Bibliografi:Grue kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Grue kirke en gang før 1920.
Parti av Glomma ved Kirkenær i 1923.
Hovedbygningen på Grinder i 1920-åra.
Røykstue på Askoberget i 1937.
Namsjøen i 1950-åra.
Gatemiljø på Kirkenær i 1923.
 • Amundsen, Audhild: Skolene i Grue gjennom 250 år 1739-1989. Utg. Jubileumskomitéen for skolenes 250 års feiring i Grue. 1989. 477 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bernhardsen, Elisabeth: Jordskifte og gårddeling. Eksemplet Sorknes 1803-04. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1987. [Merknad: Kan også være Sorknes i Åmot]
 • Collett, John Peter: Kirke og menighet i Grue gjennom 150 år : Grue kirke 1828-1978. Utg. Menighetsrådet. 1978. 437 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Collett, John Peter: Kommunalt selvstyre i Grue : 1837–1987. Utg. Grue kommune. 1987. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Amundsen, Arne Bugge i Heimen, b. XXV, s. 110–111.
 • Gjems, Sven R.: Fra den grønne kiste – Grue Senterpartis historie 1921–2021. Utg. Flisa trykkeri AS. 2022.
 • Gjems, Sven R. (red.): Kvinder selv sto opp og strede- : Grue sanitetsforening 100 år. Utg. Grue sanitetsforening. 2008. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Godø, Helge: Grue Finnskog: Etniske aspekter ved sosioøkonomisk utvikling. Hovedoppgave i etnografi, Oslo 1975.
 • Grue med kornmagasin og sparebank : Grue sparebank 1863 – 1963. Utg. Banken. 1963. 134 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XIII, s. 447.
 • Hanson, Hans: Den rædselfulde Pintsedag eller Grue Kirkes Brand. Et Qvad i femten Afdelinger med Epilog af H. Hanson. Utg. Paa Chr. Grøndahls Forlag trykt i hans Officin. 1836. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hveberg, Harald: «Grueboka». I: Heimen, b. IX, s. 212–217. (I serien: «Bygdeboka tar form»).
 • Julien, Kirsten: Borgernes interesser i jord og skog i Grue prestegjeld. Jordeiendomsfordeling i Grue hovedsogn og Brandval annekssogn ca. 1660-1820. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1993.
 • Lie, Vegard: Tjuraåa, "sterk som en okse" : kulturminnerapport fra dokumentasjonsprosjektet for Tjuraåa i Grue kommune, Hedmark : et prosjekt i forbindelse med vannbruksplan for Glomma. Utg. Gruetunet museum og Kulturkontoret i Grue kommune. Grue. 1993. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Myhre, Anne: Jubilate Deo : Grue kirkekor med dirigent Stein Røe : en kirkemusikalsk historie gjennom et kvart sekel. Utg. Grue kirkekor. Kongsvinger. 2005. 344 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Noer, Karen-Anne: Finnskogen - et landskap og et bygdesamfunn i utvikling. En vurdering av landskapsutviklingen på Finnskogen med særlig vekt på områdene i Grue og Kongsvinger. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1993.
 • Nylenden, Nina: Husmannsplassnamn i Grue. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1995.
 • Ottesen, Bjørn: Menneske og miljø : Grue kommuneskoger gjennom 100 år. Utg. Grue kommune v/Grue kommuneskoger. 2009. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rastad, Per Erik, Erik Kjølseth: Grue i krig 1940-1945. Utg. Komitéen for utgivelsen av "Grue i krig 1940-1945". 1996. 215 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rode, Astrid: Tradering av norske og finske bostedsnavn på Grue, Finnskog, 1939-1993. Hovedoppgave i nordisk språk, Universitetet i Oslo 1997.
 • Steffenstorpet, Reidar: Skogeieres valg av omsetningskanal for tømmer - belyst ved en undersøkelse i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger og Åsnes. Hovedoppgave i skogfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Sætaberget, Anne Lise, Ivar Granlund, Jørn Skaslien: Grue Finnskog sangkor 1953-2003. Utg. Koret. Grue Finnskog. 2003. 16 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sønsthagen, Karin: Solør, en bibliografi inntil 1974. Hovedoppgave ved Statens bibliotekshøgskole, Oslo, 1974.
 • Træffen, Odd Ø.: Stedsnavn på Grue, Finnskog. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1939.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18960602 Fra: M. Hansen (bror), Grue, Hedmark Til: Bror, USA Eier: NAHA, USA

..Stikkord: skifte, Amerikanske forhold, tømmerhandel, sagbruk, priser, auksjon, Helse og sykdom, dødsfall, bryllup, føderåd, privatskole, verneplikt, Værforhold, verdensutstilling, tjenestejente, eiendomskjøp, norgesbesøk,amerikareise. Brevnummer: 1094

 • År: 19060902 Fra: Lars Hansen (bror), Grue, Hedmark Til: Christian Hansen, Chicago, Illinois, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, gardsarbeid, skogsarbeid, sagbruk, Familieforhold, høvleri, dødsfall, mavekreft, Amerikanske forhold, avis, Kultur, Økonomiske kår, Politikk, valg, regjering, politiske parti, Helse og sykdom, Alderdom. Brevnummer: 1116
 • År: 19080415 Fra: Lars Hansen (bror), Grue, Hedmark Til: Christian Hansen, Chicago, Illinois, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Værforhold, livssyn, naturopplevelse, bok, Kultur, Helse og sykdom, pensjonering, gikt, legevitenskap, Amerikanske forhold, reklame, Alderdom, Nærmiljø, Familieforhold, Sosiale kår. Brevnummer: 1117
 • År: 19090109 Fra: Lars Hansen (bror), Grue, Hedmark Til: Christian Hansen, Chicago, Illinois, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Helse og sykdom, gikt, Religiøsitet, gardsdrift, Værforhold, Amerikanske forhold, Nærmiljø, hjemvendt emigrant, Sosiale kår, arv, dødsfall, norgesbesøk, Økonomiske kår, fotografi. Brevnummer: 1118
 • År: 19240303 Fra: Maren og Nils Bye, Grue, Hedmark Til: Christian Hansen (onkel), USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsbudskap, Religiøsitet, gardsdrift, Økonomiske kår, Emigrasjon, Amerikanske forhold, amerikareise, Helg og høytid, begravelse, mannskor, Kultur, Værforhold, dødsfall, kreft, foto, Helse og sykdom. Brevnummer: 1119

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev ; Norgesbrev (345 GRUE)
Amerikabrevene. Utg. Solør-Odal historielag. I: Solør-Odal. B.6, nr 1 (1979). S. 32-34. Red. Erik Moen. Merknad: Amerikabrev frå Hans A. Trangsrud 1886. Norgesbrev frå Hans Alma, udatert.
 • Diplom (346 GRUE)
Solørdiplom VI. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 40 (1981). S. 26-28. Red. Harald Hveberg. Merknad: 2 brev, frå 1403 og 1453. Begge i omsetjing.
 • Diplom (347 GRUE)
Solørdiplom IV. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Årg. 38 (1979). S. 7-11. Red. Harald Hveberg. Merknad: 2 brev, frå 1224 og 1422. Begge i omsetjing.
 • Diplom (348 GRUE)
Solørdiplom II. Frå Grue for seks hundre år sia. Utg. Austmannalaget. I: Årbok for Glåmdalen. Red. Harald Hveberg. Merknad: 2 brev, frå 1321 og 1400. På originalspråk og i omsetjing.
 • Kyrkjebok (349 GRUE)
[Kirkebok for Grue 1711-1814]. Utg. Grue historielag. [198]. 4 b. Merknad: Maskinskrivne.

Aviser