Bibliografi:Sel kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Innlandet fylke
Gudbrandsdalen · Hadeland · Land · Solør og Odal · Toten · Valdres · Østerdalen
Alvdal · Dovre · Eidskog · Elverum · Engerdal · Etnedal · Folldal · Gausdal · Gjøvik· Gran· Grue · Hamar Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsvinger · Lesja · Lillehammer · Lom · Løten · Nord-Aurdal · Nord-Fron · Nord-Odal · Nordre Land · Os · Rendalen · Ringebu · Ringsaker · Sel · Skjåk · Stange
Stor-Elvdal · Søndre Land · Sør-Aurdal · Sør-Fron · Sør-Odal · Tolga · Trysil · Tynset · Vang · Vestre Slidre · Vestre Toten · Vågå · Våler · Østre Toten · Øyer · Øystre Slidre · Åmot · Åsnes
Tidsskrifter · Tidsskrifter · Folkemusikk i Valdres

Lokalhistorisk litteratur

Kringen med Sinclairstøtta, bilete frå boka Nordiska taflor (1867).
300-årsjubileet for slaget ved Kringen i 1912.
Frå Bredvangen kring førre hundreårsskiftet.
Gardstun på Ellingsbø i Heidal i 1898.
Utsikt over Otta i 1963.
Rondane med Atnsjøen, på grensa mellom Sel og Stor-Elvdal kommuner.
Grand Hotell i slutten av 1940-åra.
 • Angell, H.: Skotteferdi. Eit 300 aars minne, 1612-1912. Utg. Aschehoug, 1912. 106 s.
 • Bakke, Kåre og Bjarne Fredriksen: Setrer og seterliv i Sel. Utg. Sel historielag. 2007. 368, 32 s. ISBN 978-82-994014-4-9.
 • Basso, Trond: Framveksten av den organiserte arbeiderbevegelsen i Sel i Gudbrandsdalen og styrken i tilslutninga mellom 1917 og 1990. Hovudoppgåve i sosiologi, Oslo 1990.
 • Beitrusten, Geir: Husmannsvesenet under avvikling. Ei lokalundersøking frå Kvam sokn i Gudbrandsdalen ca. 1860-1915. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1976.
 • Bondevik, Kjell: «Slaget i Kringen 1612». I hans: Studiar i norsk segnhistorie. Utg. Aschehoug. 1948. S. 9–81.
 • Bureising i Heidal : ny framtid for folk og bygd. Red. Ola Svaet ofl. Utg. Heidal historielag. 2010. 155 s.
 • Eilefstad, Ellen Berit Søren og Gunnar Grindstuen: Nord-Sel kirke : 75 år : 1932-2007. Utg. Nord-Sel menighetsråd. 2007. 32 s.
 • Espelund, Jørgen: Murudalen før og nå : folk og følgje i skog og fjell. Utg. Dølaringen boklag. 1987. 189 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Espelund, Jørgen: Slette i Heidal : ei gardssoge gjennom 6 ættledd. Utg. Dølaringen boklag. 2006. 207 s. ISBN 82-92629-09-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grieg, Sigurd: Omkring hellig tre konger kannene fra Heringstad i Heidal. Utg. De Sandvigske samlingers venner. 1948. s. 114-186. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haraldsen, Trond Kapp: Jorda på Selsvollene. Jordkartlegging og dyrkingsklassevurdering. Hovudoppgåve i jordfag, NLH 2008.
 • Heidalsprosjektet : grunnlag for verne- og utviklingsplan for bygdelandskapet i Heidal. Utg. Norges landbrukshøgskole. Ås. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hodne, Bjarne: «Slaget ved Kringen». I: Norveg : tidsskrift for folkelivsgransking. 15. 1972. S. 115–138.
 • Hougen, Frik: «Omgangsskolehaldaren Hans Hansen Pillarviken og heimbygda hans». I: Edda. 1940. 87 s.
 • Kleiven, Hans Petter: Levva livet. Utg. H.P. Kleiven. 2013-
  • Del 1: Barndomsminner fra Sandbuskolen 1930-39. 2013. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 2: Barndomsminner fra Sødorpskolen 1939-45. 2014. 56 s.
 • Krag, Hans Peter Schnitler: Massemordet på skottene ved Kringen 26 august 1612 : sagn samlet i Gudbrandsdalen i forbindelse med hva historien beretter om denne tildragelsen. Utg. P.A. Holst. 2001. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket. Opphavleg utgjeven i 1905. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Langdalen, Erik: «Høvringen». I: Fjellbygd og feriefjell. Ved Axel Sømme ofl. Utg. Cappelen. 1965. S. 99–109.
 • Lindbäk-Larsen, Dag: Turistnæringen i Sel kommune. Hovudoppgåve i kulturgeografi, Oslo 1968.
 • Lokalhistorisk skrift frå Sel. Utg. Bygdeboknemnda i Sel kommune, 1981. 134 s. ISBN 82-990764-0-4
 • Lonbakken, Sjur Anders Furset: Slaget ved Kringen : Gudbrandsdalen 1612. Utg. S.A.F. Lonbakken. 2012. 121 s. ISBN 978-82-303-2024-2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Michell, Thomas: Historien om den skotske ekspedisjon til Norge i 1612. Oversatt av Tone Formo. Utg. Jon Selfors. 1997. 208 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prestgard, Pål: Nørdre Prestgard i Heidal : garden og grenda. Utg. P. Prestgard. 2008. 96 s. ISBN 978-82-303-1194-3. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasch-Engh, Rolf: Herr Sinclair dro over salten hav : skottetoget og kampene ved Kringen 1612. Utg. Libretto. 1992. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Salomon, Robert: Distriktsutbygging : eksempler på bruk av noen distriktspolitiske virkemidler i Sel og Surnadal. Utg. NIBR. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandbu, Simen: Minner og opplevelser. Nedskrevet i 1963-1965. Utg. [Dølaringen, 1965]. 32 s.
 • Veierød, Vegard: Heimfjellet : Surtningen - Flatningen - Melingen - Bjølstadvatnet : kulturminner, setrer og hytter i et unikt kulturlandskap i Vågå og Sel. Utg. Heimfjellet bokforlag. 2012. 319 s. ISBN 978-82-999107-0-5.
 • Vigerust, Marit (red.): Morgendagens fjellvandrere : spennende naturopplevelser i 50 år : Den norske fjellskolen, Rondeheim, 1957-2007. Utg. Den norske fjellskolen. 2007. 171 s. ISBN 978-82-303-0866-0.
 • Voldheim, Kjell R.: 1000 år med stein : bergverksminner i Sel. Utg. Nasjonalparkriket. 2010. 46 s.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amerikabrev (691 SEL)
Ei livssoge frå utvandrartida. Ole Hansen Lilleespe - Storvetlespin. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 48 (1980). S. 50-57. Red. Jørgen Espelund. Merknad: Avsendar: Ole Hansen Lilleespe/Kaggerud 1905.
 • Husmannskontrakt (692 SEL)
"Huusmanden ere forpligtet til efter tilsigelse naarsomhelst huusbonden forlanger at fremmøde -". Kva to gamle husmannskontrakter - ei frå Sel og ei frå Gausdal - kan fortelje om det gamle bygdesamfunnet. Utg. Dølaringen, Gudbrandsdal historielag. I: Årbok for Gudbrandsdalen. Årg. 38 (1970). S. 152-156. Red. Ole Arnfinn Torgersrud. Merknad: Tamburstuen under Loftsgård 1876, Enkenhus under Gausdal prestegard 1845.
 • Skifte (693 SEL)
Tillegg. Nordre Gudbrandsdalen skifteprotokoll 1. 1658-1673. Fol. 175 a. I: Årbok. De Sandvigske samlinger. 1931-46. S. 177-180. Merknad: Frå Heringstad 1667.

Aviser

 • Norddalen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek