardstun i Tylldalen i 1958.
Foto: S. Langset/Widerøes Flyveselskap.
 • Aamot, Helge: "Kjæm'n frå Tynset, trivs'n øver alt" : en studie av norske immigrantkolonier i Amerika med vekt på immigrantene fra Østerdalen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2005.
 • Bakås, Marie Kristin: Urbanisering, modernitet og dialekt. En interaksjonell sosiolingvistisk studie av talemålsutviklinga i Tynset sentrum. Hovedoppgave i nordisk, NTNU 1998.
 • Bjerkem, Berit: «To spesielle sølvspenner på Vandring: 1 Tylldalen - Overhalla - Nordiska museet i Stockholm - Norsk Folkemuseum, Bygdøy. 2 Tylldalen - Overhalla - Kvam» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag, 2001
 • Bjøntegård, Joar, Arnulf Strand, Bengt Sæter: Jubileumsberetning : Tynset idrettsforening 1900-2000. Utg. TIF. 2000. 172 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brundtland, Kristian-Oskar og Britt Engan Dale: «Der man skulle tru at nokon kunne bu»: Om utvikling av sted i en ny tid, med Kvikne som case. Masteroppgave i geografi, NTNU. 2012.
 • Dizdar, Haris: Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner. Høgskolen i Hedmark, 2001. Digital utgave.
 • Eggen, Hans E.: Beskrivelse av gårdens tilblivelse samt ættetavle for den slekt som har ryddet og bebygget gården Smedeggen senere Lilleeggen i Tynset herred, Norge. Utg. Rotaprint. 1960. 39 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gamle tynsetbilder. Red. Karl Morten Skaar Nilsen, Gert Aas og Iver Thorstad. Utg. Tynset Rotary klubb. 1980-
  • B. 1: Brydalen - Fåset - Kvikne - Tylldalen - Tynset. 1980. 95 s.
  • B. 2: Brydalen - Fåset - Kvikne - Nytrøa - Telneset - Tylldalen - Tynset Aaen. 1981. 95 s.
 • Gjelten, Trygve: Tynset brannkasse, 1873-1973 : jubileumsskrift. Utg. Tynset brannkasse. 1973. 37 s. ISBN 8299028108
 • Granlund, Dagfinn: Migrasjon til Bardu fra Tynset prestegjeld 1791-1845. Hovedoppgave i historie, Tromsø 1975.
 • Grøndalen, Kristin Kleppo: Tynset folkebibliotek 1888-1994. Hovedoppgave ved HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og inf.fag 1995.
 • Gustafson, Lil, Ole Erik Jevne, Aage Paus: Kulturhistoriske undersøkelser i Innerdalen, Kvikne, Hedmark. Utg. 1987. 151 s. ISBN 8271264184. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagbø, Grethe Marie: Kulturlandskap - jordskifte. Jordskifte i Tynsetbygda. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1990.
 • Hagen, Trond Ivan: Fra kriseopprør til krigsoppgjør. Nasjonal Samling i Tynset 1933-45. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Haug, Terje og Kleven, Morten Henry: Maskinsamarbeid i jordbruket. En intervjuundersøkelse blant 210 bønder i kommunene Eid, Tynset, Hjartdal og Vinje. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1984.
 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Hokstad, Jon Ole: "Del godene". Fra Svellands kro til ordførerstolen. Tynset SV 1974-2007. Utg. Jon Ole Hokstad, Tynset 2011. 138 s. ISBN 978-82-998617-1-7. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Horten, Bjørn: Landbrukets betydning for sysselsetting og bosetting. En analyse av forhold som påvirker tilpasningen mellom heltid og deltid på gårdbruk i Tynset kommune. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Jubileumsberetning : Tynset idrettsforening 1900-2000. Red. Joar Bjøntegård, Arnulf Strand og Bengt Sæter. Utg. Tynset idrettsforening. 2000. 172 s.
 • Kotte, Odin: Tynset lærarlag 100 år : 1886-1986 : eit attersyn over verksemda i laget. Utg. Tynset lærarlag. 1987. 76 s. ISBN 8299150809.
 • Kvikne, ei bygdebok. Utg. i kommisjon hos A.S. Bokcentralen, (1951-1952)
Band 1. Bygdesoga. Red. Olav Tryggve Hagen. 446 s. Digital versjonNettbiblioteket.
Band 2. Gardsbruk - koparverk. Red. Olav Tryggve Hagen. 471 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Køhn, Espen: Formannsskapet på Tynset som strategisk styringsorgan. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1991.
 • Leistad, Øyvind T.M.: Hvordan ønsker ungdom fra Nord-Østerdalen å tilpasse seg i framtiden? En studie av yrkes- og bostedsønsker blant ungdommer fra Tynset, Tolga og Os. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Lien, Eirin: Bønder i byen - en undersøkelse av dialektforandringer hos seks tynsetinger bosatt i Oslo. Masteroppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo, 2014. Digital versjon hos DUO vitenarkiv.
 • Lilleeng, Dag: Sæterbruk på Tynset 1850-1940. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1980.
 • Moan, Jan K.: Stasjonsryss og "lignende kornsorter": glimt fra en oppvekst på 50- og 60-tallet. Utg. J.K. Moan. 2011. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Knut: Fra fjellbygd til tettsted - en studie i etablering og vedlikehold av sosiale nettverk på Tynset. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1974.
 • Nilsen, Karl Morten Skaar ofl. (red.): Gamle tynsetbilder. Utg. Tynset rotary klubb, 1980-1981.
Bind 1: Brydalen - Fåset - Kvikne - Tylldalen - Tynset. 1980. 95 s.
Bind 2: Brydalen - Fåset - Kvikne - Nytrøa - Telneset - Tylldalen- Tynset Aaen. 1981. 95 s.
 • Nypan, Liv: Ivar Sæter, Særoppgave Tynset gymnas 1973.
 • Reiersen, Geir og Syse, John Ø.: Ungdomsflytting, arbeid og utdanning. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1978.
 • Rusten, Ragnhild Tønseth: En reise i Brydalsbilder gjennom 100 år. Utg. Bildebokkomiteen v/Ragnhild Tønseth Rusten. 1998. 223 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røst, Olaf: Bygdehistorier fra Tønset : et skriftstykke frå 1880-åra. Utg. Tynset bygdeboknemnd. 1981. 228 s. ISBN 8271040723. Merknad: Gjenfortalt 100 år etter av Bjarne Grandum. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Aspaas, Kristen i Heimen, b. XIX, s. 215–216.
 • Røst, Olaf: Noget om norske Folkenavne med særligt Hensyn til Navneskikken i Tønsæt og omliggende Bygder. Utg. Magnussen. 1882. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røyneland, Unn: Dialektnivellering, ungdom og identitet : ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset : Vedlegg. Utg. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2005. 158 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sagbakken, Stein: Fjellbygd og gruveforetak møtes. Røstvangen gruver 1904-1921. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1995.
 • Sagbakken, Stein: Guide for vandring i sporene etter Røstvangen gruver 1904-1921. Utg. Tynset kommune, Kulturkontoret. Tynset. 1998. 39 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Selmer, Ernst W.: Likevekt og tiljevning i Tynsetmålet : en evolutivfonetisk studie. Utg. I kommisjon hos Dybwad, 1950. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steimoeggen, Magny (red.): Mangt renn meg i hugen : Fredrik Müllers dagbok 1888-1895 og Bjarne Müllers dagbok 1924-1935. Utg. 2003. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsgard, Bernhard: Næringsutvikling i utmark. Holdninger hos grunneiere rundt Savalen i Tynset kommune. Hovedoppgave i økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1998.
 • Thu, Gunnar: Makt og avmakt i ei vasskraftkonsesjonssak. Døme frå reguleringa av Øvre Orkla i Tynset og Rennebu kommuner. Hovedoppgave i skogøkonomi, NLH 1981.
 • Tylldalen-Brydalen bygdebok. Utg. Tylldalen-Brydalen Bygdeboknemnd, 1957-
  • Eggen, Eystein: Tylldalen-Brydalen bygdebok. Utg. Bygdeboknemnda, 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Lillevold, Eyvind i Heimen, XII, s. 377–378.
 • Tylldalen-Brydalen bygdebok. Utg. Tylldalen-Brydalen bygdeboknemnd. 1997-. Merknad: Ny serie.
  • Bind 1. Grandum, Bjarne: Gard og ætt, 1997. 576 s. ISBN 8299420105. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bind 2. Kulturhistorie. Red. Jon Ole Hokstad, flere forfattere. 2017. 352 s. ISBN 978-82-994201-1-2. Merknad: Har bibliografi.
 • Tynset bygdebok. Utg. [Tynset bygdeboknemnd], 1972-.
  • Bind 1. Ivar A. Streitlien: Gard og ætt. 1972. 642 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2. Ivar A. Streitlien: Gard og ætt. 1973. 625 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding (av b. 1–2): Tveite, Johan i Heimen, b. XVI, s. 537–540.
  • Bind 3. Ivar A. Streitlien: Topografi, geologi, historie. 1978. 590 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Aspaas, Kristen i Heimen, b. XVIII, s. 387–388.
  • Bind 4. Bjarne Grandum: Utvandring, utmark, kjerke, kommune. 1988. 583 s. ISBN 8299175100. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Eggset, Alf i Heimen, b. XXVII, s. 313–132.
  • Bind 5. Bjarne Grandum: Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker, musikkliv, foreninger. 1998. 692 s. ISBN 82-991751-1-9. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tynset pensjonistforening : glimt fra virksomheten gjennom 15 år : 1975-1990. Utg. Tynset pensjonistforening. 1990. 12 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vigerstøl, Nils Petter, Johan Christian Frøstrup (red.): Forollhogna : historie, natur, kultur. Utg. Friluftsforlaget. 2005. 336 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øistensen, Gård: Tettstedsvekst og grendeavfolkning - en studie fra Tynset kommune. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1979.
 • Østigaard, Arne Dag: "Jeg kjører frem gjennom strålefryd!" : Tynset og Bjørnson 8. august 1869. Utg. Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet. S. 11-13. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1983.
 • Østigaard, Arne Dag: Kongens kopperverk : "Queckne Kaaberwerck" på 1600-tallet. Utg. A.D. Østigaard. 2008. 400 s. ISBN 9788299356954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Østigaard, Arne Dag: Tunnusetr kyrkje 800 år. Utg. Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet. 2011. S. 17-24 i Årbok for Nord-Østerdalen 2011.
 • Østigaard, Arne Dag: Tynset bygdemuseum 1923-1973. Utg. A. Østigaard. 1973. 40 s. ISBN 8299028000.
 • Østigaard, Arne Dag: Veien mot nordlyset. Jon Simensen Kalbækken 1750-1832. Rydningsmann i Bardu 1791. Utg. Sollia forlag, 1991. 92 s. ISBN 82-90346-21-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Årbok for Nord-Østerdalen. Utg. Musea i Nord-Østerdalen. 1979-. ISSN 0333-3140

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18850503 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Ane , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikareise, amerikabrev, foreldre-barn forhold, Religiøsitet, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, Nærmiljø, dødsfall, Alderdom, maisfrø, blomsterfrø. Brevnummer: 1056
 • År: 18870210 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Anna , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: norgesbrev, pengegave, folkevennen, Økonomiske kår, gjeld, Helse og sykdom, gardsarbeid, plassavgift, Religiøsitet, Familieforhold, dødsfall, vev, vadmel, slakting, gikt, Kultur. Brevnummer: 1050
 • År: 18871221 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, Hverdagsliv, Alderdom, norgesbrev, epler, ost, dødsfall, snekkerarbeid, Nærmiljø, juleselskap, Helg og høytid. Brevnummer: 1051
 • År: 1888 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Religiøsitet, veksel, gave, fotografi, folkevennen, Kultur, Alderdom, grunnleie, bakerlære, amerikareise, Økonomiske kår, Helse og sykdom, Nærmiljø, skarlagensfeber, dødsfall, Amerikanske forhold, sinnslidelse. Brevnummer: 1053
 • År: 188801 Fra: Ellen Kjøterøe (søster), Tynset, Hedmark Til: Ane , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: meieriarbeid, Religiøsitet, Helse og sykdom, giftermål, forlovelse, lønn, brevskriving, fotografi. Brevnummer: 1052
 • År: 18890420 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Barn, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, norgesbrev, Religiøsitet, dødsfall, Nærmiljø, Årsvekst og avling, begravelse, leversykdom, amerikareise, stebarn, Amerikanske forhold, Emigrasjon, Alderdom, Værforhold, fôrmangel, Økonomiske kår, norsk-amerikansk avis, Kultur, avis. Brevnummer: 1054
 • År: 18891103 Fra: Ellef og Marit Kjøterøe (foreldre), Tynset, Hedmark Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Religiøsitet, vinterfôr, Værforhold, Helse og sykdom, fødsel, Nærmiljø, graviditet, amerikareise, tjeneste, læregutt, smie. Brevnummer: 1055
 • År: 18900305 Fra: Ellef og Marit Kjøterøe (foreldre), Tynset, Hedmark Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: fødselsdag, Religiøsitet, Amerikanske forhold, misvekst, Værforhold, Alderdom, medisin. Brevnummer: 1057
 • År: 18901026 Fra: Ellef Kjøterøe (far), Tynset, Hedmark Til: Anne , USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Religiøsitet, onnearbeid, fødsel, brann, assuranse, læretid, Arbeidsliv, Kvinnekår. Brevnummer:1058
 • År: 18980911 Fra: Helga (søster) Olsen, Tynset, Hedmark Til: Olaf + Marie Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: tyveårsdag, lærerinnepost, middelskole, sykkeldrakt, Hverdagsliv, Værforhold, Religiøsitet, kirkegang, mann- og kvinneside, barnedåp, undervisningsfag, håndarbeidsutstyr, marked. Brevnummer: 3198
 • År: 18981009 Fra: Helga (søster) Olsen, Tynset, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinnepost, vanskelige elever, Hverdagsliv, Værforhold, sykling, håndarbeide, hovedstadsavis, Økonomiske forhold, lønning. Brevnummer: 3200
 • År: 18981030 Fra: Helga (søster) Olsen, Tynset, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: pusteøvelser, vannsprøyte, tannhygiene, Hverdagsliv, lærerinnepost, elevbråk, elevjuks, enebarn, foreldresamtaler, Emigarasjon, reiseplaner, Familieforhold, Værforhold, sykling. Brevnummer: 3202
 • År: 18981127 Fra: Helga (søster) Olsen, Tynset, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: lærerinnepost, mistrivsel, Hverdagsliv, Arbeidsliv, arbeidskonflikt, elevbråk, skoleutmeldelse. Brevnummer: 3203
 • År: 18981218 Fra: Helga (søster) Olsen, Tynset, Hedmark Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: stenografi, skrivepapir, lærerinnepost, tentamensdag, skoleelever, guvernante, håndarbeide, sekstant, Hverdagsliv, Arbeidsliv, arbeidskonflikt. Brevnummer: 3212
 • År: 19180207 Fra: P.K. Motrøen, Tynset, Hedmark Til: bror, USA Eier: Mrs. Robert J. Braun, Box 258 Hilbert, WI 54129, (Vesterheim)
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Alderdom, slag, lammelse, sykeleie, Nærmiljø, elektrisitetsverk, parafinrasjonering, Kommunikasjon, bilrute, jernbane, togulykke, første verdenskrig, dyrtid, rasjonering, Politikk, Nærmiljø, borgerdådsmedalje, lærer, lege. Brevnummer:1239

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Supplikk (467 TYNSET)
Ansøkning om skattelettelse fra Kvikne almue. Utg. Oplands historielag, Gudbrandsdalens historielag, Solør-Odals historielag, Østerdalens historielag. I: Bygd og bonde. Tidsskrift for historie og folkeminner. Årg. 5 (1923). S. 85-87. Merknad: Frå 1815.

Aviser